Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6 Місцеві гнійні захв.(практ.) Ярошук.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
191.49 Кб
Скачать

16

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Методична розробка практичного заняття

для студентів IІ курсу (2,5 години) на тему:

"РОЗГЛЯД ХВОРИХ

З МІСЦЕВИМИ ГНІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ:

(фурункул, карбункул, абсцес, флегмона, гідроаденіт, лімфангіт,

лімфаденіт, бешиха, еризипилоїд).

Клініка, діагностика, лікування"

Склав: Васильчук О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

На методичній нараді кафедри

________2011р. протокол №___

Зав.каф.хірургії стомат. ф-ту,

професор М.І.Тутченко

Київ – 2011

 1. Актуальність теми:

Знання етиології, патогенезу, клінічної картини гнійних захворювань шкіри та її дериватів дозволяє правильно і своєчасно поставити діагноз, а відтак визначити лікувальну тактику та запобігти розвиткові ускладнень. Розуміння закономірностей виникнення та перебігу запального процесу сприяє розробці комплексу відповідних профілактичних заходів.

 1. Навчальна мета:

А-1. Студент повинен ознайомитися та мати уявлення:

 • про основні положення та принципи гнійної хірургії;

 • сучасною класифікацією гнійної інфекції;

 • про загальну реакцію організму на запалення;

 • про неспецефічну резистентність організму;

 • про спеціальні методики клінічного обстеження хворих;

 • про анатомо-фізіологічними особливостями областей, де локалізується патологічний процес;

 • про особливості догляду за зворими з фурункулами, карбункулами, гідроаденітами, бешихою, еризипілоїдом, лімфангітом, лімфаденітом.

А-2.Студент повинен знати:

 • основи асептики і антисептики;

 • визначення поняття фурункул, карбункул, гідроаденіт, бешиха, еризипілоїд, лімфангіт, лімфаденіт.

 • етіологію та патогенез вище вказаних захворювань;

 • знати основні ознаки запалення;

 • патолого-анатомічні зміни шкіри і підшкірно-жирової клітковини при фурункулах, карбункулах, гідроаденітах, бешисі, еризипілоїді, лімфаденітах та ін., .

 • особливості клінічної симптоматики при різних формах гнійних захворювань шкіри;

 • елементи диференціальної діагностики;

 • можливі загальні і місцеві ускладнення;

 • перебіг раньового процесу при інфікованих ранах;

 • основні етапи хірургічного втручання

 • окремі технічні прийоми при виконанні операції;

 • особливості хірургічної тактики при фурункулах, карбункулах, гідроаденітах, бешисі, лімфангітах, лімфаденітах, еризипілоїді;

 • різні види пов”язок, які можна використати;

 • принципи догляду за хворими з гнійними захворюваннями шкіри та її дериватів;

 • основні методики корекції неспецифічної резистентності організму.

А-3. Студент повинен вміти:

 • зібрати скарги, анамнез захворювання, звертати увагу на сприяючі фактори виникнення захворювання;

 • обстежувати хворого і місце захворювання;

 • вміти давати клінічну інтерпритацію виявлених симптомів;

 • сформувовувати клінічний діагноз;

 • призначити консервативне лікування при гнійних захворюваннях шкіри та її дериватів;

 • огрунтувати показання до хірургічного втручання;

 • проводити післяопераційне спостереження за хворим;

 • здійснювати догляд за хворими при різних формах гнійних захворювань шкіри;

 • робити відбір хворих для стаціонарного лікування.

А-4. Опанувати практичні навички:

 • оволодіти технікою пальпації при визначенні меж запального процесу (інфільтрату);

 • визначити пальпаторно збільшені лімфовузли та їх характеристики;

 • навчитись виявляти флюктуацію або розм”якшення у вогнищі запалення;

 • навчитись промивати гнійні рани антисептиками;

 • вдосконалити техніку накладання різних видів пов”язок, в залежності від локадізації захворювання;

 • оволодіти технікою забору матеріалу на чутливість мікрофлори до антибіотиків;

 • оволодіти технікою дренування ран.