Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
61
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
75.56 Кб
Скачать
- 541 -
ѓ ‹ Ђ ‚ Ђ 14 (Ђ­¤ан ‹  Њ®в)

‘ ‚ џ ‡ њ
---------------------
’ Є ¦Ґ, Є Є Ґ¤Ё­б⢥­­ п Є«ҐвЄ  ¬®§Ј  ­Ґ ¬®Ј«  Ўл ᤥ« вм Ў®«миЁе гбЇҐе®ў ў
и е¬ в е, ЁЈа вм б Є®¬ЇмовҐа®¬ ў ®¤Ё­®зҐб⢥ ­Ґ ®зҐ­м Ё­вҐаҐб­®. ‚ бўп§Ё б
Ї®б«Ґ¤­Ё¬Ё ¤®бвЁ¦Ґ­Ёп¬Ё ў ®Ў« б⨠⥫ҐЄ®¬¬г­ЁЄ жЁ©, ўЁ¤Ґ®ЁЈал ¤«п
­ҐбЄ®«мЄЁе ЁЈа®Є®ў бв ­®ўпвбп ўбҐ Ў®«ҐҐ а бЇа®бва ­Ґ­­л¬Ё. ‚ ­ бв®п饥
ўаҐ¬п ¬­®ЈЁҐ Їа®Ја ¬¬л Ї®¤¤Ґа¦Ёў ов ЁЈаг ¤ўге 祫®ўҐЄ зҐаҐ§ ¬®¤Ґ¬. ‚ нв®©
Ј« ўҐ ¬л ­ з­Ґ¬ Ё§гз вм бЁб⥬л бўп§Ё ¬Ґ¦¤г ЏЉ Ё ЇаЁҐ¬л, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬лҐ ¤«п
ᮧ¤ ­Ёп ўЁ¤Ґ®ЁЈа, а ббзЁв ­­ле ­  ­ҐбЄ®«мЄЁе ЁЈа®Є®ў.
‚ нв®© Ј« ўҐ Ўг¤гв Ё§г祭л б«Ґ¤гойЁҐ ⥬л:
- ‘।бвў  бўп§Ё ўЁ¤Ґ®ЁЈа;
- Џ®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ё­вҐадҐ©б ЏЉ;
- ”г­ЄжЁЁ Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав  ROM BIOS;
- ‘®Ґ¤Ё­Ґ­ЁҐ зҐаҐ§ ­г«м-¬®¤Ґ¬;
- ‘®§¤ ­ЁҐ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­ле ЎЁЎ«Ё®вҐЄ;
- ‘ва вҐЈЁп Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­ле ўЁ¤Ґ®ЁЈа;
- ‘Ё­еа®­Ё§ жЁп ўҐЄв®а  б®бв®п­Ёп;
- ‘Ё­еа®­Ё§ жЁп б®бв®п­Ёп Ї®ав  ўў®¤ /ўлў®¤ ;
- ‘Ё­еа®­Ё§ жЁп Ї® ўаҐ¬Ґ­Ё;
- 542 -
- Њ®¤Ґ¬;
- Ќ ЇЁб ­ЁҐ ЁЈал Net-Tank (‘ҐвҐў®© в ­Є) ¤«п ¤ўге ЁЈа®Є®ў ў § ¬Є­г⮬
Їа®бва ­б⢥.

‚ нв®© Ј« ўҐ ¬л бЄ®­жҐ­ваЁа㥬 ў­Ё¬ ­ЁҐ ­  Їа®Ў«Ґ¬ е ¤Ё§ ©­  ЁЈа ¤«п
­ҐбЄ®«мЄЁе ЁЈа®Є®ў, Ї® ў®§¬®¦­®бвЁ ­Ґ ў¤ ў пбм ў гЇа ў«Ґ­ЁҐ Є®¬¬г­ЁЄ жЁп¬Ё
Є Є в Є®ўл¬Ё. Љ ᮦ «Ґ­Ёо, г ­ б ­Ґв ўаҐ¬Ґ­Ё ­  Ё§г祭ЁҐ ¬Ґв®¤®ў
®бгйҐбвў«Ґ­Ёп бўп§Ё зҐаҐ§ ¬®¤Ґ¬ ў Ї®«­®¬ ®ЎкҐ¬Ґ. Ћ¤­ Є® ¬л ­ гзЁ¬бп
гЇа ў«пвм бўп§мо зҐаҐ§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав б Ї®¬®ймо ­г«м-¬®¤Ґ¬ . ‘ нвЁ¬Ё
§­ ­Ёп¬Ё, Ї®ва вЁў ¤®Ї®«­ЁвҐ«м­® ­ҐбЄ®«мЄ® ­®зҐ©, ўл ­ гзЁвҐбм бўп§лў вмбп
зҐаҐ§ ¬®¤Ґ¬. “ ў б Ўг¤гв ўбҐ н«Ґ¬Ґ­вл, ¤®бв в®з­лҐ ¤«п в®Ј®, зв®Ўл Ї®«гзЁвм
­Ґзв® а Ў®в о饥. Њл е®вЁ¬ ­ гзЁвмбп ЇЁб вм ўЁ¤Ґ®ЁЈал ¤«п ¤ўге Ё Ў®«ҐҐ
ЁЈа®Є®ў, бЁ¤пйЁе §  бў®Ё¬Ё Є®¬ЇмовҐа ¬Ё Ё ЁЈа ойЁ¬Ё ®¤­®ўаҐ¬Ґ­­® ЎҐ§ Ї®вҐаЁ
бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ Ё Їа®зЁе Їа®Ў«Ґ¬. Џ®н⮬㠭 б Ў®«миҐ Ўг¤Ґв Ё­вҐаҐб®ў вм
в ЄвЁЄ  Є®¬¬г­ЁЄ жЁЁ ў  аеЁвҐЄвгॠўЁ¤Ґ®ЁЈа,   ­Ґ дЁ§ЁзҐбЄ п Є®¬¬г­ЁЄ жЁп
б ¬  Ї® ᥡҐ.

‘ђ…„‘’‚Ђ ‘‚џ‡€ ‚€„…Ћ€ѓђ

Љ н⮬㠬®¬Ґ­вг ўл 㦥 ¤®«¦­л Ўлвм Ј®в®ўл ЇЁб вм ўЁ¤Ґ®ЁЈал. ‚л ®в ­ з «  Ё
¤® Є®­ж  ­ гзЁ«Ёбм ⮬г, зв® ¤«п нв®Ј® ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® §­ вм. Ћ¤­ Є® ¬л ¤® бЁе
Ї®а гЇгбЄ «Ё ®¤Ё­ ў ¦­л© ¬®¬Ґ­в: Є Є ­ ЇЁб вм ЁЈаг, зв®Ўл ў ­ҐҐ ¬®Ј«Ё
ЁЈа вм ба §г ­ҐбЄ®«мЄ® 祫®ўҐЄ? ќв® ­ ¬ Ї®Єг¤  б®ўҐа襭­® ­Ґ Ё§ўҐбв­®.
‘гйҐбвўгов ўЁ¤Ґ®ЁЈал, Ї®¤¤Ґа¦Ёў ойЁҐ ¬®¤Ґ¬­®Ґ ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ, ­® Ў®«миЁ­бвў®
«о¤Ґ© Ё«Ё ­Ґ Ї®«м§говбп нв®© ў®§¬®¦­®бвмо, Ё«Ё згўбвўгов, зв® ®­  б«ЁиЄ®¬
б«®¦­ , зв®Ўл Є ­Ґ© ЇаЁЎҐЈ вм. ‚ «оЎ®¬ б«гз Ґ, ў®Їа®б ў нв®© ®Ў« бвЁ ўбҐ
ҐйҐ ®бв Ґвбп ®вЄалвл¬ Ё ў ¬ ЇаҐ¤б⮨⠯தҐ« вм ­Ґ¬ «® а Ў®вл, Ґб«Ё
¤Ґ©б⢨⥫쭮 § ©¬ҐвҐбм Їа®Ја ¬¬Ёа®ў ­ЁҐ¬ ЁЈа.
Џ®бЄ®«мЄг ­ б ЇҐаў®­ з «м­® Ё­вҐаҐбгҐв ­ ЇЁб ­ЁҐ ўЁ¤Ґ®ЁЈа ¤«п Ї®вॡЁвҐ«Ґ©,
¬л Ўг¤Ґ¬ Є®­жҐ­ваЁа®ў вм ­ иЁ гбЁ«Ёп ­  ЁбЇ®«м§®ў ­ЁЁ бҐаЁ©­ле Ї®ав®ў Є Є
б।бвў  Є®¬¬г­ЁЄ жЁЁ (  ­Ґ бҐвҐўлҐ Є®¬¬г­ЁЄ жЁЁ вЁЇ  IPX/SPX Ё«Ё NETBIOS).
џ ўлЎЁа о Ї а ««Ґ«м­л© Ї®ав ў ®в«ЁзЁҐ ®в ЁбЇ®«м§®ў ­Ёп ­ҐбЄ®«мЄЁе Ethernet
Ї« в Ї® б«Ґ¤гойЁ¬ ЇаЁзЁ­ ¬:
- ‚®-ЇҐаўле, г Є ¦¤®Ј® Є®¬ЇмовҐа  Ґбвм бў®© Ї а ««Ґ«м­л© Ї®ав;
- ‚®-ўв®але, г ¬­®ЈЁе «о¤Ґ© Ґбвм бў®Ё ¬®¤Ґ¬л, б Ї®¬®ймо Є®в®але ®­Ё
®Ў« ¤ ов ®б­®ў­л¬ б।бвў®¬ ¤«п ЁЈал ў¤ў®Ґ¬.

…б«Ё ¬л б®ЎЁа Ґ¬бп ЇЁб вм ўЁ¤Ґ®ЁЈал ¤«п ¤ўге Ё«Ё Ў®«ҐҐ ЁЈа®Є®ў, в® ¤®«¦­л
а ббзЁвлў вм ­  нв® б б ¬®Ј® ­ з « . ‚л ­Ґ ¬®¦ҐвҐ ­ ЇЁб вм б«®¦­го ЁЈаг Ё
в®«мЄ® Ї®в®¬ ў¤агЈ аҐиЁвм, зв® ¤Ґ« ҐвҐ ҐҐ Є Є ЁЈаг ¤«п ­ҐбЄ®«мЄЁе ЁЈа®Є®ў.
ЌҐ®Ўе®¤Ё¬® Ї®¬­Ёвм, зв® а §а Ў®вЄ  ¤ўге ­Ґ§ ўЁбЁ¬ле ЁЈа, Є®в®алҐ
§ ЇгбЄ овбп Ё бЁ­еа®­­® а Ў®в ов ­  ¤ўге а §«Ёз­ле ЏЉ, вॡгҐв ЇаЁ«Ёз­ле
ва㤮ўле § ва в Ё ЇаҐ¤ў аЁвҐ«м­®Ј® Ї« ­Ёа®ў ­Ёп.
- 543 -

ЏЋ‘‹…„Ћ‚Ђ’…‹њЌ›‰ €Ќ’…ђ”…‰‘ ЏЉ

Џ®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав ў ЏЉ бЄ®­бвагЁа®ў ­ в Є, зв® ЇаҐ¤бв ў«пҐв б®Ў®©
бЁб⥬г, ®еў влў ойго ¬­®Ј® а §«Ёз­ле Є®¬Ї®­Ґ­в®ў. Ќ ¬, Є Є Їа®Ја ¬¬Ёбв ¬,
­Ґ ®Ўп§ вҐ«м­® ў¤ ў вмбп ў Ї®¤а®Ў­®бвЁ ҐЈ® гбва®©бвў  б в®зЄЁ §аҐ­Ёп
 ЇЇ а вгал. Ћ¤­ Є® Ї®«Ґ§­® Ё¬Ґвм ЇаҐ¤бв ў«Ґ­ЁҐ, Є Є ®­ а Ў®в Ґв, ¤ ¦Ґ Ґб«Ё
нв® ­ЁЄ®Ј¤  ­Ґ Ї®­ ¤®ЎЁвбп.
ЏҐаҐ¤ ⥬ Є Є ¬л Ї®Јаг§Ё¬бп ў ®ЇЁб ­ЁҐ бЁбвҐ¬л Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле
Є®¬¬г­ЁЄ жЁ© ЏЉ, ¤ ў ©вҐ а бᬮваЁ¬ бЁб⥬г вҐе ҐҐ ў®§¬®¦­®б⥩, Є®в®алҐ
Ё­вҐаҐбгов ­ б Є Є а §а Ў®взЁЄ®ў ўЁ¤Ґ®ЁЈа. ЏЉ ¬®Јгв Ї®¤¤Ґа¦Ёў вм «® ᥬЁ
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле Ї®ав®ў, ­Ґб¬®вап ­  в®, зв® Ў®«миЁ­бвў® ЏЉ Ё¬Ґо⠢ᥣ®
®¤Ё­ Ё«Ё ¤ў  Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле Ї®ав . Њл ¬®¦Ґ¬ бЄ®­дЁЈгаЁа®ў вм Ёе ¤«п бўп§Ё
в Є, зв® бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ ¬®¦Ґв ¤®бвЁЈ вм 115200 Ў®¤. Њл ¬®¦Ґ¬ в Є¦Ґ
ўлЎа вм вЁЇ зҐв­®бвЁ, Є®«ЁзҐбвў® бв®Ї-ЎЁв®ў Ё ЎЁв®ў ¤ ­­ле,   в Є¦Ґ вЁЇл
ЇаҐалў ­Ё©, Є®в®алҐ ¬л е®вЁ¬ § ¤Ґ©бвў®ў вм. …б«Ё ўл ­Ґ §­ ҐвҐ, ® 祬 Ё¤Ґв
аҐзм, в® § ¤Ґа¦ЁвҐбм §¤Ґбм згвм Ї®¤®«миҐ Ё Ї®бв а ©вҐбм Ї®­пвм, ® 祬 п
Ўг¤г Ј®ў®аЁвм.
ЏаҐ¦¤Ґ ўбҐЈ®, ­г¦­® бЄ®­дЁЈгаЁа®ў вм Ї®ав, зҐаҐ§ Є®в®ал© ¬л ᬮ¦Ґ¬ ®Ўй вмбп
б ¤агЈЁ¬Ё Є®¬ЇмовҐа ¬Ё Ё«Ё гбва®©бвў ¬Ё, зЁв п Ё«Ё § ЇЁблў п ¤ ­­лҐ ў
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав. ЂЇЇ а в­®Ґ ®ЎҐбЇҐзҐ­ЁҐ ЏЉ § Ў®вЁвбп ® ¬­®ЈЁе ¤Ґв «пе
ЇҐаҐ¤ зЁ Ё ЇаЁҐ¬  ¤ ­­ле. ‚бҐ, зв® ­ ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ᤥ« вм, нв® Ї®б« вм ў
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав бЁ¬ў®« ¤«п ЇҐаҐ¤ зЁ Ё«Ё ®Ўа Ў®в вм бЁ¬ў®«, Є®в®ал© ўл
®¦Ё¤ ҐвҐ. „«п ўЁ¤Ґ®ЁЈа ў ¦­®, зв® ¬л Ї®бл« Ґ¬ Ї ЄҐвл Ё­д®а¬ жЁЁ, Є®в®алҐ
®ЇЁблў ов б®бв®п­ЁҐ ЁЈал ­  ¤агЈ®© ¬ иЁ­Ґ Ё ­ ®Ў®а®в. ќвЁ Ї ЄҐвл б®бв®пв Ё§
бв ­¤ ав­ле бЁ¬ў®«®ў ¤«Ё­®© 8 ЎЁв.
…¤Ё­б⢥­­®Ґ, зв® ­ ¬ ­г¦­® §­ вм, нв® Є Є ®вЄалвм Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав,
§ ЇЁб вм ў ­ҐЈ® бЁ¬ў®«л Ё Їа®зЁв вм ®вўҐв­го Ё­д®а¬ жЁо. ЏҐаҐ©¤Ґ¬ Ў«Ё¦Ґ Є
¤Ґ«г Ё Ї®б¬®ваЁ¬, зв® ЏЉ ¬®Јгв ¤«п нв®Ј® ЇаҐ¤«®¦Ёвм (¬Ґ¦¤г Їа®зЁ¬, §­ зҐ­ЁҐ
­ҐЄ®в®але вҐа¬Ё­®ў ®Ўкпб­п«®бм згвм а ­ҐҐ).

“Ќ€‚…ђ‘Ђ‹њЌ›‰ Ђ‘€Ќ•ђЋЌЌ›‰ Џђ€…ЊЋЏ…ђ…„Ђ’—€Љ

ЏЉ ®Ў®а㤮ў ­л г­ЁўҐаб «м­л¬  бЁ­еа®­­л¬ ЇаЁҐ¬®ЇҐаҐ¤ взЁЄ®¬ (UART) - зЁЇ®¬,
Є®в®ал© ЇаЁ­Ё¬ Ґв Ё ЇҐаҐ¤ Ґв Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­лҐ ¤ ­­лҐ. ‘гйҐбвўгов ¤ў 
­ ЁЎ®«ҐҐ Ї®Їг«па­ле UART ¤«п ЏЉ:
- Њ®¤Ґ«м 8250;
- Њ®¤Ґ«м 16550.
Њ®¦ҐвҐ бзЁв вм, зв® ®­Ё Ї®«­®бвмо б®ў¬ҐбвЁ¬л ¤агЈ б ¤агЈ®¬ Ё ­ ¬ ­Ґ ­г¦­®
ўлпб­пвм, Є Є®© Ё§ ­Ёе ЁбЇ®«м§гҐвбп. …¤Ё­б⢥­­л¬ Ёе ў ¦­л¬ ®в«ЁзЁҐ¬
пў«пҐвбп в®«мЄ® в®, зв® ¬®¤Ґ«м 16550 Ё¬ҐҐв ў­гв७­Ё© FIFO (First In, First
Out - "ЇҐаўл© ў®иҐ« - ЇҐаўл© ўл襫") ЎгдҐа, Є®в®ал© а бЇ®« Ј Ґв
- 544 -
ўе®¤пйЁҐ ¤ ­­лҐ в Є, зв® ®­Ё ­Ґ ¬®Јгв Ї®вҐапвмбп ўб«Ґ¤бвўЁҐ § ¤Ґа¦ЄЁ
®Ўа Ў®вЄЁ. ’ҐЇҐам ў§Ј«п­Ґ¬ ­  Є¦¤л© Ё§ ॣЁбва®ў UART Ё ­  в®, Є Є Ї®«гзЁвм
Є ­Ё¬ ¤®бвгЇ. Џ®б«Ґ в®Ј® Є Є ¬л ®Ўп§ «Ёбм ­ ЇЁб вм Ї®«­го ЎЁЎ«Ё®вҐЄг ¤«п
бўп§Ё, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® гпб­Ёвм, Є Є ®вЄалвм Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав,   в Є¦Ґ Є Є
®бгйҐбвў«пвм з⥭ЁҐ Ё § ЇЁбм. Ќ ЇЁб ў ®¤­ ¦¤л ᮮ⢥вбвўгойЁҐ дг­ЄжЁЁ, ¬л
¬®¦Ґ¬ бЄ®­жҐ­ваЁа®ў вмбп ­  楫пе ЁЈал.

“бв ­®ўЄЁ Ё бв вгб UART
------------------------------
“бв ­®ўЄЁ Ё бв вгб UART гЇа ў«повбп зҐаҐ§ ­ Ў®а ў­гв७­Ёе ॣЁбва®ў,
¤®бвгЇ­ле Є Є Ї®авл ўў®¤ /ўлў®¤ ,  ¤аҐб  Є®в®але ­ зЁ­ овбп ®в ­ҐЄ®в®а®Ј®
Ў §®ў®Ј®  ¤аҐб . Ѓ §®ўл©  ¤аҐб ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп ­®¬Ґа®¬ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј®
Ї®ав , зҐаҐ§ Є®в®ал© ўл е®вЁвҐ бўп§ вмбп. ђ бᬮваЁ¬ в Ў«Ёжг 14.1, ў
Є®в®а®© гЄ § ­л Ў §®ўлҐ  ¤аҐб  гЇа ў«пойЁе ॣЁбва®ў UART.

’ Ў«Ёж  14.1. Ѓ §®ўлҐ  ¤аҐб  гЇа ў«по饣® ॣЁбва  UART.
---------------------------------------------------------------------
Џ®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав Ѓ §®ўл©  ¤аҐб Ї®ав 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - ---- --- - - - -
COM1 3F8h
COM2 2F8h
COM3 3E8h
COM4 2E8h
_______________________________________________________________________

Љ Є ўЁ¤ЁвҐ, Ґб«Ё ¬л е®вЁ¬ ЁЈа вм зҐаҐ§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав COM1, ­ ¬
­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ЁбЇ®«м§®ў вм Ї®ав 3F8h ў Є зҐб⢥ Ў §®ў®Ј®  ¤аҐб  ўў®¤ /ўлў®¤ .
Љ ¦¤л© Ї®ав Ё¬ҐҐв 9 ॣЁбва®ў, ў Є®в®алҐ ¬®¦­® ЇЁб вм Ё«Ё Ё§ Є®в®але ¬®¦­®
бзЁвлў вм Ё­д®а¬ жЁо ў § ўЁбЁ¬®бвЁ ®в Ёе вЁЇ . ‘«Ґ¤®ў вҐ«м­®, ¤«п ¤®бвгЇ  Є
ॣЁбваг 1 Ї®ав  COM1 ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ЁбЇ®«м§®ў вм  ¤аҐб ўў®¤ /ўлў®¤  3F8h+1,
в® Ґбвм 3F9h.
’ҐЇҐам ¬л §­ Ґ¬, Ј¤Ґ а бЇ®«®¦Ґ­л ॣЁбвал. Ђ зв® Є ¦¤л© Ё§ ­Ёе ¤Ґ« Ґв?

