Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 9 cпеціальні фонди.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
61.04 Кб
Скачать

Семінарське заняття

Спеціальні цільові фонди держави.

Студент повинен знати: види недержавних фондів та їх призначення.

Студент повинен вміти:охарактеризувати діяльність цільових фондів держави.

План

1. Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, класифікація.

2. Пенсійний фонд України.

3. Державні соціальні страхові фонди.

4. Недержавні фінансові фонди.

Література.

1.Фінанси: Навч. посіб./ О.П.близнюк. Л.Ш.Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.;

За ред.В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – с.330-349.

2.Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник, - К.: НІОС, 2001 с.

3.Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001

Методичні рекомендації до семінарського заняття.

В першому питанні необхідно зазначити:

 • за матеріальним змістом державні цільові фонди характеризуються

такими ознаками:

- цільове призначення коштів фондів, яке регламентується

законодавчими актами;

- регулювання зі сторони держави джерел доходів, їх ставок, порядку

нарахування та сплати;

- встановлення розмірів окремих виплат та їх корегування відповідно до

поточної економічної та соціальної ситуації;

- перерозподіл коштів всередині кожної системи.

 • джерелами формування доходів фонду можуть бути:

- обов‘язкові внески, збори та платежі;

- цільові надходження з бюджету;

- доходи від розміщення тимчасово вільних коштів;

- кредити;

- добровільні внески та пожертвування юридичних, фізичних осіб.

 • цільові фонди поділяються на дві групи.

 • в залежності від цільового призначення державні фонди поділяють на:

економічні, соціальні, науково-дослідні, страхові, кредитні, військові.

 • в залежності від рівня управління фонди бувають:

1) державні;

2) регіональні.

 • важливість державних цільових фондів полягає також у тому, що вони

можуть виступати інвесторами та учасниками фінансового ринку. Фонди містять резерви, а тому вільні кошти можуть вкладати у цінні папери.

В другому питанні слід відзначити джерела формування коштів пенсійного фонду України та напрями їх використання.

В третьому питанні потрібно зазначити, що фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, провадить акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг, види яких передбачені статтею 34 цього Закону, та забезпечує їх надання, а також здійснює контроль за використанням цих коштів. Фонд належить до цільових позабюджетних страхових фондів.

Потрібно зазначити:

 • джерела формування доходів бюджету

 • основні завдання Фонду

 • касове виконання фонду

 • управління Фондом

 • завдання фонду.

В четвертому питанні потрібно звернути увагу на порядок створення недержавних фінансових фондів та їх види.

Питання для самоконтролю.

1. Коротко охарактеризуйте законодавчу базу функціонування державних цільових фондів.

2. Яке призначення має Фонд соціального захисту інвалідів?

3. Які особливості формування цільових фондів у структурі державних і місцевих бюджетів?

4. Поясніть потрібність існування окремих державних позабюджетних фондів.

5. З'ясуйте, яку роль відіграє законодавча база, розгляньте принципи бюджетної системи і напрями використання коштів Пенсійного фонду України.

6. Які основні завдання Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття?

7. Які ви знаєте джерела формування коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності?

8. В яких випадках підприємства мають перераховувати цільові кошти до Фонду соціального захисту інвалідів?

9. Які суб'єкти беруть участь у недержавному пенсійному страхуванні?

10. У чому полягає специфіка діяльності благодійних фондів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.