Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9.30.31.33.38.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
22.81 Кб
Скачать

33 Держава сутність функції

Держава:

1.виступає як універсальна, всеохоплююча організація, що поширює свої дії на всю територію країни і всіх громадян, які на ній перебувають.

2. держава є верховним носієм публічної влади й підпорядковує собі всі прояви інших суспільних влад. Держава застосовує владні методи, а в разі необхідності і примус. Лише вона має матеріальні атрибути примусу — військово-поліцейський, чиновницько-бюрократичний і судовий апарат.

3. держава за допомогою права регулює суспільні відносини і надає своїм рішенням загальнообов'язкового характеру.

4. завдяки наявності спеціального професіонального апарату держава виконує основний обсяг управління справами суспільства й розпоряджається його людськими, матеріальними та природними ресурсами.

5. держава представляє суспільство у зовнішніх зносинах, проводить зовнішню політику від імені всієї політичної системи.

Трьома основними складовими елементами держави є територія, населення і незалежна (суверенна) політична влада

Функції держави є внутрішні і зовнішні. Внутрішні функції розрізняються залежно від сфер суспільного життя: економічна(полягає в організації й регулюванні державою економічної діяльності. Реалізується вона через визначення державою стратегії економічного розвитку, його планування чи програмування, видання законодавчих актів з регулювання економічної діяльності, вироблення і проведення податкової політики, виділення кредитів, використання економічних санкцій і стимулів тощо.), соціальна(полягає передусім в узгодженні багатоманітних соціальних інтересів — класових, демографічних, етнічних, професійних тощо і забезпеченні на цій основі цілісності та єдності суспільства.), політична(здійснення політичної влади), культурно-виховна( спрямована на створення умов для задоволення культурно-освітніх запитів і потреб громадян, формування особистості.), правова (регулювання суспільних відносин й забезпечення елементарного порядку у суспільстві).

різновиди зовнішніх функцій можна виокремити залежно від характеру інтересів держави у сфері міжнародних відносин. Є три види таких інтересів — інтереси існування, співіснування і функціонування. Цим трьом окремим видам інтересів відповідають три найважливіші зовнішні функції держави — оборонна, дипломатична і співробітництва. Оборонна функція держави полягає в захисті її безпеки, суверенітету й територіальної цілісності від зовнішніх посягань. Дипломатична функція передбачає встановлення, підтримку і розвиток відносин з іншими державами та міжнародними організаціями. Функція співробітництва реалізується через здійснення зовнішньої торгівлі, координацію економічної діяльності з іншими державами, участь у міжнародних економічних об'єднаннях тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]