Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СОЦИОЛОГИЯ эссе тема20,21.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
56.83 Кб
Скачать

Завдання з навчальної дисципліни «Соціологія»

для студентів груп СЦ-21, 22, 24 соціологічного факультету

Студентам пропонується написати есе на тему:

«Соціологія та суспільство: чи потрібні вони одне одному?»

Зверніть увагу, що в есе висловлюються індивідуальні враження та міркування автора з того чи іншого конкретного приводу (предмету) та не претендує на вичерпне чи визначальне трактування теми. Структура есе складається з таких компонентів, як:

- Титульний аркуш (за зразком курсової роботи).

- Вступ: суть та обґрунтування вибору теми, доцільність підходу, що використовується для аналізу; визначення термінів, які використовуватимуться.

- Розвиток теми: аргументоване розкриття теми на основі зібраного матеріалу.

 • Висновки: узагальнення та аргументовані висновки з теми з визначенням галузі використання.

 • Список літератури (не є обов'язковим компонентом, оформлюється лише у випадку використання цитат). Нагадуємо, що при використанні наукових джерел обов'язковою умовою є коректне оформлення списку літератури вкінці есе та наявність відповідних посилань у тексті. У випадку встановлення фактів використання наукових джерел при відсутності посилань на літературу, робота буде розцінюватися як плагіат і оцінюватись не буде!

Для успішного написання есе буде корисним познайомитись з наступним виданням: Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі. Матеріали

міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В.Паніної / За наук. ред. Є.І.Головахи та

О.Г.Стегнія. - К. : Інститут соціології НАНУ, 2008. - 192 с.

Здати роботу на кафедру необхідно до 8 травня 2012 р. включно. Обсяг роботи - до 6000 знаків з пробілами. За виконання завдання студент може отримати максимум 12 б.

При написанні есе слід дотримуватись загальних правил, які наведено у збірці «Методичні рекомендації з підготовки рефератів, есе, курсових, дипломних і магістерських робіт» (2012 p.).

http://www.sociologv.kharkov.ua/socio/index.php?option=com content&task=categon'&sectionid=6&i d=32&ltemid=59

«Соціологія»

Тема 20: Соціальні зміни, розвиток і прогрес (2 год.)

ПЛАН

 1. Соціальні зміни і соціальний розвиток: теоретична концептуалізація.

 2. Типології соціальних змін.

 3. Поняття соціального розвитку.

 4. Соціальний прогрес, його критерії.

ПИТАННЯ ДО ДИСКУСІЇ

• Як за останні століття змінилося сприйняття прогресу?

 • Хто із дослідників питання соціального прогресу вирішував через досягнення вищого ступеня людського розвитку - побудови безкласового комуністичного суспільства, де буде панувати вільну працю вільних людей, - неминуче, хоч і віддалене у часі? Чи поділяєте Ви цю думку? Аргументуйте відповідь.

 • Які види соціальних змін виокремлюють соціологи? Які з цих соціальних змін відбуваються в сучасній Україні?

• Як Ви вважаєте, соціальна криза є бідою, чи благом? Обґрунтуйте свою точку

зору?

• Як проявляється гострота та наслідки соціальних травм при революційних та еволюційних соціальних змінах?

Повідомлення

1. Еволюціоністські теорії О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма і уявлення про соціальний прогрес Г. і Ж. Ленські.

2.Концепція стадій еволюції Т.Парсонса.

 1. Циклічний тип соціальних змін (на прикладі циклічної теорії П.Сорокіна).

 2. Хвильові процеси в соціальному розвитку.

 3. Умови перетворення суб'єкта в агента соціальних змін.

 4. Проаналізуйте та дайте критичний огляд наступних робот:

 • Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? / И. Валлерстайн // Социс. - 1997. - № 1. - С. 8 - 21.

 • Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Р.Будон; [пер с фр. М.М.Кириченко; гаукч ред. М.Ф. Черниш]. - М.: Аспект Пресс, 1998. - С. 8-28.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.