Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ее.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
141.82 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський Націонльний університет ім. В.О. Сухомлинського Коледж

Спеціальність “Правознавство”

Звіт

з навчальної практики

студентки групи Ю - 220

Мариної Наталії Михайлівни

Керівник практики

від коледжу

Кіщак Ю.І

Миколаїв - 2012

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................3

Розділ І.Система правоохоронних органів України............................................4

1.1Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних

органівУкраїни.............................................................................................................4

1.2 Органи внутрішніх справ України, основні напрямки їх

діяльності.....................................................................................................................5

Розділ ІІ. Закон України про міліцію.....................................................................7

2.1 Поняття та правова основа діяльності міліції.....................................................7

2.2 Основні завдання міліції.......................................................................................8

2.3 Принципи діяльності міліції.................................................................................8

2.4 Правова основа діяльності міліції........................................................................9

2.5 Основні обов'язки міліції......................................................................................9

2.6 Права міліції.........................................................................................................12

Розділ ІІІ. Спеціальні підрозділи міліції............................................................19

3.1 Спеціальні підрозділи міліції.............................................................................19

3.2 Спецпідрозділ “Беркут”......................................................................................20

3.3 Спецпідрозділ “Грифон”.....................................................................................20

3.4 Спецпідрозділ “Сокіл”........................................................................................21

Висновок....................................................................................................................23

Список використаної літератури.........................................................................24

Вступ

Основний законодавчий акт, який чітко окреслив завдання та функції органів внутрішніх справ, - Закон України "Про міліцію" - був ухвалений 20 грудня 1990 року. Цю дату можна вважати точкою відліку в історії української міліції, з якої розпочався процес набуття органами внутрішніх справ України рис цивілізованого правоохоронного відомства. Сучасних обрисів правове поле діяльності органів внутрішніх справ набуло після ухвалення Конституції України, отже, історія української міліції тісно пов'язана з історією нашої держави.

 Сьогодні міліція незалежної України - на передньому краї боротьби зі злочинністю. Вона активно забезпечує створення та ефективне функціонування механізму захисту особи, її життя, честі й гідності, законних прав та інтересів усіх суб'єктів правовідносин незалежно від їхнього статусу. Пріоритетними у цій роботі визначено захист життя, здоров'я та майнових інтересів громадян, запобігання насильницьким злочинам, боротьбу з організованою злочинністю, злочинами у кредитно-фінансовій та банківській системах, сферах приватизації та енергозабезпечення. Все це створює передумови для більш активного залучення до економіки держави іноземних інвестицій, реалізації програми Президента, Уряду щодо реформування економіки на ринкових засадах, створення суспільства нових економічних відносин, розбудови цивілізованої європейської держави.

 Важливою складовою діяльності Міністерства внутрішніх справ України є співпраця з правоохоронними органами інших держав. З метою протистояння транснаціональній злочинності МВС активно вивчає зарубіжний досвід, налагоджує обмін оперативною та іншою інформацією, проводить спільні операції. Україна успішно інтегрується до системи Інтерполу, приєдналась до європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Працівники системи МВС України зарекомендували себе як високопрофесійні фахівці миротворчої діяльності у складі місій Організації Об'єднаних націй та ОБСЄ.

Забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

Розділ І. Система правоохоронних органів України

1.1. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів України

Серед важливих напрямків державної діяльності суверенної України є правоохоронна діяльність, спрямована на забезпечення принципу верховенства права у нашому суспільстві.

Правоохоронна діяльність - це владна державна діяльність, яка здійснюється спеціально уповноваженими державою органами на підставі закону і у встановленому нею порядку з метою охорони і захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави шляхом застосування правових заходів впливу.

Завдання правоохоронної діяльності полягають у захисті встановлених Конституцією України:

- суспільного ладу держави;

- економічної та політичної систем;

- прав і свобод людини і громадянина;

- законних інтересів юридичних осіб - суб'єктів усіх форм власності;

- економічної та інформаційної безпеки держави;

- суверенітету і територіальної цілісності України.

Правоохоронна діяльність здійснюється спеціально уповноваженими органами і детально регламентована законодавством України.

Перелік правоохоронних органів міститься в ч. 1 ст. 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року, згідно з яким правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють право-застосовні або правоохоронні функції.

Охорона правопорядку для цих органів є головною діяльністю, яка здійснюється тільки у встановленому законом порядку. При цьому правовий статус кожного правоохоронного органу чітко визначений у спеціальному законі, який регламентує права, обов'язки і особливості діяльності правоохоронного органу. Закон встановлює структуру кожного органу, його завдання, функції, повноваження, окремо визначаючи спеціальний предмет діяльності деяких органів -оперативно-розшукову діяльність, яка регламентована Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 року. Цю діяльність можуть здійснювати спеціальні підрозділи з виконанням оперативно-розшукових дій служби безпеки, органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової міліції та інші. Вони можуть використовувати, відповідно до закону, гласні та негласні пошукові, розвідувальні й контр розвідувальні заходи із застосуванням оперативних і оперативно-технічних засобів.

Правопорядок забезпечується правоохоронними органами шляхом повсякденного додержання, виконання, використання, а в необхідних випадках застосування правових норм з метою повної реалізації їхніх приписів.

Правоохоронні органи є важливою ланкою системи державних органів України, мета, завдання і функції якої полягають в забезпеченні законності і правопорядку у всіх сферах життєдіяльності держави.

2.1. Органи внутрішніх справ України, основні напрямки їх діяльності

Органи внутрішніх справ займають особливе місце в системі правоохоронних органів України. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вказані органи:

1) мають досить великий обсяг і складну компетенцію при здійсненні правоохоронної діяльності;

2) несуть основний тягар боротьби зі злочинністю, профілактикою і запобіганню злочинам;

3) є найчисленнішими серед правоохоронних органів України.

Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ є:

а) Конституція України;

б) закони України:

 • "Про міліцію";

 • "Про внутрішні війська МВС України";

 • "По оперативно-розшукову діяльність;

 • Кримінально-процесуальний кодекс України;

 • Кодекс про адміністративні правопорушення;

в) підзаконні нормативні акти:

 • постанови Верховної Ради України;

 • укази Президента України;

 • постанови Кабінету Міністрів України;

 • oнакази та інші нормативні акти МВС України;

г) міжнародні договори та інші міжнародні акти, ратифіковані Верховною Радою України, з питань правоохоронної діяльності.

Органи внутрішніх справ мають свою структуру і побудовані відповідно до державного та адміністративно-територіального устрою України та за функціональними ознаками. Так, вони поділяються на центральні та місцеві.

Загальне керівництво органами внутрішніх справ здійснює Міністерство внутрішніх справ України (МВС).

Місцевими органами є:

- Головні управління МВС України в Автономній республіці Крим, Київській області та м. Києві;

- управління МВС України в областях, м. Севастополі;

- міські управління у МВС України в областях;

- районні відділи УМВС України в областях;

- районні відділи міських управлінь УМВС України в областях.

За функціональною ознакою до вказаних органів відносяться:

 • міліція

 • органи внутрішніх справ на транспорті;

 • внутрішні війська МВС України;

 • органи по боротьбі з організованою злочинністю;

 • навчальні заклади МВС України;

 • інші підрозділи, установи, організації.

Розділ ІІ. Закон України про міліцію.