Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Констр.-техн.К.2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.09.2019
Размер:
101.38 Кб
Скачать

2.2 Особисте завдання для спеціалізації “Випробування та діагностика автомобіля”

Особисте завдання для спеціалізації “Випробування та діагностика автомобіля” включає:

- аналіз вдосконалення конструкції механізму, агрегату, автомобіля в цілому, установлення основних параметрів збиральних одиниць у відповідності із сучасними вимогами до досконалості, діагностики та технічного обслуговування автомобілів;

- аналіз впливу технічного стану автомобіля, агрегату на його експлуатаційні характеристики;

- сучасний стан технічного обслуговування та можливі напрямки його удосконалення;

- ознайомлення з методиками проведення діагностики технічного стану автомобіля та його агрегатів та визначенням послідовності проведення діагностики при технічному обслуговуванні, операцій вимірювань діагностичних параметрів;

- аналіз стандартного обладнання, яке використовують при діагностиці технічного стану агрегату та визначення діагностичних параметрів, для яких немає стандартного обладнання;

- вибрати напрямок та розробити принципову схему конструкції пристрою, стенду, контрольного приладу, діагностичного комплексу;

- вивчити і проаналізувати технологічний процес збірки та розбирання агрегату.

3 Екскурсії

Для загального ознайомлення з технологічним процесом виробництва деталей, агрегатів та автомобілів в цілому, їх діагностики та ремонту, на підприємствах в період практики проводяться екскурсії в основні і допоміжні цехи.

4 Вимоги до технічного звіту

Технічний звіт по практиці складається у відповідності з програмою практики, особистим завданням, вимогами стандарту підприємства по оформленню і ДСТУ 3008-95.

Складання звіту студентами проводиться в період практики.

Звіт потрібен мати:

- реферат;

- вступну частину, в якій представляється короткий опис підприємства;

- короткий опис питань, включених до змісту індивідуального завдання практики: конкретне, аргументоване і повне викладення особистого завдання;

- висновки;

- перелік посилань;

- ілюстративний матеріал: схеми, ескізи, графіки, креслення.

Звіт по практиці перевіряється керівниками практики від заводу, завіряється печаткою підприємства та надається для перевірки керівнику практики від університету.

Захист звіту проводиться в перші дні після завершення практики комісією, назначеною кафедрою.

5 Календарний графік

Конструкторсько-технологічна практика в основному проводиться в конструкторсько-експериментальному відділі та технічному бюро підприємства або на станції технічного обслуговування протягом 4 тижнів, як стажиста-конструктора, стажиста-випробувача та стажиста-діагноста.

В перші дні практики студенти знайомляться з підприємством, конструкторсько-експериментальним відділом, цехами та ділянками, виробництвом. З керівниками практики від університету і підприємства конкретизується особисте завдання.

Робоче місце встановлюється керівником практики від університету по узгодженню з адміністрацією підприємства, з урахуванням спеціальності студента.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.