Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
488.96 Кб
Скачать

29

Лекція 6. Населення. Типи та показники відтворення населення.

План

6.1. Основні поняття демографії 1

6.2. Демоекономічні процеси та їх роль в формуванні ринку праці, зокрема в формуванні пропозиції робочої сили 2

6.3. Типи відтворення населення 3

6.4. Режим відтворення населення 4

6.5. Показники відтворення населення 5

6.5. Демографічні таблиці 6

6.7. Статтево – віковий склад населення, статтєво-вікові піраміди. 7

6.8. Народжуваність 11

6.9. Тривалість життя і смертність 12

6.10. Шлюбність 15

Вставка 2. Шлюбний склад населення 15

6.11. Міграційні процеси 28

6.1. Основні поняття демографії

Демографія – наука про відтворення населення. Під відтворенням розуміють процес неперервної заміни поколінь.

Наслідок процесу відтворення – той чи інший склад населення за віком, статтю, місцем проживання, шлюбним станом. – Ці процеси предмет демографічних досліджень. Найсуттєвіший фактор - вік і стать людини.

Зміна поколінь – за допомогою руху населення. Рух буває - природний, механічний(міграційний), соціальний.

  • Природний – народження, смертність, шлюб і розлучення.

  • Механічний – зміна місця проживання в межах країни(внутрішня міграція) і переїзд до іншої країни(зовнішня міграція).

  • Соціальний рух – перехід людей з одних соціальних груп до інших, що призводить до зміни їх соціальних ознак.

Демографія має специфічні методи дослідження.

Об’єкт – велика група людей.

Методи – угрупування, відносних величин, індексний …

Для достовірності беруть велику кількість людей, якщо кількість мала, то збільшують часовий відрізок ( від 1 до 5-10 років) .

Спеціальний метод реальне та умовне покоління, або повздовжний і поперечний аналіз.

Покоління когорти, повздовжний аналізкогортний.

В реальному поколінні – всі події розглянуті в часі і відбуваються в міру збільшення віку покоління.

В методі умовного покоління застосовується припущення, що в сукупності осіб, яка існує на даний момент часу всі події наставатимуть із тією інтенсивністю, яка притаманна кожній віковій групі в інтервалі часу, за який вони аналізуються (1-2 роки). При цьому особ, що належать до різних поколінь розглядають як таких, що належать до одного покоління.

Методом умовного покоління обчислюють:

  • середню тривалість життя;

  • сумарний коефіціент народжуваності;

Дані про відтворення населення збирають у переписах, шляхом реєстрації актів громадського стану (народження, смерть, шлюбність, розлучення) та документів по міграції (в нашій країні – талони вибуття і прибуття).

Крім того – вибіркове обстеження населення (мікро переписи). Перепис визначає склад наявного і постійного населення.

Постійне – люди, що постійно проживають у даному населеному пункті, незалежно від того, перебували вони в ньому в критичний момент чи ні.

Постійні, що не ввійшли до наявного населення - тимчасово відсутні.

Наявні – особи, що не входять до постіного населення – тимчасово проживаючі.

При переписі – фактичне місце проживання.

6.2. Демоекономічні процеси та їх роль в формуванні ринку праці, зокрема в формуванні пропозиції робочої сили

Демографічний процес - це послідовність однойменних подій у житті людей, які мають значення для зміни їх генерацій. Головні демографічні процеси – народжуваність, смертність, шлюбність, припинення шлюбу, міграції. Характеристика – інтенсивність – частота демографічних подій у генерації або в населенні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]