Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
naskr_progr_prakt_bakal (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
660.99 Кб
Скачать

Відділ бухгалтерського обліку та звітності державного бюджету та місцевих бюджетів

Під час проходження практики у відділі бухгалтерського обліку та звітності студент повинен ознайомитись з порядком:

- складання кошторису видатків і розрахунків до нього;

- ведення обліку по виконанню кошторису видатків на утримання апарату управління;

- організації бухгалтерського обліку діяльності управління казначейства та складання відповідної фінансової, статистичної звітності та звітності до Фондів соціального страхування та Пенсійного фонду;

- ведення обліку коштів, одержаних із Державного, місцевого, районного та обласного бюджетів в розрізі КПК, КФК, КВК та КЕКВ;

- звірення надходжень коштів та касових видатків з оборотно-сальдовими відомостями в АС “КАЗНА”;

- складання місячної звітності по касовому виконанню Державного, місцевого та районного бюджетів по загальному та спеціальному фондах;

- складання звітності по обліку заборгованості загального та спеціального фондів Державного та місцевого бюджетів;

- складання місячної звітності по касовому виконанню обласного бюджету;

- складання квартальної та річної звітності по виконанню Державного, місцевого, районного та обласного бюджетів.

5.4.5. Фінансове управління районної (міської) державної адміністрації

Тематичний план

Назва теми

Орієнтовані витрати часу

1. Правове забезпечення діяльності фінансового управління

2

2. Організаційна структура фінансового управління

1

3. Функціональні засади діяльності фінансових управлінь районної (міської) держадміністрації

4

4. Реалізація державної бюджетної політики в межах територіальної громади

5

5. Проектування місцевого бюджету

6

6. Контроль за використанням бюджетних коштів

6

7. Управління виконанням місцевого бюджету

4

8. Координація діяльності учасників бюджетного процесу

2

При проходженні практики у фінансовому управлінні студент повинен ознайомитись з:

- структурою фінансового управління та правовою базою його функціонування;

- функціональними обов’язками окремих структурних підрозділів управління (за їх наявності) та проаналізувати основні завдання, що покладаються на управління;

- основними засадами державної бюджетної політики, що проводиться на певній території з вивченням та аналізом проблем в даній сфері;

 • порядком розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів;

 • порядком та термінами розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 • порядком складання і розгляду проекту місцевого бюджету, аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 • порядком ухвалення рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд райдержадміністрації;

 • порядком участі управління у розробленні балансу фінансових ресурсів району та аналізу соціально-економічних показників розвитку району з метою врахування їх в процесі складання районного бюджету;

 • організацією роботи, пов’язаної із складанням проекту районного бюджету, визначенням порядку та термінів подання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету;

 • складанням проекту районного бюджету;

 • підготовкою пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та поданням їх на розгляд керівництву райдержадміністрації;

 • способами забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

 • здійсненням прогнозування виконання бюджету за доходами та доведенням результатів аналізу доходів відповідного місцевого бюджету;

 • процесом організації виконання районного бюджет;.

 • процесом взаємодії з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства щодо забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

 • складанням розпису доходів і видатків районного бюджету, забезпеченням фінансування заходів, передбачених провідним місцевим бюджетом, підготовкою пропозицій щодо внесення змін до розвитку у межах річних бюджетних призначень та здійсненням взаємних розрахунків районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

 • здійсненням організації та управління виконанням районного бюджету, координацією в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

 • моніторингом змін, що вносяться до районного бюджету;

 • розглядом та аналізом балансів, звітів про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державного казначейства;

 • проведенням разом з відповідними органами державної податкової служби аналізу стану надходження доходів до районного бюджету, підготовкою пропозицій щодо доцільності запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також податкових пільг;

 • проведенням на основі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовкою пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 • здійсненням фінансування підприємств, установ та організацій, переданих в управління райдержадміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 • контролем за правильністю складання та затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 • розробленням пропозицій з удосконалення структури райдержадміністрації, підготовкою пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання райдержадміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

 • порядком розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян ,підприємств, установ і організацій;

 • процесом підготовки та подання районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]