Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорі...docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.88 Mб
Скачать

4.4. Міжнародна фінансова і технічна допомога малому підприємництву України

Реалізація широкомасштабної програми реформування економіки України у стислі терміни потребує залучення значних коштів, однак внутрішні джерела фінансування розвитку дуже обмежені й використовуються переважно для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки. Тому уряд України і державні органи управління приділяють велику увагу пошуку додаткових джерел фінансування розвитку народного господарства, в тому числі й малого підприємництва. Серед джерел фінансування велике значення мають інвестиційні та кредитні ресурси розвинених країн, міжнародних фінансових організацій і приватні капіталовкладення.

Необхідність залучення іноземних інвестицій в економіку України зумовлена неможливістю виходу з кризи без докорінної реструктуризації економіки, що потребує значних капіталовкладень. Крім того, слід зазначити, що іноземні інвестори приносять із собою для економіки України позитивні тенденції, а саме: по-перше, процес міжнародного руху капіталу в сучасних умовах сприяє поширенню досягнень у галузі техніки і технологій, що стимулює реструктуризацію на більш високому рівні; по-друге, іноземні інвестори мають великий досвід роботи на міжнародних ринках, що дає можливість з їхньою допомогою більш ефективно реалізувати український товар на зовнішніх ринках; по-третє, з їхньою допомогою створюються стратегічні альянси між українськими та іноземними підприємствами в різних країнах світу. Однак, у зв'язку з несприятливим інвестиційним кліматом, активність іноземних інвесторів не дуже велика. Так, у 1992 році обсяг зареєстрованих іноземних інвестицій склав 3,8 % обсягу ВВП у 1993 р. — 4 %, у 1994 р . — 2,3 %, у 1995 р. — у 1,4 раза вищий! ніж у попередньому році28. Дещо активізували свою діяльність іноземні інвестори у 1996—1999 pp.

Велике значення в забезпеченні життєздатності суб'єктів підприємництва, поряд із державною та інтеграційною підтримкою, відіграє міжнародна фінансова та технічна допомога малому підприємництву України80.

На сьогодні для фінансової підтримки малого підприємництва має бути розв'язано низку проблем:

—створення мережі інформаційних і дорадчих послуг;

—організація відповідних навчальних програм і стажувань;

—налагодження співробітництва з міжнародними організаціями та окремими країнами, зацікавленими у співпраці з українськими компаніями, шляхом створення двосторонніх Центрів підтримки підприємництва та залучення і ефективного використання іноземних експертів;

—надання пільгових кредитів та страхових гарантій.

У зв'язку з цим уряд України приділяє значну увагу взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями та фондами, діяльність яких спрямовано на підтримку малого і середнього підприємництва. Важливого значення надається співпраці зі Світовим банком, Європейським банком, Фондом підтримки підприємництва (США) та ін.

Фонд підтримки підприємництва (США) — інвестиційний фонд із капіталом 160 млн дол. США (в Україні — 45 млн дол. США). Його було засновано в 1994 р. з метою підтримки і розвитку малих та середніх підприємств у Молдові, Україні й Білорусі. Мета Фонду — сприяти поширенню та зміцненню приватного бізнесу шляхом забезпечення трьох найважливіших ресурсів, дефіцитних у цих регіонах: капіталу для структурної перебудови і розвитку; допомоги і консультацій з менеджменту та маркетингу; проектування та впровадження інформаційних систем для ефективного управління компаніями.

Головним завданням Фонду є розвиток економічно перспективних конверсійних приватних підприємств. Фонд буде шукати прийнятних інвестиційних партнерів у США та інших країнах. Він надаватиме перевагу інвестиціям у спільні підприємства за участю фірм США або американських філій іноземних фірм.

У стадії завершення перебуває проект Європейського банку із створення Українського венчурного фонду (ШС) із статутним капіталом близько 15 млн дол. США. Фонд надаватиме підтримку малим і середнім підприємствам, переважно у виробничій сфері, пов'язаній із високотехнологічним виробництвом. Підприємства мають бути приватизованими або перебудованими у процесі приватизації. Можлива також участь у проекті українських науково-дослідних інститутів.

