Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Merch_lek7_Vnutrishnye_planuvannya_povna.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
409.07 Кб
Скачать

16

Внутрішнє планування магазину як найважливіший елемент мерчандайзингу

1. Технологія планування торговельних залів магазинів

2. Зонування i розподіл площі торговельного залу

3. Розміщення товарних груп і формування потоків покупців

4. Аналіз привабливості товарного відділу та вибір оптимального варіанта його розміщення

5. Інтер'єр і атмосфера магазину

Одним з найважливіших i першочергових завдань фахівців з мерчандайзингу роздрібних торговельних підприємств є раціональна організація внутрішнього простору магазину, яка включає правильне розміщення обладнання, раціональний розподіл площ торговельного залу під торгівлю категоріями. групами чи окремими товарами, а також цілеспрямована організащя руху потоків покупці у магазині. Основна мета, яка стоїть перед фахівцями — зробити магазин максимально зручним та привабливим для покупців, забезпечити вci умови, необхідні персоналу для якісного виконання своїх обов’язків i, разом з тим, забезпечити ефективне використання площ для досягнення оптимального рівня рентабельності.

Особливості внутрішнього планування торговельного підприємства визначають такі фактори:

 • формат об’єкта;

 • асортимент товарів (впливає на підбір торговельного устаткування, планування товарного устаткування тощо);

 • архітектурні особливост1 (розташування зони входу (виходу), планування торгових i технологічних приміщень, зв’язки між залами тощо);

 • заплановані інженерні та комунікаційні системи, розраховані на підтримку життєдіяльності магазину, а також здійснення технологічних процесів i роботи всього торговельного обладнання;

 • психологічні особливості покупців, виходячи з ix традиційної поведінки;

 • пріоритети в загальній концепції магазину.

Внутрішнє планування торговельного підприємства повинно відповідати таким вимогам:

 • ефективне використання площі для досягнення планованого рівня товарообігу i прибутку з 1 м2;

 • раціональне використання вcix первинних характеристик підприємства — місця — розташування, архітектурних особливостей тощо;

 • раціональний розподіл i напрям руху потоків покупців;

 • запобігання появи у торговельному залі «мертвих зон»;

 • раціональне співвідношення торгової i технологічної зон за такими показниками, як площа i зв’язки;

 • оптимальні шляхи руху товару;

 • оптимальне планування, яке сприяло б зручності здійснення покупок, проведенню вcix технологічних процесів i якісна робота персоналу.

У сучасних магазинах близько 30 % площ торговельного залу займає торговельне устаткування (парки, вітрини, холодильне обладнання тощо), а близько 70 % площі необхідно залишати для руху покупців (забезпечення вільного руху покупця магазином, правила техніки безпеки тощо). Вдале планування магазину — це баланс між наданням покупцям достатнього для просування простору й ефективним використанням цього дорогого та обмеженого ресурсу для представлення товару. Магазин, заповнений покупцями, викликає збудження i впливає на збільшення покупок. Однак магазин, в якому занадто багато різноманітних гipoк та іншого обладнання з товарами, приводить покупців до розгубленості.

У практиці роботи торговельних підприємств різних типів i форматів застосовують п'ять різних видів планування торговельного залу.

Лінійне планування торговельного залу (рис. 1) передбачає схеми розміщення товарів i проходів для покупців у вигляді паралельних ліній. Відповідно до неї повинні бути збудовані й лінії торговельного обладнання. При цьому лінія вузла розрахунку розташовується перпендикулярно. Таке планування, як правило, використовується в магазинах самообслуговування при продажу товарів повсякденного попиту.

Рис. 1. Лінійне планування торговельного залу: а — повздовжнє; б — поперечне; в — комбіноване

Таке планування дає можливість раціонально використовувати площу торговельного залу i торговельний технологічний процес, оскільки дозволяє:

 • організувати єдиний вузол розрахунку;

 • покупцям вільно пересуватися по всьому торговельному залу;

 • створювати єдину бригаду матеріально відповідальних осіб.

Лінійне планування тор8овельного залу дозволяє чітко формувати потоки руху покупців, створює кращі умови для групування і розміщення товарів, забезпечує кращий перегляд торговельного залу. В умовах лінійного планування покупці найефективніше сприймають інформацію про товари. За допомогою зміни довжини ліній можна регулювати зосередження покупців на різних ділянках торговельного залу. Також до переваг лінійного планування потрібно віднести ефективніше використання площі торговельного залу. В торговельних залах прямокутної конфігурації завширшки від 7 до 12 м доцільно застосовувати лінійну розстановку з повздовжнім розміщенням обладнання. У магазинах, ширина торговельного залу яких перевищує 24 м, більш ефективною виявляється комбіноване розміщення обладнання. Причому комбінування лінійного повздовжнього та лінійного поперечного розміщення вимагає обліку багатьох чинників і певної майстерності.

Важливу роль під час розміщення обладнання у непродовольчих магазинах відіграє вибір місця для примірочних кабін. їх варто розміщувати у кінці ліній вішал. Банкетки для примірювання взуття розміщують паралельно лініям гірок на відстані не менше 2 м від обладнання з товарами.

Боксове планування (петля, трек, рис. 2) передбачає поділ торговельного залу на ізольовані одна від одної секції (у вигляді боксів).

Рис. 2. Боксове планування торговельного залу

Такий спосіб розміщення обладнання примушує покупця звертати увагу на всі відділи, розташовані на шляху його проходження до основних відділів, і здійснювати незаплановані (імпульсивні) покупки. На відміну від лінійного планування, цей спосіб розрахований на задоволення не тільки функціональних, але й естетичних потреб покупця. Він часто застосовується в універмагах, а також нерідко використовується в спеціалізованих магазинах товарів попереднього вибору.

Довільне планування передбачає асиметричне розташування нестандартного обладнання й інших конструкцій, проходів тощо планування торговельного залу та повністю залежить від майстерності та фантазії проектувальника (рис. 4).

Напрямок руху покупців нічим не обмежено, вони можуть пересуватися магазином і оглядати товар у будь-якій послідовності. Основна перевага такого планування — збільшення часу перебування покупців у магазині та збільшення кількості імпульсивних покупок. Проте установка нестандартного обладнання і марнотратне використання площі торговельного залу роблять цей тип планування досить дорогим. Довільне планування з ycпіхом може застосовуватися у магазинах, що торгують товарами для молоді, ексклюзивними незвичними дизайнерськими товарами, а також в окремих відділах великих торгових центрів.

Рис. 3. Довільне планування торговельного залу

Змішане планування (рис. 4) передбачає поєднання елементів лінійного i боксового планування. Оптимізація розстановки обладнання в магазині здійснюється, виходячи з геометрії торгового простору i структури торгових секцій.

Виставкове планування торговельного залу застосовується при продажу товарів за взірцями. Великогабаритні товари розміщуються, як правило, на нестандартному обладнанні й утворюють piзні демонстраційнi композиції.

Вибір конкретного виду планування залежить від величини торговельного залу магазину, його конфігурації, методів продажу й асортименту поданих у магазині товарів. Особливу увагу під час вибору i розроблення технологічних планувань звертають на ефективність використання торгової площі. Це означає, що кожен метр корисної площі повинен приносити магазину максимальний прибуток

Рис. 5. Змішане планування торговельного залу

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]