Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Курсовая работа - Половое воспитание школьников (на укр

.).doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
55.3 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут природознавства

Кафедра педагогіки та психології

Статеве виховання школярів

Курсова робота з педагогіки

Науковий керівник

доц. Н.І. Бутенко

Виконавець

студентка 214групи

ПМСО ”Хімія. Біологія”

К. Орлова

Херсон 2006

З М І С Т

Вступ

 1. Статеве виховання

1.1. Поняття статевого виховання

1.2. Специфіка статевого виховання

 1. Вікові особливості статевого розвитку

  1. Послідовність прояву ознак пубертатного розвитку в обох

статей

  1. Молодший шкільний вік

  2. Підлітковий період і рання юність

 1. Методичні аспекти формування статевої свідомості.

3.1. Здійснення статевого виховання на різних вікових етапах.

3.2. Особливлсті дітей різної статі.

3.3. Статево-рольове виховання хлопчиків і дівчаток

 1. Список використаних джерел.

 2. Додатки

В С Т У П

Актуальність проблеми. Виховання як процес залучення людини до історичного досвіду завжди визначається провідними потребами суспільства. Зміна базових соціальних орієнтирів неминуче приводить до перегляду і переоцінки задач, напрямів, форм організації виховної роботи. Кожний історичний етап вносить свої корективи в розуміння окремих ланок педагогічної системи на всіх рівнях системи освіти в цілому. В сучасних умовах суспільного розвитку особливо гостро встають проблеми соціалізації людини, залучення її до загальнолюдських цінностей, що закріплені в культурно-історичному досвіді багатьох поколінь.

В ракурсі цих проблем важливим напрямом роботи, що встановлює орієнтири на подальше вивчення нових аспектів входження дитини в світ людських відносин, є статеве виховання. Традиційне розуміння суті виховної роботи, визначуване тезою "Яка різниця: хлопчик або дівчинка, лише б людина була добра", наочно демонструючи ідею "безстатевої педагогіки", невблаганно йде в минуле. Питання статевої ідентифікації і диференціації, що привертають останнім часом все більше коло психологів, знаходять віддзеркалення в педагогічних дослідженнях, збагативши арсенал напрямів і зміст сучасної вітчизняної педагогіки.

Проблема виховання дитини з урахуванням статевих відмінностей, дозволяє по-іншому побачити специфіку педагогічної роботи з дітьми, по значущості і актуальності на сьогоднішній день не має аналогів. Пошук витоків духовності людини, що представляє сьогодні найбільший дефіцит, неминуче приводить до культурно-історичного минулого, закріпленого в традиціях різних народів, орієнтованому на диференційований підхід до дітей різної статі. Проблема диференційованого виховання, залежно від статі дитини, тісно пов'язана з гуманізацією педагогічного процесу, оскільки задає перспективи подальшої участі людини в суспільному житті, готує до виконання соціальних ролей в суспільстві і сім'ї.

Для сучасної постановки питання про розробку систем статевого виховання існує безліч причин. Перша пов'язана з відсутністю диференційованого підходу до дітей відповідно до їх статевої приналежності. Друга - загальнодержавне неуцтво педагогів, батьків в питаннях сексуальної освіти дітей, що приводить до стрімкого зростання числа позашлюбного народження, абортів, кримінальних злочинів на сексуальному ґрунті, до відсутності ранньої орієнтації на виконання соціальної ролі в житті (батька, матері). До того ж чималу тривогу викликає масовий випуск і некомпетентне використовування літератури про процеси зачаття і дітородіння.

Отже, проблема статевого виховання дошкільників є безперечно актуальною.

Об'єкт дослідження – учні, проблема їх статевого виховання з урахуванням статевих відмінностей та вплив на це сім'ї та школи.

Предмет дослідження – форми, методи, засоби статевого виховання учнів.

Завдання дослідження – показати в роботі, як потрібно і важливо інформувати підлітків про статеве виховання, запобігти й уберегти від тих помилок, що часто трапляються в результаті незнання і неграмотності в питаннях про статеве виховання. Показати особливості статевого розвитку молодшого середнього і старшого шкільних віків.

Методи дослідження – аналіз психолого-педагогічної літератури, узагальнення матеріалу з цього питання, аналіз передового педагогічного досліду

ІV Список використаних джерел

 1. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини. – К.: Ін-т змісту і методів навчання, 1996р. -168с.

 2. Главник О. Гендерне виховання у підлітковому віці // Психолог 2003 -вересень №34. –С. 11-15.

 3. Говорун Т.В., Шарган О.М. Батькам про статеве виховання дітей. –К.: Рад.шк., 1990г. -172с

 4. Гребінников І.В. Основы семейной жизни. –М.: Просвящение, 1991г.

–С 33-91.

 1. Заброцький М. Основи вікової психології. –Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2002р. –С. 57-101.

 2. Ісаєв Д.Н. Каган В.Є. Половое воспитание и психогигиена пола у детей. – Л.: Медицина, 1980г . – 184с.

 3. Єрофеева Н. В классе мальчики и девочки как их учить.// Народное образование 2001 №2 . – С. 169-171.

 4. Качан В.Е. Воспитателю о сексологи .– М.: Педагогіка, 1991г. -256с.

 5. Кравець В.П. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя. –Тернопіль, 1997р. –С.46-63.

 6. Любов і кохання або... //Завуч 2003 -липень №20-21. – С. 3-4 .

 7. Малюнкова Л. В одном классе – два разных мира // Народное образование 2002 №1. –С. 154-160.

 8. Програма курсу „Сім’я ” // Завуч 2003 Лютий №4 (154) наша вкладка. –С. 12-16

 9. Статеве виховання? Обережно! // Завуч 2003 -липень №20-21. – С. 7-8.

 10. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. Т. 1. М.,1979 г.

 11. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Академія 2001р. –С. 254-267.

 12. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. В семье растут сын и дочь: Книга для учителя. М.: Просв., 1985 г. -270с.

Шишова Т. Совместное обучение привело к нивелировке полов // Народное

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.