Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аналіз діяльності заготівельно ср 8,9.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
160.26 Кб
Скачать

2) Абдукаримов и.Т. Анализ хозяйственной деятельности потребительской кооперации: Учеб. Для вузов. – 2-е изд., перераб. – м.: Экономика, 1989 (с. 157 - 163).

Зміст практичного заняття

Завдання 1.

Визначити:

а) залікову вагу закупленої картоплі (із забрудненістю землею за стандартом – 1%);

б) коефіцієнт якості закупленої картоплі;

в) індекс якості закупленої картоплі;

г) динаміку закупівель картоплі.

Дані про закупівлю райкоопзаготпромом у фермерських господарствах:

Фермерські господарства

Минулий рік

Звітний рік

Кількість, т

Забрудненість землею, %

Кількість, т

Забрудненість землею, %

“Зоря”

280

2,0

305

1,0

“Світанок”

360

1,5

392

2,6

Методичні поради:

Залікова вага картоплі визначається з врахуванням фактичного забруднення землею. Норма забрудненості землею – 1%. На кожний процент забрудненості поза нормою дається знижка з ваги у розмірі 1%.

Наприклад, закуплено картоплі 100 т. із забрудненістю землею 3%.

Залікова вага:

100 т

100 т * (3 – 1)

=

98 т.

100%

Коефіцієнт якості – це відношення залікової ваги до фізичної:

К

=

q зал

=

98

=

0,98

q фіз.

100

Індекс якості – це відношення коефіцієнта якості звітного періоду до коефіцієнта якості минулого періоду:

і як

=

К 1

К 0

Процент виконання плану – це відношення фактичної закупівлі (залікова вага) до плану в процентах.

Динаміка закупівель – це процентне відношення фактичної закупівлі (залікова вага) у звітному періоді до фактичної закупівлі у минулому періоді.

Рішення задачі оформити у таблиці.

________________________________________________________________

Фермерські господарства

Минулий рік

К якості

Звітний рік

К якості

Д, %

к-ть

забруд.

залік.

вага

к-ть

забруд.

землею

.залік.

вага

І як

“Зоря”

280

2,0

305

1,0

“Світанок”

360

1,5

392

2,6

Разом

Висновки:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.