Інвестиції складатимуть від 20 до 49 % за кожним проектом і не перевищуватимуть 10 % статутного капіталу Фонду. Таким чином, максимальна одноразова інвестиція становитиме приблизно 1,5 млн дол. США. Мінімальний внесок буде становити 50 тис. дол. США.

Управління Фондом здійснюватиметься спільно з IDI Group, яка має 25-річний досвід інвестування в різних галузях і регіонах, зокрема в Європі, Північній Америці та Азії, і є найбільшою та найприбутковішою інвестиційною групою в Європі.

Протягом 1991—1995 pp. в Україні практично реалізовано проектів міжнародної технічної допомоги на загальну суму понад 614 млн дол. США, в тому числі: технічної допомоги міжнародних організацій — 268 млн дол., окремих країн — 346 млн дол.

Щорічні обсяги міжнародної технічної допомоги Україні з боку урядових і неурядових організацій іноземних країн та міждержавних організацій мають тенденцію до збільшення. Останніми роками вони збільшилися в середньому в 4,2 раза з 88,92 млн дол. США у 1992 році до 372 млн дол. у 1994 році'1.

Допомога, що спрямовується на розвиток і підтримку малого та середнього бізнесу, є важливою складовою підтримки міжнародним співтовариством економічних реформ в Україні та посідає чільне місце серед інших напрямів міжнародної технічної допомоги. За 1992—1995 pp. загальний обсяг такої допомоги становив понад 80 млн дол. Так, вартість проектів підтримки малого та середнього підприємництва в рамках програми TACIS Європейської комісії склала 6,9 млн дол. США. Значну частину цієї суми було виділено на створення Агентства з розвитку малих і середніх підприємств в Україні. Реалізація зазначеного проекту потребувала 1,9 млн дол. США. Отримувачем у цьому проекті виступає Українська спілка промисловців та підприємців. Основна мета її діяльності полягає у сприянні становленню ринкових відносин в Україні через створення, підтримку та розвиток малих і середніх приватних підприємств. Агентство прагне якісно підняти рівень діяльності українських підприємств на європейському й світовому ринках, надаючи допомогу у формі кваліфікованих консультаційних та інформаційних послуг, а також, використовуючи інтенсивні навчальні курси з питань підприємництва та менеджменту малого й середнього бізнесу. Силами Агентства було підготовлено понад 700 спеціалістів для малих і середніх підприємств у різних сферах, надано близько 200 консультацій та підготовлено декілька бізнес-планів.

Специфічні функції Агентства з розвитку підприємництва такі:

- поширення ділової обізнаності (за допомогою радіо, телебачення та преси);

—забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів служби консультацій (маркетингу, обліку, податків, проблем ціноутворення, фінансів);

—забезпечення ділового навчання;

—створення приватного сектору;

—створення центрів Агентства в інших містах і регіонах;

—підготовка бізнес-планів.

Іншим важливим проектом підтримки малого та середнього бізнесу є проект створення Центру ділових зв'язків при Торгово-промисловій палаті, для чого Європейська комісія виділила з бюджету 888 тис. дол. Центр ділових зв'язків сприятиме розвиткові малих і середніх підприємств за допомогою обміну інформацією про можливості експорту продукції, створення спільних підприємств та можливості отримання іноземних інвестицій.

Індикативна програма TACIS на наступні 3 роки, що розробляється зараз, визначає сектор реформування та розвитку підприємств, які потребують першочергової підтримки.

Серед країн-донорів, що надають допомогу підприємцям малих і середніх промислових підприємств на двосторонній основі, найактивнішими є США, Німеччина та Великобританія. Загальний обсяг технічної допомоги, спрямованої на розвиток підприємництва та підтримку малого бізнесу з боку ФРН, складає майже ЗО млн німецьких марок та налічує на сьогодні 13 проектів, опис яких наведено в табл. 4.4.

