Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по СПО [укр. язык].DOC
Скачиваний:
30
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
526.85 Кб
Скачать

Лекція №6. Тема 4 : Аналіз контекстних умов.

LL(1) та LR(1)-граматики не охоплюють контексту. Контекстні умови – це все те, що не охоплено. Розрізняють декілька класів контекстних умов:

 1. Пов’язані з правилами опису об’єктів. Наприклад, Pascal та його правила:

 • змінна не може бути описана більш ніж один раз;

 • об’єкт не може бути описаний більш ніж один раз.

 1. Пов’язані з правилами відповідності опису:

 • ідентифікатор повинен бути описаний (в процедурі, в формальних чи фактичних параметрах).

 1. Пов’язані з відповідністю типів:

 • у виразі операнди одного типу;

 • відповідність типів формальних та фактичних параметрів;

 • в опису VAR не може бути виразу.

 1. Пов’язаний з реалізацією мови програмування. Модула-2:

 • модуль даних обмежений – 64 Кб;

 • в матрицях обмежена кількість індексів.

Аналіз контекстних умов за допомогою програмних граматик.

За допомогою програмних граматик можна робити аналіз синтаксису та всіх контекстних умов. Позначення:

Gp={Vт,Vн, Ps, I, S},

де Gp – програмна граматика;

Vт – множина терміналів;

Vн – множина нетерміналів;

Ps – аксіома;

I – множина міток;

S – множина правил виводу.

Кожне правило має вигляд множини міток:

де r – мітка;

- основне правило;

W1|W2 – множина правил при прийнятті даного правила. Можемо далі користатися лише правилами з мітками W1, а якщо заміна не відбулася – користуємося правилами з мітками W2.

Особливість: присутність модернізованих нетерміналів (нетермінал проводить лише один деякий термінал, позначається як і т.п.). Їх використання дозволяє робити перевірки на відповідність, не відповідність, перевірку кількості).Розбір виконується:

 • з аксіоми отримуємо деяку частину;

 • виконується вивід програми.

Розглянемо декілька прикладів. Приклад 1: Перевіримо кількість формальних та фактичних параметрів. Побудуємо граматику: , де- ланцюг терміналів/ чи нетерміналів;;.

Приклад 2: Перевірити розбіжності. Маємо граматику:

Приклад 3: Перевірити, щоб всі ідентифікатори не містили двох однакових ланцюгів.

Маємо граматику:

Класифікація програмних граматик:

 • LL(1);

 • Контекстно-вільна;

 • Контекстно-залежна;

 • Рекурсивна зліва;

 • Рекурсивна справа;

Можна чітко формалізувати всю мову з урахуванням контекстних умов.

Лекція №7. Граматики Ван Вейнгаарда.

Особливості:

Gv={Gm,Gst},

де Gm – метаграматика;

Gst – сувора граматика.

Gm={Vmт, Vmн, Sm},

де Vmт – множина терміналів;

Vmн – множина нетерміналів;

Sm – множина правил.

Gst={Vstт, F, I, Sst},

де Vstт – множина терміналів;

F – множина форм (ланцюгів із нетерміналів і терміналів метаграматики);

I – початкова форма (форма із терміналів метаграматики);

Sst – множина схем правил виводу.

Розглянемо приклад граматики Ван Вейнгаарда, якапороджує мову {} :

Для отримання правил виводу змінюються всі форми одночасно, згідно правилам метаграматики, та ці форми підставляються в схеми виводу суворої граматики:

 1. Застосуємо правило тоді маємо:

а)

б)

 1. Застосуємо правила:,маємо:

а)

б)

 1. Застосуємо :, маємо:

а)

б)

Отримали нескінчену множину допустимих форм (ланцюгів цієї граматики) та перебудуємо форми відповідно змінам. Необхідно ланцюг ‘aaabbbccc’ згорнути до початкового терміналу:

Ця граматика застосовується в програмах для перевірки кількісної відповідності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете Системное программное обеспечение