ђҐЈЁбва 0: Љ Є ॣЁбва Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ ЇҐаҐ¤ зЁ
----------
(Transmitter-Holding Register - THR)

ЃЁв 7 6 5 4 3 2 1 0
ЪДДДВДД ВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДї
і X і X і X і X і X і X і X і X і
АДДДБДД БДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБДДДЩ

ќв® ॣЁбва Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ ЇҐаҐ¤ зЁ, Єг¤  Ї®¬Ґй Ґвбп б«Ґ¤гойЁ© бЁ¬ў®« ¤«п
ЇҐаҐ¤ зЁ. …б«Ё нв® ®¤Ё­®з­л© Ў ©в Ё ўл ЁбЇ®«м§гҐвҐ б奬㠯ҐаҐ¤ зЁ, Ё¬Ґойго
¬Ґ­ҐҐ 8 ЎЁв, в® ¤ ­­лҐ ЁЈ­®аЁаговбп Ё ­Ґ ЇҐаҐ¤ овбп ў®®ЎйҐ.
- 545 -

ђҐЈЁбва 0: Љ Є ॣЁбва-ЎгдҐа ЇаЁҐ¬  (Reciever Buffer
----------
Register - RBR)

ЃЁв 7 6 5 4 3 2 1 0
ЪДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДї
і X і X і X і X і X і X і X і X і
АДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБДДДЩ

ђҐЈЁбва 0 в Є¦Ґ ўлЇ®«­пҐв дг­ЄжЁЁ ЎгдҐа­®Ј® ॣЁбва  ЇаЁҐ¬ . ‚ § ўЁбЁ¬®бвЁ
®в в®Ј®, ЇЁиҐвҐ ўл ў ­ҐЈ® Ё«Ё зЁв ҐвҐ Ё§ нв®Ј® ॣЁбва , ЎгдҐа ЇҐаҐ¤ Ґв Ё«Ё
ЇаЁ­Ё¬ Ґв бЁ¬ў®«л б ¤агЈ®Ј® Є®¬ЇмовҐа  ᮮ⢥вб⢥­­®. ‚ «оЎ®¬ б«гз Ґ, ЇаЁ
з⥭ЁЁ Ё§ нв®Ј® ॣЁбва  ®­ ᮤҐа¦Ёв Ї®б«Ґ¤­Ё© ЇҐаҐ¤ ­­л© Ґ¬г бЁ¬ў®«.


ђҐЈЁбва 1: ђҐЈЁбва ЇаҐалў ­Ёп (Interrupt Enable Register -
----------
IER)

Љ®Ј¤  гбв ­ ў«Ёў Ґвбп нв®в
ЎЁв, UART Ўг¤Ґв ЈҐ­ҐаЁа®ў вм TBE: Љ®Ј¤  гбв ­®ў«Ґ­ нв®в ЎЁв,
ЇаҐалў ­ЁҐ ўбпЄЁ© а §, Є®Ј¤  UART ЈҐ­ҐаЁагҐв ЇаҐалў ­ЁҐ ўбпЄЁ©
«оЎ п Ё§ «Ё­Ё© Ё­вҐадҐ©б  ДДї а §, Є®Ј¤  ®­ ЇҐаҐ¤ Ґв
RS-232 Ё§¬Ґ­Ёв бў®Ґ і бЁ¬ў®« ў ॣЁбва б¤ўЁЈ 
б®бв®п­ЁҐ і і
і і
ЃЁв 7 6 5 4 і3 2 і1 0
ЪДДДВДДДВДДДВДДДВЕДДВДДДВЕДДВДДДї
і X і X і X і X і X і X і X і XДЕДДДї
АДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБДЕДБДДДБДДДЩ і
і і
Љ®Ј¤  гбв ­®ў«Ґ­ нв®в ЎЁв, і RxRDY: Љ®Ј¤  гбв ­®ў«Ґ­
UART Ўг¤Ґв ЈҐ­ҐаЁа®ў вм ДДДДДДДДДЩ нв®в ЎЁв, UART ЈҐ­ҐаЁагҐв
ЇаҐалў ­ЁҐ Ї® ®иЁЎЄҐ ЇаҐалў ­ЁҐ ўбпЄЁ© а §,
зҐв­®бвЁ, ®иЁЎЄҐ Є®¤Ёа®ў ­Ёп, Є®Ј¤  ЎгдҐа ЇаЁҐ¬ 
®иЁЎЄҐ а Ў®вл Ё Ї® BREAK ᮤҐа¦Ёв бЁ¬ў®«

ќв®в ॣЁбва ЁбЇ®«м§гҐвбп, зв®Ўл § ¤Ґ©бвў®ў вм в®в вЁЇ ЇаҐалў ­Ё©, Є®в®ал©
¬®¦Ґв бЈҐ­ҐаЁа®ў вм UART. Ћ­ ¤®бвгЇҐ­ Є Є ¤«п з⥭Ёп, в Є Ё ¤«п § ЇЁбЁ.
Џ®б«Ґ гбв ­®ўЄЁ бҐаЁ©­®Ј® Ї®ав  Ўл«® Ўл ­Ґг¤®Ў­® Ї®бв®п­­® ®Їа иЁў вм ҐЈ®,
Ї®н⮬㠤«п Ї®«г祭Ёп ўе®¤­ле ¤ ­­ле «гзиҐ ­ ЇЁб вм Їа®жҐ¤гаг ®Ўб«г¦Ёў ­Ёп
ЇаҐалў ­Ёп (ISR), Є®в®а п Ўг¤Ґв ўл§лў вмбп Є ¦¤л© а § ЇаЁ Ї®«г祭ЁЁ
бЁ¬ў®« . ќв®в ॣЁбва Ї®§ў®«пҐв ­ ¬ б®®ЎйЁвм UART'г, Є ЄЁҐ Ё¬Ґ­­® б®ЎлвЁп
¤®«¦­лўл§лў вм ЇаҐалў ­ЁҐ. „«п ­ б ЇаҐ¤бв ў«пҐв Ё­вҐаҐб в®«мЄ® ЇаҐалў ­ЁҐ
RxRDY, Є®в®а®Ґ ЈҐ­ҐаЁагҐвбп ЇаЁ Ї®«г祭ЁЁ cЁ¬ў®«  UART'®¬.
- 546 -

ђҐЈЁбва 2: ђҐЈЁбва Ё¤Ґ­вЁдЁЄ жЁЁ ЇаҐалў ­Ёп
----------
(Interrupt-Identification Register - IIR)

ЃЁв 7 6 5 4 3 2 1 0
ЪДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВДДДї
і X і X і X і X і X і X і X і X ЕДДДДї
АДДДБДДДБДДДБДДДБДДДБЕДДБДДЕБДДДЩ і
…б«Ё Їа®Ё§®и«® ЇаҐалў ­ЁҐ, АДДВДДЩ і
нвЁ ¤ў  ЎЁв  ®ЇЁблў ов ҐЈ®: і і
і …б«Ё нв®в ЎЁв 0, в®
ЃЁв 2 ЃЁв 1 і Їа®Ёб室Ёв ЇаҐалў ­ЁҐ, ў
і Їа®вЁў­®¬ б«гз Ґ - ­Ґв.
0 0 - ‘в вгб ¬®¤Ґ¬  і
0 1 - Џгбв®© THR ДДДДДДДДДДДДДДЩ
1 0 - RBF Ї®«­л©
1 1 - ЋиЁЎЄ 

ђҐЈЁбва Ё¤Ґ­вЁдЁЄ жЁЁ ЇаҐалў ­Ёп ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­Ёп ЇаЁзЁ­л, Ї®
Є®в®а®© UART ўл¤ « ЇаҐалў ­ЁҐ. ќв® ¬®¦Ґв Ї®Є § вмбп Ё§Ўлв®з­л¬, ®¤­ Є® Ґб«Ё
ўл ЇаҐ¤ў аЁвҐ«м­® гбв ­®ўЁ«Ё UART ¤«п Ї®«г祭Ёп ЇаҐалў ­Ёп Ї® ¤ўг¬ Ё«Ё
Ў®«ҐҐ а §«Ёз­л¬ б®ЎлвЁп¬, в®, Ї®бЄ®«мЄг нв®в ॣЁбва ®ЇаҐ¤Ґ«пҐв вЁЇ
Їа®Ё§®иҐ¤иҐЈ® ЇаҐалў ­Ёп, ®­ Ї®¬®¦Ґв ў ¬ ўлпб­Ёвм, зв® Ё¬Ґ­­® Їа®Ё§®и«®.


ђҐЈЁбва 3: ђҐЈЁбва гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁҐ© (Line-Control
----------
Register - LCR)

“Їа ў«пҐв Є®«ЁзҐбвў®¬ бв®Ї-ЎЁв®ў. …б«Ё ЎЁв 2 а ўҐ­ 0, ЃЁвл 1 Ё 0 ®ЇаҐ-
н⮠ᮮ⢥вбвўгҐв ®¤­®¬г бв®Ї-ЎЁвг, Ґб«Ё ®­ а ўҐ­ 1, ¤Ґ«пов Є®«-ў®
н⮠ᮮ⢥вбвўгҐв ¤ўг¬ бв®Ї-ЎЁв ¬. і ЪДДДДДДДДДДДДДД Ї®бл« Ґ¬ле ЎЁв®ў
і ЪДДБДДї ¤ ­­ле:
ЃЁв 7 6 5 4 3 і2 і1 0і ЃЁв 1 ЃЁв 0
ЪДДДВДДДВДДДВДДДВДДДВЕДДВЕДДВДДЕї
ќв® ЎЁв ДДДДДДЕ X і X і X і X і X і X і X і X і 0 0 - 5 ЎЁв
Є«оз  ¤®бвгЇ  АДДДБДДЕБЕДДБДЕДБДДЕБДДДБДДДБДДДЩ 0 1 - 6 ЎЁв
Є ¤Ґ«ЁвҐ«о і АДДДДБДВДДЩ 1 0 - 7 ЎЁв
(DLAB). Љ®Ј¤  ®­ АДДДДДї АДДДДДДДї 1 1 - 8 ЎЁв
а ўҐ­ 1, ђҐЈЁбвал 0 Ё 1 АДДДДДДДДї і
Ё­вҐаЇаҐвЁаговбп Є Є ¤Ґ«ЁвҐ«м і і
в Єв®ў®© з бв®вл, зв® ®ЇаҐ¤Ґ«пҐв і і ЃЁвл 5, 4 Ё 3 гЇа ў«пов вЁЇ®¬
бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ. ЏаЁ ¤Ґ«Ґ­ЁЁ і АДДД зҐв­®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ, Є®в®ал©
зЁб«  115200 ­  §­ зҐ­ЁҐ, Ї®¬Ґ- і Ўг¤Ґв Ї®б« ­:
饭­®Ґ ў н⨠ॣЁбвал, ў १г«мв вҐ і ЃЁв 5 ЃЁв 4 ЃЁв 3
Ї®«гзЁвбп §­ зҐ­ЁҐ бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ- і 0 0 0 ЋвбгвбвўгҐв
¤ зЁ. …б«Ё ўл ­Ґ е®вЁвҐ ҐҐ ¬Ґ­пвм, і 0 0 1 ЌҐзҐв­ п
нв®в ЎЁв ¤®«¦Ґ­ Ўлвм а ўҐ­ 0. і 0 1 1 —Ґв­ п
і 1 0 1 ЊҐвЄ 
ќв®в ЎЁв гЇа ў«пҐв BREAK-бЁЈ­ «®¬, Є®в®- 1 1 1 Џа®ЇгбЄ
ал© Ўг¤Ґв Ї®б« ­ ў «Ё­Ёо ў ¬®¬Ґ­в
гбв ­®ўЄЁ ЎЁв  ў 1.
- 547 -

ђҐЈЁбва гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁҐ© ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п Ё§¬Ґ­Ґ­Ёп ­ҐЄ®в®але
е а ЄвҐаЁбвЁЄ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав , в ЄЁе Є Є Є®«ЁзҐбвў® ЇҐаҐ¤ ў Ґ¬ле
ЎЁв®ў ¤ ­­ле Ё вЁЇ зҐвЄ®бвЁ. ќв®в ॣЁбва в Є¦Ґ ўлЇ®«­пҐв дг­ЄжЁЁ
гЇа ў«Ґ­Ёп § Јаг§Є®© бв а襣® Ё ¬« ¤иҐЈ® Ў ©в®ў ¤Ґ«ЁвҐ«п, § ¤ о饣®
бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ Ё Ё¬Ґо饣® вЁЇ WORD. ќв®в ॣЁбва в Є¦Ґ ¤®бвгЇҐ­ Ё ¤«п
§ ЇЁбЁ, Ё ¤«п з⥭Ёп.

ђҐЈЁбва 4: ђҐЈЁбва гЇа ў«Ґ­Ёп ¬®¤Ґ¬®¬ (Modem-Control
----------
Register - MCR)

ќв®в ЎЁв гбв ­ ў«Ёў Ґв ќв®в ЎЁв гЇа ў«пҐв ¬®¤Ґ¬­®©
«®Є «м­го § Ј«гиЄг. …б«Ё «Ё­ЁҐ© Ј®в®ў­®бвЁ ўў®¤  ¤ ­­ле
нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­, ўў®¤ДДДДДї (DTR).DTR-«Ё­Ёп Ўг¤Ґв ®ва ¦ вм
UART ᮥ¤Ё­Ґ­ б ўлў®¤®¬. і б®бв®п­ЁҐ нв®Ј® ЎЁв .
і і
ЃЁв 7 6 5 і4 3 2 1 0 і
ЪДДДВДДДВДДДВЕДДВДДДВДДДВДДДВДДДї і
і X і X і X і X і X і X і X і X ЕДДДДДДДДДЩ
АДДДБДДДБДДДБДДДБДЕДБЕДДБДДДБДЕДЩ
і і і
ќв®в ЎЁв гЇа ў«пҐв і і ќв®в ЎЁв гЇа ў«пҐв ¬®¤Ґ¬­®©
г­ЁўҐаб «м­л¬ ўлў®¤®¬ ­®¬Ґа ДДДДДДДЩ і «Ё­ЁҐ© § Їа®б  ­  ЇҐаҐ¤ зг
2 (GPO2) - ®­ ¤®«¦Ґ­ Ўлвм і (RTS). RTS-«Ё­Ёп Ўг¤Ґв ®ва ¦ вм
гбв ­®ў«Ґ­ ў 1 ¤«п UART, і б®бв®п­ЁҐ нв®Ј® ЎЁв .
зв®Ўл Ўл«® ў®§¬®¦­® і
Ї®бл« вм ЇаҐалў ­Ёп. і
ќв®в ЎЁв гЇа ў«пҐв г­ЁўҐаб «м­л¬ ўлў®¤®¬ ­®¬Ґа 1
(GPO1). Ћ­ ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п бЎа®б  § ў®¤бЄЁе
гбв ­®ў®Є ­ҐЄ®в®але дг­ЄжЁ© ¬®¤Ґ¬ .

„ ­­л© ॣЁбва ®Є §лў Ґв ў«Ёп­ЁҐ ­  ­ҐЄ®в®алҐ ўл室­лҐ ¤ ­­лҐ «Ё­Ё©
гЇа ў«Ґ­Ёп ¬®¤Ґ¬ . Ќ б Ў®«миҐ ўбҐЈ® ў ­Ґ¬ Ё­вҐаҐбгҐв ЎЁв GPO2. Љ®Ј¤  ®­
гбв ­®ў«Ґ­, Ї®пў«пҐвбп ў®§¬®¦­®бвм ЇаЁе®¤  ЇаҐалў ­Ё©.


ђҐЈЁбва 5: ђҐЈЁбва б®бв®п­Ёп «Ё­ЁЁ (Line-Status Register -
----------
- LSR)

TXE: “бв ­®ўЄ  нв®Ј® ЎЁв  ќв®в ЎЁв гбв ­ ў«Ё- RxRDY: “бв ­®ўЄ  нв®Ј®
®§­ з Ґв, зв® UART ўҐ¤Ґв ў Ґвбп ЇаЁ ў®§­ЁЄ­®- ЎЁв  Ј®ў®аЁв ® ⮬,
ЇҐаҐ¤ зг ЎЁв Ё§ бў®ҐЈ® ўҐ­ЁЁ ®иЁЎЄЁ зҐв­®бвЁ. зв® ў RBR ­ е®¤Ёвбп
ў­гв७­ҐЈ® ॣЁбва  б¤ўЁЈ . і Ј®в®ўл© бЁ¬ў®«.
і і і
ЃЁв 7 і6 5 4 3 і2 1 0 і …б«Ё нв®в ЎЁв
ЪДДДВЕДДВДДДВДДДВДДДВЕДДВДДДВДДДї і гбв ­®ў«Ґ­,
і X і X і X і X і X і X і X і X ЕДДЩ Їа®Ё§®и« 
АДДДБДДДБДДЕБДЕДБДЕДБДДДБДЕДБДДДЩ ®иЁЎЄ  Ё§-§ 
і і і АДДДДДДДДДДДДД ­Ґб®®вўҐвбвўЁп
і і АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї бЄ®а®бвЁ
і …б«Ё нв®в ЎЁв і ЇҐаҐ¤ зЁ.
TBE: …б«Ё нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­,і гбв ­®ў«Ґ­, §­ зЁв і
бЁ¬ў®« Ё§ ЎгдҐа  ЇҐаҐ¤ ­ ­  ДДЩ Ї®бвгЇЁ« BREAK-бЁЈ­ « і
ўе®¤ ॣЁбва  б¤ўЁЈ . ’ ЄЁ¬ (в® Ґбвм RD-«Ё­Ёп …б«Ё нв®в ЎЁв гб-
®Ўа §®¬, ў THR ¬®¦Ґв Ўлвм 㤥নў « бм ў 0 Ў®«ҐҐ в ­®ў«Ґ­, Їа®Ё§®-
Ї®¬ҐйҐ­ б«Ґ¤гойЁ© бЁ¬ў®«. ®¤­®Ј® в Єв  ЇҐаҐ¤ зЁ). и«  ®иЁЎЄ  Є®¤Ё-
а®ў ­Ёп.

- 548 -
ђҐЈЁбва б®бв®п­Ёп «Ё­ЁЁ ЁбЇ®«м§гҐвбп, зв®Ўл ®ЎаЁб®ў вм ®бв®п­ЁҐ
Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­®Ј® Ї®ав . ‚ н⮬ ॣЁбвॠ­ б Ё­вҐаҐбгҐв Їпвл© ЎЁв (TBE),
Є®в®ал© ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­Ёп ў®§¬®¦­®бвЁ Їа®¤®«¦Ґ­Ёп ЇҐаҐ¤ зЁ
бЁ¬ў®«®ў (THR).


ђҐЈЁбва 6: ђҐЈЁбва б®бв®п­Ёп ¬®¤Ґ¬  (Modem-Status
----------
Register - MSR)

…б«Ё нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­, бЁЈ-
…б«Ё нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­, бЁЈ­ « ­ « "бў®Ў®¤Ґ­ ¤«п ЇҐаҐбл«ЄЁ"
­Ґбг饩 з бв®вл (CD) Ё§¬Ґ­Ё«бп б ДДї (CTS) Ё§¬Ґ­Ё«бп б ¬®¬Ґ­в  Ї®б-
¬®¬Ґ­в  Ї®б«Ґ¤­ҐЈ® з⥭Ёп Ё§ MSR. і «Ґ¤­ҐЈ® з⥭Ёп Ё§ ॣЁбва 
і MSR. і
і і
ЃЁв 7 6 5 4 і3 2 1 0 і
ЪДДДВДДДВДДДВДДДВЕДДВДДДВДДДВДДДї і
Ћва ¦ Ґв і X і X і X і X і X і X і X і X ЕДДЩ
б®бв®п­ЁҐ «Ё­ЁЁ АДЕДБЕДДБДЕДБДЕДБДДДБДЕДБЕДДБДДДЩ
¤ ­­ле ¤ҐвҐЄв®а ДДДДЩ і і і і і
бЁЈ­ «  ­Ґбг饩 і і і і і …б«Ё нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­,
з бв®вл (DCD). і і і і і бЁЈ­ « Ј®в®ў­®бвЁ Є ЇаЁҐ¬г
і і і і АД ¤ ­­ле (DSR) Ё§¬Ґ­Ё«бп б
Ћва ¦ Ґв б®бв®п­ЁҐ Ё­¤ЁЄ - і і і ¬®¬Ґ­в  Ї®б«Ґ¤­ҐЈ® з⥭Ёп
в®а  §ў®­Є  ¬®¤Ґ¬  (RI). і і і Ё§ ॣЁбва  MSR.
і і і
Ћва ¦ Ґв б®бв®п­ЁҐ і і …б«Ё нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­, б®бв®п­ЁҐ
«Ё­ЁЁ DSR ¬®¤Ґ¬ .ДДДДДДДДДДДЩ і Ё­¤ЁЄ в®а  §ў®­Є  (RI) Ё§¬Ґ­Ё«®бм б
і ¬®¬Ґ­в  Ї®б«Ґ¤­ҐЈ® з⥭Ёп Ё§
Ћва ¦ Ґв б®бв®п­ЁҐ і ॣЁбва  MSR.
«Ё­ЁЁ CTS ¬®¤Ґ¬ . ДДДДДДДДДДДДДДЩ


ђҐЈЁбва б®бв®п­Ёп ¬®¤Ґ¬  ЁбЇ®«м§гҐвбп, зв®Ўл Ї®Є § вм б®бв®п­ЁҐ «Ё­Ё©
гЇа ў«Ґ­Ёп ¬®¤Ґ¬®¬. „«п ­ иЁе 楫Ґ© нв®в ॣЁбва Ґ¤ў  «Ё Ї®­ ¤®ЎЁвбп.
Ћ¤­ Є® ўл ¬®Ј«Ё Ўл ­ ©вЁ ЇаЁ¬Ґ­Ґ­ЁҐ Ё­¤ЁЄ в®аг §ў®­Є  (RI). ‚л ¬®¦ҐвҐ
­ ЇЁб вм Їа®Ја ¬¬г, Є®в®а п Ўг¤Ґв ЇҐаҐеў влў вм §ў®­®Є Ё Є®Ј¤  ўл§лў Ґвбп
ў и ­®¬Ґа, ­ ЇаЁ¬Ґа, б®®Ўй вм ®Ў н⮬ ᮮ⢥вбвўго饩 ­ ¤ЇЁбмо ­  нЄа ­Ґ Ё
§ўгЄ®¬.