За інформацією посольства Великобританії, на підтримку сектору малого бізнесу було виділено близько 1 млн фунтів стерлінгів. Тепер здійснюються такі проекти:

—центр підтримки малого бізнесу в Луганську;

—підготовка викладачів з розвитку малого бізнесу;

—підготовка викладачів з розвитку підприємництва;

—проект з перепідготовки колишніх офіцерів за відповідними спеціальностями для участі в малому бізнесі;

—підготовка персоналу та постачання навчальних матеріалів для бізнес-центру в Харкові.

Завершено такі проекти:

—навчальний курс працівників Фонду державного майна України з питань приватизації та розвитку приватного сектору;

—навчальний візит для вивчення питань власності;

—місію департаменту з працевлаштування.

У США у сфері сприяння підприємництву і малому бізнесу втілюються такі програми та проекти.

1. Міжнародний корпус адміністраторів — це приватна некомерційна корпорація, що надає технічну допомогу приватним і приватизованим підприємствам для сприяння в управлінні — 4,3 млн дол.

Таблиця 4.4. Проекти технічної допомоги Німеччини малому бізнесу України

Назва проекту

Опис проекту

Організація роботи

сільськогосподарських

майстерень

Контроль діяльності та організація консультацій сільськогосподарських майстерень у Полтавській області

Консультування сільськогосподарських ремонтних майстерень

Консультації сільськогосподарських майстерень у Полтавській області. Надання підтримки у виготовленні запасних частин

Машинобудування в Запоріжжі

Консультування машинобудівних підприємств у Запорізькій області

Консультаційна служба системи постачання в Полтаві

3 метою покращення структури збуту сільськогосподарської продукції і створення мережі приватизованих підприємств проводяться заходи для створення ринкової структури збуту певних видів продукції

Створення центрів підприємництва в Черкасах

Створення центрів підприємництва в Черкасах з інкубаторними функціями. Навчання професійних консультантів. Відбір фірм для інтеграції в підприємницькі центри

Сприяння ярмаркам

Підвищення конкурентоспроможності малих підприємств шляхом торговельних та підприємницьких консультацій. Консультування у проведенні ярмарків, інформація про надходження імпортної продукції на ринки збуту. Надання можливості українським підприємцям взяти участь у 8 ярмарках у Німеччині

Приватні видавці та державні видавництва

Створення цільових груп, які складаються з керівних кадрів приватних і державних видавництв

Програма стажування

Стажування відібраних учасників на німецьких підприємствах

Центр співробітництва для приватизації

Практика ведення підприємництва в період переходу від планової до ринкової економіки

Центр підприємництва в Полтаві

Удосконалення приватизованих і новостворених підприємств. Створення ноу-хау в підприємницькому центрі в Полтаві

Міжрегіональні центри перекваліфікації

Створення міжрегіональних центрів перекваліфікації в Києві, Кривому Розі, Хоролі

Технологічні центри в Запоріжжі

Створення технологічних центрів у Запоріжжі

Сприяння підприємництву

Сприяння підприємницькій освіті на різних кваліфікаційних рівнях

2.Комерційний департамент впроваджує програму Business та програму інтернатури з бізнесу в США — Sabit — 1,34 млн дол. США.

3.NEWBISNET розробляє механізм взаємодії нових власників та менеджерів з державою — 8,5 млн дол., планується — до 15 млн дол. США.

4.Корпус громадської демократії — новий проект.

б. WESTNIS Enterprice Fund — розпочинає діяльність в Україні. До його програми входитиме надання кредитів малому бізнесу від 500 дол. до 100 тис. дол. США; перший транш програми — 15 мли дол. США.

Велику роль у наданні технічної допомоги з боку США відіграє Корпус миру — незалежне, неполітичне, некомерційне й неприбуткове агентство уряду США. Організацію було створено в 1961 році Президентом США Джоном Кеннеді з метою сприяння економічному і соціальному розвитку інших країн через діяльність американських добровольців.

