Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачі.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
63.68 Кб
Скачать

Вирішити ситуаційні вправи

Завдання 1

Дайте характеристику поняття, предмета і сторін колектив­ного трудового спору. Спробуйте сформулювати основні при­нципи, які характеризують юридичний механізм розв’язання колективних трудових спорів в Україні.

Завдання 2

Проаналізуйте порядок вирішення колективного трудового спору примирною комісією і трудовим арбітражем. Що є спіль­ного й особливого у процедурі та результатах діяльності цих органів?

Завдання З

Проаналізуйте ст. 10 Закону України “Про вирішення ко­лективних трудових спорів (конфліктів) щодо можливості звернення сторін колективного трудового спору (конфлікту) до незалежного посередника і підзаконних актів Національної служби посередництва і примирення щодо незалежного посе­редника. Чи є суперечності? Обґрунтуйте свій висновок.

Завдання 4

Проаналізуйте законодавство щодо права працівників на страйк в Україні. Сформулюйте правові питання. Які юридич­ні наслідки законного і незаконного страйку? Чи є спірні пи­тання у правовому регулюванні? Сформулюйте пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Завдання 5

Чи передбачено законодавством України судовий розгляд колективного трудового спору? В яких випадках відбувається такий розгляд? Який суб’єкт наділений законом правом на звернення до суду щодо вирішення колективного трудового спору?

Обґрунтуйте відповідь посиланням на статті закону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]