Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_-_invest_-_DonDUET.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
456.19 Кб
Скачать

Змістовий модуль 4.

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ.

Тема 11: організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної діяльності

 1. Вибір способу освоєння інвестицій залежить від:

А. Інвестиційної привабливості проекту.

Б. Джерел фінансування проекту.

В. Привабливості регіонального інвестиційного клімату.

 1. Освоєння інвестицій у виробничі фонди може здійснюватися …, …, … способами.

А. Підрядним, господарським, змішаним.

Б. Підрядним, субпідрядним, ланковим.

В. Ланковим, вахтовим, змішаним.

 1. Організаційна форма виконання робіт, виробництва продукції та надання послуг самостійними постійно діючими фірмами, підприємствами та організаціями на основі підрядних договорів і контрактів між інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності має назву …

А. Контрактної форми.

Б. Підрядної форми.

В. Поточної форми.

 1. Договір на послідовне спорудження для замовника кількох однотипних обєктів має назву …

А. Поточного договору підряду.

Б. Договору наскрізного підряду.

В. Договору колективного підряду.

 1. Укладання багатосторннього договору між кількома суб’єктами інвестиційного проекту на спільне спорудження об’єкта для замовника, починаючи з нульового циклу і закінчуючи здачею в експлуатацію має назву

А. Поточного договору підряду.

Б. Договору наскрізного підряду.

В. Договору колективного підряду.

 1. При підрядному спсобі ведення робіт в договірні відносини можуть вступати:

А. Фізичні особи.

Б. Юридичні особи.

В. Як юридичні, так і фізичні особи.

 1. Суб’єкт інвестиційної діяльності, який має фінансові кошти і є ініціатором інвестиційного проекту – це …

А. Підрядник.

Б. Замовник.

В. Приватна особа.

 1. Договірні відносини між замовником і проектувальником мають бути побудовані на принципах:

А. Задоволення потреб проектувальника.

Б. Самостійності сторін в укладанні договору.

В. Консультаційного супроводження реалізації проекту.

 1. Принципом співпраці замовника і проектувальника є …

А. Невтручання державних органів і посадових осіб до процесу укладання та здійснення договірних відносин.

Б. Страхування господарських ризиків.

В. Надання гарантій.

 1. Фірма-посередник, яка бере на себе функції з координації робіт і має ліцензію на таку діяльність, може виступати в ролі …

А. Інвестора.

Б. Замовника.

В. Підрядника.

 1. При наскрізному рідряді функції генерального підрядника виконує …

А. Підрядна рада.

Б. Один з підрядників.

В. Замовник.

 1. Змішаний спосіб освоєння інвестицій є комбінацією …

А. Підрядного і господарського способів.

Б. Підрядного і субпідрядного способів.

В. Поточного і підрядного способів.

 1. Договір – це …

А. Угода декількох сторін, що регулює організаційно-економічні та правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності.

Б. Угода трьох або більшої кількості сторін, що визначає відповідальність учасників угоди.

В. Угода декількох сторін, що закріплює їх зобов’язання.

 1. Традиційна схема генерально-підрядних відносин має вигляд:

А .

Б

Ген. підрядник

Підрядник

Проектувальник

Суб. підрядник 1

Суб. підрядник N

.

Суб. підрядник 2

В .

 1. На рисунку представлено…

А. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – будівництво”.

Б. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – управління”.

В. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – будівництво - управління”.

 1. На рисунку представлено…

А. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – будівництво”.

Б. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – управління”.

В. Модифікація договору “під ключ”: “проектування – будівництво - управління”.

 1. Зобовязання підрядника виконати весь комплекс поставок матеріальних ресурсів та будівельно-монтажних робіт передбачає …

А. Підрядний договір “під ключ”.

Б. Генпідрядний договір.

В. Договір “проектування – будівництво”.

 1. Форма розміщення замовлення на будівництво, яка передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої пропозиції за критеріями, що встановлюються замовником …

А. Тендер.

Б. Оферта.

В. Акцепт.

 1. Пропозиція про укладання договору – це …

А. Тендер.

Б. Оферта.

В. Акцепт.

 1. Тендерна документація має відповідати вимогам …

А. Бути однаковою для всіх претендентів.

Б. Бути однозначною для розуміння.

В. Бути однозначною для розуміння і однаковою для всіх претендентів.

 1. Повне найменування організації, її реквізити, адреса і телефон містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про профілюючий напрям діяльності організації містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про ліцензії та певні види діяльності організації містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Схеми і графіки виробництва робіт містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Календарні плани виконання робітробіт містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про режим робочого часу, підготовку кадрів містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про ціну, запропоновану претендентом по предмету тендеру, умови і склад перегляду цін, містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про умови і методи внесення платежів залежно від рівня цін, містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про фінансовий стан претенедента містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

 1. Відомості про платоспроможність претендента містяться у розділі оферти …

А. Загальні відомості про претендента.

Б. Технічна частина.

В. Комерційна частина.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]