Згідно з підписаною Президентами України і США у травні 1992 року угодою Корпус миру США розпочав діяльність в Україні. За допомогою волонтерів Корпусу миру українські організації вивчають західну практику бізнесу та поліпшують навички англійської мови, необхідні для всебічної участі у світовому економічному співтоваристві. Реалізує на практиці що мету Програма економічного розвитку, яка діє з листопада 1992 р. Зміст програми — передача технічного досвіду та ділових навичок у сфері малого бізнесу, сприяння процесу приватизації в цій сфері.

Волонтери Корпусу миру працюють на багатьох рівнях (допомагають підприємцям, банкам, університетам, інститутам, школам менеджменту та урядовим структурам на загальнодержавному, обласному й місцевому рівнях).

Управління приватним бізнесом, приватизація, банківська й фінансова справа, освіта, консультування малого бізнесу, сприяння організації та діяльності бізнес-інкубаторів — основні сфери, де задіяно волонтерів Корпусу миру, які докладають свої зусилля до сприяння розвитку малого бізнесу та підприємництва.

На основі Програми економічного розвитку підготовлено Проект економічного розвитку, учасниками якого на даний час є 65 волонтерів. Загальна сума технічної допомоги Корпусу миру за даним проектом - 4,5 млн дол. США (1992-1995 pp.). З них у 1992 р. — 120 тис. дол. США, в 1993 р. — 1410 тис. дол. США, у 1994 р. — 1605 тис. дол. США, у 1995 р. - 1365 тис. дол. США.

Американська корпорація із сприяння фермерському рухові та агробізнесу (VOCA) розпочала свою діяльність в Україні у травні 1992 року, допомагаючи становленню малого бізнесу в сільському господарстві. За цей час здійснено 138 проектів з надання технічної допомоги у сприянні фермерському рухові в Україні у межах визначеного бюджету на суму 362 тис. дол. США. Крім цього, волонтери VOCA підтримують 24 навчальних проекти для 24 українських сільськогосподарських інститутів.

Аналіз проведеної роботи виявив необхідність розширення й поглиблення розроблених VOCA програм. Тому на наступні два роки плануються:

—розробка інноваційних фірм у 5 областях України, а саме Київській, Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій та Одеській;

—у межах дворічного проекту 250 американських фахівців працюватимуть консультантами з різних питань агробізнесу;

—150 українських спеціалістів пройдуть стажування в Америці;

—наслідком розробленої дворічної програми мають стати 126 нових малих і середніх сільськогосподарських підприємств.

Фонд "Євразія" — неприбуткова організація, створена Агентством міжнародного розвитку США (USAID) у 1993 році для надання безоплатних грантів на проекти в галузі економічної та демократичної реформ. На травень 1995 року фонд надав понад 500 грантів на загальну суму понад 20 млн дол. США. На майбутнє передбачається, що Фонд надаватиме щорічно грантів на суму приблизно 16 млн дол. США.

Одна з пріоритетних сфер, яку підтримує Фонд, — розвиток приватного сектору. Робота ведеться за 4 головними напрямами:

—навчання ведення бізнесу та управління бізнесом — 45 грантів (2,31 млн дол. США);

—центри розвитку бізнесу — 9 грантів (488 тис. дол. США);

—економічна освіта;

—програми інвестування.

У межах програми TACIS-1992 завершено реалізацію трьох проектів, спрямованих на підтримку малих та середніх підприємств на загальну суму 3430 тис. екю:

—допомога у проведенні переговорів із західними партнерами — Центр "Ринок" (700 тис. екю);

—створення Агентства з підтримки малого і середнього бізнесу Українського союзу промисловців та підприємців (2,4 млн екю);

—створення Центру ділових зв'язків Торгово-промислової палати України (330 тис. екю).

Триває виконання чотирьох проектів у межах TACIS-1993:

—створення регіональних відділень Центру ділових зв'язків і Агентства для підтримки малого та середнього підприємництва в м. Запоріжжі (580 тис. екю);

--- програма обміну підприємцями (120 тис. екю);

—програма поріднених торговельних організацій України та Європейського Союзу (110 тис. екю), а також один проект у рамках TACIS-1995;

—підтримка діяльності Агентства розвитку малого бізнесу Українського союзу промисловців та підприємців (500 тис. екю).

