Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчёт практики ц53.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
116.74 Кб
Скачать

Службові обов'язки технологічного цеху

Начальник тех. бюро зобов'язаний:

 1. Щомісяця складати план роботи бюро і звітувати про його виконання перед начальником цеху і головним фахівцем.

 2. Перевіряти запроектовані технічні проекти пристосувань і інструменту, розробленні для оснащення тех. процесу.

 3. Забезпечувати своєчасний контроль по всіх минаючих конструкційних і технологічних змінах і відображенні цих змін і технології на підставі листків змін УГТ і УГК з доведенням змін до виробничих дільниць.

 4. Проводити дослідні роботи по поліпшенню тех. процесу.

 5. Забезпечувати своєчасний розрахунок устаткування відповідно до затвердження технології обробки закріплення за цехом деталі і складальних одиниць.

 6. Організовувати розробку ескізів і не складальних креслень цехового оснащення.

 7. Впроваджувати нові прогресивні тех. процеси і види високопродук-

тивного устаткування.

Інженер-технолог 1 категорії зобов'язаний:

 1. Розробляти і впроваджувати тех. процеси на виготовлення, зборку і іспит складних одиниць виробів.

 2. Здійснювати контроль за дотриманням технологічної дисципліни на закріпленому за ним участку і правильної експлуатації устаткування.

 3. Аналізувати причини браку і випуску продукції низької якості, розробляти заходи щодо їхнього попередження й усунення.

 4. Забезпечувати своєчасний випуск технологічних документів н деталі.

 5. Складати планування розміщення устаткування, допоміжних і побутових приміщень, розраховувати виробничі потужності і завантаження устаткування.

 6. Вчасно оформляти первинні замовлення на все спеціальне оснащення.

 7. Перевидавати технології й операційні карти замість зношених.

 8. Проводити наліз і складання типових, групових тех. процесів.

Інженер-технолог 2 категорії зобов'язаний:

 1. Розробляти і впроваджувати тех. процеси на виготовлення, зборку і іспит складних одиниць виробів.

 2. Здійснювати контроль за дотриманням технологічної дисципліни на закріпленому за ним участку і правильної експлуатації устаткування.

 3. Аналізувати причини браку і випуску продукції низької якості, розробляти заходи щодо їхнього попередження й усунення.

 4. Складати планування розміщення устаткування, допоміжних і побутових приміщень, розраховувати виробничі потужності і завантаження устаткування.

Інженер-технолог 3 категорії зобов'язаний:

 1. Розробляти і впроваджувати у виробництво найбільш досконалу технологію, забезпечувати мінімальну трудомісткість і високу якість продукції, безпечні умови для робітників.

 2. Брати участь у розробці технічно обґрунтованих норма часу, розрахувати норм витрат матеріалів, економічну ефективність проектованих тех. процесів.

 3. Розробляти технологію контрольних операцій і встановлювати таку їхню послідовність, що перешкоджає виникненню браку.

 4. Розробляти заходи щодо зниження трудомісткості виготовлення продукції.

 5. Забезпечувати своєчасний випуск тех. документації на деталі, що знову вводиться.

Технік-технолог зобов’язаний:

 1. Самостійно розробляти, впроваджувати і вести у виробництві прості тех. процеси, а тех. процеси середньої складності під керівництвом інженера-технолога.

 2. Розробляти карти, розраховувати припуски.

 3. Розробляти креслення середньої складності цехового оснащення по ескізах.

 4. Стежити за правильністю експлуатації технічної документації н виробничій дільниці.

ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЯЄМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Тех. процес повинен відповідати сучасним вимогам техніки, технології виробництва і науковій організації праці.

 2. Для особливо складних деталей і складальних одиниць які не мають аналогів, методичних матеріалів або типового ТП необхідна попередня стадія розробки, метою якої є вибір, аналіз і відпрацювання варіантів ТП перед остаточною його розробкою.

 3. Відповідальність за порушення вимог НТД при розробці ТП несуть технолог-розроблювач і начальник тех. бюро.

ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

У своїй роботі тех. бюро керується:

 1. Кресленнями і технічними умовами на серійну і дослідну продукцію.

 2. Наказами і розпорядженнями директора заводу, начальника цеху і методичними вказівками служби головного фахівця.

 3. Діючими на підприємстві керівними тех. процесами, планом роботи бюро і дійсним стандартом.

У своїй роботі тех. бюро керується: затвердженим планом робіт, технічними документами, що діють наказами по заводу і по цеху, методичними вказівками УГТ і дійсною посадовою інструкцією.

ОПИСАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛГІЧНОГОПРОЦЕСУ

Розробка тех. процесів є основним розділом у технологічній підготовці виробництва.

Розробляємий тех. процес повинен бути прогресивним, забезпечувати підвищення рівня ефективності виробництва та якості деталі.

Важливим етапом при проектуванні тех. процесу є його нормування. На завершальному етапі розробки вибирають оптимальний варіант тех. процесу, розраховують його економічну ефективність на підставі існуючих методик.

При розробці тех. процесу необхідними вихідними даними є робоче та збірне креслення, технологічні вимоги на виготовлення виробу і креслення заготівки. При проектуванні також необхідно використовувати керуючу та посібникову інформацію. Для розробки тех. процесу потрібно попередньо вивчити конструкцію деталі та функції , що вона виконує у вузлі.

Під технологічною документацією розуміють комплекс текстових і графічних документів які визначають технологію виготовлення (ремонту) виробу і містять данні організації виробничого процесу.

Єдиною системою технологічної документації основні документи поділяються на документи загального призначення і документи спеціального призначення. до документів загального призначення відносять карту ескізів і технічну інструкцію. До документів спеціального призначення відносять: маршрутну карту, операційну, карту технологічного контролю.

Вибір тех. процесу залежить від об’єму випуску, виробничих можливостей підприємства, умов проектування, виробнича програма заводу визначається річною кількістю виготовляємих деталей при певній кількості змін і встановленим часом зміни.

Необхідність розробки типових тех. процесів визначається економічною доцільністю і залежить від кількості однотипних виробів.

Вибір засобів тех. оснащення виконується з урахуванням типа виробництва, характеру запланованої технології і максимального застосування наявного стандартного оснащення і обладнання.

Основні етапи проектування тех. процесів:

 1. Аналіз вихідних даних;

 2. Визначення технологічності;

 3. Вибір заготовки;

 4. Розрахунок припусків;

 5. Визначення послідовності операції;

 6. Визначення технологічного обладнання, оснащення, ріжучого і вимірювального інструменту;

 7. Розрахунок режимів різання;

 8. Нормування технологічних операцій;

 9. Визначення вимог техніки безпеки;

 10. Розрахунок економічної ефективності тех. процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.