ђҐЈЁбва 7: ђҐЈЁбва ўаҐ¬Ґ­­®Ј® § Ї®«­Ґ­Ёп (Scratch-Pad
----------
Register)

ЌҐ ЁбЇ®«м§гҐвбп


ђҐЈЁбва 8: ЊҐ­ҐҐ §­ зЁ¬л© Є«оз ¤Ґ«ЁвҐ«п бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ
----------
(Baud-Rate Divisor Latch Least-Significant Byte - DLL)

ЏаҐ¤­ §­ зҐ­ ¤«п еа ­Ґ­Ёп ¬« ¤иҐЈ® Ў ©в  ¤Ґ«ЁвҐ«п, ЁбЇ®«м§гҐ¬®Ј® ЇаЁ
ўлзЁб«Ґ­ЁЁ ¤Ґ©б⢨⥫쭮© бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ зҐаҐ§ Ї®ав. ЋЄ®­з вҐ«м­ п
бЄ®а®бвм ўлзЁб«пҐвбп в Є: ЎҐагв ¬« ¤иЁ© Ё бв аиЁ© Ў ©вл Ё ЁбЇ®«м§гов Ёе Є Є
¤Ґ«ЁвҐ«м зЁб«  115200. ‚ १г«мв вҐ Ї®«гзЁвбп бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ. ќв®в
ॣЁбва ¤®бвгЇҐ­ зҐаҐ§ ॣЁбва 0 ЇаЁ гбв ­®ў«Ґ­­®¬ 7-¬ ЎЁвҐ (DLAB) ॣЁбва 
3 (LCR).
- 549 -

ђҐЈЁбва 9: ђҐЈЁбва Ў®«ҐҐ §­ зЁ¬®Ј® Ў ©в  Є«оз  ¤Ґ«ЁвҐ«п
----------
бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ (Baud-Rate Divisor Latch Most-Significant Byte - DLM)

ќв®в ॣЁбва ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ бв а襣® Ў ©в  ¤Ґ«ЁвҐ«п,
ЁбЇ®«м§гҐ¬®Ј® ¤«п ўлзЁб«Ґ­Ёп ¤Ґ©б⢨⥫쭮© бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ зҐаҐ§
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав. ЋЄ®­з вҐ«м­ п бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ ўлзЁб«пҐвбп
б«Ґ¤гойЁ¬ ®Ўа §®¬: ЎҐагв бв аиЁ© Ё ¬« ¤иЁ© Ў ©вл Ё ЁбЇ®«м§гов Ёе Є Є
¤Ґ«ЁвҐ«м, ­  Є®в®ал© ­г¦­® а §¤Ґ«Ёвм зЁб«® 115200. ќв® ¤ Ґв бЄ®а®бвм
ЇҐаҐ¤ зЁ. „ ­­л© ॣЁбва ¤®бвгЇҐ­ зҐаҐ§ ॣЁбва 1 ЇаЁ гбв ­®ў«Ґ­­®¬ 7-¬
ЎЁвҐ (DLAB) ॣЁбва  3 (LCR).


ЂЇЇ а в­®Ґ ®ЎҐбЇҐзҐ­ЁҐ UART
----------------------------
ђ §®Ўа ўиЁбм б Їа®Ја ¬¬­л¬ ®ЎҐбЇҐзҐ­ЁҐ¬ UART, ¤ ў ©вҐ ў§Ј«п­Ґ¬ ­  ҐЈ®
 ЇЇ а в­го Ї®¤¤Ґа¦Єг. Ќ б Ё­вҐаҐбгов в®«мЄ® ¤ўҐ ўҐйЁ: Єг¤  ў®вЄ­гвм Є ЎҐ«м
Ё Є Є ᤥ« вм ࠧꥬ.
ЏЉ ¬®Јгв Ё¬Ґвм ¤ў  вЁЇ  Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле Ї®ав®ў:
- 9-ивламЄ®ўл© (ࠧꥬ вЁЇ  DB-9);
- 25-ивламЄ®ўл© (ࠧꥬ вЁЇ  DB-25).

‚ в Ў«.14.2 ЇаЁўҐ¤Ґ­  Ёе а бЇ ©Є .

’ Ў«Ёж  14.2. ђ бЇ ©Є  ¤«п Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле Ї®ав®ў ЏЉ.
------------------------------------------------------------------------
Џа®ў®¤ ”г­ЄжЁп ЋЎ®§­ зҐ­ЁҐ
------------------------------------------------------------------------
9-ивламЄ®ўл© ࠧꥬ
--------------------
1 ‘ЁЈ­ « ­ «ЁзЁп ­Ґбг饩 CD
2 ЏаЁҐ¬ ¤ ­­ле RXD
3 ЏҐаҐ¤ з  ¤ ­­ле TXD
4 ‘ЁЈ­ « Ј®в®ў­®бвЁ ўў®¤  ¤ ­­ле DTR
5 ‡Ґ¬«п GND
6 ‘ЁЈ­ « Ј®в®ў­®бвЁ ­ Ў®а  ¤ ­­ле DSR
7 ‡ Їа®б ­  ЇҐаҐбл«Єг RTS
8 ‘ЁЈ­ « ®зЁбвЄЁ ¤«п ЇҐаҐбл«ЄЁ CTS
9 €­¤ЁЄ в®а §ў®­Є  RI
25-ивламЄ®ўл© ࠧꥬ
---------------------
2 ЏҐаҐ¤ з  ¤ ­­ле TXD
3 ЏаЁҐ¬ ¤ ­­ле RXD
__________________________________________________________________________
- 550 -
Џа®ў®¤ ”г­ЄжЁп ЋЎ®§­ зҐ­ЁҐ
_________________________________________________________________________
4 ‡ Їа®б ­  ЇҐаҐбл«Єг RTS
5 ‘ЁЈ­ « ®зЁбвЄЁ ¤«п ЇҐаҐбл«ЄЁ CTS
6 ‘ЁЈ­ « Ј®в®ў­®бвЁ ­ Ў®а  ¤ ­­ле DSR
7 ‡Ґ¬«п GND
8 ‘ЁЈ­ « ­ «ЁзЁп ­Ґбг饩 CD
20 ‘ЁЈ­ « Ј®в®ў­®бвЁ ўў®¤  ¤ ­­ле DTR
22 €­¤ЁЄ в®а §ў®­Є  RI
_______________________________________________________________________ЋЏ…ђЂ–€€ ‘ ROM BIOS

ЏаҐ¦¤Ґ 祬 ¬л ­ з­Ґ¬ ЇЁб вм б®Ўб⢥­­го Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­го Їа®Ја ¬¬г, ¤ ў ©вҐ
Ї®б¬®ваЁ¬, 祬 ­ ¬ ¬®¦Ґв Ї®¬®зм ROM BIOS? Ћ­  Ї®¤¤Ґа¦Ёў Ґв Є®¬¬г­ЁЄ ж©ЁЁ
зҐаҐ§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав, е®вп Ё ўҐбм¬  ®Ја ­ЁзҐ­­®. ќвЁ дг­ЄжЁЁ ¤®вгЇ­л
зҐаҐ§ ЇаҐалў ­ЁҐ 14h. ‘гйҐбвўгов дг­ЄжЁЁ ¤«п ®вЄалвЁп Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј®
Ї®ав , ҐЈ® Є®­дЁЈгаЁа®ў ­Ёп, з⥭Ёп Ё § ЇЁбЁ бЁ¬ў®« . Ћ¤­ Є® бгйҐбвўгҐв
®¤­  ¬ «Ґ­мЄ п Їа®Ў«Ґ¬ : нвЁ дг­ЄжЁЁ ­Ґ а Ў®в ов (ваг¤­® ў нв® Ї®ўҐаЁвм, ­®
®­Ё ¤Ґ©б⢨⥫쭮 ­Ґ а Ў®в ов). Ќ  б ¬®¬ ¤Ґ«Ґ ®­Ё а Ў®в ов, Їа ў¤ , ЇаЁ
®б®Ўле гб«®ўЁпе, Є®в®алҐ ­ ¬ ўап¤ «Ё г¤ бвбп ᮧ¤ вм. Љ ᮦ «Ґ­Ёо,
®вбгвбвўгҐв Єа ©­Ґ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬ п ­ ¬ Ї®¤¤Ґа¦Є  ўў®¤ /ўлў®¤ , гЇа ў«пҐ¬®Ј®
ЇаҐалў ­ЁҐ¬. ‚ ўЁ¤Ґ®ЁЈа е ¬л ¤®«¦­л Ё¬Ґвм бЁб⥬г гЇа ў«Ґ­Ёп б®ЎлвЁп¬Ё,
®б­®ў ­­го ­  ЇаҐалў ­Ёпе. €§-§  нв®Ј®,   в Є¦Ґ Ё§-§  в®Ј®, зв® дг­ЄжЁЁ ROM
BIOS а Ў®в ов ®зҐ­м ¬Ґ¤«Ґ­­®, ¬л ¬®¦Ґ¬ ў®®ЎйҐ ­Ґ а бб¬ ваЁў вм Ёе Є Є
ॠ«м­®Ґ б।бвў® ЇҐаҐ¤ зЁ ЎЁв®ў Ї® Їа®ў®¤ ¬.
’ҐЇҐам, Є®Ј¤  п ў ¬ бЄ § « ®Ў н⮬, ¤ ў ©вҐ Ї®б¬®ваЁ¬, Є ЄЁ¬ ®Ўа §®¬
ўбҐ-в ЄЁ ¬®¦­® ᮥ¤Ё­Ёвм ¤ў  Є®¬ЇмовҐа  Ё ᮧ¤ вм ¬ «Ґ­мЄго бҐвҐўго ЁЈаг.


‘Ћ…„€Ќ…Ќ€… —…ђ…‡ Ќ“‹њ-ЊЋ„…Њ

Љ Є п 㦥 бЄ § « ў б ¬®¬ ­ з «Ґ, г ­ б ­Ґ еў вЁв ўаҐ¬Ґ­Ё ў­ЁЄ вм ў® ўбҐ
в®­Є®бвЁ ЁбЇ®«м§®ў ­Ёп ¬®¤Ґ¬ . ‘гйҐбвўгҐв б«ЁиЄ®¬ ¬­®Ј® ⥬, Є®в®але ¬л
б«ҐЈЄ  Є®б­г«Ёбм, Ё ўбҐ ®­Ё Ё¬Ґо⠮⭮襭ЁҐ Є ¤Ё§ ©­г ўЁ¤Ґ®ЁЈа. —в® п
­ ¬ҐаҐ­ ᤥ« вм ў¬Ґбв® нв®Ј®, в Є н⮠ᮧ¤ вм Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­го бЁб⥬г,
ЁбЇ®«м§гойго ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ вЁЇ  ­г«м-¬®¤Ґ¬, ў Є®в®а®¬ ¬®¤Ґ¬, Є Є в Є®ў®©,
®вбгвбвўгҐв. Ќг«м-¬®¤Ґ¬ - Їа®б⮥ ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ, Є®в®а®Ґ бўп§лў Ґв ¤ў 
Є®¬ЇмовҐа  зҐаҐ§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­лҐ Ї®авл. ђЁб.14.1 ¤Ґ¬®­бваЁагҐв в Є®Ґ
ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ.
- 551 -ђЁб.14.1. ‘®Ґ¤Ё­Ґ­ЁҐ ¤ўге ЏЉ.

—в®Ўл Ё§Ј®в®ўЁвм в Є®Ґ ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ, ¬л ¤®«¦­л ў§пвм ­г«м-¬®¤Ґ¬­л© Є ЎҐ«м б
­ ¤«Ґ¦ йЁ¬Ё ࠧꥬ ¬Ё. ќв® ¬®¦Ґв ®Є § вмбп ­Ґ б«ЁиЄ®¬ Їа®бв®, ­® Ґб«Ё ўл
Ўг¤ҐвҐ ®бв®а®¦­л, в® § а Ў®в Ґв б ЇҐаў®© Ї®ЇлвЄЁ. Њл Ўг¤Ґ¬ ЁбЇ®«м§®ў вм
в®«мЄ® ваЁ вЁЇ  ࠧꥬ :
- ‹Ё­Ёо ЇҐаҐ¤ зЁ ¤ ­­ле;
- ‹Ё­Ёо ЇаЁҐ¬  ¤ ­­ле;
- ‡Ґ¬«о.

Ќ  аЁб.14.2 Ї®Є § ­®, Є Є ᤥ« вм ­г«м-¬®¤Ґ¬­л© Є ЎҐ«м ¤«п а §­ле вЁЇ®ў
ࠧꥬ®ў.
…б«Ё ўл ­Ґ е®вЁвҐ Ё§Ј®в ў«Ёў вм ­г«м-¬®¤Ґ¬­л© Є ЎҐ«м, ўл ¬®¦ҐвҐ § Ї« вЁвм
§  ­ҐЈ® ў «оЎ®¬ Ё§ Є®¬ЇмовҐа­ле ¬ Ј §Ё­®ў. (Џ®¦ «г©бв , ­Ґ Ї« вЁвҐ Ў®«миҐ
15 $. џ ­Ґ ¬®Јг бЇ®Є®©­® ᬮваҐвм, Є Є «о¤Ё Ї« впв §  Єгб®Є Їа®ў®¤  Ё
Ї« бвЁЄ ¤ ¦Ґ 1.50$). ‘Ґ©з б ®дЁжЁ «м­л© ­г«м-¬®¤Ґ¬­л© Є ЎҐ«м ЁбЇ®«м§гҐв
Ў®«ҐҐ ваҐе иЁ­, Є®в®алҐ п ЇҐаҐзЁб«Ё«. Ћ­ § ¤Ґ©бвўгҐв ўбҐ иЁ­л, Ё¬ЁвЁагп ⥬
б ¬л¬ ¬®¤Ґ¬­®Ґ ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ. Џ®Є  г ­ б Ґбвм TXD, RXD Ё §Ґ¬«п, ¬л ⮦Ґ ЇаЁ
¤Ґ«Ґ. („®Ї®«­ЁвҐ«м­лҐ «Ё­ЁЁ ЁбЇ®«м§говбп ¤«п  ЇЇ а в­®Ј® ®ЎҐбЇҐзҐ­Ёп
"агЄ®Ї®¦ вЁп", ­® ¬л ­Ґ Ўг¤Ґ¬ Ё¬Ё Ї®«м§®ў вмбп.)
Ћв«Ёз­®, ⥯Ґам г ­ б Ґбвм ­г«м-¬®¤Ґ¬­л© Є ЎҐ«м, Ё ¬л §­ Ґ¬, Є ЄЁҐ ॣЁбвал
зв® ¤Ґ« ов ў UART'Ґ. џ ¤г¬ о, з⮠⥯Ґам б ¬®Ґ ўаҐ¬п ­ з вм ЇЁб вм
Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­®Ґ Їа®Ја ¬¬­®Ґ ®ЎҐбЇҐзҐ­ЁҐ.
- 552 -


ђЁб.14.2. €§Ј®в®ў«Ґ­ЁҐ ­г«м-¬®¤Ґ¬­®Ј® Є ЎҐ«п ¤«п а §«Ёз­ле вЁЇ®ў
бҐаЁ©­ле ࠧꥬ®ў.


ЏЋ‘’ђЋ…Ќ€… ЉЋЊЊ“Ќ€ЉЂ–€ЋЌЌЋ‰ Ѓ€Ѓ‹€Ћ’…Љ€

Ќ ¬ ­Ґ ­ ¤® б«ЁиЄ®¬ ¬­®Ј® дг­ЄжЁ© ў ­ иҐ© ЎЁЎ«Ё®вҐЄҐ. ” ЄвЁзҐбЄЁ, ­ ¬
¤®бв в®з­® иҐбвЁ дг­ЄжЁ©:
- „«п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав ;
- „«п гбв ­®ўЄЁ Їа®жҐ¤гал ®Ўа Ў®вЄЁ ЇаҐалў ­Ёп;
- „«п з⥭Ёп бЁ¬ў®«  Ё§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав ;
- „«п § ЇЁбЁ бЁ¬ў®«  ў Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав;
- „«п ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­Ёп б®бв®п­Ёп Ї®ав ;
- „«п § ЄалвЁп Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав .

€­ЁжЁ «Ё§ жЁп Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав 
-------------------------------------------
‚®в и ЈЁ, Є®в®ал¬ ¬л ¤®«¦­л б«Ґ¤®ў вм:
- ‘­ з «  ­г¦­® гбв ­®ўЁвм ­®¬Ґа  ЇҐаҐ¤ ў Ґ¬ле ЎЁв®ў, Є®«ЁзҐбвў® бв®Ї-
ЎЁв®ў Ё вЁЇ зҐв­®бвЁ. ќв® ¤Ґ« Ґвбп б Ї®¬®ймо ॣЁбва  гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁЁ
(LCR);
- 553 -
- ‡ вҐ¬ гбв ­ ў«Ёў Ґвбп бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ § Јаг§Є®© бв а襣® Ё ¬« ¤иҐЈ®
Ў ©в  ¤Ґ«ЁвҐ«п;
- „ «ҐҐ ­г¦­® Ё­ЁжЁ «Ё§Ёа®ў вм UART ¤«п гЇа ў«Ґ­Ёп ЇаҐалў ­Ёп¬Ё;
- Њл ¤®«¦­л б®®ЎйЁвм Їа®Ја ¬¬Ёа㥬®¬г Є®­ва®««Ґаг ЇаҐалў ­Ё© ЏЉ (PIC),
Є ЄЁҐ ЇаҐалў ­Ёп Ї® Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®¬г Ї®авг ®­ ¤®«¦Ґ­ ¤®ЇгбЄ вм;
- Ќ Є®­Ґж, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®  ЄвЁўЁ§Ёа®ў вм ЇаҐалў ­ЁҐ, гбв ­®ўЁў ЎЁв 3 Ё«Ё 4 ў
ॣЁбвॠ¬ бЄЁ ЇаҐалў ­Ё© (б®Ў«о¤ п ®бв®а®¦­®бвм, зв®Ўл ­Ґ Ё§¬Ґ­Ёвм
¤агЈЁҐ ҐЈ® ЎЁвл).

’ҐЇҐам ®Ўбг¤Ё¬ нвЁ и ЈЁ ў ¤Ґв «пе. „«п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ Ї®ав  ¬л ¤®«¦­л,
ў®-ЇҐаўле, гбв ­®ўЁвм Є®«ЁзҐбвў® ЎЁв, Є®«ЁзҐбвў® бв®Ї-ЎЁв®ў Ё вЁЇ зҐв­®бвЁ.
ќв® ¤Ґ« Ґвбп Їа®Ја ¬¬Ёа®ў ­ЁҐ¬ ॣЁбва  3 гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁЁ (LCR). Џ®б«Ґ
нв®Ј® ­г¦­® гбв ­®ўЁвм бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ б Ї®¬®ймо бв а襣® Ё ¬« ¤иҐЈ®
Ў ©в®ў ¤Ґ«ЁвҐ«п бЄ®а®бвЁ ЇҐаҐ¤ зЁ.
ђ Ў®в  б ¤Ґ«ЁвҐ«Ґ¬ ­Ґ¬­®Ј® § Їгв ­ . ‚л §­ ҐвҐ, з⮠ॣЁбвал 0 Ё 1
ўлЇ®«­пов ¤®Ї®«­ЁвҐ«м­лҐ дг­ЄжЁЁ § Јаг§ЄЁ ¤ўгеЎ ©в®ў®Ј® ¤Ґ«ЁвҐ«п, ¤Ґ«Ґ­ЁҐ
­  Є®в®ал© зЁб«  115200 ¤ Ґв १г«мв в, ЁбЇ®«м§гҐ¬л© UART Є Є ®Є®­з вҐ«м­ п
бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ. Ћ¤­ Є®, Є Є ¬л §­ Ґ¬, ॣЁбвал 0 Ё 1 пў«повбп
ᮮ⢥вб⢥­­® ॣЁбв஬ Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ ЇҐаҐ¤ зЁ (THR) Ё ॣЁбв஬ ЇаҐалў ­Ёп
(IER). Љ®Ј¤  ЎЁв 7 ॣЁбва  гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁҐ© гбв ­®ў«Ґ­ ў 1, ®­Ё Ї®«гз ов
­®¬Ґа  8 Ё 9, ­® Їа®¤®«¦ ов  ¤аҐб®ў вмбп Є Є 1 Ё 0. џб­®?
‚ Є зҐб⢥ ЇаЁ¬Ґа  ¤ ў ©вҐ гбв ­®ўЁ¬ бЄ®а®бвм ЇҐаҐ¤ зЁ ў 9600 Ў®¤. Њл ¬®Ј«Ё
Ўл ­ ©вЁ зЁб«®, Є®в®а®Ґ ЇаЁ ¤Ґ«Ґ­ЁЁ ­  ­ҐЈ® §­ зҐ­Ёп 115200 ¤ ў «® Ўл 9600.
ќв® зЁб«® 12. „ «ҐҐ ¬л ¤®«¦­л § ЇЁе­гвм ҐЈ® ў ¬« ¤иЁ© Ё бв аиЁ© Ў ©вл. ‚
н⮬ б«гз Ґ ¬« ¤иЁ© Ў ©в Ўг¤Ґв а ўҐ­ 12,   бв аиЁ© - 0. „ «ҐҐ ­г¦­®
гбв ­®ўЁвм ЎЁв 7 (DLAB) ॣЁбва  гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁҐ© ў 1 Ё § ЇЁб вм ¬« ¤иЁ©
Ў ©в ў ॣЁбва 0,   бв аиЁ© - ў ॣЁбва 1, зҐаҐ§ Є®в®алҐ ЇҐаҐ¤ ­­лҐ Ў ©вл Ё
Ї®Ї ¤гв ў ॣЁбвал 8 Ё 9. Џ®б«Ґ нв®Ј® ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ®зЁбвЁвм ЎЁв 7 (DLAB)
ॣЁбва  гЇа ў«Ґ­Ёп «Ё­ЁЁ. ќв® Ўл«® Ўл ­Ґ в Є г¦ Ё Ї«®е®,  ?
‡ вҐ¬ ¬л Ё­ЁжЁ «Ё§Ёа㥬 UART ¤«п ЇаЁҐ¬  ЇаҐалў ­Ё©. ЌҐ¬­®Ј® Ї®Ј®ў®аЁ¬ ®Ў
н⮬. Љ®Ј¤  UART ЇаЁ­Ё¬ Ґв ¤ ­­лҐ, бЁ¬ў®« Ўг¤Ґв ®бв ў вмбп ў ЎгдҐаҐ ЇаЁҐ¬ 
в®«мЄ® ¤® вҐе Ї®а, Ї®Є  ­Ґ ЇаЁЎг¤Ґв б«Ґ¤гойЁ©, Ї®б«Ґ 祣® ў­®ўм ЇаЁиҐ¤иЁ©
бЁ¬ў®« § ¬ҐбвЁв бв ал©, ­Ґ§ ўЁбЁ¬® ®в в®Ј®, Ўл« «Ё ®­ бзЁв ­. Њл ­Ґ ¬®¦Ґ¬
нв®Ј® ¤®ЇгбвЁвм, Ё­ зҐ Ї®вҐа塞 Ё­д®а¬ жЁо. ‘гйҐбвўгҐв ¤ў  аҐиҐ­Ёп нв®©
Їа®Ў«Ґ¬л:
- ‚®-ЇҐаўле, ¬л ¬®Ј«Ё Ўл ў жЁЄ«Ґ ®Їа иЁў вм ЇаЁҐ¬­л© ЎгдҐа ॣЁбва ,
зв®Ўл ­Ґ Ї®вҐапвм ­ЁЄ ЄЁе ¤ ­­ле. Ќ® нв® Ўл«® Ўл ЎҐбЇ®«Ґ§­®© ва в®©
ўаҐ¬Ґ­Ё;
- ‚®-ўв®але (Ё нв® Ј®а §¤® «гзиҐ), ¬®¦­® ­ ЇЁб вм ¤«п нв®© 楫Ё
Їа®жҐ¤гаг ®Ўа Ў®вЄЁ ЇаҐалў ­Ёп (Ё«Ё ISR).