Технічну допомогу в цьому напрямі надають такі міжнародні організації:

—ЮНІДО — проект "Техмарт Україна" вартістю 146 тис. дол. США, метою якого є сприяння підприємцям малих та середніх промислових підприємств у визначенні й залученні інноваційних технологій із країн Західної Європи, проведенні переговорів, укладенні контрактів, створенні спільних підприємств і поглибленні знань підприємців щодо залучення технологій;

—ОЕСР — Україна бере участь в загальній робочій програмі, що передбачає розробку проектів для малих та середніх підприємств.

Роботу було розпочато у листопаді 1995 року з діяльності щодо фінансування механізму для малого бізнесу.

Суттєву технічну допомогу Україні надає Канада. Завершено два проекти загальною вартістю 925 тис. дол. США, виконуються чотири проекти вартістю 6,58 млн дол. США, готуються три проекти загальною вартістю близько 19 млн дол. США, серед яких і проект створення малих підприємств та економічного розвитку в м. Івано-Франківську.

Варто зазначити, що є приклади, коли відсутність координації дій донорів та реципієнтів з боку України значно ускладнює виконання проектів або гальмує їх. Так, чудова ідея втілення канадського проекту розвитку молочної промисловості й агроторгівлі для подальшого впровадження інвестиційного проекту на Старосамбірському сиркомбінаті Львівської області не дістала належного розвитку саме тому, що її не було належним чином узгоджено. Згідно з проектом планувалося за рахунок технічної допомоги на 38 фермах підвищити якість сировини, яка б перероблялася сиркомбінатом на високоякісні продукти харчування. На практиці ці 38 ферм виявилися колгоспами та радгоспами, керівники яких ніяк не могли порозумітися ні з донорами, ні між собою. Незнання правової бази, правил та процедур українськими реципієнтами значно затримало одержання обладнання для лабораторії, збільшило час проходження митного контролю тощо.

Міжнародна технічна допомога є не тільки важливим аспектом розвитку міжнародних зв'язків України. Вона розглядається донорами як допомога уряду України у виконанні програми його дій з реформування економіки та перший крок до здійснення інвестицій в Україні. Головним результатом реалізації проекту технічної допомоги на конкретному підприємстві передбачається його підготовка до залучення інвестицій або участі в програш кредитування. Саме тому головну увагу необхідно приділяти спрямуванню міжнародної технічної допомоги, яку одержує Україна, у найпріоритетніші галузі нашої економіки та підвищенню ефективності використання коштів. Ця робота має здійснюватися за двома головними напрямами82.

1. Створення правового поля для залучення та ефективного використання технічної допомоги. Ідеться про розробку нормативних актів, що визначають пріоритети залучення допомоги, визначення чіткого порядку участі в цих процесах як донорів, так і реципієнтів. Мається на увазі не тільки створення сприятливого клімату для донорів, а й надання значній кількості вітчизняних підприємств та організацій можливості взяти участь у програмах технічної допомоги, встановлення державного контролю за цими процесами.

2. Активізація позиції України у взаємовідносинах Із донорами. Конкретні напрями технічної допомоги мають визначатися перш за все на основі державної стратегії її залучення та узгоджених з ними заявок українських одержувачів допомоги.

8—12 травня 1998 року Київ приймав сьомі щорічні збори Ради керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і бізнес-форум, який традиційно відбувався під егідою ЄБРР. Ця подія була для України дуже важливою для розвитку взаємовідносин з ЄБРР, з представниками європейської банківської еліти та ділових кіл. Це не лише допомогло зняти певну упередженість у ставленні до нас, заповнити прогалини у знаннях про Україну, перебороти стереотипи, що склалися щодо нашої держави, а й значно збільшило інвестиційний потік. Зокрема, перспективи партнерства значною мірою підтверджуються відкриттям другої кредитної лінії для розвитку малого та середнього підприємництва розміром 120 млн екю38.

