Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
титул ОКХ.(МОЗ).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
689.15 Кб
Скачать

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

за спеціальністю

7.110201 Фармація

напряму підготовки

1102 Фармація

(код і назва напряму підготовки)

освітнього рівня

спеціаліст

(назва освітнього рівня)

кваліфікації

7.110201 провізор

(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності: лікарські засоби, фармацевтичні заклади – аптека, фармацевтична фірма, аптечний склад (база), аптечний пункт, контрольно-аналітична лабораторія, фармацевтична фабрика, хіміко-фармацевтичні підприємства, лікувально-профілактичні заклади, бюро судово-медичної експертизи.

Фахівець підготовлений до роботи за наступними видами економічної діяльності:

Код

Види економічної діяльності

24.41.0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

24.42.0

Виробництво фармацевтичних препаратів

51.46.0

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

52.31.0

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

52.32.0

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними виробами

74.13.0

Дослідження ринку та вивчення суспільної думки

85

Охорона здоров’я та соціальна допомога

85.1

Діяльність з охорони здоров’я людини

85.11

Діяльність лікувальних закладів

і може займати первинні посади:

Код КП

Код ОКПДТР

Випуск ЕТКС

Професійна назва роботи

1229.9

Завідувач відділу (структурного підрозділу) закладу охорони здоров’я

1210.1

21815

Завідувач аптеки (аптечного закладу)

1229.6

21988

Завідувач відділу безрецептурного відпуску

2224.2

24426

Провізор

2212.2

25069

Токсиколог

2212.2

25174

Фармаколог

2419.1

23667

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність підприємства, раціоналізація виробництва)

2221.1

23667

Науковий співробітник (фармація)

2113.1

23667

Науковий співробітник (хімія)

2113.2

Хімік-аналітик в сфері фармації

2419.2

Консультант з ефективності підприємництва у сфері фармації;

2419.2

Консультант з раціонального виробництва фармацевтичної продукції;

2419.2

Рекламіст у фармації;

2419.2

Фахівець з методів розширення ринку збуту фармацевтичної продукції;

2419.2

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку фармацевтичної продукції;

3111

23157

Лаборант (хімічні та фізичні до­слід­ження)

3111

24974

Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3116

13321

1

Лаборант хімічного аналізу

3228

23157

Лаборант (фармація)

3111

13317

Лаборант спектрального аналізу

3119

Диспетчер з постачання фармацевтичної продукції

3429

Ревізор комерційний у сфері фармації

3431

Референт керівника фармацевтичної установи

3415

20004

Агент комерційний в сфері фармації

3415

Агент торговельний в сфері фармації

3415

24414

Представник торговельний в сфері фармації

3419

25068

Товарознавець в сфері фармації

Цей стандарт встановлює:

  • професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

  • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачи діяльності;

  • вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

  • відповідність за якість освітньої та професійної підготовки.