- 554 -
…б«Ё ўл Ї®¬­ЁвҐ, ў 12-© Ј« ўҐ "Њ­Ё¬®Ґ ўаҐ¬п, ЇаҐалў ­Ёп Ё
¬г«мвЁ§ ¤ з­®бвм", Ј®ў®аЁ«®бм, зв® ў ‘Ё ­Ґб«®¦­® гбв ­®ўЁвм ­®ў®Ґ
ЇаҐалў ­ЁҐ, ЁбЇ®«м§гп Є«о祢®Ґ б«®ў® _interrupt. Њл ­ ЇЁиҐ¬ Їа®жҐ¤гаг,
Є®в®а п Ўг¤Ґв  ЄвЁўЁ§Ёа®ў вмбп ўбпЄЁ© а § б ЇаЁе®¤®¬ ЇаҐалў ­Ёп. Ќ® Є Є ­ ¬
б®®ЎйЁвм UART, зв® ЇаҐалў ­ЁҐ ®Ў­ а㦥­®? …б«Ё ўл ЇаЁбв «м­® Ї®б¬®ваЁвҐ ­ 
®ЇЁб ­ЁҐ ॣЁбва®ў, в® Ї®©¬ҐвҐ, зв® ў ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® гбв ­®ўЁвм ЎЁв §¤Ґбм,
ЎЁв в ¬, Ё UART Ўг¤Ґв ¤Ґ« вм бў®о а Ў®вг. —в®Ўл ­ §­ зЁвм ЇаҐалў ­Ёп, ¬л
¤®«¦­л гбв ­®ўЁвм б«Ґ¤гойЁҐ ЎЁвл ў UART:
- ЃЁв 0 (RxRDY) ॣЁбва  ЇаҐалў ­Ёп (IER) ¤®«¦Ґ­ Ўлвм гб ­®ў«Ґ­ ў 1;
- ЃЁв 3 (GR02) ॣЁбва  гЇа ў«Ґ­Ёп ¬®¤Ґ¬®¬ (MCR) ¤®«¦Ґ­ Ўлвм гбв ­®ў«Ґ­
ў 1.
Џ®б«Ґ нв®Ј® ¬л 㦥 Ј®в®ўл ЇаЁ­Ё¬ вм ЇаҐалў ­Ёп, Їа ўЁ«м­®? ЋиЁЎ ҐвҐбм!
Ќг¦­® ᤥ« вм ҐйҐ ®¤­г ўҐйм. Њл ¤®«¦­л б®®ЎйЁвм Їа®Ја ¬¬Ёа㥬®¬г
Є®­ва®««Ґаг ЇаҐалў ­Ё© (PIC), Є ЄЁҐ Ё¬Ґ­­® ЇаҐалў ­Ёп Ї® Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®¬г
Ї®авг ®­ ¤®«¦Ґ­ § ¤Ґ©бвў®ў вм. —в®Ўл ўлЇ®«­Ёвм нв®, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё§¬Ґ­Ёвм
гбв ­®ўЄЁ ў ॣЁбвॠ¬ бЄЁ ЇаҐалў ­Ёп (IMR) PIC` , Є®в®ал© ¤®бвгЇҐ­ зҐаҐ§
Ї®ав 21h. ’ Ў«Ёж  14.3 Ї®Є §лў Ґв ®Ў®§­ зҐ­ЁҐ ЎЁв®ў IMR.

’ Ў«Ёж  14.3. ђҐЈЁбва ¬ бЄЁ ЇаҐалў ­Ёп (IMR) PIC` .
-----------------------------------------------------------------------
ЃЁв 0: IRQ0 - ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п в ©¬Ґа 
ЃЁв 1: IRQ1 - ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п Є« ўЁ вгал
ЃЁв 2: IRQ2 - § аҐ§ҐаўЁа®ў ­
ЃЁв 3: IRQ3 - COM2 Ё«Ё COM4
ЃЁв 4: IRQ4 - COM1 Ё«Ё COM3
ЃЁв 5: IRQ5 - ¦ҐбвЄЁ© ¤ЁбЄ
ЃЁв 6: IRQ6 - ЈЁЎЄЁ© ¤ЁбЄ
ЃЁв 7: IRQ7 - ЇаЁ­вҐа
_________________________________________________________________________

’ ЄЁ¬ ®Ўа §®¬, Ї®б«Ґ¤­пп ўҐйм, Є®в®аго ­ ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ᤥ« вм ¤«п ®Ўа Ў®вЄЁ
ЇаҐалў ­Ё© Ё § ЇгбЄ  -  ЄвЁўЁа®ў вм ­г¦­®Ґ ЇаҐалў ­ЁҐ Ї® ЎЁвг 3 Ё«Ё 4. Ќ®
Ўг¤м⥠®бв®а®¦­л! ђҐЈЁбва Ё­ўҐавЁа®ў ­, в Є зв® 0 ®§­ з Ґв ўЄ«о祭,   1 -
ўлЄ«о祭.

Ћбв®а®¦­®!
----------------
Ѓг¤м⥠®бв®а®¦­л, Є®Ј¤  ЁбЇ®«м§гҐвҐ ॣЁбва ¬ бЄЁ ЇаҐалў ­Ё©. Ћ­
¤Ґ©б⢨⥫쭮 ¬®¦Ґв ЇаЁзЁ­Ёвм ­ҐЇаЁпв­®бвЁ Є®¬ЇмовҐаг. џ ЇаҐ¤« Ј о б­ з « 
бзЁвлў вм ¤ ­­лҐ Ё ¬ бЄЁа®ў вм Ёе Ї® и Ў«®­г,   Ї®в®¬ 㦥 ЇЁб вм ­®ўлҐ
¤ ­­лҐ.
- 555 -

“бв ­®ўЄ  ЇаҐалў ­Ёп
--------------------------
Ћ¤­ ¦¤л Їа®©¤п зҐаҐ§ нвЁ д®Єгбл, зв®Ўл гбв ­®ўЁвм Їа®б⮥ ЇаҐалў ­ЁҐ, ¬л
¬®¦Ґ¬ ®Є®­з вҐ«м­® Ё­бв ««Ёа®ў вм ­ и б®Ўб⢥­­л© ўҐЄв®а ISR, § ўЁбпйЁ© ®в
COM-Ї®ав . ‡ Ї®¬­ЁвҐ, зв® Ї®авл 3 Ё 4 ЁбЇ®«м§гов ⥠¦Ґ б ¬лҐ ЇаҐалў ­Ёп,
зв® Ё Ї®авл 1 Ё 2 ᮮ⢥вб⢥­­®.

’ Ў«Ёж  14.4. ‚ҐЄв®ал ЇаҐалў ­Ёп Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав .
------------------------------------------------------------------------
‚ҐЄв®а Ќ®¬Ґа Ђ¤аҐб­ п дг­ЄжЁп
------------------------------------------------------------------------
0x0B 0x002C-0x002F RS-232 Ї®ав 1
0x0C 0x0030-0x0033 RS-232 Ї®ав 2
________________________________________________________________________

‚бҐ, зв® ­ ¬ ­г¦­® ᤥ« вм ¤«п гбв ­®ўЄЁ ­®ў®Ј® ISR, нв® ЁбЇ®«м§®ў вм
дг­ЄжЁо ‘Ё _dos_getvect(), зв®Ўл § Ї®¬­Ёвм ЇаҐ¦­ҐҐ §­ зҐ­ЁҐ ўҐЄв®а , Ё
_dos_setvect(), зв®Ўл Ё­бв ««Ёа®ў вм ­ и б®Ўб⢥­­л© ISR ­  ¬Ґбв® бв а®Ј®.
„ «ҐҐ, б ЇаЁе®¤®¬ ЇаҐалў ­Ёп (в® Ґбвм Є®Ј¤  Ї®«г祭 бЁ¬ў®«), Ўг¤Ґв
ўл§лў вмбп ­ и  Їа®жҐ¤га . ‡ўгзЁв нв® ўҐ«ЁЄ®«ҐЇ­®, ­® зв® ®­  Ўг¤Ґв ¤Ґ« вм?
Ќ и ISR ¤®«¦Ґ­ ўлЇ®«­пвм в®«мЄ® ®¤­г § ¤ зг - Ї®«гзЁвм бЁ¬ў®« Ё§
ॣЁбва  ЇаЁҐ¬­®Ј® ЎгдҐа  (RBR) Ё Ї®¬ҐбвЁвм ҐЈ® ў Їа®Ја ¬¬­л© ЎгдҐа. —в®Ўл
®б­®ў­ п Їа®Ја ¬¬  ¬®Ј«  Ўа вм Ї®бвгЇ ойЁҐ бЁ¬ў®«л Ї® ¬ҐаҐ ­ ¤®Ў­®бвЁ, ¬л

ђЁб.14.3. ЃгдҐа б ЇҐаҐ§ ЇЁбмо.
- 556 -
¤®«¦­л ЎгдҐаЁ§Ёа®ў вм ўў®¤. ‘ нв®© ¬лб«мо ᮧ¤ ¤Ё¬ ЎгдҐа б ЇҐаҐ§ ЇЁбмо Ё
гбв ­®ўЁ¬ ҐЈ® а §¬Ґа а ў­л¬ 128 Ў ©в ¬, е®вп ў®®ЎйҐ-в®, ҐЈ® ¤«Ё­  ¬®¦Ґв
Ўлвм «оЎ®©.
Ђ«Ј®аЁв¬ ЎгдҐаЁ§ жЁЁ а Ў®в Ґв в Є. Џ®«г祭­л© Ё§ RBR б«Ґ¤гойЁ© бЁ¬ў®«
Ї®¬Ґй Ґвбп ў ЎгдҐа ў ⥪гйго Ї®§ЁжЁо. „ «ҐҐ ⥪гйЁ© Ё­¤ҐЄб ЎгдҐа 
Ё­ЄаҐ¬Ґ­вЁагҐвбп. Љ®Ј¤  Ї®§ЁжЁп § ЇЁбЁ ў ЎгдҐаҐ ¤®е®¤Ёв ¤® Є®­ж , ®­ 
ЇҐаҐ¬Ґй Ґвбп Є ­ з «г. Љ Є ўл Ї®­Ё¬ ҐвҐ, ЇаЁ н⮬ ¤ ­­лҐ, Є®в®алҐ Ўл«Ё
§ ЇЁб ­л а ­ҐҐ, ®Є ¦гвбп ЇҐаҐЄалвл. Ќ ¤Ґобм, зв® ¤® в®Ј®, Є Є нв®
Їа®Ё§®©¤Ґв, ®б­®ў­ п Їа®Ја ¬¬  гбЇҐҐв Їа®зЁв вм бЁ¬ў®«л Ё§ ЎгдҐа  Ё
®Ўа Ў®в вм Ї®«г祭­лҐ ¤ ­­лҐ. ђЁб.14.3 Ї®пб­пҐв ЇаЁ­жЁЇ а Ў®вл ЎгдҐа  б
ЇҐаҐ§ ЇЁбмо.
Њл ¤®«¦­л ®Ўбг¤Ёвм ҐйҐ ®¤­г в®­Є®бвм, ЇаҐ¦¤Ґ 祬 § Є®­зЁ¬ а §Ј®ў®а ®Ў ISR.
ЌҐЇ®б।б⢥­­® ЇҐаҐ¤ ўл室®¬ Ё§ Їа®жҐ¤гал ®Ўа Ў®вЄЁ ЇаҐалў ­Ёп ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®
б®®ЎйЁвм PIC`г ® ҐҐ § ўҐа襭ЁЁ. „«п нв®Ј® ў Є®­Ґж Їа®жҐ¤гал ­г¦­® ўбв ўЁвм
Є®¬ ­¤г § ЇЁбЁ ў Ї®ав 20h §­ зҐ­Ёп 20h. …б«Ё нв®Ј® ­Ґ ᤥ« вм, Їа®Ё§®©¤Ґв
бЎ®© бЁб⥬л. Ќ® нв® - ¬Ґ¦¤г Їа®зЁ¬, ЁЎ® Ї®Є  ўл ЁбЇ®«м§гҐвҐ дг­ЄжЁЁ ‘Ё, ®Ў
н⮬ ­Ґ бв®Ёв ЎҐбЇ®Є®Ёвмбп. ‚®в Ґб«Ё Ўл ўл аҐиЁ«Ё ЇЁб вм Їа®Ја ¬¬л
ЁбЄ«озЁвҐ«м­® ­   бᥬЎ«ҐаҐ, в® ў®Їа®б Їа ўЁ«м­®Ј® § ўҐа襭Ёп ЇаҐалў ­Ё©
®Є § «бп Ўл ўҐбм¬   Євг «Ґ­ Ё ¬л ®Ўбг¤Ё«Ё Ўл ҐЈ® Ў®«ҐҐ Ї®¤а®Ў­®. Ќ® ¤ ў ©вҐ
Ї®Є  ®бв ­®ўЁ¬бп ­  ‘Ё.
‹ЁбвЁ­Ј 14.1 Ї®Є §лў Ґв ®ЇҐа жЁЁ б ISR.

‹ЁбвЁ­Ј 14.1. ЋЇҐа жЁп ISR.
--------------------------------------------------------------------------
void _interrupt _far Serial_Isr(void)
{
// ќв® Їа®жҐ¤га  ®Ўа Ў®вЄЁ ЇаҐалў ­Ёп COM-Ї®ав . Ћ­  ®зҐ­м Їа®бв .
// ЏаЁ ўл§®ўҐ ®­  зЁв Ґв Ї®«г祭­л© бЁ¬ў®« Ё§ ॣЁбва  0 Ї®ав 
// Ё Ї®¬Ґй Ґв ҐЈ® ў ЎгдҐа Їа®Ја ¬¬л. ЏаЁ¬Ґз ­ЁҐ: п§лЄ ‘Ё б ¬
// § Ў®вЁвбп ® б®еа ­Ґ­ЁЁ ॣЁбва®ў Ё ў®ббв ­®ў«Ґ­ЁЁ б®бв®п­Ёп

// § ЇаҐй Ґ¬ а Ў®вг ўбҐе ¤агЈЁе дг­ЄжЁ©
// ў® Ё§ЎҐ¦ ­ЁҐ Ё§¬Ґ­Ґ­Ёп ЎгдҐа 
serial_lock = 1;

// § ЇЁблў Ґ¬ бЁ¬ў®« ў б«Ґ¤гойго Ї®§ЁжЁо ЎгдҐа 
ser_ch = _inp(open_port + SER_RBF);

// гбв ­ ў«Ёў Ґ¬ ­®ўго ⥪гйго Ї®§ЁжЁо ЎгдҐа 
if (++ser_end > SERIAL_BUFF_SIZE-1)
ser_end = 0;

// Ї®¬Ґй Ґ¬ бЁ¬ў®« ў ЎгдҐа
ser_buffer[ser_end] = ser_ch;

++char_ready;
- 557 -

// ў®ббв ­ ў«Ёў Ґ¬ б®бв®п­ЁҐ Є®­ва®««Ґа  ЇаҐалў ­Ё©
_outp(PIC_ICR,0x20);

// а §аҐи Ґ¬ а Ў®вг б ЎгдҐа®¬
serial_lock = 0;

} // Є®­Ґж дг­ЄжЁЁ
_____________________________________________________________________

Џа®Ја ¬¬  Ё§ ‹ЁбвЁ­Ј  14.1 ўлЇ®«­пҐв ўбҐ в®, ® 祬 ¬л Ј®ў®аЁ«Ё. Ћ¤­ Є®
бв®Ёв ®Ўа вЁвм ў­Ё¬ ­ЁҐ ­  ®¤­г ¬ «Ґ­мЄго ¤Ґв «м. ‚ Їа®Ја ¬¬г ўЄ«о祭 
ЇҐаҐ¬Ґ­­ п serial_lock, Є®в®а п ®ЎҐаҐЈ Ґв ®б­®ў­го Їа®Ја ¬¬г ®в Є®­д«ЁЄв®ў,
бўп§ ­­ле б ®Ўа йҐ­ЁҐ¬ Є ЎгдҐаг, Ї®Є  ISR ®Ў­®ў«пҐв ҐЈ®. ’ Є®© ЇаЁҐ¬
­ §лў Ґвбп "Ў«®ЄЁа®ўЄ®©" Ё«Ё "ᥬ д®а®¬". ‚ DOS`Ґ Ї®¤®Ў­®© Їа®Ў«Ґ¬л ­ЁЄ®Ј¤ 
­Ґ ў®§­ЁЄ Ґв Ї® ап¤г ЇаЁзЁ­, ® Є®в®але Ј®ў®аЁвм б«ЁиЄ®¬ ¤®«Ј®.
ЌҐ®Ўе®¤Ё¬®бвм ॣ㫨஢ ­Ёп ¤®бвгЇ  Є ®ЎйЁ¬ ¤ ­­л¬ ў®§­ЁЄ Ґв в®«мЄ® ¤«п
Ї®«­®бвмо ¬­®Ј®§ ¤ з­ле бЁб⥬. ’Ґ¬ ­Ґ ¬Ґ­ҐҐ, ўўҐ¤Ґ­ЁҐ "ᥬ д®а®ў" -
е®а®и п Їа ЄвЁЄ , ¤ ¦Ґ Ґб«Ё ­  ¤ ­­®¬ нв ЇҐ в Є п вҐе­ЁЄ  Ё ­Ґ ­г¦­ . ‚бҐ,
¬л Ї®звЁ г 楫Ё!


—⥭ЁҐ бЁ¬ў®«  Ё§ ЎгдҐа 
------------------------------
’ҐЇҐам ­ ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё¬Ґвм ў®§¬®¦­®бвм бзЁвлў вм бЁ¬ў®« Ё§ ЎгдҐа . ќв®
«ҐЈЄ®. ‚ ЇаЁ­жЁЇҐ, ¤®бв в®з­® § Ї®¬­Ёвм ­®ўл© Ё­¤ҐЄб, гЄ §лў ойЁ© ­ 
⥪гйго п祩Єг ЎгдҐа , Ё§ Є®в®а®© Ўг¤Ґв Їа®зЁв ­ б«Ґ¤гойЁ© бЁ¬ў®«. Ќ® зв®
Ґб«Ё ¬л Ї®Їлв Ґ¬бп Їа®зЁв вм бЁ¬ў®« Ё Ё§¬Ґ­Ёвм Ё­¤ҐЄб, ў в® ўаҐ¬п Є Є
®б­®ў­ п Їа®Ја ¬¬  㦥 ЁбзҐаЇ «  ўбҐ ўе®¤­лҐ ¤ ­­лҐ, ЇаЁиҐ¤иЁҐ ®в
ЇаҐалў ­Ёп? ‚ н⮬ б«гз Ґ дг­ЄжЁп Їа®бв®-­ Їа®бв® Ўг¤Ґв ў®§ўа й вм бЁ¬ў®«
0. ‹ЁбвЁ­Ј 14.2 ᮤҐа¦Ёв Ї®¤е®¤пйго Їа®Ја ¬¬г.

‹ЁбвЁ­Ј 14.2. ”г­ЄжЁп Serial_Read.
-----------------------------------------------------------------------
int Serial_Read()
{

// дг­ЄжЁп ў®§ўа й Ґв Ї®б«Ґ¤­Ё© § ЇЁб ­­л©
// ў Їа®Ја ¬¬­л© ЎгдҐа бЁ¬ў®«
int ch;

// ¦¤Ґ¬ § ўҐа襭Ёп дг­ЄжЁЁ ®Ўа Ў®вЄЁ ЇаҐалў ­Ёп

while(serial_lock){}

// Їа®ўҐа塞, Ґбвм «Ё бЁ¬ў®«л ў ЎгдҐаҐ

if (ser_end != ser_start)
- 558 -
{
// ¬Ґ­пҐ¬ §­ зҐ­ЁҐ ­ з «м­®© Ї®§ЁжЁЁ ЎгдҐа 

if (++ser_start > SERIAL_BUFF_SIZE-1)
ser_start = 0;

// зЁв Ґ¬ бЁ¬ў®«

ch = ser_buffer[ser_start];

// ў ЎгдҐаҐ бв «® ®¤­Ё¬ бЁ¬ў®«®¬ ¬Ґ­миҐ

if (char_ready > 0)
--char_ready;

//ў®§ўа й Ґ¬ бЁ¬ў®« ўл§ў ўиҐ© дг­ЄжЁЁ
return(ch);

} // Є®­Ґ© ¤Ґ©бвўЁ©, Ґб«Ё ЎгдҐа ­Ґ Їгбв

else

// ЎгдҐа Ўл« Їгбв - ў®§ўа й Ґ¬ 0
return(0);

} // Є®­Ґж дг­ЄжЁЁ
_________________________________________________________________________

”г­ЄжЁп serial_read Ї®«гз Ґв б«Ґ¤гойЁ© ¤®бвгЇ­л© бЁ¬ў®« Ё§ ЎгдҐа  Ё
ў®§ўа й Ґв ҐЈ®. …б«Ё ў ЎгдҐаҐ ­Ґ ®бв «®бм ¤ ­­ле, ®­  ў®§ўа й Ґв 0.


