Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NATsIONAL_NIJ_STANDART_UKRAYiNI.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
426.5 Кб
Скачать
 1. Правила транспортування та зберігання

  1. Мед транспортують із дотриманням установлених санітарних правил.

  2. Під час транспортування бочки розміщують у 2—3 яруси. Кожний ярус відокремлюють прокладкою із дощок, ящики та фляги встановлюють у штабелі. Висота штабеля для фляг не більше ніж 1,5 м; для картоних ящиків не більше ніж 2 м.

  3. Під час транспортування ящики, фляги та бочки щільно закріплюють або ув'язують.

  4. Мед транспортують будь-яким видом транспорту відповідно до правил перевезення ван­тажів, що чинні для цього виду транспорту.

  5. Під час перевезення автомобільним транспортом тара з медом повинна бути закрита брезентом.

  1. Мед зберігають у приміщеннях, захищених від прямих сонячних променів за температури не більше ніж 25 °С. Не дозволено зберігати мед разом з отрутами та продуктами, що надають меду нехарактерний для нього запах.

  2. Бочки та фляги з медом зберігають у 2—3 яруси, наливними отворами (горловиною) до­верху. На підлогу та між ярусами розміщують суцільні прокладки із дощок.

Ящики зберігають штабелями висотою до 2 м, встановлюючи їх на прокладки із дощок.

 1. Гарантії виробника

  1. Виробник гарантує відповідність меду вимогам цього стандарту за дотримання умов збе­рігання та транспортування.

  2. Гарантійний строк зберігання з дня виготовлення — 2 роки.

  3. Термін придатності до споживання згідно з 12.2.

ДОДАТОК А (обов’язковий)

ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ У 100 Г МЕДУ [14]

Таблиця А.1

Назва продукту

Білки, г

Вуглеводи, г

Вітаміни, мг

Енергетична цінність, ккал

В,

в2

РР

С

Мед натуральний

0.8

74,8

0,01

0,03

0,20

2,0

314

ДОДАТОК Б (довідковий)

ПИЛКОВІ ЗЕРНА МЕДОНОСНИХ РОСЛИН

Гречка посівна Fagopyrum esculentum Moench

Пилкові зерна триборозенчасто-порові, еліпсоїдної форми. Довжина полярної осі від 44,2 мкм до 51,0 мкм, екваторіальний діаметр від 42,5 мкм до 47,6 мкм. В обрисах з полюса округлі або слаботрилопатеві, з екватора — широкоеліптичні. Іноді зустрічаються пилкові зерна кулястої форми з діаметром від 37 мкм до 40 мкм. Борозни шириною від 4 мкм до 6 мкм, із рівними краями, з загостреними або притупленими кінцями, які не сходяться у полюсів; мембрана борозен покрита зернистою скульптурою. Пори слабопомітні. Пилок темно- жовтого кольору.

Липа дрібнолиста (серцевидна) Tilia cordata Mill

Пилкові зерна триборозенчасто-орові; кулясто-сплющеної форми. Довжина полярної осі від 25,5 мкм до 28,9 мкм, екваторіальний діаметр від 32,3 мкм до 35,8 мкм. В обрисах із полюса майже округлі, з екватора — еліптичні. Борозни щілиновидні, короткі, їх видно лише під імерсійним об'єкти­вом. Ори поздовжньо витягнуті, з нерівними краями, глибоко занурені, з найбільшим діаметром 10,5. Колір пилку світло- жовто-зелений.

Осот польовий БопсЬиз ап/епвїз Л.

Пилкові зерна трипорові, сплющеної форми. Довжина

_ . полярної осі від 33,0 мкм до 37,4 мкм, екваторіальний

діаметр від 38,5 мкм до 41,8 мкм. В обрисах із полюса шестикутні, з екватора — кутастосплющені. Пори ова- льн*’ н^більший діаметр 8,8 мкм. Порові лакуни з рів- чачками, діаметр їх дорівнює діаметру пор. Товщина екзини з шипами від 10,0 мкм до 10,3 мкм. Шипи довгі,

з гостро відтягнутими кінцями, висотою від 4,6 мкм до іГТ1. ‘ 5 мкм. Висота стерженьків верхнього шару 5,3 мкм, се­

реднього шару —4,3 мкм; внутрішній стерженьковий шар видно лише під імерсійним об’єктивом. Екваторіальні гребені виразно видні, на них розміщується по 5—6 остей з тонко відтягнутими і загостреними кінцями. Пилок темно-жовтого кольору.

Соняшник однорічний Helianthus annuus L.

«Пилкові зерна триборозенчасто-орові, кулястої форми. f .цдйм У діаметрі (з остями) 37,4—44,8 мкм. В обрисі з полюса

' і екватора майже округлі. Борозни шириною 4—5 мкм,

eL, JЯffislfд: короткі, з нерівними краями, часто із слабопомітними

■ контурами, з притупленими кінцями. Ори овальні, ек-

ваторіально витягнуті, шириною 4—5 мкм, довжиною lES6,0—6,5 мкм. Висота стерженьків під остями до 1 мкм, між остями від 0,3 мкм до 0,4 мкм. Скульптура остиста, висота остів від 3,5 мкм до 5,0 мкм, діаметр основи від

 1. мкм до 1,5 мкм, кінці їх відтягнуті і загострені; ості розміщені рівномірно, на мезокольпіумі в по­лярній проекції знаходиться 5 остей. Пилок золотистого кольору.

