Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Буклет 5ч..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
515.07 Кб
Скачать

Критерії етіологічної ролі культур мікроорганізмів, виділених при бактеріологічній діагностиці внутрішньо лікарняних інфекцій.

 • Виділення збудника з патологічного матеріалу, що в нормі є стерильним (кров, спинномозкова рідина).

 • Висока концентрація мікробів в інфікованому матеріалі (не менше, ніж 105 бактерій, 103-104 грибів).

 • Неодноразове виділення мікробів з матеріалу (з коротким інтервалом часу).

 • Наявність факторів патогенності у виділених мікроорганізмів.

 • Зростання титру антитіл до збудників в 4 і більше разів.

 • Кореляція між чутливістю культур бактерій до антибіотиків та ефективністю антибіотикотерапії.

 • Виділення ідентичних збудників від кількох хворих з подібною симптоматикою.

 • Залежність кількості мікробів в інфікованому матеріалі від клінічних проявів.

 • Належність виділеної культури до внутрішньо лікарняного штаму або ековару.

Препарати для корекції нормальної мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

 • Пробіотики – препарати, що містять бактерії, які являються представниками нормальної мікрофлори тіла людини.

 • Пребіотики – препарати, які сприяють розвитку нормальної мікрофлори тіла людини.

 • Синбіотики – комбінація пробіотиків та пребіотиків.

 • Ентеросорбенти – лікувальні препарати, що впливають на нормальну мікрофлору тіла людини.

Метод секторних посівів.

Метод секторних посівів. Платиновою петлею, діаметром 2 мм, ємністю 0,005 мл, проводять посів сечі (30-40 штрихів) на сектор А чашки Петрі з простим поживним агаром. Після цього петлю пропалюють і проводять 4 штрихових посіва із сектора А в сектор 1 і аналогічним чином – із сектора 1 в сектор 2 і в 3. Чашки інкубують при 37С 18-24 год., після чого підраховують кількість колоній, що виросли в різних секторах. Визначення ступеня бактеріурії за кількістю виділених колоній проводять згідно таблиці 1.

Таблиця №1

А

Кількість колоній в секторах

Кількість бактерій в 1мл сечі

1

2

3

1-6

-

-

-

Менше 1000

8-20

-

-

-

3000

20-30

-

-

-

5000

30-60

-

-

-

10 000

70-80

-

-

-

50 000

100-150

5-10

-

-

100 000

Не підрахув.

20-30

-

-

500 000

--«--«--

40-60

-

-

1 млн.

--«--«--

100-140

10-20

-

5 млн.

--«--«--

Не підрах.

30-40

-

10 млн

--«--«--

--«--«--

60-80

Колонії поодинокі

100 млн.

Метод секторних посівів дозволяє не тільки оцінити ступінь бактеріурії, але і виділити збудник захворювання в чистій культурі.

Схема бактеріологічної діагностики гнійно-запальних процесів, спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами (опортуністичних інфекцій)

Бактеріоскопія

І доба

ІІ доба

Бактеріоскопія

Визначення мікробного числа в патологічному матеріалі

Бактеріоскопія

Ідентифікація

III-IV доба

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]