Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СР№18.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
77.82 Кб
Скачать

Навчальні програми

Програми і системи, що використовуються з навчальною метою, залежно від функцій, які вони виконують, розподіляються на такі класи:

1) програми-тести для перевірки знань;

2) спеціальні системи, призначені для вивчення певної дисципліни;

3) універсальні системи, які забезпечують навчання за різними навча-

льними курсами, тестування знань та ін.;

4) програми віртуальних університетів і коледжів для організації різ-

них форм дистаційного навчання, які реалізовані у середовищі

WWW;

5) комп’ютерні навчальні ігри для отримання нових знань;

6) великі бази даних (енциклопедії), які використовуються як довід-

кові матеріали.

Дуже поширені програми-тести. У результаті досліджень встановлено, що їх частка складає більше 50 %. Тести розрізняються за формою, структурою та змістом. За формою тести бувають усні, письмові і комп’ютерні. Тест складається з питань, які включені до програмного матеріалу. За складністю тести поділяються на три рівні. Тестові завдання можуть бути розподілені за форматами:

1) завдання закритого типу з вибором однієї або декількох правильних відповідей;

2) завдання із встановлення відповідності частин;

3) завдання відкритого типу.

Мета тестового завдання – формування навичок використання програм, призначених для перевірки знань.

Студенти вибирають відповідну програму для перевірки знань і створюють самостійно дані (файл) для комп’ютерного тестування знань з обраної навчальної дисципліни.

Правила створення комп’ютерного тесту

Розглянемо приклад створення тестового завдання за фрагментом тексту “Товарна біржа – це …”:

А – організація, яка акумулює грошові кошти та надає кредити;

Б – аукціон, на якому продаються коштовності та антикваріат;

В – установа, яка здійснює продаж споживчих товарів оптовими партіями;

Г – асоціація торговців, які об’єднуються з метою впорядкування торгівлі та спрощення торговельних операцій.

Дане тестове завдання належить до закритого типу з вибором однієї правильної відповіді (варіант Г). Для створення такого тесту використовується програма TestSystem. У вікні редагування потрібно ввести:

1) питання і пояснення до них;

2) відповіді (4 варіанти);

3) правильний варіант.

Після введення поточного тестового завдання відбувається перехід до наступного. Після введення останнього питання тест зберігається у файлі. Якщо в тексті завдання є малюнок або на питання існує кілька варіантів відповідей, потрібно використовувати іншу програму, наприклад, доступну для тестування програму EasyTesting. Для визначення її можливостей можна використати довідкову систему.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]