‡ ЇЁбм ў Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав
----------------------------------
Ќ ¬ ®бв «®бм ᤥ« вм дг­ЄжЁо, Є®в®а п ¬®Ј«  Ўл § ЇЁблў вм бЁ¬ў®«л ў
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав. „«п ўлЇ®«­Ґ­Ёп нв®Ј® ¤®бв в®з­® § ЇЁб вм ¤ ­­лҐ ў
ॣЁбва Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ ЇҐаҐ¤ зЁ. Ћ¤­ Є® ¬л ¤®«¦­л ᤥ« вм в Є, зв®Ўл
®¤­®ўаҐ¬Ґ­­® ўлЇ®«­п«Ёбм ¤ў  гб«®ўЁп:
- ‚®-ЇҐаўле, ISR ­Ґ ¬®¦Ґв Ўлвм  ЄвЁўҐ­;
- ‚®-ўв®але, ॣЁбва Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ ЇҐаҐ¤ зЁ ¤®«¦Ґ­ Ўлвм Їгбв.

ЏҐаў®Ґ гб«®ўЁҐ ўлЇ®«­пҐвбп Є Є б ¬® б®Ў®© ࠧ㬥о饥бп. Ћ¤­ Є® ўв®а®Ґ
¤®«¦­® Ўлвм Їа®ўҐаҐ­® б Ї®¬®ймо Їпв®Ј® ЎЁв  ॣЁбва  б®бв®п­Ёп «Ё­ЁЁ. …б«Ё
нв®в ЎЁв гбв ­®ў«Ґ­, ЇҐаҐ¤ взЁЄ Їгбв Ё ¬л ¬®¦Ґ¬ Ї®б« вм ў Ї®ав б«Ґ¤гойЁ©
бЁ¬ў®«.
‹ЁбвЁ­Ј 14.3 ᮤҐа¦Ёв Їа®Ја ¬¬г ¤«п ЇҐаҐ¤ зЁ бЁ¬ў®« .
- 559 -

‹ЁбвЁ­Ј 14.3. ”г­ЄжЁп Serial_Write.
------------------------------------------------------------------------
Serial_Write(char ch)
{
// нв  дг­ЄжЁп § ЇЁблў Ґв бЁ¬ў®« ў ЎгдҐа Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав ,
// ­® ў­ з «Ґ ®­  ®¦Ё¤ Ґв, Ї®Є  ®­ ®бў®Ў®¤Ёвбп
// ЏаЁ¬Ґз ­ЁҐ: нв  дг­ЄжЁп ­Ґ бўп§ ­  б ЇаҐалў ­Ёп¬Ё
// Ё § ЇаҐй Ґв Ёе ­  ўаҐ¬п а Ў®вл

// ¦¤Ґ¬ ®бў®Ў®¦¤Ґ­Ёп ЎгдҐа 
while(!(_inp(open_port + SER_LSR) & 0x20)){}

// § ЇаҐй Ґ¬ ЇаҐалў ­Ёп
_asm cli

// § ЇЁблў Ґ¬ бЁ¬ў®« ў Ї®ав
_outp(open_port + SER_THR, ch);

// а §аҐи Ґ¬ ЇаҐалў ­Ёп б­®ў 
_asm sti

} // Є®­Ґж дг­ЄжЁЁ
_________________________________________________________________________

ЋЎа вЁвҐ ў­Ё¬ ­ЁҐ ­  ®¤­г еЁва®бвм, ЇаЁ¬Ґ­Ґ­­го ў дг­ЄжЁЁ Serial_Write: ®­ 
§ ЇаҐй Ґв ЇаҐалў ­Ёп ЇҐаҐ¤ § ЇЁбмо бЁ¬ў®«  ў Ї®ав Ё § вҐ¬ ў­®ўм а §аҐи Ґв
Ёе.


ЉЋЊЊ“Ќ€ЉЂ–€ЋЌЌЂџ ЏђЋѓђЂЊЊЂ: NLINK

Џа®Ја ¬¬  NLINK § ўҐаи Ґв ­ и Ё§ўЁ«Ёбвл© Їгвм ®бў®Ґ­Ёп Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­ле
Є®¬¬г­ЁЄ жЁ© ¤«п ЏЉ. џ ­ ЇЁб « нвг ­ҐЎ®«миго Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­го Їа®Ја ¬¬Єг,
зв®Ўл ўл ¬®Ј«Ё «гзиҐ ®жҐ­Ёвм Їа®©¤Ґ­­®Ґ. Ћ­  ᮥ¤Ё­пҐв ¤ў  ЏЉ зҐаҐ§ COM1
Ё«Ё COM2 Ё Ї®§ў®«пҐв ¤ўг¬ ЁЈа®Є ¬ ®Ўй вмбп Ї® ­г«м-¬®¤Ґ¬­®¬г Є ЎҐ«о. „«п
ўл室  Ё§ Їа®Ја ¬¬л ­ ¤® ­ ¦ вм Є« ўЁиг Esc. ‹ЁбвЁ­Ј 14.4 ᮤҐа¦Ёв
§ Є®­зҐ­­го Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­го ЎЁЎ«Ё®вҐЄг Ё Ј« ў­го з бвм Їа®Ја ¬¬л NLINK.

‹ЁбвЁ­Ј 14.4. Љ®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­ п Їа®Ја ¬¬  NLINK (NLINK.C).
-----------------------------------------------------------------------

// I N C L U D E S ///////////////////////////////////////////////////////////

#include <dos.h>
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
#include <graph.h>

// D E F I N E S ////////////////////////////////////////////////////////////

// registers in UART

#define SER_RBF 0 // the read buffer
#define SER_THR 0 // the write buffer
#define SER_IER 1 // the int. enable register
#define SER_IIR 2 // the int. identification register
#define SER_LCR 3 // control data config. and divisor latch
#define SER_MCR 4 // modem control reg.
#define SER_LSR 5 // line status reg.
#define SER_MSR 6 // modem status of cts, ring etc.
#define SER_DLL 0 // the low byte of baud rate divisor
#define SER_DLH 1 // the hi byte of divisor latch

// bit patterns for control registers

#define SER_BAUD_1200 96 // baud rate divisors for 1200 baud - 19200
#define SER_BAUD_2400 48
#define SER_BAUD_9600 12
#define SER_BAUD_19200 6

#define SER_GP02 8 // enable interrupt


#define COM_1 0x3F8 // base port address of port 0
#define COM_2 0x2F8 // base port address of port 1

#define SER_STOP_1 0 // 1 stop bit per character
#define SER_STOP_2 4 // 2 stop bits per character

#define SER_BITS_5 0 // send 5 bit characters
#define SER_BITS_6 1 // send 6 bit characters
#define SER_BITS_7 2 // send 7 bit characters
#define SER_BITS_8 3 // send 8 bit characters

#define SER_PARITY_NONE 0 // no parity
#define SER_PARITY_ODD 8 // odd parity
#define SER_PARITY_EVEN 24 // even parity

#define SER_DIV_LATCH_ON 128 // used to turn reg 0,1 into divisor latch

#define PIC_IMR 0x21 // pic's interrupt mask reg.
#define PIC_ICR 0x20 // pic's interupt control reg.


#define INT_SER_PORT_0 0x0C // port 0 interrupt com 1 & 3
#define INT_SER_PORT_1 0x0B // port 0 interrupt com 2 & 4

#define SERIAL_BUFF_SIZE 128 // current size of circulating receive buffer


// G L O B A L S /////////////////////////////////////////////////////////////

void (_interrupt _far *Old_Isr)(); // holds old com port interrupt handler


char ser_buffer[SERIAL_BUFF_SIZE]; // the receive buffer

int ser_end = -1,ser_start=-1; // indexes into receive buffer
int ser_ch, char_ready=0; // current character and ready flag
int old_int_mask; // the old interrupt mask on the PIC
int open_port; // the currently open port
int serial_lock = 0; // serial ISR semaphore so the buffer
// isn't altered will it is being written
// to by the ISR

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void _interrupt _far Serial_Isr(void)
{

// this is the ISR (Interrupt Service Routine) for the com port. It is very
// simple. When it gets called, it gets the next character out of the receive
// buffer register 0 and places it into the software buffer. Note: C takes care
// of all the register saving and house work. Cool huh!

// lock out any other functions so the buffer doesn't get corrupted

serial_lock = 1;

// place character into next position in buffer

ser_ch = _inp(open_port + SER_RBF);

// wrap buffer index around

if (++ser_end > SERIAL_BUFF_SIZE-1)
ser_end = 0;

// move character into buffer

ser_buffer[ser_end] = ser_ch;

++char_ready;

// restore PIC

_outp(PIC_ICR,0x20);

// undo lock

serial_lock = 0;

} // end Serial_Isr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int Ready_Serial()
{

// this functions returns true if there are any characters waiting and 0 if
// the buffer is empty

return(char_ready);

} // end Ready_Serial

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int Serial_Read()
{

// this function reads a character from the circulating buffer and returns it
// to the caller

int ch;

// wait for isr to end

while(serial_lock){}

// test if there is a character(s) ready in buffer

if (ser_end != ser_start)
{

// wrap buffer index if needed

if (++ser_start > SERIAL_BUFF_SIZE-1)
ser_start = 0;

// get the character out of buffer

ch = ser_buffer[ser_start];

// one less character in buffer now

if (char_ready > 0)
--char_ready;

// send data back to caller

return(ch);

} // end if a character is in buffer
else
// buffer was empty return a NULL i.e. 0
return(0);

} // end Serial_read


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Serial_Write(char ch)
{

// this function writes a character to the transmit buffer, but first it
// waits for the transmit buffer to be empty. note: it is not interrupt
// driven and it turns of interrupts while it's working

// wait for transmit buffer to be empty

while(!(_inp(open_port + SER_LSR) & 0x20)){}

// turn off interrupts for a bit

_asm cli

// send the character

_outp(open_port + SER_THR, ch);

// turn interrupts back on

_asm sti

} // end Serial_Write

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Open_Serial(int port_base, int baud, int configuration)
{

// this function will open up the serial port, set it's configuration, turn
// on all the little flags and bits to make interrupts happen and load the
// ISR

// save the port for other functions

open_port = port_base;

// first set the baud rate

// turn on divisor latch registers

_outp(port_base + SER_LCR, SER_DIV_LATCH_ON);

// send low and high bytes to divsor latches

_outp(port_base + SER_DLL, baud);
_outp(port_base + SER_DLH, 0);

// set the configuration for the port

_outp(port_base + SER_LCR, configuration);

// enable the interrupts

_outp(port_base + SER_MCR, SER_GP02);

_outp(port_base + SER_IER, 1);

// hold off on enabling PIC until we have the ISR installed

if (port_base == COM_1)
{
Old_Isr = _dos_getvect(INT_SER_PORT_0);
_dos_setvect(INT_SER_PORT_0, Serial_Isr);
printf("\nOpening Communications Channel Com Port #1...\n");

}
else
{
Old_Isr = _dos_getvect(INT_SER_PORT_1);
_dos_setvect(INT_SER_PORT_1, Serial_Isr);
printf("\nOpening Communications Channel Com Port #2...\n");
}


// enable interrupt on PIC

old_int_mask = _inp(PIC_IMR);

_outp(PIC_IMR, (port_base==COM_1) ? (old_int_mask & 0xEF) : (old_int_mask & 0xF7 ));


} // Open_Serial

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Close_Serial(int port_base)
{

// this function closes the port which entails turning off interrupts and
// restoring the old interrupt vector

// disable the interrupts

_outp(port_base + SER_MCR, 0);

_outp(port_base + SER_IER, 0);

_outp(PIC_IMR, old_int_mask );

// reset old isr handler

if (port_base == COM_1)
{
_dos_setvect(INT_SER_PORT_0, Old_Isr);
printf("\nClosing Communications Channel Com Port #1.\n");
}
else
{
_dos_setvect(INT_SER_PORT_1, Old_Isr);
printf("\nClosing Communications Channel Com Port #2.\n");
}

} // end Close_Serial

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


main()
{

char ch;
int done=0;

printf("\nNull Modem Terminal Communications Program.\n\n");

// open com 1

Open_Serial(COM_1,SER_BAUD_9600,SER_PARITY_NONE | SER_BITS_8 | SER_STOP_1);

// main loop

while(!done)
{

// try and get a character from local machine

if (kbhit())
{
// get the character from keyboard

ch = getch();
printf("%c",ch);

// send the character to other machine

Serial_Write(ch);

// has user pressed ESC ? if so bail.

if (ch==27) done=1;

// test for CR, if so add an line feed

if (ch==13)
{
printf("\n");
Serial_Write(10);
}

} // end if kbhit

// try and get a character from remote

if (ch = Serial_Read())
printf("%c", ch);

if (ch == 27)
{
printf("\nRemote Machine Closing Connection.");
done=1;
} // end if remote close


} // end while

// close the connection and blaze

Close_Serial(COM_1);

} // end main
__________________________________________________________________________

€§г祭ЁҐ ЇаЁ­жЁЇ®ў Є®¬¬г­ЁЄ жЁЁ зҐаҐ§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав ўў®¤ /ўлў®¤ 
Ї®е®¦Ґ ­  Ї®бҐйҐ­ЁҐ §гЎ­®Ј® ўа з  - ­ЁЄ®¬г ­Ґ ­а ўЁвбп, ­® ўбҐ¬ ЇаЁе®¤Ёвбп
зҐаҐ§ нв® Їа®©вЁ. Њ­Ґ ¦ «м, зв® п Ї®¤ўҐаЈ о ў б Ї®¤®Ў­®© ЇлвЄҐ, ­® нв®
ЁбЄ«озЁвҐ«м­® ў ¦­® §­ вм. Џ®бҐ¬г ­Ґ Ўг¤г ў б ¤®«миҐ Ёбвп§ вм Ё ЇҐаҐ©¤г Є
Ў®«ҐҐ Ё­вҐаҐб­®© ⥬Ґ ЁЈа®ўле Є®¬¬г­ЁЄ жЁ©.


‘’ђЂ’…ѓ€џ €ѓђЋ‚›• ЉЋЊЊ“Ќ€ЉЂ–€‰

‘®Ґ¤Ё­Ґ­ЁҐ ¤ўге ЏЉ ў § ЇгбЄ ­  ­Ёе бҐвҐў®© ЁЈал пў«пҐвбп Є®¬Ї«ҐЄб­®©
§ ¤ зҐ©, ­Ґ Ё¬Ґо饩 Є Є®Ј®-в® ®ЎйҐЈ® аҐиҐ­Ёп. ‚ᥠ§ ўЁбЁв ®в Є®­ЄаҐв­®©
楫Ё, Є®в®аго ўл ЇҐаҐ¤ б®Ў®© Ї®бв ўЁвҐ Ё аҐиҐ­ЁҐ Їа®Ў«Ґ¬л, ᪮॥ ўбҐЈ®,
Ўг¤Ґв ¬Ґ­пвмбп ®в ЁЈал Є ЁЈаҐ. Ћ¤­ Є®, бгйҐбвўгҐв ­ҐбЄ®«мЄ® Їа ўЁ«, Є®в®алҐ
ўбҐЈ¤  ­г¦­® ЇаЁ­Ё¬ вм ў® ў­Ё¬ ­ЁҐ. €¬Ґ­­® ®Ў н⮬ ¬л Ё Ї®Ј®ў®аЁ¬ ў
Ў«Ё¦ ©иҐҐ ўаҐ¬п.
‚ ЁЈаҐ ¤«п ¤ўге гз бв­ЁЄ®ў, Є®в®а п § ЇгбЄ Ґвбп ­  ®¤­®¬ Є®¬ЇмовҐаҐ, ®Ў 
ЁЈа®Є  Ё¬Ґов а ў­лҐ и ­бл ў«Ёпвм ­  ЁЈа®ўго бЁвг жЁо. ђЁб.14.4 Ї®Є §лў Ґв
¤ў  а §«Ёз­ле ЇаҐ¤бв ў«Ґ­Ёп нв®© а §­®ўЁ¤­®бвЁ ЁЈа.
Ћ¤­ Є®, Ґб«Ё в Є п ЁЈа  § ЇгбЄ Ґвбп ­  а §­ле ¬ иЁ­ е, ў§ Ё¬®®в­®иҐ­Ёп
ЁЈа®Є®ў б ў­гв७­Ё¬ ¬Ёа®¬ Є®¬ЇмовҐа®ў ЇаҐ¤бв ў«пҐвбп Ў®«ҐҐ б«®¦­л¬, Ё нв®
®ва ¦Ґ­® ­  аЁб.14.5.
- 567 -
ђЁб.14.4. ђ §«Ёз­лҐ ЇаҐ¤бв ў«Ґ­Ёп ЁЈал ¤«п ¤ў®Ёе.ђЁб.14.5. €Ја  ¤«п ¤ў®Ёе ­  а §­ле ЏЉ.
- 568 -
Џа®Ў«Ґ¬л, ў®§­ЁЄ ойЁҐ ЇаЁ в Є®© Є®­дЁЈга жЁЁ, ў ®б­®ў­®¬ бўп§ ­л б
®вбгвбвўЁҐ¬ ў ­ҐЇ®б।б⢥­­®© Ў«Ё§®бвЁ ¤агЈ®Ј® ЁЈа®Є  (Є Є-­ЁЎг¤м ¬л
®бўҐвЁ¬ ⥬㠤Ёбв ­жЁ®­­®Ј® гЇа ў«Ґ­Ёп б®бв®п­ЁҐ¬ Є®¬ЇмовҐа ). Ља®¬Ґ в®Ј®,
Є®¬ЇмовҐа ¤®«¦Ґ­ Ї®«гзЁвм ¤®бв в®з­® Ё­д®а¬ жЁЁ, зв®Ўл ®­ ᬮЈ Ї®Є § вм
¤Ґ©бвўЁп ЁЈа®Є  §  ¤агЈЁ¬ Є®¬ЇмовҐа®¬.
„«п ЇаҐ®¤®«Ґ­Ёп нвЁе Їа®Ў«Ґ¬ бгйҐбвўгов б«Ґ¤гойЁҐ ЇгвЁ:

- Њ®¦­® ЇҐаҐ¤ вм ­  ¤агЈ®© Є®¬ЇмовҐа Ї®«­го Ё­д®а¬ жЁо ® ¤Ґ©бвўЁпе
ЁЈа®Є . ‚ н⮬ б«гз Ґ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­л© Ї®а⠡㤥⠭ Ї®¬Ё­ вм
ўЁавг «м­®Ґ гбва®©бвў® ўў®¤  ¤ ­­ле, гЇа ў«пҐ¬®Ґ ¤агЈЁ¬ Є®¬ЇмовҐа®¬.
Љ®Ј¤  ЁЈа®Є ва®­Ґв Є« ўЁиЁ, ЇҐаҐ¬ҐбвЁв ¬лим Ё«Ё Ї®ўҐа­Ґв агзЄг
¤¦®©бвЁЄ , нв® ¤Ґ©бвўЁҐ вгв ¦Ґ ЇҐаҐ¤ Ґвбп Ї® Є ЎҐ«о ¤агЈ®© ¬ иЁ­Ґ,
Є®в®а п ­  ®б­®ўҐ Ї®«г祭­ле ¤ ­­ле ¬®¦Ґв бЄ®а४вЁа®ў вм ўЁавг «м­®Ґ
¬Ґбв®Ї®«®¦Ґ­ЁҐ ЁЈа®Є  ў б®Ўб⢥­­®¬ ЁЈа®ў®¬ Їа®бва ­б⢥;

- ‚в®а®© ¬Ґв®¤ ­ §лў Ґвбп "бЁ­еа®­Ё§ жЁҐ© ўҐЄв®а  б®бв®п­Ёп". ‚ н⮬
б«гз Ґ ў¬Ґбв® ЇҐаҐ¤ зЁ ¤ ­­ле ®в гбва®©бвў  ўў®¤ /ўлў®¤ , ¬л ЇҐаҐ¤ Ґ¬
"б®бв®п­ЁҐ" ЁЈа®ў®Ј® Їа®бва ­бвў  ў 楫®¬, в Є зв® ЇаЁ­Ё¬ ойЁ©
Є®¬ЇмовҐа ¬®¦Ґв бЁ­еа®­Ё§Ёа®ў вмбп б ЇҐаҐ¤ ойЁ¬, Є Є Ї®Є § ­® ­ 
аЁб.14.6. ќв®в ¬Ґв®¤ а Ў®в Ґв ¤®бв в®з­® е®а®и®, ®¤­ Є® ЇаЁ ҐЈ®
ЁбЇ®«м§®ў ­ЁЁ ¬®¦Ґв §­ зЁвҐ«м­® 㢥«ЁзЁвмбп Є®«ЁзҐбвў® ЇҐаҐ¤ ў Ґ¬®©
Ё­д®а¬ жЁЁ.


ђЁб.14.6. ‘Ё­еа®­Ё§ жЁп ўҐЄв®а  б®бв®п­Ёп.