В Україні закладено основу формування та розвитку інститутів підтримки малого підприємництва, яка з урахуванням потреб підприємництва постійно вдосконалюється. Аналіз стану і розвитку інтеграційних чинників, форм самоорганізації малого підприємництва та інфраструктури його підтримки дає змогу зробити узагальнюючі висновки.

По-перше, основними формами інтеграції великих та малих підприємств, а отже й формами, що сприяють підвищенню життєздатності суб'єктів малого підприємництва, є: субпідряд, франчайзинг, лізинг і венчурне фінансування. Ці форми в Україні лише започатковуються, тому вкрай необхідно здійснити комплекс заходів із створення правових та економічних умов їхнього формування й розвитку. В першу чергу, на нашу думку, доцільно розробити і прийняти Закон України "Про франчайзинг" (або Постанову Кабінету Міністрів України "Про розвиток франчайзинг у в Україні").

З метою реалізації основних положень Закону України "Про лізинг" необхідно розробити певні підзаконні акти й організаційні рішення, впровадити типові методичні документи щодо лізингових операцій, розробити програму розвитку лізингу для малого підприємництва тощо. Використовуючи методи прямого і непрямого державного впливу, сприяти формуванню "інноваційного клімату", який підвищує творчу атмосферу на мікрорівні, а в результаті — стабілізацію та підйом національної економіки в цілому.

По-друге, розвиток форм самоорганізації малого підприємництва та інфраструктури є одним із найбільш важливих напрямів підтримки малого підприємництва з боку як держави, так і підприємницьких об'єднань, оскільки має мультиплікаційний ефект і поширюється на підприємців, що особливо важливо в умовах обмеженості фінансових та майнових ресурсів. Діяльність суб'єктів ринкової інфраструктури треба спрямовувати на реальні інтереси малого підприємництва, з урахуванням вимог державної політики розвитку й підтримки цього сектору економіки. На державному і на регіональному рівнях необхідна розробка програм та схем оптимального інфраструктурного забезпечення. При цьому потребують визначення роль та ступінь залучення органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємницьких структур, громадських організацій та ін. Однією з умов їхньої ефективності та дієвості є створення цілісної інформаційної і телекомунікаційної мережі.

По-третє, розвинена інфраструктура підтримки малого підприємництва має бути однаково доступною для всіх підприємців, надаючи якісний набір послуг за доступними цінами. Інфраструктура підтримки малого підприємництва потребує постійного вдосконалення своїх структурно-функціональних процедур та організаційних форм з метою постійного зростання якості своїх послуг. Для надання ефективної допомоги і підтримки малому підприємництву необхідно розробити й запровадити заохочення суб'єктів ринкової інфраструктури. Система об'єктів інфраструктури мусить мати "пропускну здатність", адекватну потребам малого підприємництва. Для цього як на державному, так і на регіональному рівнях при розробці програм та схем інфраструктурного забезпечення необхідно орієнтуватися на певні кількісні параметри, які характеризують оптимальні тенденції розвитку малих підприємств (до складу їх входить "критична маса" малих підприємств у загальній кількості підприємств, оптимальне забезпечення потреб населення, заповнення суб'єктами підприємництва регіональних ринкових ніш, розв'язання пріоритетних проблем та ін.).

По-четверте, залучення іноземних інвестицій до створення елементів ринкової інфраструктури має проходити як з урахуванням інтересів інвесторів, так і з зацікавленістю регіональних органів виконавчої влади. В основному ці процеси проходять за ініціативою структур, що створюються, і на вузьких сегментах ринку, які приносять найбільш високі доходи. Регіональні органи виконавчої влади не мають впливу на спрямування інвестицій у цю сферу і не володіють повною інформацією про іноземні донорські організації. По-п'яте, при створенні нових елементів ринкової інфраструктури доцільно найбільш повно враховувати досвід структур, створених за допомогою міжнародних фінансових організацій та фондів. Зазначені організації мають досвід у створенні структур проектів та компаній у країнах, які розвиваються; вміння працювати в умовах ризику; широкий діапазон технічної компетенції; навички в полегшенні створення спільних підприємств; надають можливість отримати фінансування в тому числі довгострокове, з різних джерел тощо.