Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТ_ПРАКТ АГЕОМ 2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Контрольні питання й завдання

 1. Чим відрізняється ЦАП сходового типу від ЦАП з ваговими резисторами?

 2. За допомогою формули (1) розрахуйте вихідну напругу ЦАП на мал. 1 для всіх 16 комбінацій перемикачів A,B,C,D і зрівняєте отримані результати з результатами моделювання.

 3. Заміните перемикачі А, B, C,D у схемі на мал. 1 програмними перемикачами, що імітують послідовне в часі з інтервалом 5з появу кодових комбінацій 0001, 0100 й 1000

 4. Використовуючи формулу (1) і результати моделювання, розрахуйте еквівалентну напругу Uon для схеми на рис 2.

Практична робота №5,6. Тема: Підсумовування напруг у схемах на оп

Ціль:

 • Аналіз роботи схеми підсумовуючого підсилювача на ОП.

 • Дослідження підсумовування двох постійних вхідних напруг.

 • Дослідження підсумовування постійної й змінної вхідної напруги.

 • Дослідження підсумовування двох змінних вхідних напруг

Прилади й елементи

Вольтметр

Амперметр

Осцилограф

Функціональний генератор

Джерело постійної ЕДС

Операційний підсилювач LM741

Резистори

Короткі відомості з теорії

У підсумовуючому підсилювачі, показаному на мал. 1, зневажаючи вхідними струмами й напругою зсуву, виконуються наступні співвідношення:

I1=U1/R1

I2=U2/R2

I=I1+I2

Ioc= I1+I2=-Uвих/Roc

З отриманих співвідношень можна одержати наступне вираження для вихідної напруги:

Uвих=- (I1+I2)* Roc=- (U1/R1+ U2/R2) * Roc=- Roc/R(U1+U2)

Останнє вираження справедливо при R = R1 = R2.

Хід роботи.

Експеримент 1. Підсумовування постійних напруг.

 • Побудуйте схему, зображену на мал. 1. Включіть схему. Запишіть показання приладів у розділ "Результати експериментів"

 • По заданих номіналах елементів схеми розрахуйте значення струмів I1, I2, Iзз й, використовуючи значення напруг U1 й U2, обчислите вихідну напругу U вих. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів".

Рис. 1.

Експеримент 2. Підсумовування постійної й змінної напруги.

 • Побудуйте схему, зображену на мал. 2. Включіть схему. Замалюйте осцилограми вхідної й вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". Виміряйте постійну складову й амплітуду вихідної напруги Uвих Обчислите постійну складову й амплітуду вихідної напруги Uвих використовуючи значення напруг U1 й U2. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів".

 • Установите значення опору R2 рівним 2.5 кому. Включите схему. Замалюйте осцилограми вхідної й вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". Виміряйте постійну складову й амплітуду вихідної напруги Uвих. Обчислите постійну складову й амплітуду вихідної напруги Uвих, використовуючи значення напруг U1 й U2. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів".

Рис. 2.

Експеримент 3. Підсумовування змінних напруг.

 • Побудуйте схему, зображену на мал. 3. Включіть схему. Замалюйте осцилограми вхідної й вихідної напруги в розділі "Результати експериментів". Виміряйте амплітуди вхідні й вихідні напруги. Обчислите амплітуду вихідної напруги Uвих за відомим значенням амплітуд напруг U1 й U2. Результати запишіть у розділ "Результати експериментів".

Рис. 3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.