‚᪮ॠ¬л а §ЎҐаҐ¬бп б Є ¦¤л¬ Ё§ ¬Ґв®¤®ў Ў®«ҐҐ ¤Ґв «м­®,   ᥩз б бв®Ёв
Ї®Ј®ў®аЁвм ® ­ ЁЎ®«ҐҐ вЁЇЁз­ле ®иЁЎЄ е, ўбваҐз ойЁебп ЇаЁ б®Ґ¤Ё­Ґ­ЁЁ ¤ўге
ЏЉ:
- Ќ ЁЎ®«ми п Їа®Ў«Ґ¬  ў®§­ЁЄ Ґв, Є®Ј¤  ¤ўҐ ¬ иЁ­л вҐапов бЁ­еа®­Ё§ жЁо.
‘Є ¦Ґ¬, ®¤­  Ё§ ­Ёе Ё¬ҐҐв 586-© Їа®жҐбб®а,   ¤агЈ п - 386-©. ЏаЁ н⮬
®¤Ё­ ЏЉ ­ҐЁ§ЎҐ¦­® ®Є ¦Ґвбп ўЇҐаҐ¤Ё ¤агЈ®Ј® Ё бЁ­еа®­Ё§ жЁп Ўг¤Ґв
Ї®вҐап­ . ќв®в д Єв®а ¤®«¦Ґ­ Ўлвм ЇаЁ­пв ў® ў­Ё¬ ­ЁҐ ҐйҐ ­  нв ЇҐ
а §а Ў®вЄЁ ЁЈал;
- 569 -
- ‘«Ґ¤гой п Ї®вҐ­жЁ «м­ п Їа®Ў«Ґ¬  ¬®¦Ґв Ўлвм ўл§ў ­Ё в Є ­ §лў Ґ¬л¬
"­Ґ¤ҐвҐа¬Ё­Ёа®ў ­­л¬ нд䥪⮬ ­ «®¦Ґ­Ёп" (п а ббЄ ¦г «Ёим ® ­ҐЄ®в®але
«Ґ¦ йЁе ­  Ї®ўҐае­®бвЁ ўҐй е, ®¤­ Є® нв®Ј® ¤®бв в®з­® ¤«п Ї®­Ё¬ ­Ёп бгвЁ
Їа®Ў«Ґ¬л). ЋЎҐ ЁЈал ¤®«¦­л Ўлвм Ї®«­®бвмо ¤ҐвҐа¬Ё­Ёа®ў ­л. ќв® §­ зЁв,
­ ЇаЁ¬Ґа, зв® ¬Ё­л ­  а §­ле Є®¬ЇмовҐа е ­Ґ ¬®Јгв ®Є § вмбп ў а §«Ёз­ле
¬Ґбв е. …б«Ё ­  ®¤­®© ¬ иЁ­Ґ ¬Ё­  а бЇ®«®¦Ґ­ , бЄ ¦Ґ¬, ў 業вॠЁЈа®ў®Ј®
Ї®«п, в® Ё ­  ¤агЈ®© ¬ иЁ­Ґ Ґ© «гзиҐ Ўл ®Є § вмбп ў ⮬ ¦Ґ ¬ҐбвҐ. ’®з­®
в Є ¦Ґ, ЇаЁ ЁбЇ®«м§®ў ­ЁЁ ЈҐ­Ґа в®а  б«гз ©­ле зЁбҐ« ¤«п гЇа ў«Ґ­Ёп
Ї®ўҐ¤Ґ­ЁҐ¬ бгйҐбвў, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®, зв®Ўл ­  ®ЎҐЁе ¬ иЁ­ е ЈҐ­ҐаЁа®ў « бм
®¤­  Ё в  ¦Ґ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®бвм б«гз ©­ле ўҐ«ЁзЁ­. …¤Ё­б⢥­­л¬ Їг⥬
ЇаҐ®¤®«Ґ­Ёп нв®© Їа®Ў«Ґ¬л ¬®¦Ґв б«г¦Ёвм ЇҐаҐ¤ з  Ї®«­®© Ё­д®а¬ жЁЁ ®Ў
ЁЈа®ў®© бЁвг жЁЁ, в Є зв®Ўл ¤ ¦Ґ б«гз ©­лҐ б®ЎлвЁп, Їа®Ёб室пйЁҐ ­ 
®¤­®© ¬ иЁ­Ґ, ЎҐ§ ЁбЄ ¦Ґ­Ё© ®ва ¦ «Ёбм ­  ¤агЈ®©.

ќвЁ Їа®Ў«Ґ¬л ¤Ґ©б⢨⥫쭮 ®зҐ­м бҐа쥧­л Ё ў ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ёе вй вҐ«м­®
Їа®а Ў®в вм. Њл Єа вЄ® ®Ўбг¤Ё«Ё ®б­®ў­лҐ ¬Ґв®¤л бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ Ё ⥯Ґам 㦥
¬®¦­® Ї®Ј®ў®аЁвм ® ­Ёе Ў®«ҐҐ Ї®¤а®Ў­®.


‘€Ќ•ђЋЌ€‡Ђ–€џ ‚…Љ’ЋђЂ ‘Ћ‘’ЋџЌ€џ

ђҐ «Ё§®ў вм бЁ­еа®­Ё§ жЁо ўҐЄв®а  б®бв®п­Ёп ­Ґб«®¦­®. „«п нв®Ј® ¤®бв в®з­®
­ҐЇаҐалў­® ЇҐаҐ¤ ў вм ¤агЈ®© ¬ иЁ­Ґ ¤ ­­лҐ ® б®бв®п­ЁЁ ЁЈа®ў®Ј®
Їа®бва ­бвў  Ё ЇаЁ­Ё¬ вм ®вўҐв­го Ё­д®а¬ жЁо, зв®Ўл бЄ®а४вЁа®ў вм
®Ўбв ­®ўЄг.
„ ў ©вҐ ў Є зҐб⢥ ЇаЁ¬Ґа  а бᬮваЁ¬ ­ҐЄ®в®аго ЁЈаг, ў Є®в®а®© ¤ў®Ґ
гз бв­ЁЄ®ў ­  а §­ле Є®¬ЇмовҐа е ўҐ¤гв ¤гн«м б  бвҐа®Ё¤ ¬Ё. —в®Ўл ЇҐаҐ¤ вм
б®бв®п­ЁҐ ®¤­®© ¬ иЁ­л ­  ¤агЈго, ¬л ¤®«¦­л гзҐбвм Ё ¬Ґбв®Ї®«®¦Ґ­ЁҐ, Ё
бЄ®а®бвм, Ё а §¬Ґа Є ¦¤®Ј®  бвҐа®Ё¤ ,   в Є¦Ґ ­Ґ § Ўлвм ЇҐаҐ¤ вм Ё
Є®®а¤Ё­ вл б ¬®Ј® ЁЈа®Є . …б«Ё ЁЈа®Є ®вЄал« ®Ј®­м, ¬л ¤®«¦­л ЇҐаҐ¤ вм
ᮮ⢥вбвўго饥 б®®ЎйҐ­ЁҐ Ё ®Ў н⮬,   в Є¦Ґ ®ЇЁб вм  ваЁЎгвл ®аг¦Ёп. Ља®¬Ґ
в®Ј®, Ґб«Ё ў ЁЈа®ў®¬ Їа®бва ­б⢥ ­  ®¤­®© Ё§ ¬ иЁ­ Ї®пўЁ«бп ­®ўл© ®ЎкҐЄв,
¬л ¤®«¦­л б®®ЎйЁвм ®Ў н⮬ ¤агЈ«¬г Є®¬ЇмовҐаг, зв®Ўл Ё ®­ ᮧ¤ «
 ­ «®ЈЁз­л© ®ЎкҐЄв.
’ ЄЁ¬ ®Ўа §®¬, ¬л Є Є Ўл ¤Ґ« Ґ¬ д®в®Ја дЁЁ ЁЈа®ў®Ј® Їа®бва ­бвў  Ё
Ї®бв®п­­® ЇҐаҐ¤ Ґ¬ Ёе ­  ¤агЈго ¬ иЁ­г. ќв® ­г¦­® ¤Ґ« вм ў а §г¬­®¬ ⥬ЇҐ,
в Є, зв®Ўл Ё§ЎҐ¦ вм ўбҐў®§¬®¦­ле ­Ґб®Ј« б®ў ­­ле бЁвг жЁ©. Ќ ЇаЁ¬Ґа, ¬®¦Ґв
¦Ґ б«гзЁвмбп в Є, зв® ®¤Ё­ ЁЈа®Є ў§алў Ґв  бвҐа®Ё¤ ў в® ўаҐ¬п, Є Є ¤агЈ®©
­  ­ҐЈ® в®«мЄ® ­ жҐ«Ё«бп. Љ Є ўл Ї®­Ё¬ ҐвҐ, ў н⮬ б«гз Ґ ­г¦­® г¤ «Ёвм
 бвҐа®Ё¤ Ё§ ЁЈа®ў®Ј® Їа®бва ­бвў  ЇаҐ¦¤Ґ, 祬 б­ ап¤ ўв®а®Ј® ЁЈа®Є 
¤®бвЁЈ­Ґв 㦥 ­Ґ бгйҐбвўго饩 楫Ё. Ќ  аЁб.14.7 б ­ҐЄ®в®ал¬ ЇаҐгўҐ«ЁзҐ­ЁҐ¬
Ї®Є § ­®, зв® ¬®¦Ґв Їа®Ё§®©вЁ, Ґб«Ё бЁб⥬  ўл©¤Ґв Ё§ б®бв®п­Ёп
бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ.
- 570 -


ђЁб.14.7. —в® Їа®Ёб室Ёв, Є®Ј¤  ¤ў  ЏЉ ўл室пв Ё§ ०Ё¬ 
бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ.

‘Ё­еа®­Ё§ жЁп ўҐЄв®а  б®бв®п­Ёп а Ў®в Ґв ЇаҐЄа б­® Ё б®ўҐа襭­® ­ ¤Ґ¦­®,
Ї®в®¬г зв®  Ўб®«ов­® ўбҐ Їа®Ёб室п饥 ­  ®¤­®© ¬ иЁ­Ґ ЇҐаҐ¤ Ґвбп ­  ¤агЈго.
Ћ¤­ Є®, Є Є п Ї®¤®§аҐў о, нв® ­Ґ в Є «ҐЈЄ® ॠ«Ё§®ў вм: ўҐ¤м ў® ў­Ё¬ ­ЁҐ
ЇаЁ­Ё¬ овбп ўбҐ ў®§¬®¦­лҐ е а ЄвҐаЁбвЁЄЁ б®бв®п­Ёп ЁЈал, Ё ў १г«мв вҐ
Ёв®Ј®ў п Ё­д®а¬ жЁп, ЇҐаҐ¤ ў Ґ¬ п зҐаҐ§ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­л© Є ­ «, ®Є §лў Ґвбп
¤®бв в®з­® ®ЎкҐ¬Ёбв®©.
‘«Ґ¤гойЁ© ¬Ґв®¤, ® Є®в®а®¬ ¬л ᥩз б Ї®Ј®ў®аЁ¬, Ў®«ҐҐ «ҐЈ®Є ¤«п Ї®­Ё¬ ­Ёп Ё
­ §лў Ґвбп бЁ­еа®­Ё§ жЁҐ© б®бв®п­Ёп ўў®¤ /ўлў®¤ .‘€Ќ•ђЋЌ€‡Ђ–€џ ‘Ћ‘’ЋџЌ€џ ‚‚Ћ„Ђ/‚›‚Ћ„Ђ

‘Ё­еа®­Ё§ жЁп б®бв®п­Ёп ўў®¤ /ўлў®¤  пў«пҐвбп ¬Ґв®¤®¬, ЇаЁ Є®в®а®¬ бв вгб
гбва®©бвў ўў®¤  ¤ ­­ле ЇҐаҐ¤ Ґвбп ­  ¤агЈ®© ЏЉ ў ॠ«м­®¬ ўаҐ¬Ґ­Ё. ‚бҐ, зв®
ЁЈа®Є ¤Ґ« Ґв ­  ®¤­®¬ Є®¬ЇмовҐаҐ, ЇаЁ­Ё¬ ой п бЁб⥬  ў®бЇаЁ­Ё¬ Ґв Є Є
ўе®¤­лҐ ¤ ­­лҐ, Є®в®алҐ ЁбЇ®«м§гҐв ¤«п Є®а४вЁа®ўЄЁ ў бў®Ґ¬ ЁЈа®ў®¬
Їа®бва ­б⢥ Ї®ўҐ¤Ґ­Ёп ®Ўа §  ®в¤ «Ґ­­®Ј® ЁЈа®Є . ђЁб.14.9 Ї®пб­пҐв
бЄ § ­­®Ґ.
- 571 -

ђЁб.14.8. ЏҐаҐ¤ з  гбва®©бвў ўе®¤­ле ¤ ­­ле ­  ¤агЈго ¬ иЁ­г.

ќв®в ¬Ґв®¤ зҐвЄ® а Ў®в Ґв ¤® вҐе Ї®а, Ї®Є  ®ЎҐ бЁбвҐ¬л ®бв овбп
бЁ­еа®­Ё§Ёа®ў ­­л¬Ё Ё ­Ґ Їа®Ёб室Ёв ­ЁЄ ЄЁе б«гз ©­ле Ё§¬Ґ­Ґ­Ё© ЁЈа®ў®©
бЁвг жЁЁ. …б«Ё ¦Ґ Ї®¤®Ў­®Ґ Їа®Ё§®©¤Ґв, в® ¤агЈ п ¬ иЁ­  ­Ґ ᬮ¦Ґв "г§­ вм"
®Ў н⮬, Ї®в®¬г Є Є ¤ ­­л© бЇ®б®Ў ­Ґ ЇаҐ¤­ §­ зҐ­ ¤«п ЇҐаҐ¤ зЁ в Є®Ј® த 
Ё­д®а¬ жЁЁ.
…б«Ё ў ¬ ўбҐ ¦Ґ Ї®вॡгҐвбп, зв®Ўл Їа®Ёб室Ё«Ё Є ЄЁҐ-в® б«гз ©­лҐ б®ЎлвЁп,
ўл ¤®«¦­л ў®бЇ®«м§®ў вмбп ЇҐаўл¬ ¬Ґв®¤®¬, зв®Ўл б®®ЎйЁвм ®Ў Ё§¬Ґ­Ґ­Ёпе
¤агЈ®© ¬ иЁ­Ґ. ‚ ¤ «м­Ґ©иҐ¬ ¬л ®ЎкҐ¤Ё­Ё¬ ®Ў  бЇ®б®Ў  бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ ў¬Ґб⥠-
нв® б®ўҐа襭­® ­ҐЁ§ЎҐ¦­®.
„«п бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ б®бв®п­Ёп ўў®¤ /ўлў®¤  ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®:

- ЋЇа®бЁвм ⥪г饥 б®бв®п­ЁҐ гбва®©бвў ўў®¤  ¤ ­­ле, Ўг¤м в® ¤¦®©бвЁЄ Ё«Ё
Є« ўЁ вга ;
- ЋЎкҐ¤Ё­Ёвм Ёе ў¬Ґб⥠ў Ї ЄҐв Ё Ї®б« вм зҐаҐ§ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­л© Є ­ «.

’Ґа¬Ё­ "Ї ЄҐв" Ї®¤а §г¬Ґў Ґв ®ЎкҐ¤Ё­Ґ­ЁҐ а §­®б®ав­®© Ё­д®а¬ жЁЁ. Џ®н⮬г
¤«п ЇҐаҐбл«ЄЁ Ї ЄҐв®ў ¬л ¤®«¦­л ЇаЁ­пвм ап¤ б®Ј« иҐ­Ё©, зв®Ўл
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­лҐ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­лҐ бЁб⥬л "§­ «Ё", зв® ®§­ з Ґв в  Ё«Ё Ё­ п
з бвм Ё­д®а¬ жЁЁ. ‘Є ¦Ґ¬, ¬л аҐиЁ«Ё ЇҐаҐ¤ вм зҐаҐ§ Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­л© Є ­ «
Ї®«®¦Ґ­ЁҐ агзЄЁ ¤¦®©бвЁЄ  ®¤­®ўаҐ¬Ґ­­® б б®бв®п­ЁҐ¬ ҐЈ® Є­®Ї®Є. ”®а¬ в
Ї ЄҐв  ¤«п ЇҐаҐ¤ зЁ нвЁе ¤ ­­ле ¬®Ј Ўл ўлЈ«п¤Ґвм ЇаЁ¬Ґа­® в Є, Є Є нв®
Ї®Є § ­® ў в Ў«.14.5.
- 572 -

’ Ў«Ёж  14.5. ЋЎа §Ґж Ї ЄҐв  Ё­д®а¬ жЁ®­­®Ј® Їа®бва ­бвў  ўў®¤ /ўлў®¤ .
-------------------------------------------------------------------------
N Ў ©в  ЋЎ®§­ зҐ­ЁҐ ‘¬лб«
-------------------------------------------------------------------------
0 J “бв ­®ў«Ґ­­®Ґ б®бв®п­ЁҐ ¤¦®©бвЁЄ 
1 data_x Ѓ ©в •-Є®®а¤Ё­ вл ¤¦®©бвЁЄ 
2 data_y Ѓ ©в Y-Є®®а¤Ё­ вл ¤¦®©бвЁЄ 
3 buttons Ѓ ©в б®бв®п­Ёп Є­®Ї®Є
4 (period) Љ®­Ґж ЇҐаҐ¤ зЁ
--------------------------------------------------------------------------

‘®бв ўЁвм в Є®© Ї ЄҐв з१ўлз ©­® Їа®бв®. ЌҐ б«®¦­® Ё § бв ўЁвм Їа®Ја ¬¬г
ЇҐаҐ¤ ў вм ҐЈ® ­  ¤агЈго ¬ иЁ­г б з бв®в®©, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®© ¤«п б®еа ­Ґ­Ёп
бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ. ‚ в® ¦Ґ б ¬®Ґ ўаҐ¬п, ¤ЇгЈ п ¬ иЁ­  ¬®Ј«  Ўл ЇаҐ¤®бв ўЁвм ў
а бЇ®а殮­ЁҐ ЇҐаў®© б®Ўб⢥­­л© Ї ЄҐв б®бв®п­Ёп ¤¦®©бвЁЄ .
ќ¤Ґбм Ґбвм ®¤Ё­ ­Ґ ўЇ®«­Ґ ®зҐўЁ¤­л© ­о ­б. „Ґ«® ў ⮬, зв® ®Ў  Є®¬ЇмовҐа 
ў а ў­®© ¬ҐаҐ ¤г¬ ов ¤агЈ ® ¤агЈҐ Є Є ®Ў г¤ «Ґ­­®¬ ЁЈа®ЄҐ. (…бвм ў н⮬
зв®-в® ®в д ­в бвЁзҐбЄЁе ஬ ­®ў, ®ЇЁблў ойЁе ЇгвҐиҐбвўЁп ў Ї а ««Ґ«м­лҐ
¬Ёал Ё ў® ўаҐ¬Ґ­Ё, - з б⥭쪮 Їгв Ґимбп Ё ­ зЁ­ Ґв Ў®«Ґвм Ј®«®ў .)
ќв® ўбҐ, зв® п е®вҐ« бЄ § вм Ї® Ї®ў®¤г бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ б®бв®п­Ёп
ўў®¤ /ўлў®¤ . Њл ҐйҐ Їа®¤®«¦Ё¬ а §Ј®ў®а ® б®еа ­Ґ­ЁЁ ०Ё¬  бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ,
­® ᥩз б ­ ¬ ­г¦­® ®Ўбг¤Ёвм в Єго ¬ «®Ё§г祭­го ®Ў« бвм, Є Є ўаҐ¬Ґ­­Ђп
бЁ­еа®­Ё§ жЁп.

'
‚ђ…Њ…ЌЌЂџ ‘€Ќ•ђЋЌ€‡Ђ–€џ

‚६Ґ­­ п бЁ­еа®­Ё§ жЁп ®§­ з Ґв ЇаЁўп§Єг ®ЎҐЁе ¬ иЁ­ Є ­ҐЄ®Ґ¬г ®ЎйҐ¬г
в ©¬Ґаг, Є®в®ал© ¬®¦Ґв Ўлвм Є Є ў­гв७­Ё¬, в Є Ё ў­Ґи­Ё¬. Љ Є п 㦥
Ј®ў®аЁ«, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®, зв®Ўл ®ЎҐ ЁЈал Їа®вҐЄ «Ё ў ®¤­®¬ Ё ⮬ ¦Ґ ⥬ЇҐ Ё
Є ¦¤®Ґ б®ЎлвЁҐ Їа®Ёб室Ё«® ­  ®Ў®Ёе Є®¬ЇмовҐа е ®¤­®ўаҐ¬Ґ­­®. ‘гйҐбвўгҐв
¬­®Ј® Їг⥩ ¤«п нв®Ј®, ­® §¤Ґбм ЇаЁў®¤пвбп в®«мЄ® ¤ў  Ё§ ­Ёе:
- Ћ¤Ё­ Їгвм б®бв®Ёв ў ®Ў¬Ґ­Ґ ¤ ­­л¬Ё ¬Ґ¦¤г Є®¬ЇмовҐа ¬Ё б ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­л¬
Ё­вҐаў «®¬ ўаҐ¬Ґ­Ё, Є®в®ал© ўлЎЁа Ґвбп ®¤Ё­ Є®ўл¬ ¤«п ®ЎҐЁе ¬ иЁ­. Љ
ЇаЁ¬Ґаг, ¬ иЁ­л Їа®Ё§ў®¤пв ®Ў¬Ґ­ Є ¦¤лҐ 1/30 ᥪ㭤л. ‚ १г«мв вҐ
бЁб⥬  Ўг¤Ґв вҐапвм бЁ­еа®­Ё§ жЁо ­Ґ Ў®«ҐҐ 祬 ­  1/30 ᥪ㭤л.

- „агЈ®© вҐе­ЁзҐбЄЁ© ЇаЁҐ¬ ®б­®ў ­ ­  ®¦Ё¤ ­ЁЁ Ї®бл« ойЁ¬ Є®¬ЇмовҐа®¬
Ї®¤вўҐа¦¤Ґ­Ёп в®Ј®, зв® б®®ЎйҐ­ЁҐ ЇаЁ­Ё¬ ойЁ¬ ЏЉ Ї®«г祭®. ќв® Ї®Є § ­®
­  аЁб.14.9.

ЏҐаўл© Є®¬ЇмовҐа ЇҐаҐ¤ Ґв бў®Ґ б®бв®п­ЁҐ ¤агЈ®¬г. Љ Є в®«мЄ® ўв®а п ¬ иЁ­ 
Ї®¤вўҐа¤Ёв Ї®«г祭ЁҐ нв®Ј® б®®ЎйҐ­Ёп Ё ЇҐаҐ¤ бв бў®Ґ б®бв®п­ЁҐ, ЏЉ1
- 573 -


ђЁб.14.9. ЏҐаҐ¤ з  «ҐЄбҐ¬л ў б®бв®п­ЁЁ бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ.

