Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
роздатковий матеріал ур.1-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
153.6 Кб
Скачать

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

►► Розв'яжіть задачі

Задача 1

Четверо громадян України вирішили створити підприємство для спільного здійснення ремонтно-будівельних робіт. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 гри., другий — надати свою неве­личку майстерню площею 10 м2 для облаштування офісу, решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання про вибір організаційно-правової форми підприємства, що відповідала б таким ознакам: відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду; участь усіх учасників організації у веденні справ; один голос в управлінні кожного з учас­ників. Яку організаційно-правову форму підприємства ви можете порекомендувати?

Задача 2

Власники великих підприємств часто самі не управляють біз­несом, а назначають для цього спеціально підготовлених професіо­налів. Проаналізуйте причини й переваги відмежування власності від управління виробництвом.

Роздатковий матеріал до уроку №5

Розв'яжіть тестові завдання.

1. Підприємець обирає вид господарської діяльності:

а) на власний розсуд;

б) той, у якому зацікавлена держава;

в) за рекомендацією уповноваженого органа державної влади.

  1. Укажіть засоби впливу держави на підприємницьку діяльність.

  2. Визначте сукупність повноважень власника.

Повноваження власника

  1. Установіть відповідність.

А. Приватне підприємство

Б. колективне підприємство

В. державне підприємство

Г. одноосібне підприємство

Д. партнерство

Е. корпорація

1. Юридична особа, керівник якої є власни­ком майна, самостійно здійспює управлін­ня, одержує весь прибуток і несе відпові­дальність

2. Підприємство, партнери в якому розподі­ляють ризик, а також прибутки і збитки.

3. Юридична особа, паї майна якої розподіле­ні між кількома учасниками

4. Підприємство, майно якого закріплюється за ним на праві господарського ведення абс праві оперативного управління

5. Договірне об'єднання юридичних осіб, у якому права управління передаються централізованому органу

» Робота з висловлюванням

Організації існують лише з однієї причини — щоб допомагати людям зробити те, що кожному окремо було б не під силу (Р.Вотермен)

Яка з форм власності та організаційних форм підприємств най­більш відповідає такій характеристиці?

Домашнє завдання: 1.Опрацювати теоретичний матеріал

2. Використовуючи матеріал підручника, Господарський і Цивільний кодекси України, заповнити таблицю.

Мета і предмет діяльності

Влас­ник майна

Керівник підпри­ємства

Одержу­вач при­бутку

Прикла­ди сфер діяль­ності

Комерційне

державне

підприємство

Казенне

державне

підприємство

Виробничий кооператив

Збутовий кооператив

Споживчий

Кооператив

Кредитна спілка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]