Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторні роботи з біології.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
29.54 Кб
Скачать

Лабораторна робота №1 Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей

Мета: ознайомитися з методами ідентифікації деяких органічних речовин, що входять до складу живих організмів, та властивості цих речовин.

Обладнання й матеріали: олія, 0,1 %-й розчин крохмалю, пробірки, піпетки, воронка, вода, очищений гас або бензин, розчин Люголя.

Хід роботи

 1. Налийте у пробірку 2 мл розчину крохмалю й додайте кілька краплин розчину Люголя. Уміст пробірки перемішайте. Запишіть спостереження.

 2. Нагрійте суміш у пробірці на водяній бані чи в посудині з гарячою водою. Результати спостережень запишіть у зошит.

 3. Помістіть у дві пробірки 0,5 мл олії та додайте в одну пробірку 5 мл води, а в другу – 5 мл очищеного гасу або бензину.

 4. Уміст пробірок енергійно струсіть або перемішайте.

 5. Через одну хвилину відмітьте, що можна спостерігати у кожній із пробірок, і запишіть результати у зошит.

 6. Зробіть висновок, де вкажіть, з якими способами ідентифікації органічних речовин ви ознайомилися та які властивості досліджуваних речовин ви спостерігали.

Лабораторна робота №2 Вивчення властивостей ферментів

Мета: дослідити властивості ферментів і вплив на них фізичних факторів.

Обладнання й матеріали: невеликі кубики сирої та вареної картоплі, пробірки, гідроген пероксид, який має кімнатну температуру, гідроген пероксид з холодильника, підручник.

Хід роботи

У цій роботі властивості ферментів розглядаються на прикладі ферменту пероксидази, що міститься в клітинах картоплі. У випадку контакту пероксидази з гідроген пероксидом відбувається розклад пероксиду на воду й кисень, який виділяється у вигляді пухирців газу.

 1. Візьміть три пробірки й помістіть у них невеликі кубики картоплі. У перші дві помістіть кубики сирої картоплі, а в третю – вареної.

 2. Залийте першу пробірку розчином гідроген пероксиду, який перед цим знаходився в холодильнику.

 3. Спостерігайте, чи виділяються пухирці газу. Відмітьте інтенсивність їх виділення.

 4. Залийте другу і третю пробірки розчином гідроген пероксиду, який має кімнатну температуру.

 5. Спостерігайте, чи виділяються пухирці газу. Відмітьте інтенсивність їх виділення.

 6. Зробіть висновок, в якому вкажіть результати спостережень і поясніть, чи вплинула низька температура й теплова обробка на роботу ферменту пероксидази.

\

Лабораторна робота №3 Будова клітин прокаріотів та еукаріотів

Мета: вивчити особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів; навчитися розпізнавати прокаріотичні та еукаріотичні клітини з допомогою світлового мікроскопа й на електронних фотографіях.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, мікропрепарати епідерми цибулі, клітин печінки, мукора, бактерій, електронні мікрофотографії прокаріотичних та еукаріотичних клітин.

Хід роботи

 1. Спочатку за малого, а потім за великого збільшення мікроскопа розгляньте клітини епідерми цибулі та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте клітинну стінку, ядро, цитоплазму, вакуолю. Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

 2. Спочатку за малого, а потім за великого збільшення мікроскопа розгляньте клітини печінки та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте ядро й цитоплазму. Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

 3. Спочатку за малого, а потім за великого збільшення мікроскопа розгляньте клітини міцелію мукора та зробіть малюнок однієї клітини. На малюнку позначте клітинну стінку, ядро й цитоплазму. Знайдіть ці компоненти на електронній мікрофотографії.

 4. За малого збільшення знайдіть на мікропрепараті скупчення клітин бактерій і розгляньте його за великого збільшення. Розгляньте клітини бактерій на електронній мікрофотографії. Зробіть малюнки клітин бактерій різної форми.

 5. На підставі розглянутих мікропрепаратів та електронних мікрофотографій зробіть висновки щодо особливостей будови еукаріотичних і прокаріотичних клітин, риси їх схожості й відмінності.