Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посiбник_VB.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
5.08 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Сопронюк т.М.

Microsoft Visual Basic

Та його діалекти навчальний посібник

Чернівці

ЧНУ

2007

ББК 22.183.492я73

C-646

УДК 004.43 (075.8)

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

C-646 Сопронюк Т.М. Microsoft Visual Basic та його діалекти: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2007. – 120c.

У навчальному посібнику описано систему програмування Visual Basic 6.0, включаючи середовище розробки, основні синтаксичні конструкції мови програмування, розробку додатків із доступом до баз даних, графічні можливості VB6. Далі коротко наведено опис платформи .NET, середовище Visual Studio .NET та консольні застосування Visual Basic .NET. Щодо Visual Basic for Application, то оскільки мова програмування тут має такі ж можливості, як і у VB, то розглянуто інтегроване середовище IDE та об’єктні моделі додатків Microsoft Office з метою їх використання для автоматизації і взаємодії різних компонентів Microsoft Office та для написання макросів VBА. При описі Visual Basic Scripting Edition (VBScript) показано основні прийоми виклику сценаріїв для вбудованих елементів керування HTML і компонентів ActiveX та особливості роботи з даними.

Посібник містить велику кількість демонстраційних відлагоджених прикладів (з результатами їх роботи), які можна використати при написанні лабораторних робіт. Наведено варіанти завдань для лабораторних робіт.

Для студентів факультету прикладної математики напряму “Прикладна математика”.

ББК 22.183.492я73

УДК 004.43 (075.8)

© Видавництво "Рута"

Чернівецького національного

університету, 2007

Зміст

Огляд систем програмування VB, VB .NET, VBA та VBScript 6

Visual Basic 6.0 9

Інтегроване середовище 9

Основне вікно 9

Палітра компонентів (ToolBox) 11

Вікно властивостей (Properties) 13

Вікно проекту (Project) 15

Вікно редактора коду (Code Window) 16

Вікно плану форми (Form Layout Window) 18

Використання середовища Visual Basic для створення програм 19

Побудова форм 19

Використання панелі компонентів 19

Використання вікна властивостей Properties 19

Використання пунктів меню Edit i Format для побудови форми 20

Використання вікна редактора коду 20

Мова програмування 22

Основні типи даних 23

Опис змінних 24

Масиви 25

Основні числові операції 26

Основні символьні операції 26

Основні операції для роботи з масивами 27

Оператори управління програмою 27

Процедури і функції 32

Процедури 32

Функції 33

Вбудовані діалоги Visual Basic 34

Об'єкти, класи, колекції 38

Глобальні об'єкти VB 38

Колекції 40

Приклад проекту зі стандартними елементами керування 42

Графічні методи та елементи керування 44

Графічні методи 44

Графічні елементи керування 46

Приклад проекту з використанням графічних можливостей 47

Використання баз даних 47

Доступ до баз даних у VB 47

Вбудовані ресурси баз даних 51

Visual Basic .NET 55

Платформа .Net 55

Бібліотека класів платформи .NET 57

Середовище Visual Studio .NET 58

Консольні застосування 60

Приклад консольної програми з використанням структур 63

Visual Basic for Application 64

Створення макросів VBA 67

Проекти VBA 69

Використання вікна проекту 70

Використання вікна властивостей 71

Використання вікна модуля 72

Об’єкти VBA 73

Основні об’єкти бібліотеки VBA for Excel 74

Основні об’єкти бібліотеки VBA for for Word 77

Основні об’єкти бібліотеки VBA for PowerPoint 79

Приклади макросів MS Office 79

Автоматизація додатків Microsoft Office 83

Приклади створення контролерів автоматизації 85

Visual Basic Scripting Edition 90

Вставка сценарію на VBScript у Web-сторінку 90

Перетворення підтипів у VBScript 93

Підтипи даних VARIANT 94

Вбудовані елементи керування HTML 94

Робота з компонентами ActiveX 95

Приклад створення активної HTML-сторінки 96

Лабораторна робота №1 97

Тема: Побудова інтерфейсу із стандартними елементами керування для розв’язання обчислювальної задачі 97

Лабораторна робота №2 102

Тема: Використання графічних елементів керування і графічних методів 102

Тема: Побудова проекту із застосуванням баз даних 106

Лабораторна робота №4 110

Тема: Використання об’єктів Microsoft Office 110

Тема: Програмування активних html-сторінок засобами VBScript, DHTML, ASP або ASP .NET 114

Тема: Створення консольної програми засобами VB .NET 114

Додаток 115

Алфавітний перелік функцій і команд Visual Basic 115

Використана література 124