Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
нотаріат, адвокатура.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
458.24 Кб
Скачать

Організація правової допомоги в Україні Модуль № 1

  1. Які з наступних положень відносяться до надання та отримання правової допомоги в Україні ?

  2. Юридичний механізм забезпечення прав людини складається з яких елементів?

Юридичний механізм, яким забезпечуються права людини, складається із засобів реалізації, охорони й захисту прав людини.

Доцільно проаналізувати складові цього механізму:

*національне законодавство;

*юридичні процедури реалізації прав людини;

*юридичні засоби охорони прав людини

*та юридичні засоби її захисту.

  1. Обовязковим складовим елементом юридичного забезпечення прав людини в україні є?

  2. Згідно з конституцією для надання правової допомоги в Україні діє ?

Ст. 59 Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє Адвокатура

  1. У стародавні часи більшість адвокатів «за фахом » були ?

Оратори

  1. З адвокатури якої держави почався розвиток світової адвокатури ?

З Римської адвокатури

7)Професіна адвокатура в Україні сформувалася за часів ?

У період польсько- литовської доби

  1. За часів польсько- литовського панування діяльність адвокатури в Україні регулювалася яким актом ?

Литовські статути і магдебурзьке право.

  1. Поняття адвокат у значенні захисник стала вживатися а Україні в який період ?

в період гетьманщини в Україні

10)За часів гетьманщини , згідно із загальним правилом адвокатами могли бути ?

захисником міг бути кожний життєво досвідчений чоловік, обізнаний з правовим звичаєм, який з громадських, товариських спонукань намагався захистити право звичаю для добра ж сторони».

Адвокатами могли бути повнолітні, християнської віри, розумово й фізично повноцінні, світського стану чоловіки.- (це вірно )

11)Згідно із судовою реформою 60-х рр. у Росії правове регулювання адвокатури здійснювалося яким актом ?

Правову регламентацію інститут адвокатури дістав за Судовими статутами від 20 листопада 1864 р.

12) У середині 30- з років в адвокатурі переважали які форми організації роботи ?

Колективні форми організації праці

13 ) Терміни «Адвокатура» та «Адвокат» у радянській адвокатурі було введено яким актом ?

Положення про адвокатуру 1939 року

14 ) Адвокатура сучасної України – це

Адвокатура України є добровільним професійним громадським

об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України

( 254к/96-ВР ) сприяти захисту прав, свобод та представляти

законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без

громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

15 ) Адвокатура покликана сприяти чому ?

сприяти захисту прав, свобод та представляти

законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без

громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

16 ) Якими актами регулюється діяльність адвокатури ?

Діяльність адвокатури регулюється

*Конституцією України,

*Законом України «Про адвокатуру »,

*іншими законодавчими актами України

* і статутами адвокатських об'єднань.

правове регулювання адвокатури в Україні в принципі може здійснюватись як

законами,

* так і Указами Прези­дента України,

*постановами Кабінету Міністрів,

*іншими підза-конними актами.

Наприклад:

*Указ Президента України «Про де­які заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури»,

* Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації адвокат­ських об'єднань», затверджене Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України Положення про порядок оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у кримінальних справах тощо.

Особливе місце в системі правового регулювання діяльності адвокатури посідають Правила адвокатської етики.