¬®¦Ґв Їа®¤®«¦ вм а Ў®вг. € § Ї®¬­ЁвҐ, зв® б в®зЄЁ §аҐ­Ёп ўв®а®Ј® ЏЉ ўбҐ
¤®«¦­® Їа®Ёб室Ёвм ­ ®Ў®а®в. ’® Ґбвм Ї®б«Ґ ᮥ¤Ё­Ґ­Ёп Є®¬ЇмовҐа®ў ®¤Ё­ Ё§
­Ёе Ї®«гзЁв б®®ЎйҐ­ЁҐ ЇҐаўл¬ Ё вгв ¦Ґ ўҐа­Ґв ҐЈ® ­ § ¤ - б®®ЎйҐ­ЁҐ ­ з­Ґв
室Ёвм ў§ ¤ Ё ўЇҐаҐ¤.
ќв®в ¬Ґв®¤ Ё¬ҐҐв Ё­вҐаҐб­л© Ї®Ў®з­л© нд䥪в: ¤«п б®еа ­Ґ­Ёп б®бв®п­Ёп
бЁ­еа®­Ё§ жЁЁ Є®¬ЇмовҐал ўл­г¦¤Ґ­л а Ў®в вм б Ў®«ҐҐ ­Ё§Є®© бЄ®а®бвмо. ќв®
Їа®Ёб室Ёв ®вв®Ј®, зв® ¬ ЄбЁ¬ «м­ п § ¤Ґа¦Є  ®ЇаҐ¤Ґ«пҐвбп ­Ґ
ЎлбвதҐ©бвўЁҐ¬ ЏЉ,   ⥬, Є Є ¤®«Ј® Є ¦¤®© Ё§ ¬ иЁ­ ®Ўа Ў влў овбп
б®®ЎйҐ­Ёп.
ЏаҐЄа б­®, ⥯Ґам ўл Їа®бв® нЄбЇҐавл Ї® Є®¬¬г­ЁЄ жЁп¬. ќв® Ўл«® ­Ґ в Є г¦ Ё
б«®¦­®, ­Ґ Їа ў¤  «Ё? „ ¦Ґ Ґб«Ё ўл Ё ­Ґ бв «Ё бЇҐжЁ «Ёб⮬, в® Ї® Єа ©­Ґ©
¬ҐаҐ, ¤®«¦­л ­ҐЇ«®е® а §ЎЁа вмбп ў н⮬ ў®Їа®бҐ Ё г ў б Ї®пўЁ«®бм ­ҐбЄ®«мЄ®
вҐе­ЁзҐбЄЁе ЇаЁҐ¬®ў ¤«п аҐиҐ­Ёп ў®§¬®¦­ле Їа®Ў«Ґ¬. ЏҐаҐ¤ ⥬, Є Є ¬л
ЇаЁбвгЇЁ¬ Є ЁЈаҐ Net-Tank, п е®зг бЄ § вм Ї аг б«®ў ® ¬®¤Ґ¬Ґ.


ЊЋ„…Њ

‘®Ґ¤Ё­Ґ­ЁҐ зҐаҐ§ ¬®¤Ґ¬ ­Ґ в Є б«®¦­®, ­® ®ЇЁб ­ЁҐ а Ў®вл б ¬®¤Ґ¬®¬ ¤®Ў ўЁ«®
Ўл ҐйҐ ­Ґ¬ «® бва ­Ёж, ­  Є®в®алҐ г ­ б Їа®бв® ­Ґв ўаҐ¬Ґ­Ё. Њ®¤Ґ¬
гЇа ў«пҐвбп Ї® ⥬ ¦Ґ ЇаЁ­жЁЇ ¬, зв® Ё Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав, б Є®в®ал¬ ®­
ᮥ¤Ё­Ґ­. …¤Ё­б⢥­­®Ґ ®в«ЁзЁҐ б®бв®Ёв ў ⮬, зв® ¬®¤Ґ¬ Їа®б«гиЁў Ґв
Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л© Ї®ав, Ё Ґб«Ё б«лиЁв бЇҐжЁ «м­го Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®бвм
бЁ¬ў®«®ў, в® ¤г¬ Ґв, зв® ўл а §Ј®ў аЁў ҐвҐ б ­Ё¬, Ё Ўг¤Ґв Ё­вҐаЇаҐвЁа®ў вм
Є®¬ ­¤л Ё ўлЇ®«­пвм Ёе. ќвЁ Є®¬ ­¤л ­ §лў овбп ­ Ў®а®¬ Ђ’-Є®¬ ­¤. Ћ­Ё
Ї®¤¤Ґа¦Ёў о⠢ᥠдг­ЄжЁ®­ «м­лҐ ў®§¬®¦­®бвЁ, Є®в®алҐ ў ¬ ­г¦­л ¤«п ¤®§ў®­ ,
®вўҐв  Ё ®бгйҐбвў«Ґ­Ёп ⥫Ґд®­­®Ј® ᮥ¤Ё­Ґ­Ёп.
Љ Є в®«мЄ® ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ Їа®Ё§®и«®, нв® бв «® Їа®§а з­® ¤«п ў б. ‚л ¬®¦ҐвҐ
§ Ўлвм, з⮠ᮥ¤Ё­Ё«Ёбм зҐаҐ§ ¬®¤Ґ¬. Ќг « ¤­®, ⥯Ґам Ї®а  ࠧꥤЁ­Ёвмбп Ё
ЇҐаҐ©вЁ Є ЁЈаҐ.


NET-TANK: ’ЂЌЉЋ‚›‰ €Њ€’Ђ’Ћђ „‹џ „‚“• €ѓђЋЉЋ‚

Net-Tank - ЁЈа  ¤«п ®¤­®Ј® Ё«Ё ¤ўге ЁЈа®Є®ў. џ ­ ЇЁб « ҐҐ, зв®Ўл Ї®Є § вм,
Є Є ᮧ¤ овбп ЁЈал ¤«п ­ҐбЄ®«мЄЁе гз бв­ЁЄ®ў Ё ®бўҐвЁвм ­ҐЄ®в®алҐ Їа®Ў«Ґ¬л,
Є®в®алҐ ¬®Јгв ЇаЁ н⮬ ў®§­ЁЄ­гвм. ќв® б ¬ п ЇаЁ¬ЁвЁў­ п ЁЈа  (¤«п ҐҐ
­ ЇЁб ­Ёп ¬­Ґ Ї®­ ¤®ЎЁ«®бм ўбҐЈ® ваЁ ¤­п), Ё¬Ґой п ®¤Ё­-Ґ¤Ё­б⢥­­л©
га®ўҐ­м. Ѓ®«ҐҐ в®Ј®, нв® ¤ўге¬Ґа­ п ЁЈа , ў Є®в®а®© ЁЈа®Є ᬮваЁв ­  Ї®«Ґ
Ў®п ᢥаег ў­Ё§. Њл ­ ЇЁиҐ¬ Ї®«­®жҐ­­го ваҐе¬Ґа­го ЁЈаг вЁЇ  Wolfenstein ў
19-© Ј« ўҐ,   ᥩз б п е®зг ®бв ўЁвм Їа®Ја ¬¬г ¤®бв в®з­® Їа®бв®©, зв®Ўл
 ЄжҐ­вЁа®ў вм ў­Ё¬ ­ЁҐ ­Ґ ­   «Ј®аЁв¬ е ЁЈа®ў®© «®ЈЁЄЁ,   ­  Є®¬¬гв жЁ®­­®©
з бвЁ.
ЏҐаҐ¤ ⥬, Є Є ¬л ­ з­Ґ¬ а §ЎЁа вм ЁЈаг, п ЇаҐ¤« Ј о ў ¬ блЈа вм ў ­ҐҐ б
ЄҐ¬-­ЁЎг¤м Ё«Ё, Ї® Єа ©­Ґ© ¬ҐаҐ, ў ®¤Ё­®зЄг, зв®Ўл ўл Ї®­Ё¬ «Ё, ® 祬
ᥩз б Ї®©¤Ґв аҐзм. Љ Є п гЇ®¬Ё­ « а ­ҐҐ, ўбҐ Їа®дҐббЁ®­ «л ў ®Ў« бвЁ
а §а Ў®вЄЁ ЁЈа бв а овбп ЇЁб вм г­ЁЄ «м­лҐ Їа®Ја ¬¬л Ё ­Ґ Ї®ўв®апвм 㦥
бгйҐбвўгойЁҐ ЁЈал. џ ¬®¤ЁдЁжЁа®ў « ­ҐЄ®в®алҐ ¬®¤г«Ё ­ иЁе бв але Їа®Ја ¬¬ Ё
ᮧ¤ « ­  Ёе ®б­®ўҐ ­®ўлҐ ¬®¤г«Ё. —в®Ўл Ё§Ў ўЁвмбп ®в ¬ ббЁў­ле ўЄ«о祭Ё©
Ёб室­ле д ©«®ў, ­Ґ Ё¬ҐойЁе ­ҐЇ®б।б⢥­­®Ј® ®в­®иҐ­Ёп Є ЁЈаҐ, п
а §а Ў®в « ­ҐбЄ®«мЄ® ЎЁЎ«Ё®вҐЄ:

SNDLIB.C ЎЁЎ«Ё®вҐЄ  §ўгЄ®ўле нд䥪⮢;
GRAPF1.C ­Ё§Є®га®ў­Ґўл© ¤ўг嬥а­л© бЇа ©в Ё Ја дЁзҐбЄ п
ЎЁЎ«Ё®вҐЄ ;
KEYLIB.C ЎЁЎ«Ё®вҐЄ  ўў®¤  б Є« ўЁ вгал;
SERLIB.C Є®¬¬г­ЁЄ жЁ®­­ п ЎЁЎ«Ё®вҐЄ .

‚ᥠ䠩«л § Ј®«®ўЄ®ў ¤«п нвЁе ЎЁЎ«Ё®вҐЄ Ё¬Ґов ⥠¦Ґ б ¬лҐ Ё¬Ґ­ :
SNDLIB.H
GRAPH1.H
KEYLIB.H
SERLIB.H

‚ᥠнвЁ ¬®¤г«Ё ®ЎкҐ¤Ё­повбп ў ®¤­г ®ЎиЁа­го ЎЁЎ«Ё®вҐЄг б Ї®¬®ймо ¬Ґ­Ґ¤¦Ґа 
LIB.EXE. „«п ᮧ¤ ­Ёп нв®© ЎЁЎ«Ё®вҐЄЁ ў ¬ ­ ¤®:
(ЋЇЁб ­ЁҐ Їа®жҐбб  Є®¬ЇЁ«пжЁЁ а ббзЁв ­® ­  ва ­б«пв®а дЁа¬л Microsoft.
…б«Ё ўл Ї®«м§гҐвҐбм §­ зЁвҐ«м­® Ў®«ҐҐ а бЇа®бва ­Ґ­­л¬ г ­ б ва ­б«пв®а®¬
дЁа¬л Borland Int., Є«озЁ Є®¬ЇЁ«пжЁЁ ­ ¤® Ё§¬Ґ­Ёвм. Џа®Ја ¬¬ -ЎЁЎ«Ё®вҐЄ ам
Є®¬ЇЁ«пв®а  дЁа¬л Borland Int. ­ §лў Ґвбп TLIB.EXE Ё а Ў®в  б ­Ґ© ўлЈ«п¤Ёв
­ҐбЄ®«мЄ® Ё­ зҐ (ЇаЁ¬.।.))
1. ‘Є®¬ЇЁ«Ёа®ў вм Є ¦¤л© ‘Ё-¬®¤г«м б Ї®¬®ймо д ©«  CO.BAT:

cl -AM -Zi -c -Fc -Gs -G2 %1.c
- 575 -
2. Џ®б«Ґ Є®¬ЇЁ«пжЁЁ ᮧ¤ Ґвбп ®¤­  Ў®«ми п ЎЁЎ«Ё®вҐЄ  б Ё¬Ґ­Ґ¬
MYLIB.LIB. —в®Ўл ᤥ« вм нв®, ўл§®ўЁвҐ ЎЁЎ«Ё®вҐз­л© ¬Ґ­Ґ¤¦Ґа Їг⥬
ўў®¤  Є®¬ ­¤л

lib mylib.lib

3. Џа®Ја ¬¬  бЄ ¦Ґв, зв® ЎЁЎ«Ё®вҐЄ  бв ЄЁ¬ Ё¬Ґ­Ґ¬ ®вбгвбвўгҐв, Ё
бЇа®бЁв ў иҐЈ® б®Ј« бЁп ­  ҐҐ ᮧ¤ ­ЁҐ. ЋвўҐвм⥠г⢥न⥫쭮;

4. „®Ў ўм⥠ў Є®¬ ­¤­го бвப㠢ᥠ¬®¤г«Ё, ўе®¤пйЁҐ ў ЎЁЎ«Ё®вҐЄг, Є 
нв® гЄ § ­®:

operations: +SNDLIB +GRAPH1 +KEYLIB +SERLIB

5. ‡ вҐ¬ Ї®пўпвбп ҐйҐ ¤ў  § Їа®б . ЋвўҐвм⥠­  ­Ёе ­ ¦ вЁҐ¬ Є« ўЁиЁ
Enter.

Џ®б«Ґ нв®Ј® г ў б Ї®пўЁвбп ЎЁЎ«Ё®вҐЄ  MYLIB.LIB, Є®в®аго ўл ¬®¦ҐвҐ
ЇаЁб®Ґ¤Ё­пвм в Є ¦Ґ, Є Є Ё «оЎго ¤агЈго ЎЁЎ«Ё®вҐЄг.

„«п ᮧ¤ ­Ёп ЁЈал ў ¬ ­Ґ®Ўе®¤Ё¬® ᮧ¤ вм ¤ў  ЁбЇ®«­пҐ¬ле ¬®¤г«п:
- Ћ¤Ё­ ¤«п ЁЈа®Є  1;
- „агЈ®© ¤«п ЁЈа®Є  2.

—в®Ўл н⮠ᤥ« вм, ў ¬ ­ ¤®:

1. ЋвЄ®¬ЇЁ«Ёа®ў вм NET1.C Ё NET2.C (2 ўҐабЁЁ ЁЈал) б«Ґ¤гойЁ¬ б Ї®¬®ймо
Є®¬ ­¤­®Ј® д ©«  CC.BAT:

cl -AM -Zi -c -Fc -Gs -G2 %1.c
if errorlevel l goto c_fail
link /ST:16384 /CO %1,,,graphics.lib+mylib.lib,,
:c_fail

ќв®в Є®¬ ­¤­л© д ©« Є®¬ЇЁ«ЁагҐв ЁЈаг Ё ®ЎкҐ¤Ё­пҐв ҐҐ б ЎЁЎ«Ё®вҐЄ®©, зв®Ўл
ᮧ¤ вм ЁбЇ®«­пҐ¬л© ¬®¤г«м. ‘¤Ґ« ©вҐ нв®, зв®Ўл ᮧ¤ вм ¤ў  д ©« :
NET1.EXE Ё NET2.EXE;

2. Џ®¬ҐбвЁвҐ NET1.EXE ­  ЏЉ1 Ё NET2.EXE ­  ЏЉ2. ‘®Ґ¤Ё­ЁвҐ ®ЎҐ ¬ иЁ­л
­г«м-¬®¤Ґ¬­л¬ Є ЎҐ«Ґ¬ зҐаҐ§ COM1;

3. ’ҐЇҐам ¬®¦­® ­ зЁ­ вм ЁЈаг. Ќ ЎҐаЁвҐ NET1.EXE ­  ЏЉ1 Ё NET2.EXE ­ 
ЏЉ2. Њ иЁ­л ᮥ¤Ё­пвбп Ё ўл ¬®¦ҐвҐ ба §Ёвмбп б® бў®Ё¬ ЇаЁп⥫Ґ¬ ­ 
в ­Є®ў®© ¤гн«Ё.

€бЇ®«м§г©вҐ б«Ґ¤гойЁҐ гЇа ў«пойЁҐ Є« ўЁиЁ:

‘в५Є  ўЇа ў® Џ®ўҐа­гвм ­ Їа ў®
‘в५Є  ў«Ґў® Џ®ўҐа­гвм ­ «Ґў®
‘в५Є  ўўҐае „ўЁЈ вмбп ўЇҐаҐ¤
‘в५Є  ў­Ё§ „ўЁЈ вмбп ­ § ¤
- 576 -
ESC ‚л室 Ё§ ЁЈал
Џа®ЎҐ« ‘в५졠
’ Џ®¤а §­Ёвм Ї ав­Ґа 

Џ®ЁЈа ©вҐ ў Net-Tank Ё Ї®Їгв­® ®Ўа вЁвҐ ў­Ё¬ ­ЁҐ ­  б«Ґ¤гойЁҐ ўҐйЁ:
- ‚®§­ЁЄ Ґв «Ё нд䥪⠧ Ї §¤лў ­Ёп ЇаЁ ЇҐаҐ¬ҐйҐ­Ёпе?
- ’ҐапҐв «Ё ЁЈа  бЁ­еа®­Ё§ жЁо?
- …б«Ё ¤ , в® ў Є ЄЁҐ ¬®¬Ґ­вл?

’ Є¦Ґ ®Ўа вЁвҐ ў­Ё¬ ­ЁҐ ­  §ўгЄ®ўлҐ нд䥪вл. „«п Ёе ᮧ¤ ­Ёп п ЁбЇ®«м§®ў «
б®Ўб⢥­­л© Ј®«®б Ё гб«®ў­®-ЎҐбЇ« в­го Їа®Ја ¬¬г Blaster Master. Ќ Є®­Ґж,
ЁЈаг ¬®¦­® Їа®ў®¤Ёвм ЇаЁ гбв ­®ў«Ґ­­®© Їа®Ја ¬¬Ґ-гбЄ®аЁвҐ«Ґ Є« ўЁ вгал.
…б«Ё ЇаЁ ­ ¦ вЁЁ Є« ўЁиЁ в ­Є б«ЁиЄ®¬ १ў® гбв६«пҐвбп ўЇҐаҐ¤, Ї®Їа®Ўг©вҐ
㬥­миЁвм бЄ®а®бвм ॠЈЁа®ў ­Ёп Є« ўЁ вгал, гбв ­®ўЁў Їа®Ја ¬¬г
TURBOKEY.COM, Є®в®а п Ё¬ҐҐвбп ­  ¤ЁбЄҐвҐ.


ЂЌЂ‹€‡ €ѓђ› NET-TANK

…б«Ё ўл ®Ў§®ўҐвҐ Net-Tank ЇҐаҐ¦ЁвЄ®¬ Є ¬Ґ­­®Ј® ўҐЄ , п Ї®«­®бвмо б®Ј« игбм
б ў ¬Ё. Ћ¤­ Є® ®­  ᮤҐа¦Ёв ­ҐбЄ®«мЄ® Ё­вҐаҐб­ле вҐе­ЁзҐбЄЁе ЇаЁҐ¬®ў,
Є®в®алҐ ўл ¬®¦ҐвҐ ЁбЇ®«м§®ў вм (Ё Є®в®алҐ ў ¤ «м­Ґ©иҐ¬ Ўг¤гв ЇаЁ¬Ґ­Ґ­л ў
Warlock`Ґ). ‚бп ЁЈа®ў п «®ЈЁЄ  ᮤҐа¦Ёвбп ў дг­ЄжЁЁ main() ‘Ё-Їа®Ја ¬¬л. џ
ᤥ« « нв® ¤«п в®Ј®, зв®Ўл «ҐЈзҐ Ўл«® ®Ў®§аҐвм ЁЈаг ў 楫®¬. €бЄ«о祭ЁҐ
б®бв ў«пов в®«мЄ® ўл§лў Ґ¬лҐ дг­ЄжЁЁ, Є®в®алҐ пў«повбп ­Ё§Є®га®ў­Ґўл¬Ё, ­®
®Ўлз­® Ёе Ё¬Ґ­  Ј®ў®апв ® ⮬, ¤«п 祣® ®­Ё ЇаҐ¤­ §­ зҐ­л Ё«Ё зв® ®­Ё
¤Ґ« ов (­ ЇаЁ¬Ґа, б«®¦­® ­Ґ Ї®­пвм, зв® ®§­ з Ґв Draw_Sprite). Ћб­®ў­ п
з бвм ўЄ«оз Ґв ў бҐЎп Ї аг б®вҐ­ бва®Є, Ё Ґб«Ё ўл Ї®©¬ҐвҐ Ёе б¬лб«, ўл ў
е®а®иҐ© д®а¬Ґ. „ ў ©вҐ а §ЎҐаҐ¬ ЁЈаг, а бб¬ ваЁў п а §¤Ґ« §  а §¤Ґ«®¬.