Робінія лжеакація (біла акація) Robinia pseudoacacia L.

Пилкові зерна триборозенчасто-порові або триборозен- часто-поровидні, сплющено-кулястої форми. Довжина полярної осі від 22 мкм до 27 мкм, екваторіальний діаметр від 30,4 мкм до 34,0 мкм. В обрисах із полюса округло- трикутні, з прямими або злегка опуклими сторонами, з еква­тора — еліптичні. Борозни шириною від 8 мкм до 9 мкм, короткі, з нерівними краями і нерівно притупленими кінцями. Пори округлі, від 8 мкм до 9 мкм в діаметрі, або овальні, поздовжньо витягнуті, довжиною від 11,5 мкм до 13,0 мкм, часто бувають ширше борозен; на багатьох пилкових зернах вони слабо помітні. Мембрана борозен і пор зерниста. Текстура дрібноплямиста. Пилок жовтого кольору.

Свиріпа звичайна Barbarea vulgaris R. Br.

Пилкові зерна триборозенчасті, кулястої або еліпсоїдної форми. Довжина полярної осі від 18,7 мкм до 22,4 мкм, ек­ваторіальний діаметр від 18,7 мкм до 24,4 мкм. В обрисах

із полюса округло-трилопатеві, з екватора — округлі або елі­птичні. Борозни шириною від 5 мкм до 7 мкм, довгі, з нерів­ними краями і притупленими кінцями, мембрана борозен зерниста. Скульптура дрібносітчаста, сітка різнокомірчаста, найбільший діаметр комірок 1 мкм, найменший (на полюсах) — не перевищує 0,4 мкм. Пилок яскраво-жовтого кольору.

Еспарцет посівний Onobrychis sativa Lam.

Пилкові зерна триборозенчасті, еліпсоїдної форми. Довжина полярної осі від 31,4 мкм до 39,6 мкм, екваторіальний діаметр від 19,8 мкм до 23,1 мкм. В обрисах з екватора еліптичні. Бороз­ни шириною до 8 мкм, довгі, з нерівними краями; мембрана борозен зерниста. Екзина тонка. Скульптура дуже тонка, дріб­носітчаста, комірки переважно овальні. Пилок темно-жовтого кольору.

ДОДАТОК В (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. МУ № 4120-86 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в совместном присутствии в воде хроматографическим методом от 01.07.86 (Методичні вказівки по визначанню хлорорганічних пестицидів у спільній присутності у воді хроматографічним методом від 01.07.86).

 2. MB №15-14/318 Методичні вказівки по кількісному визначенню тетрацикліну у зразках м’яса, молока та меду за допомогою тест-системи Рідаскринк тетрациклін (RIDASCRINr TETRACYCLIN) від 31.07.2003.

 3. MB №15-14/344 Методичні вказівки по кількісному визначенню стрептоміцину і дигідростреп- томіцину у зразках м’яса, молока та меду за допомогою тест-системи Рідаскринк стрептоміцин (RIDASCRINr STREPTOMYCIN) від 06.08.2002.

 4. MB № 15-14/320 Методичні вказівки по кількісному визначенню хлорамфеніколу у зразках м’яса, молока, яєць та меду тест-системою Рідаскрин хлорамфенікол (RidascrunR chloramphenicol), від 31.07.2003.

 5. MB № 34 Методичні вказівки по кількісному визначенню нітрофурану (АОЗ) в зразках м’яса, креветках, молоці і меді тест-системою Рідаскринк нітрофуран (АОЗ) (RidascrunR nitrofuran (AOZ), виробництво фірми Р-Біофарм/R-Biopharm, Німеччина, від 02.04.2004.

 6. MB № 34 Методичні вказівки по кількісному визначенню нітрофурану (АМОЗ) в зразках м’яса, креветках, молоці і меді тест-системою Рідаскринк нітрофуран (АМОЗ) (RidascrunR nitrofuran (AMOZ), виробництво фірми Р-Біофарм/R-Biopharm, Німеччина, від 02.04.2004.

 7. ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr-90 в продуктах харчування та питній воді, розроблені Міністерством охорони здоров’я України.

 8. СНиП 2.04.05-91 Отопление. Вентиляция и кондиционирование (Опалення. Вентилювання та кондиціювання).

 9. СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення).

 10. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затв. Міністерством охорони здоров’я Ук­раїни 9.07.97 № 201.

 11. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила та норми охорони поверхневої води від забруднення).

 12. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць).

 13. МР 4.4.4-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини харчових продуктів за показниками безпеки.

 14. Химический состав пищевых продуктов. Справочник, книга 1. Москва, ВО «Агропромиздат» 1987.— С.39.

УКНД 65.140.10

Ключові слова: мед, якість, маркування, пакування, відбирання проб, методи контролювання, транспортування.

Редактор С. Мельниченко Технічний редактор О. Марченко Коректор I. Дьячкова Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 22.02.2007. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 2,79. Зам. 357 Ціна договірна.

Відділ редагування нормативних документів ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2

1

0

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]