Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практичне заняття 2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Практичне заняття №2

Тема: Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку.

Користувачі облікової інформації. Обєкти обліку

Завдання 1.1.

Зєднайте лінією кожен вид обліку з відповідною його характеристикою

Бухгалтерський облік

 • Визначає кільксні і якісні показники роботи кожного підприємства

1.Бухгалтерський фінансовий облік

 • Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації

 • Інформація є доступною для зовнішніх користувачів

 • Використовує грошові і натуральні вимірники

2.Управлінський облік

 • Спосіб ведення є чітко регламентованим

 • Інформація є доступною для внутрішніх користувачів

 • Швидке отримання інформації за короткий проміжок часу

3.Оперативно-технічний облік

 • Інофрмація подається у відділи статистики

 • Використовує лише грошові вимірники

 • Надає інформацію про технологічні процеси

4.Статистичний облік

 • Інформація дає можливість прогнозувати загальнодержавний розвиток

 • Здійснюється безпосередньо на місці

Завдання 1.2.

Визначте інформаційні потреби груп користувачів облікової інформації, заповніть таблицю:

Користувачі інформації

Інформаційні потреби користувачів інформації

1

Інвестори

2

Працівники підприємства

3

Кредитори

4

Замовники

5

Держава

6

Громадські організації

Завдання 1.3.

Розподіліть у таблиці користувачів на зовнішніх та внутрішніх, зазвначивиши відповідно літерами «З» та «В».

Користувачі інформації

Зовнішні / внутрішні

Управлінський персонал

Органи державного регулювання і контролю

Власники підприємства

Широка громадськість

Робітники та службовці

Ділові партнери

Банківські установи

Завдання 1.4.

Розподілити зазначені елементи на активи та пасиви, витрати і доходи, використавши такі умовні позначення: А-активи, З-зобовязання, К-капітал, Д-доходи, В-витрати.

Зміст елементу фінансової звітності

Група

1

Виробничі запаси

2

Статутний капітал

3

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

4

Дохід (виторг) віл реалізації товарів, робіт, послуг

5

Податок на додану вартість

6

Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)

7

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

8

Собівартість реалізованої продукції

9

Додатковий вкладений капітал

10

Кошти в національній валюті

11

Основні засоби(залишкова вартість)

12

Додатковий капітал

13

Валовий прибуток

14

Чистий дохід

15

Адміністративні витрати

16

Поточні зобов’язання з оплати праці

17

Нерозподілений прибуток

18

Вилучений капітал

19

Прибуток до оподаткування

20

Податок на прибуток

21

Витрати на збут

22

Чистий прибуток

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.