ђ §¤Ґ« 1: €­ЁжЁ «Ё§ жЁп
-----------------------
‚ нв®© з бвЁ Їа®Ја ¬¬л ¬л § Јаг¦ Ґ¬ ўбҐ д ©«л б® §ўгЄ®ўл¬Ё нд䥪⠬Ё Ё
Ја дЁЄ®© ¤«п ЁЈал. ќ«Ґ¬Ґ­вл Ё§®Ўа ¦Ґ­Ёп ¤«п в ­Є®ў ЎҐагвбп Ё§ § Ја㦥­­ле
д ©«®ў Ё а §¬Ґй овбп ў ЇаҐ¤ў аЁвҐ«м­® ўл¤Ґ«Ґ­­®© Ї®¤ ЎгдҐа ®Ў« бвЁ Ї ¬пвЁ.
Net-Tank ЁбЇ®«м§гҐв вҐе­ЁЄг ¤гЎ«Ёаго饩 ЎгдҐаЁ§ жЁЁ ¤«п ЁбЄ«о祭Ёп ¬Ґаж ­Ёп
Ё§«Ўа ¦Ґ­Ёп. Ќ Ї®¬­о, нв® ®§­ з Ґв, зв® Ё§®Ўа ¦Ґ­ЁҐ ў­ з «Ґ д®а¬ЁагҐвбп ў
®ЇҐа вЁў­®© Ї ¬пвЁ Ё ў 㦥 Ї®«­®бвмо Ї®¤Ј®в®ў«Ґ­­®¬ ўЁ¤Ґ Є®ЇЁагҐвбп ў
ўЁ¤Ґ®Ї ¬пвм. Ља®¬Ґ в®Ј®, ў® ўаҐ¬п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ бвагЄвгал ¤ ­­ле,
®ЇЁблў ойЁҐ ўбҐ ЁЈа®ўлҐ ®ЎкҐЄвл, ®Ў­г«повбп Ё гбв ­ ў«Ёў овбп ў Ёб室­®Ґ
Ї®«®¦Ґ­ЁҐ.
“¦Ґ ЇаЁ Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ ў®§­ЁЄ Ґв ЇҐаўл© ў®Їа®б бҐвҐў®© ЁЈал. Џа®Ја ¬¬л,
а Ў®в ойЁҐ ­  ®ЎҐЁе ¬ иЁ­ е, Ї®звЁ Ё¤Ґ­вЁз­л, ­® ¤®«¦­  Ўлвм ­ҐЎ®«ми п
- 577 -
а §­Ёж : ў и Є®¬ЇмовҐа ¤®«¦Ґ­ Ї®Є § вм ®ЎкҐЄв Їа®вЁў­ЁЄ  ў ⮬ ¦Ґ ¬ҐбвҐ,
Ј¤Ґ ®­ Ё§­ з «м­® а бЇ®«®¦Ґ­ ­  ¤агЈ®¬ ЏЉ Ё ­ ®Ў®а®в. ќв® ®§­ з Ґв, зв®
Ёб室­лҐ Ї®§ЁжЁЁ ЁЈа®ўле ®ЎкҐЄв®ў ¤®«¦­л Ўлвм ¦ҐбвЄ® гбв ­®ў«Ґ­л. ќв®Ј®
¬®¦­® ¤®ЎЁвмбп, § ¤ ў Ї®§ЁжЁЁ ў Є зҐб⢥ Є®­бв ­в ў ⥪б⥠Їа®Ја ¬¬л,
§ Јаг¦ п Ёе Ё§ ­ҐЁ§¬Ґ­пҐ¬®Ј® д ©«  ¤ ­­ле Ё«Ё § ¤ ў п ЇаЁ бв а⥠Їа®Ја ¬¬л
Ї® ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­®¬г  «Ј®аЁв¬г. ‘Ї®б®Ў, б Ї®¬®ймо Є®в®а®Ј® нв® ¤Ґ« Ґвбп, ­Ґ
ў ¦Ґ­. Ћ¤­ Є® ЇаЁ бв а⥠Їа®Ја ¬¬л ЁЈа®Є, Є®в®ал© бв®зЄЁ §аҐ­Ёп ®¤­®©
¬ иЁ­л пў«пҐвбп ¬Ґбв­л¬, Ўг¤Ґв г¤ «Ґ­­л¬ б в®зЄЁ §аҐ­Ёп ¤агЈ®Ј® Є®¬ЇмовҐа ,
Ё ­ ®Ў®а®в. ќв® ¬®¦Ґв ЇаЁўҐбвЁ Є Їгв ­ЁжҐ б Є®®а¤Ё­ в ¬Ё Ё Їа®Ў«Ґ¬ ¬ б
бЁ­еа®­Ё§ жЁҐ©.

ђ §¤Ґ« 2: €Ја®ў®© жЁЄ«
------------------------
‘«Ґ¤гой п з бвм ­ зЁ­ Ґвбп б Ј« ў­®Ј® жЁЄ« . ЋЎа вЁвҐ ў­Ё¬ ­ЁҐ, зв® ў ЁЈаҐ
Ё¬ҐҐвбп ¤ў  жЁЄ« : ў­Ґи­Ё© Ё ў­гв७­Ё©. ‚­Ґи­Ё© ЁЈа®ў®© жЁЄ« ЁбЇ®«м§гҐвбп
¤«п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ ­ҐЄ®в®але ЇҐаҐ¬Ґ­­ле. § вҐ¬ ­ зЁ­ Ґвбп ў­гв७­Ё© жЁЄ«.
€¬Ґ­­® ў ­Ґ¬ Ё Їа®Ёб室Ёв ®б­®ў­®Ґ ¤Ґ©бвўЁҐ.
‡ ¬ҐвмвҐ, зв® ЁЈа  в §«Ёз Ґв, Є®Ј¤  ®­  ­ е®¤Ёвбп ў б®бв®п­ЁЁ ᮥ¤Ё­Ґ­Ёп,  
Є®Ј¤  - ­Ґв.

ђ §¤Ґ« 3: “¤ «Ґ­ЁҐ ®ЎкҐЄв®ў
---------------------------
Љ Є ўл г§­ «Ё Ё§ ЇаҐ¤л¤гйЁе Ј« ў, Ї®бўп饭­ле Ја дЁЄҐ, ЇаҐ¦¤Ґ 祬 аЁб®ў вм
бЇа ©вл ­  ­®ў®¬ ¬ҐбвҐ, ¬л ¤®«¦­л г¤ «Ёвм Ёе Ё§ ЇаҐ¦­Ґ© Ї®§ЁжЁЁ. ќв  з бвм
Їа®Ја ¬¬л гЎЁа Ґв б ЁЈа®ў®Ј® Ї®«п ўбҐ ¤ўЁ¦гйЁҐбп ®ЎкҐЄвл Їг⥬
ў®ббв ­®ў«Ґ­Ёп а ­ҐҐ б®еа ­Ґ­­®Ј® д®­  Ї®¤ ­Ё¬Ё.

ђ §¤Ґ« 4: Џ®«г祭ЁҐ ўе®¤­ле ¤ ­­ле Ё ЇҐаҐ¤ з  б®бв®п­Ёп ¤Ёбв ­жЁ®­­®
гЇа ў«пҐ¬®© бЁб⥬Ґ
--------------------------------------------------------------------
‡¤Ґбм ­ зЁ­ Ґвбп б ¬®Ґ ЇаЁпв­®Ґ. ќв  з бвм Їа®Ја ¬¬л Ї®¤а §¤Ґ«Ґ­  ­  ¤ў 
да Ј¬Ґ­в :
- ЏҐаўл© Ё§ ­Ёе ЇаЁ­Ё¬ Ґв ўе®¤­лҐ ¤ ­­лҐ ®в «®Є «м­®Ј® ЁЈа®Є ;
- „агЈ®© ЇаЁ­Ё¬ Ґв ўе®¤­лҐ ¤ ­­лҐ ®в г¤ «Ґ­­®Ј® ЁЈа®Є .

‹оЎ®Їлв­® в®, зв® ®Ў  да Ј¬Ґ­в  ¤Ґ« ов Їа ЄвЁзҐбЄЁ ®¤­® Ё в® ¦Ґ. ђ §­Ёж 
в®«мЄ® ў ⮬, зв® ўв®а®© да Ј¬Ґ­в ®Ўа й Ґв Ў®«миҐ ў­Ё¬ ­Ёп ­  в®, зв®
Ї®бвгЇ Ґв Ё§ Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­®Ј® Ї®ав ,   ЇҐаўл© ў ®б­®ў­®¬ Ё­вҐаҐбгҐвбп
Є« ўЁ вга®©. „ ў ©вҐ ®бв ­®ўЁ¬бп Ё згвм-згвм Ї®Ј®ў®аЁ¬ ® ⮬, Є Є
Їа®Ёб室Ёв ᮥ¤Ё­Ґ­ЁҐ. Љ Є п Ј®ў®аЁ« ­ҐбЄ®«мЄЁ¬Ё бва ­Ёж ¬Ё а ­миҐ, ¤«п
®бгйҐбвў«Ґ­Ёп ᮥ¤Ё­Ґ­Ёп ЇаЁ¬Ґ­повбп ¤ў  ®б­®ў­ле ¬Ґв®¤ :

- Њ®¦­® ЇҐаҐ¤ вм б®бв®п­ЁҐ ЁЈал ў 楫®¬;
- 578 -
- ‚л ¬®¦ҐвҐ Ї®бл« вм бв вгб гбва®©бвў ўў®¤  Ё ва Єв®ў вм нв® Є Є ЇаЁҐ¬
¤ ­­ле ®в ¤агЈ®Ј® ¤¦®©бвЁЄ  Ё«Ё Є« ўЁ вгал.

‚ Net-Tank п ЇаЁ¬Ґ­Ё« ўв®а®© ¬Ґв®¤. Ћ¤Ё­ а § ў вҐзҐ­ЁҐ жЁЄ«  ўв®а®© ¬ иЁ­Ґ
ЇҐаҐ¤ овбп ўбҐ ¬ ­ЁЇг«пжЁЁ ЁЈа®Є  б Є« ўЁ вга®©. ‚ нв® ¦Ґ ўаҐ¬п ¤агЈ®©
Є®¬ЇмовҐа Ё­вҐаЇаҐвЁагҐв Ї®«г祭­лҐ Ї® бҐвЁ ¤ ­­лҐ Є Є ¤Ґ©бвўЁп б® бў®Ґ©
б®Ўб⢥­­®© Є« ўЁ вга®©.
Џ®¬­ЁвҐ, зв®Ўл нв®в вҐе­ЁзҐбЄЁ© ЇаЁҐ¬ а Ў®в «, ®ЎҐ ЁЈал ¤®«¦­л Ўлвм
Ї®«­®бвмо ¤ҐвҐа¬Ё­Ёа®ў ­л. ЌЁЄ ЄЁе б«гз ©­®б⥩ Ўлвм ­Ґ ¤®«¦­®. ‚ Net-Tank
п Ї®«­®бвмо б«Ґ¤®ў « н⮬㠯ࠢЁ«г ўбо¤г, Єа®¬Ґ да Ј¬Ґ­в , Ё§®Ўа ¦ о饣®
ў§алў. ЋЎлз­® нв®Ј® ­Ґ б«®¦­® Ё§ЎҐ¦ вм, ­® Ё­®Ј¤ , Ї®б«Ґ г­Ёз⮦Ґ­Ёп ®¤­®Ј®
Ё§ в ­Є®ў, ЁЈал вҐапов бЁ­еа®­Ё§ жЁо.

ђ §¤Ґ« 5: ЏҐаҐ¬ҐйҐ­ЁҐ ®ЎкҐЄв®ў
------------------------------
‘«Ґ¤гой п з бвм Їа®Ја ¬¬л § ­Ё¬ Ґвбп ЇҐаҐ¬ҐйҐ­ЁҐ¬ ®ЎкҐЄв®ў. Њл Їа®бв®
ЁбЇ®«м§гҐ¬ Ё­д®а¬ жЁо, Ї®бвгЇ ойго ®в «®Є «м­®Ј® Ё ¤Ёбв ­жЁ®­­®Ј® ўў®¤  ¤«п
ЇҐаҐ¤ўЁ¦Ґ­Ёп Ё а §ў®а®в  в ­Є®ў. €­вҐаҐбҐ­ бЇ®б®Ў ЇҐаҐ¬ҐйҐ­Ёп в ­Є®ў. Ћ­Ё
¬®Јгв ¤ўЁЈ вмбп ў 16 а §«Ёз­ле ­ Їа ў«Ґ­Ёпе, гЈ®« ¬Ґ¦¤г Є®в®ал¬Ё б®бв ў«пҐв
22,5 Ја ¤гб . ‚®®ЎйҐ-в®, зв®Ўл ЇҐаҐ¬ҐбвЁвм в ­Є ў ўлЎа ­­®¬ ­ Їа ў«Ґ­ЁЁ ­ ¬
Ї®вॡ®ў «®бм Ўл, ЇаҐ¦¤Ґ ўбҐЈ®, ­ ©вЁ гЈ®«,   § вҐ¬ ўлзЁб«Ёвм ҐЈ® бЁ­гб Ё
Є®бЁ­гб ¤«п ­ е®¦¤Ґ­Ёп Ї а ¬Ґва®ў ЇҐаҐ¤ўЁ¦Ґ­Ёп.
Ћ¤­ Є® ў ­ иҐ© ЁЈаҐ бЁ­гбл Ё Є®бЁ­гбл ўлзЁб«Ґ­л § а ­ҐҐ. ќв® Ї®§ў®«пҐв
ЇаЁбў®Ёвм Є ¦¤®¬г Ё§ ­ Їа ў«Ґ­Ё© бў®© ­®¬Ґа (Є®в®ал© Ўг¤Ґв б®ўЇ ¤ вм б
­®¬Ґа®¬ ⥪г饣® Є ¤а , Ё§®Ўа ¦ о饣® в ­Є) Ё ЁбЇ®«м§®ў вм ҐЈ® Є Є Ё­¤ҐЄб ў
в Ў«ЁжҐ, ᮤҐа¦ йҐ© §­ зҐ­Ёп ᮮ⢥вбвўгойЁе ЇҐаҐ¤ўЁ¦Ґ­Ё© Ї® ®бп¬
Є®®а¤Ё­ в.
Џ®ўҐамвҐ, нв® «гзиҐ, 祬 ЁбЇ®«м§®ў ­ЁҐ ¬ вҐ¬ вЁЄЁ б Ї« ў о饩 § Їпв®©, ¤ 
ҐйҐ ў¬Ґб⥠б ваЁЈ®­®¬ҐваЁзҐбЄЁ¬Ё дг­ЄжЁп¬Ё. ‚л г§­ ҐвҐ Ј®а §¤® Ў®«миҐ ®
Ї®¤®Ў­ле д®Єгб е ў 18-© Ј« ўҐ "’Ґе­ЁЄ  ®ЇвЁ¬Ё§ жЁЁ".
‚® ўбпЄ®¬ б«гз Ґ, Є Є в®«мЄ® в ­ЄЁ ¤ўЁ­гвбп, ба §г ¦Ґ ¬®¦­® ®вЄалў вм
®Ј®­м.

ђ §¤Ґ« 6: ђ бЇ®§­ ў ­ЁҐ бв®«Є­®ўҐ­Ё©
-------------------------------------
Љ®Ј¤  ¤«п ўбҐе ®ЎкҐЄв®ў ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­® Ёе ­®ў®Ґ ¬Ґбв®Ї®«®¦Ґ­ЁҐ, ­г¦­®
Ї®б¬®ваҐвм, ­Ґ ЇҐаҐбҐЄ овбп «Ё ®­Ё ў Є ЄЁе-­ЁЎг¤м в®зЄ е, в® Ґбвм, ­Ґ
­ агиЁ«Ё «Ё ®­Ё ЇаЁ­жЁЇ ЁбЄ«озЁвҐ«м­®бвЁ Џ г«Ё, Ї®« Ј ойЁ© зв® ¤ўҐ
а §«Ёз­лҐ з бвЁжл ­Ґ ¬®Јгв ў ®¤­® Ё в® ¦Ґ ўаҐ¬п ­ е®¤Ёвмбп ў ®¤­®¬ Ё ⮬ ¦Ґ
¬ҐбвҐ. ЏаЁ¬Ґ­ЁвҐ«м­® Є ­ иҐ© Їа®Ја ¬¬Ґ, ¬л ¤®«¦­л ®вўҐвЁвм ­  ў®Їа®б: Ї®Ї «
«Ё б­ ап¤ ў® ўа ¦ҐбЄЁ© Ё«Ё ў ­ и б®Ўб⢥­­л© в ­Є? „«п нв®Ј® Є®®а¤Ё­ вл
ўбҐе б­ а冷ў Їа®ўҐаповбп ­  б®ўЇ ¤Ґ­ЁҐ б Є®®а¤Ё­ в ¬Ё в ­Є . …б«Ё
Їа®Ёб室Ёв Ї®Ї ¤ ­ЁҐ, ®­® дЁЄбЁагҐвбп б ⥬, зв®Ўл ў Є®­жҐ жЁЄ«  ЁЈал
Ё§®Ўа §Ёвм ў§алў. —в® Є б Ґвбп бв®«Є­®ўҐ­Ё© в ­Є®ў ¤агЈ б ¤агЈ®¬,
- 579 -
в® Ї®Є  Ї®§ў®«Ё¬ Ё¬ нв® ¤Ґ« вм ЎҐбЇаҐЇпвб⢥­­® (ЇаҐ¤« Ј о ў ¬ ¤®а Ў®в вм
Їа®Ја ¬¬г ў нв®© з бвЁ б ¬®бв®п⥫쭮).
Ља®¬Ґ нв®Ј® ­ ¬ ­г¦­® Ї®§ Ў®вЁвмбп ® ⮬, зв®Ўл в ­ЄЁ ­Ґ ¬®Ј«Ё Їа®е®¤Ёвм
бЄў®§м б⥭л. …б«Ё ўл Ї®¬­ЁвҐ, ЁЈа®ў®Ґ Ї®«Ґ ЇаҐ¤бв ў«пҐв б®Ў®© ¬ ваЁжг
н«Ґ¬Ґ­в®ў, Ё¬Ґойго ®ЇаҐ¤Ґ«Ґ­­го а §¬Ґа­®бвм. ‚ Net-Tank а §¬Ґа ЁЈа®ў®Ј®
Ї®«п б®бв ў«пҐв 20е11 п祥Є, Є ¦¤ п Ё§ Є®в®але Ё¬ҐҐв Ї«®й ¤м 16е16
ЇЁЄбҐ«Ґ©. ‘«Ґ¤®ў вҐ«м­®, зв®Ўл гўЁ¤Ґвм, ­Ґ бв®«Є­г«бп «Ё в ­Є б® б⥭Є®©,
в® Ґбвм Ї®Ї « ў § ­пвго п祩Єг, ­Ґ®Ўе®¤Ё¬®:
- ђ §¤Ґ«Ёвм ¤ўҐ Є®®а¤Ё­ вл в ­Є  ­  16;
- ЋЄагЈ«Ёвм १г«мв в ¤® 楫®Ј®;
_ €бЇ®«м§®ў вм Ї®«г祭­®Ґ §­ зҐ­ЁҐ Є Є Ё­¤ҐЄб п祩ЄЁ ЁЈа®ў®Ј® Ї®«п, зв®Ўл
гўЁ¤Ґвм, Ґбвм «Ё в ¬ Ў«®Є. …б«Ё бв®«Є­®ўҐ­ЁҐ Їа®Ё§®и«®, ўҐа­гвм в ­Є ў
ЇаҐ¦­оо Ї®§ЁжЁо.

ђ §¤Ґ« 7: ђЁб®ў ­ЁҐ ®ЎкҐЄв®ў
----------------------------
’ҐЇҐам ¬л Ј®в®ўл ­ аЁб®ў вм ўбҐ ®ЎкҐЄвл. —в®Ўл ᤥ« вм нв®, ¬л ¤®«¦­л
б®еа ­Ёвм д®­ ў вҐе ¬Ґбв е, Ј¤Ґ ¬л Ї« ­Ёа㥬 а §¬ҐбвЁвм ®ЎкҐЄвл. Џ®б«Ґ
нв®Ј® Ёе ¬®¦­® ­ аЁб®ў вм. Ќ  н⮬ нв ЇҐ ЁЈа®ў®© нЄа ­ Ї®«­®бвмо Ї®бв஥­ ў
¤гЎ«Ёаго饬 ЎгдҐаҐ Ё ⥯Ґам ¬®¦­® Ї®б¬®ваҐвм, зв® ¦Ґ г ­ б Ї®«гзЁ«®бм.

ђ §¤Ґ« 8: „гЎ«ЁагойЁ© ЎгдҐа
---------------------------
‚ Net-Tank ЁбЇ®«м§гҐвбп вҐе­ЁЄ  ¤гЎ«Ёаго饩 ЎгдҐаЁ§ жЁЁ ¤«п ЁбЄ«о祭Ёп
¬Ґаж ­Ёп Ё§®Ўа ¦Ґ­Ёп. ‚ нв®© з бвЁ ЁЈал Єа ©­Ґ Ўлбвал© жЁЄ«  бᥬЎ«Ґа 
Є®ЇЁагҐв ¤гЎ«ЁагойЁ© ЎгдҐа ­  нЄа ­. Ћ¤­ Є® ¬л ЇҐаҐ¬Ґй Ґ¬ в®«мЄ® ЇҐаўлҐ 176
бва®Є Ё§ ЎгдҐа , в Є Є Є ­Ё¦­пп з бвм нЄа ­  ­ҐЁ§¬Ґ­­  Ё ҐҐ ­Ґ ­ ¤®
ЇҐаҐаЁб®ўлў вм.

ђ §¤Ґ« 9: ‚бпЄ п ўбпзЁ­ 
------------------------
€Ја  Їа®и«  ®зҐаҐ¤­®© жЁЄ«. Ќ®ў п ЁЈа®ў п бЁвг жЁп ®в®Ўа ¦Ґ­  ­  нЄа ­Ґ Ё
¬л Ј®в®ўл ўҐа­гвмбп Є ­ з «г жЁЄ«  ЁЈал. Ќ® ЇҐаҐ¤ нвЁ¬ ­ ¬ ­г¦­® ᤥ« вм
Є®Ґ-зв® ҐйҐ. ‚® ўаҐ¬п нв®© д §л ЁЈал ЇҐаҐаЁб®ўлў Ґвбп ЁЈа®ў®Ґ Їа®бва ­бвў®,
ᢥઠов ®Ј­Ё ў§алў®ў,   ЇҐаҐ¬Ґ­­лҐ, ­г¦¤ ойЁҐбп ў бЎа®бҐ, ЇаЁ­Ё¬ ов
Ёб室­лҐ §­ зҐ­Ёп.

ђ §¤Ґ« 10: ЋЇпвм Ё б­®ў  ®Їпвм...
---------------------------------
ЃҐ§гб«®ў­л© ЇҐаҐе®¤ Є ᥪ樨 1.
- 580 -


€’Ћѓ

Њл ­Ґ в®«мЄ® ­ гзЁ«Ёбм а Ў®в вм Ї®б«Ґ¤®ў вҐ«м­л¬ Ї®а⮬, ­® Ё ᮧ¤ «Ё
Ї®«­го ЎЁЎ«Ё®вҐЄг, Є®в®а п ¬®¦Ґв Ўлвм ЁбЇ®«м§®ў ­  ў Ўг¤г饬 б ­ҐЎ®«миЁ¬Ё
¬®¤ЁдЁЄ жЁп¬Ё.
Њл в Є¦Ґ ­ гзЁ«Ёбм ᮥ¤Ё­пвм ў бҐвм ¤ў  Є®¬ЇмовҐа  Ё г§­ «Ё ® д Єв®а е,
Є®в®алҐ ­ ¤® ЇаЁ н⮬ гзЁвлў вм. Ќ Є®­Ґж, г ­ б Ї®пўЁ« бм Ї®«­ п (ўҐа­ҐҐ,
Ї®звЁ Ї®«­ п) бҐвҐў п ЁЈа .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Книга по созданию трёхмерных игр