Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лаб_роб_кем_а5.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
573.95 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Чернівецький індустріальний коледж конструкційні та електротехнічні матеріали

ІНСТРУКЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Спеціальність: 5.05070104 „Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Чернівці

2010

Конструкційні та електротехнічні матеріали. Інструкції до лабораторних робіт: Муринюк В.В. – Чернівці: ДВНЗ «ЧІК», 2010. – 16 с.

Укладач: Муринюк В.В. – викладач спецелектротехнічних дисциплін Чернівецького індустріального коледжу

Даний посібник містить інструкції для виконання дев’яти лабораторних робіт згідно навчальної програми дисципліни „Конструкційні та електротехнічні матеріали”. Інструкції розраховані для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд "

Розглянуто на засіданні циклової комісії „Електротехніки, автоматизації та комп

’ютерно-інтегрованих технологій”

Протокол № від

Відповідальний за випуск : Фокшек А.М.

Лабораторна робота n 1

ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ МАТЕРІАЛІВ

Мета роботи: Ознайомитися з методами дослідження електроізоляційних матеріалів на твердість, визначити і порівняти твердість різних матеріалів.

Загальні відомості

Твердість – це опір матеріалу місцевій пластичній деформації, що виникає при впровадженні в нього більш твердого тіла.

Оцінку ступеня твердості роблять: при технологічній обробці матеріалів (металів) різанням на металорізальних верстатах і слюсарним інструментом; при виборі провідникових матеріалів: "твердих і м'яких", при розкочуванні кабельних барабанів і прокладці кабельних виробів з герметичними свинцевими чи алюмінієвими оболонками; при болтовому й інших механічних кріпленнях пластичних мас, ізольованих провідникових матеріалів, коли необхідно знати глибину продавлюй і я і ступінь їхньої твердості; при перевірці схоронності свинцевих днищ і стінок корпусів акумуляторів; при виготовленні і ремонті контактних систем.

Визначення твердості проводиться різними приладами (Брінелля, Роквелла, Шора, Польді, Герберта, Мартенса, Кузнєцова, по шкалі Мооса) і способами: вдавленням сталевої кульки, сталевого чи алмазного конуса, падінням ударника на поверхню випробуваного матеріалу, ударом сталевої кульки, дряпанням конічним алмазом, по загасанню коливань маятника Кузнєцова.

Рис 1.1. Схема визначення твердості шляхом вдавлювання кульки

Найбільш розповсюдженим є спосіб вдавлення кульки - спосіб Брінелля (Рис. 1.1.). Він полягає в тім, що у встановлений на сталевій плиті зразок вдавлюється на спеціальному пресі сталева загартована і полірована кулька діаметром D, рівним 5 мм. Зразок беруть шириною не менш 15 мм, товщиною не менш 10 мм. Поверхня його повинна бути гладкої. Зусилля вдавлення підвищують до найбільшого значення протягом 30 с. Найбільше зусилля витримують протягом 1 хв, потім його плавно зменшують.

Твердість по Бринеллю НВ (Н/см2) визначають розподілом зусилля, що вдавлює, Р(Н) на площу F (см2) сферичного відбитку (лунки) у зразку:

НВ = Р/F (1.1.).

Для визначення площі F вимірюють діаметр лунки d чи її глибину h у міліметрах (Рис. 1.1.) і підраховують по формулі

або (1.2.)