Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Untitled.FR11.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
43.66 Кб
Скачать

І рівень

 1. Норми праці класифікуються на такі види:

 2. штат обслуговування,норма обслуговування, норма продуктивності,норма часу

 3. норма часу, штат обслуговування, норма обслуговування, норма виробітку

 4. норма оперативного часу, штат обслуговування,норма обслуговування

 1. Час, протягом якого робітник впливає на предмети праці - це:

 1. оперативний час

 2. основний час

 3. допоміжний час

3.3а характером предмета праці та продукту праці виділяють ... види трудових процесів:

1.2

2.4

3.3

 1. Однократне переміщення робочого органу виконавця це:

 1. .трудова дія

 2. трудовий прийом

 1. трудовий рух

 1. Структурізація праці, що передбачає формування змісту праці і часового зв ‘язку людини з трудовим процесом —це:

 1. .структурізація праці

 2. організація організації праці

 3. структурізація організації праці

 1. Частина виробничого процесу з чітко визначеною метою та результатом, яка виконується за допомогою відповідного устаткування певним складом виконавців

 1. тезнологічний процес

 2. виробничо-трудовий процес

 3. виробнича операція

 1. Фотохронометраж складається з ... етапів:

1.4

2.3

3.5

 1. Технологічно відокремлена частина виробництва це:

 1. Операція

 2. Стадія

 3. Етап

 1. Метод вивчення витрат часу роботи робітника або устаткування

1.фотографія робочого часу

 1. фотохронометраж

 2. хронометра

 1. Час роботи протягом якої виробляється неякісна продукція відноситься до:

 1. час непродуктивної роботи

 2. час холостого ходу

 3. час простою

 1. Час, який витрачається на виконання робіт, що забезпечують можливість протікання основного процесу-це:

 1. Оперативний час

 2. основний час

 3. допоміжний час

 1. Першим етапом фотохронометражу є:

 1. спостереження

 2. під готовка

 3. обробка

 1. Хронометраж може бути:

 1. індивідуальним, масовим

 2. особистим,груповим

 3. груповим, індивідуальним

 1. Су'ку'пність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці - це:

 1. технологічний процес

 2. виробничо-трудовій процес

 3. трудовий процес

 1. 3 чого складеється час роботи устаткування ?

1 .часу роботи, часу перерви в роботі 2.часу роботи, часу перерви, часу простою 3.оперативний час, час на відпочинок,час перерви

 1. Час . встановлений на виконання одиниці роботи у певних організаційно- технічних умовах — це:

 1. норма виробітку

 2. норма праці

 3. норма часу

 1. Чинники які впливають на величину норм це такі чинникі, які пов ’язані з:

 1. з предметом праці

 2. тривалістю робочого дня

 3. обсягом роботи

 1. оперативним часом Час протягам якого робітник впливає на предмети праці — це:

 1. час обслуговування

 2. допоміжний

 3. оперативний час

 1. Сукупність процесів праці і дій виконавця, які спрямовані на перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію - це:

 1. процес використання устаткування

 2. норма виробітку

 3. виробничо-трудовий процес

 1. Встановлена кількість одиниць робіт, яку необхідно виробити за одиницю часу при певних організаційно - технічних умовах одними робітником —це:

 1. норма обслуговування

 2. норма часу

 3. норма виробітку

 4. оперативний час

 1. Час, який витрачається на виконання робіт, що забезпечують можливість протікання основного процесу-це:

1 .оперативний час 2.основний час

 1. допоміжний час

 1. Першим етапом фотохронометражу є:

1 .спостереження

2.підготовка 3.обробка

 1. Час протягом якого робітник впливає на предмети праці — це:

1 .час обслуговування

 1. допоміжний час 3.оперативний час

 1. Сукупність процесів праці і дій виконавця, які спрямовані на перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію - це:

1 .процес використання устаткування

 1. норма виробітку

 2. виробничо-трудовий процес

 1. Простої устаткування можуть бути з причин:

1 .виробничих, технологічних, комунальних

 1. технологічних, організаційних, технічних

 2. перебіг з постачальниками, технологічних, комунальних

 1. Основними елементами виробничо-трудового процесу є:

1 .загальне обслуговування

 1. технологічне обслуговування

 2. виробниче обслуговування

27.3а призначенням виробничі операції поділяються на:

 1. сортування, транспортування, зберігання

 2. складні, прості

 3. технологічні, операції зберігання, транспортні

 1. Технологічно відокремлена частина виробництва це:

1 .операція 2.стадія

 1. етап

 1. Сукупність процесів праці і дій виконавця, які спрямовані на перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію — це:

1 .процес використання устаткування

 1. норма виробітку

 2. виробничо-трудовий процес

ЗО.Шляхи підвищення коефіцієнта машинного часу:

1 .покращення контролю над простоями устаткування

 1. покращення технічного нагляду робочого устаткування

 2. покращення організаційно-технічних умов підприємства

31 .Процес що забезпечує основне виробництво і технічне обслуговування -це:

1 .технологічний процес 2-технічний процес

З.матерільне обслуговування

 1. Технологічні процеси бувають :

1 .контрольовані, неконтрольовані

 1. ручні, механізовані, автоматизовані

 2. складні, прості

 1. Сукупність операцій, спрямованих на зміну форми предмета праці —це:

1 .виробничий процес

 1. трудовий процес

 2. технологічний процес

 1. Сукупність процесів праці і дій виконавця, які спрямовані на перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію — це:

1 .процес використання устаткування

 1. норма виробітку

 2. виробничо-трудовий процес

 1. Норми праці класифікуються на такі види:

 1. штат обслуговування,норма обслуговування, норма продуктивності,норма часу

 2. норма часу, штат обслуговування, норма обслуговування, норма виробітку

 3. норма оперативного часу, штат обслуговування,норма обслуговування

 1. Час, протягом якого робітник впливає на предмети праці - це:

1 .оперативний час

2.основний час З .допоміжний час

37.3а характером предмета праці та продукту праці виділяють ... види трудових процесів:

1.2

2.4

3.3

 1. Однократне переміщення робочого органу виконавця це:

1 .трудова дія

 1. трудовий прийом

 2. трудовий рух

 1. Структурізація праці, що передбачає формування змісту праці і часового зв ’язку людини з трудовим процесом —це:

1 .структурізація праці 2.організація організації праці

З.структурізація організації праці

 1. Час роботи протягом якої виробляється неякісна продукція відноситься до:

1 .час непродуктивної роботи 2.час холостого ходу З.час простою

 1. Час, який витрачається на виконання робіт, що забезпечують можливість протікання основного процесу-це:

1 .оперативний час 2.основний час

 1. допоміжний час

 1. Першим етапом фотохронометражу є:

1 .спостереження

 1. підготовка 3.обробка

 1. Хронометраж може бути:

1 .індивідуальним, масовим

2.особистим, груповим

 1. груповим, індивідуальним

 1. Сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці - це:

1 .технологічний процес

 1. виробничо-трудовій процес

 2. трудовий процес

 1. З чого складається час роботи?

І.час робочого ходу устаткування,часу холостого ходу .непродуктивної роботи

2.час роботи, час відпочинку

 1. допоміжний час, час обслуговування,основний час

 1. Частина виробничого процесу з чітко визначеною метою та результатом, яка виконується за допомогою відповідного устаткування певним складом виконавців

1 .тезнологічний процес

 1. виробничо-трудовий процес

 2. виробнича операція

 1. Фотохронометраж складається з ... етапів:

1.4

2.3 3.5

 1. Технологічно відокремлена частина виробництва це:

1.операція

 1. стадія

 2. етап

49.Метод вивчення витрат часу роботи робітника або устаткування

1 .фотографія робочого часу

 1. фотохронометраж

 2. хронометраж

50.3 чого складеється час роботи устаткування ?

І .часу роботи, часу перерви в роботі

2.часу роботи, часу перерви, часу простою

3.оперативний час, час на відпочинок,час перерви

51. Час , встановлений на виконання одиниці роботи у певних організаційно- технічних умовах — це:

1 .норма виробітку

 1. норма праці

 2. норма часу

52. Чинники які впливають на величину норм це такі чинникі, які пов ’язані з:

І. з предметом праці

 1. тривалістю робочого дня

  1. обсягом роботи

 1. оперативним часом

 1. Час протягом якого робітник впливає на предмети праці — це:

1 .час обслуговування

 1. допоміжний час 3.оперативний час

 1. Сукупність процесів праці і дій виконавця, які спрямовані на перетворення сировини і матеріалів у готову продукцію — це:

1 .процес використання устаткування

 1. норма виробітку

 2. виробничо-трудовий процес 55.0сновими функціями заробітної плати є:

 1. .соціальна,стимульована, контролююча

 1. спонукаюча,регульована

 2. стимульована, відтворювальна,соціальна, регульована 56.Встановлений обсяг роботи, який працівник повинен виконати за робочу зміну- це:

1 .нормоване завдання

 1. контрактна система оплата праці

 2. нормативне завдання

57.Виражений у грошовій формі розмір оплати праці робітника за одиницю часу, годину місяць - це:

1 .місячна тарифна ставка

 1. тарифна ставка

 2. тарифна сітка

58.3алежно від кількості виконавців робочі місця поділяються на:

1 .бригадні, колективні індивідуальні

 1. парні, колективні 3.бригадні, парні, індивідуальні

 1. Групування посад керівників, спеціалістів і інших службовців за рівнем оплати праці, виходячи із складності виконуваної роботи — це:

1 .тарифна сітка

 1. тарифно-кваліфікацйний довідник

 2. схема посадових окладів

 1. Система характеристик і показників на основі яких дифіренцюється заробітна плата-це:

1 .тарифна сітка

 1. тарифно-кваліфікаційний довідник

 2. тарифна система

61 .Ця форма оплати праці представляє собою розмір оплати за виготовлення одиниці продукції, або за виконання певного оберу продукції- це:

1 .відрядно-прогресивна

 1. відрядна розцінка

 2. акордна

62.3а ступенем спеціалізації робочі місця бувають:

1 .універсальні

 1. профільні

 2. атестовані, неатестовані 63 .Заробітна плата буває:

 1. .номінальна, основна

 2. .реальна,номінальна

 1. додаткова, тарифна

 1. сукупність тарифних розрядів та відповідних ім. коефіциентів, які застосовують для диференціації постійної частини оплати праці- це:

1 .тарифно-кваліфікаційний довідник

 1. тарифна сітка

 2. тарифна

 1. Групування посад керівників, спеціалістів і інших службовців за рівнем оплати праці, виходячи із складності виконуваної роботи - це:

1 .тарифна сітка 2.тарифно-кваліфікацйний довідник

 1. схема посадових окладів

 1. Скільки форм оплати праці використовують на промислових підприємствах

1.3

2.2

3.4

 1. Важливими функціями обслуговування робочих місць є:

1 .забезпечення комунікаціями

2.забезпечення послугами контрольної служби 3.забезпечення достойної заробітної плати

68.3алежно від рівня механізації праці робочі місця бувають:

 1. .механізовано-ручні

 1. машинно - ручні

 2. машинно-автоматизовані

69.3а ступенем спеціалізації робочі місця бувають:

1 .універсальні

 1. профільні

 2. атестовані, неатестовані

70.Виражений у грошовій формі розмір оплати праці робітника за одиницю часу, годину місяць — це:

1 .місячна тарифна ставка

 1. тарифна ставка

 2. тарифна сітка

71 .Залежно від кількості виконавців робочі місця поділяються на:

 1. бригадні, колективні індивідуальні

 2. парні, колективні

3.бригадні, парні, індивідуальні 72.0сновими функціями заробітної плати є:

1 .соціальна,стимульована, контролююча

 1. спонукаюча,регульована

 2. стимульована, відтворювальна,соціальна, регульована

 1. Встановлений обсяг роботи, який працівник повинен виконати за робочу зміну- це:

1 .нормоване завдання

 1. контрактна система оплата праці

 2. нормативне завдання

 1. Система характеристик і показників на основі яких дифіренцюегься заробітна плата-це:

1 .тарифна сітка

 1. тарифно-кваліфікаційний довідник

 2. тарифна система

75.Заробітна плата буває:

 1. .номінальна, основна

 2. .реал ьна, номінальна

 1. додаткова, тарифна

 1. сукупність тарифних розрядів та відповідних ім. коефіциентів, які застосовують для диференціації постійної частини оплати праці- це:

1 .тарифно-кваліфікаційний довідник

 1. тарифна сітка

 2. тарифна ставка

 1. Це винагорода, що обчислюється, як правило, у грошах, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги -це:

1 .премія

2.заробітна плата З.оплата праці

78.3она трудової діяльності робітника -це:

1 .робоча зона

 1. робоче місце

 2. місце праці

79.Залежно від рівня механізації праці робочі місця бувають: 1 .механізовано-ручні 2.машинно - ручні З .машинно-автоматизовані

1.

технологічне обслуговування

2.

нормування праці

3.

трудовий процес

4.

технологічний процес

5.

продуктивність праці

б.

виробничо - трудовий процес

7.

нормування праці

8.

фотографія робочого часу

9.

хронометраж

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]