Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
01-vvedennya-s Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. .doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
30.04.2015
Размер:
272.38 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

“Затверджено”

на методичній нараді

__________________________

(назва кафедри)

Завідувач кафедри

професор____________________

(ПІП, підпис)

“______” _____________ 200 7 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Загальна хірургія

Модуль № 1

Введення у хірургію. Невідкладні хірургічні стани. Основи анестезіології та реаніматології

Змістовний модуль № 1

Введення у хірургію. Десмургія. Асептика і антисептика. Особливості догляду за хворими хірургічного відділення. Хірургічна операція.

Тема заняття № 1

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі. Робота середнього медперсоналу в умовах хірургічного відділення.

Курс

3 курс

Факультет

Медичний факультет № 1, Чернігівський філіал,

медичний факультет № 4

Київ 2007

1. Актуальність теми.

Актуальність теми визначається необхідністю засвоєння студентами кожного із розділів матеріалу викладеного в цій роботі, що дасть можливість успішно оволодіти матеріалом із загальної хірургії.

Знання історії розвитку хірургії є важливим фактором в вихованні майбутніх лікарів-хірургів. Кожний хірург повинен знати історію розвитку хірургії і особливо вітчизняної.

Важливим в роботі хірургічного відділення є повсякденне виконання співробітниками правил медичної деонтології та етики. Успіх роботи хірургічного відділення залежить і від структурної побудови відділення.

В значній мірі успішність роботи хірургічного відділення пов'язана з постійним і суворим проведенням всієї роботи, що стосується санітарно-епідеміологічної служби.

Нормальна робота в хірургічному відділенні можлива тільки при наявності в колективі високо кваліфікованих, відданих своїй професії з високими моральними якостями, незалежно від посади і роботи яку виконують, працівників.

2. Конкретні цілі.

  • описати етапи розвитку хірургії, вітчизняної хірургічної школи, організацію хірургічної допомоги в Україні;

  • визначити основні етичні та деонтологічні положення в хірургії;

  • описати структуру хірургічної клініки та організацію роботи медичного персоналу;

  • засвоїти обов’язки постової та старшої медсестри, медичну документацію;

  • засвоїти гігієнічні вимоги до тіла, одягу медперсоналу, білизни та одягу хворих;

  • засвоїти медичні маніпуляції і термометрія, ін’єкції(техніка проведення).