Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Case Study.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
73.73 Кб
Скачать

Finansowanie (wsparcie materialne)

 • zasoby lokalnych organów władzy na szczeblu gmin, powiatów i województwa

 • środki i aktywność organizacji pozarządowych, zaangażowanie lokalnych mediów i różnych środowisk społecznych

Metody, techniki, środki zastosowane w kampanii

 • utworzenie OKOOP jako środka koordynującego kampanię

 • przyjęcie dokumentów programowych

 • stworzenie i wykorzystywanie symboli mających na celu łatwą identyfikację regionu (flaga, wstążki, hymn, hasło „Nie ma ojczyzny bez Opolszczyzny”, odwoływanie się do słowa Heimat)

 • organizacja masowych protestów i demonstracji

 • wysyłanie petycji do premiera, ministrów, pełnomocnika rządu do spraw reform ustrojowych państwa

 • koncert w Filharmonii Opolskiej z udziałem znanych postaci ze świata kultury Opolszczyzny (m.in. Paweł Kukiz i zespół „Piersi” oraz Kasia Kasperska – zwyciężczyni programu „Szansa na sukces”)

 • zdobycie poparcia znanych i wpływowych osób (politycy, środowiska opiniotwórcze)

 • wysyłanie do osób ze sfer rządowych i parlamentarnych wielkanocnych kartek świątecznych, przypominających o odrębności kulturowej Opolszczyzny

 • kampania informacyjna w prasie i telewizji (np. specjalne wydanie „Nowej Trybuny Opolskiej”)

 • współpraca z innymi protestującymi regionami (Bydgoszcz, Toruń, Kielce, Częstochowa)

Rezultaty

Kampania zakończyła się pełnym sukcesem, którym było zachowanie województwa opolskiego, co znalazło oficjalny wyraz w zapisach ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorium państwa.

Główne przyczyny sukcesu

Duża determinacja wykazana przez władze i społeczeństwo Opolszczyzny. Znaczenie województwa także w wymiarze międzynarodowym: likwidacja jego odrębności mogłaby być interpretowana jako działanie na niekorzyść mniejszości niemieckiej.

Przykładowe propozycje zagadnień do analizy studiów przypadku kampanii lobbingowych2

 • Zdobycie Oscara przez Andrzeja Wajdę za całokształt twórczości filmowej w 2000 r.

 • Pozyskanie inwestora zagranicznego dla dużego projektu inwestycyjnego (np. fabryki Opla w Gliwicach, Daewoo w FSO na Żeraniu)

 • Kampanie lobbingowe organizacji pozarządowych wobec propozycji rozwiązań legislacyjnych rządu (jak kampania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych na rzecz odstąpienia przez rząd od zmian w przepisach podatkowych dotyczących używania samochodów w firmach, kampania organizacji wydawców i księgarzy przeciwko propozycjom rządu zwiększenia stawki VAT na publikacje książkowe)

 • Wybrane kampanie polskiego lobby rolniczego w Polsce bądź instytucjach Unii Europejskiej (np. ustawa o biopaliwach, dopłaty do paliwa dla rolników, działania Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na forum COPA – Komitetu Organizacji Zawodowych Rolników UE)

 • Kampanie organizacji ekologicznych (np. wprowadzenie ustawy o ochronie zwierząt, protesty przeciwko budowie zapory wodnej w Czorsztynie, budowie autostrad czy wprowadzaniu na rynek żywności modyfikowanej genetycznie)

 • Lobbing kobiet lub/i organizacji kobiecych (m.in. kampanie w sprawie ustawodawstwa antyaborcyjnego, polskie odpowiedniki ruchów pro-choice i pro-life, działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, świadczeń alimentacyjnych)

 • Kampanie lokalne i samorządowe (jak działania na rzecz zachowania województwa kieleckiego w 1998 r., obecne próby powołania województwa środkowo-pomorskiego, zmiany kształtu terytorialnego powiatu, przyłączenia wybranej jednostki administracji lokalnej do innego województwa, działania przeciwko budowie spalarni śmieci, lokalizacji ośrodków pomocy społecznej dla chorych na AIDS czy budowie masztów radiowych, dróg i obwodnic, blokowanie lokalnych inwestycji – „Złote Tarasy” etc.)

 • Kampanie związków zawodowych (np. wstrzymanie prywatyzacji elektrowni „Dolna Odra”, wpływ na prywatyzację Huty Częstochowa, rozwiązania legislacyjne dotyczące świadczeń socjalnych – emerytury pomostowe, odprawy itd. w branży górnictwa węglowego)

 • Działania branżowych grup interesów ekonomicznych (preferencyjne traktowanie niektórych grup producentów w sferze podatków, kampanie drobnych kupców i handlowców przeciwko ekspansji hipermarketów)

 • Lobbing wielkich korporacji zagranicznych lub międzynarodowych w Polsce (firmy farmaceutyczne, duże sieci handlowe, prywatyzacje największych przedsiębiorstw przemysłowych i banków z udziałem inwestorów zagranicznych, propozycje ograniczenia akcji kredytowej w walutach obcych)

 • Lobbing w sferze stosunków międzynarodowych na przecięciu polityki, dyplomacji i biznesu (wejście Polski do NATO i UE; kontrakt na samolot wielozadaniowy dla polskiej armii)

 • Lobbing w mediach (kampanie wskazujące na powiązania różnych ośrodków władzy politycznej lub gospodarczej z mediami, media jako część rozmaitych koalicji, także jako samodzielny aktor działań w strategicznych dziedzinach życia społecznego – przykład ujawniania praktyk korupcyjnych i wymuszanie dymisji urzędników i polityków, zaangażowanie w pracach nad ustawą medialną, „afera Rywina” itd.)

 • Działalność wyspecjalizowanych firm doradczych, konsultingowych, kancelarii prawnych, agencji public relations i lobbingowych (przykłady konkretnych kampanii)

1 Zembaczyński R., Nie ma Ojczyzny bez Opolszczyzny. Lobbing samorządowy – kampania obrony województwa opolskiego, „Decydent. Pismo lobbingowe”, czerwiec 2001

2 Wymienione propozycje mają na celu przede wszystkim stymulowanie własnych propozycji tematycznych uczestników zajęć i nie ograniczają możliwości zgłaszania innych zagadnień mogących być przedmiotem analizy przypadku kampanii lobbingowej. Decydując się na wybór zagadnienia warto uwzględnić kwestię dostępności materiałów określającą możliwości dogłębnej charakterystyki przedstawianego przypadku.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]