Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Борисова .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
348.16 Кб
Скачать

24

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра економіки

ЗВІТ

З практики «Фаховий тренінг»

студента 3 курсу групи ЕП-319

напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства "

Ткаченко Олександри Сергіївни

База практики: ВАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Керівники практики: доцент Борисюк Ірина Олександрівна

Київ 2012

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….....3

1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»………………......................................…………..4

2. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції (послуг)………………….....6

3 Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства........................................................................................................................7

3.1. Оцінка майнового стану підприємства……………………………………….…......7

3.2. Аналіз ліквідності підприємства………………………………………….……..…..9

3. 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства………………………………………..13

3.4. Аналіз рентабельності підприємства……………………………………………...16

4. Індивідуальне завдання ………………………………………………………...…….18

Висновки…………..……………………………..………………………………….……24

ВСТУП

В сьогоднішніх умовах господарювання значної уваги потребує практичне впровадження наукових методів та інструментів фінансового аналізу та управління на конкретному підприємстві. Застосування методів аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяє не тільки діагностувати сьогоднішнє становище підприємства, але й спрогнозувати його розвиток у майбутньому.

Прогнозування розвитку підприємства необхідне за для знаходження альтернативних, більш ефективних та продуктивних напрямків здійснення його фінансово-господарської діяльності, визначення шляхів оптимізації та удосконалення.

Мета виробничої практики — здобути ґрунтовні знання з методики вивчення результатів діяльності підприємств для оцінювання рівня їх діяльності, доцільності використання ресурсів, досягнутого рівня ефективності виробництва й пошуку резервів її підвищення, а також навчитися використовувати ці знання в управлінні господарською діяльністю.

Для досягнення поставленої мети будуть вирішені наступні задачі:

  1. проведення аналізу організації фінансової роботи на підприємстві;

  2. визначення системи основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства;

  3. проведення аналізу активів та фінансових ресурсів підприємства;

  4. здійснення оцінки фінансового стану підприємства;

  5. вивчення фінансової звітності підприємства;

В даному звіті буде розглянуто аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення», зокрема показники фінансового стану підприємства. Основні напрями діяльності: проектування, будівництво та реконструкція підземних інженерних мереж, будівництво підземних споруд та комунікацій, антикорозійний захист залізобетонних та металевих поверхонь.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]