Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вказівки до СР з курсу Спецкурс №2 Металеві кон...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
69.63 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

Приазовський державний технічний університет

Кафедра „Опір матеріалів”

Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів

з дисципліни „Спецкурс № 2: Металеві конструкції”

(для студентів спеціальності 7.010104 „Професійне навчання.

Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво ”)

Маріуполь, 2006

УДК 624.014 (073)

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Спецкурс №2: Металеві конструкції” (для студентів спеціальності 7.010104 „Професійне навчання. Промислове, цивільне та сільськогосподарське будівництво”) / Укл. О.М. Кирєєва.- Маріуполь; Вид-во ПДТУ, 2006. - 11 с.

Містить знання з методики змісту курса, а також теми, лекції й питання для самоконтролю, літературу для його виконання.

Укладач: О.М. Кирєєва, ст. викл.

Відп. за випуск: В.Г. Артюх, к.т.н., доц., зав.каф. ОМ

Затверджено на засіданні кафедри

„Опір матеріалів”

Протокол № 5 від 09.12.2005 р.

Рекомендовано Методичною радою

механіко-машинобудівного факультету

Протокол №3 від 20.12.2005 р.

1. Цілі та завдання викладання та вивчення дисципліни „Металеві конструкції”

1.1. Мета викладання дисципліни

Спеціальний курс “Металеві конструкції” є складовою частиною комплексу спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку спеціалістів у галузі проектування, будівництва, експлуатації будівельної частини будівель та споруд, а також викладання будівельних дисциплін у навчальних закладах різного рівня.

Метою викладання дисципліни є вивчення принципів проектування будівельної частини будівель та споруд з металевих конструкцій, а також вивчення особливостей їх виготовлення та експлуатації.

1.2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

  • використовувати будівельні норми і правила (БНІП), санітарно-гігієнічні, екологічні та протипожежні норми проектування будівель та споруд з використанням металевих конструкцій;

  • вибирати види матеріалів для металевих конструкцій, знати їх експлуатаційні властивості та маркування;

  • розрізняти види будівель та споруд, їх елементи;

  • аналізувати умови роботи будівель та споруд з металевих конструкцій;

  • вибирати геометричні параметри будівель та споруд;

  • розробляти плани та розрізи будівель та споруд з металевих конструкцій;

  • володіти основами розрахунку елементів будівель та споруд з металевих конструкцій;

  • оформляти робочі креслення та монтажні схеми металевих конструкцій;

  • вибирати технологію виготовлення та збирання елементів металевих конструкцій.

2. Теми та зміст лекцій (36 годин)

Найважливішою складовою навчання студентів є самостійна робота над навчальним матеріалом згідно з програмою та методичними вказівками. Крім цього, студент отримує усні та письмові консультації. При вивченні курса рекомендується вести конспект з відмітками на полях питань для консультації з викладачем. Дисципліна, що вивчається, містить наступні теми, до яких студент за бажанням може підготуватися до лекції.

Модуль 1 (максимальна кількість балів - 120)

Тема 1. Попередньо напружені металеві конструкції (8 годин)

Лекція 1.Основні ідеї та способи здійснення попереднього напруження і регулювання зусиль (2 години)

Попередньо напружені металеві конструкції, основи розрахунку і роботи попередньо напружених конструкцій. Галузі застосування попередньо напружених конструкцій.

Легкі алюмінієві сплави.

[13], глави 1-3.

Лекція 2. Попередньо напружені стрижневі й балкові конструкції (2 години)

Елементи, що працюють на розтяг. Елементи, що працюють на стиск. Балки, попередньо напружені затяжками. Особливості роботи попередньо напружених балок під навантаженням. Конструювання балок. Розрахунок попередньо напружених балок.

[13], глави 5-6.

Лекція 3. Попередньо напружені ферми, рами й арки (4 години)

Загальна характеристика роботи конструкцій ферм. Основи розрахунку ферм. Багатосхідчасті попередньо напружені ферми. Попередньо напружені рами й арки. Конструктивні схеми. особливості розрахунку. Конструювання вузлів.

[13], глава 8, 9.

Тема 2. Будівельні конструкції з алюмінієвих сплавів (6 годин)

Лекція 4. Будівельні конструкції з алюмінієвих сплавів (4 години)

Загальна характеристика конструкцій з алюмінієвих сплавів і перспективи їх розвитку. Класифікація, маркування, хімічний склад і основні властивості алюмінієвих сплавів. Сортамент напівфабрикатів з алюмінієвих сплавів. Особливості виготовлення алюмінієвих конструкцій. Захист алюмінієвих конструкцій. особливості розрахунку алюмінієвих конструкцій.

[10], глави 1-5.

Лекція 5. Особливості проектування конструкцій і споруд з алюмінієвих сплавів (2 години)

Загальні вказівки щодо проектування алюмінієвих конструкцій. Особливості несучих конструкцій з алюмінієвих сплавів. Особливості захисних конструкцій з алюмінієвих сплавів. Особливості несуче-захисних конструкцій. З’єднання в алюмінієвих конструкціях. Заклепкові та болтові з’єднання. Зварні з’єднання.

[10], глави 6-12.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.