Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой Вепа.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
152.02 Кб
Скачать

Зміст

Стор.

 1. Завдання роботи 2

 2. Вибір компресорів і визначення їх характеристик, визначення 2

добової і річної продуктивності та споживання електроенергії станцією

 1. Визначення характеристик охолоджувачів 3

3.1 Визначення коефіцієнта тепловіддачі з боку води. 5

3.2 Визначення коефіцієнта тепловіддачі з боку повітря. 5

 1. Вибір насосів та визначення їх характеристик 6

 2. Визначення характеристик ресивера 7

 3. Визначення витрат на будівлю, споруди та монтаж устаткування 8

 4. Визначення річних витрат і собівартості обробки повітря 9

 5. Визначення опору у трубопроводах 10

 6. Список використаної літератури 13

 7. Додаток 14

 1. Завдання роботи

Розробити технологічну схему повітряної компресорної станції загального призначення (Р=0,8-0,9 МПа) заданої продуктивності Qст, м3/хв., що працює за заданим добовим графіком роботи. Підібрати основне та допоміжне обладнання, визначити витрати коштів на спорудження та експлуатацію, представити креслення розгорнутої технологічної схеми та монтажне креслення заданої ділянки трубопроводу.

Вихідні данні

Продуктивність станції Qст =185 м3/хв.

Графік добового навантаження – однозмінний

Кількість днів річної роботи станції Т= 300

Температура навколишнього повітря tн = 30 ◦С

Відносна вологість навколишнього повітря φ= 80%

Задана ділянка трубопроводу – ВC (всмоктувальний)

 1. Вибір компресорів і визначення їх характеристик, визначення добової і річної продуктивності та споживання електроенергії станцією

За заданою продуктивністю станції Qст, м3/хв., за допомогою таблиці 1 [1] обираємо 3-5 однотипних компресорів, сумарна продуктивність яких дорівнює або дещо перебільшує продуктивність станції. Обираємо 3 компресори марки 2ВМ10-63/9 з наступними характеристиками :

Тип компресора - поршневий

Максимальна продуктивність Qк = 63 м3/хв.

Споживана потужність Nк = 332 кВт

Маса компресорного агрегату mк = 10,4 тн

Кінцевий тиск Рк = 0,9 МПа

Частота обертання ротору n= 10 c-1

Габаритні розміри (довжина/ширина/висота) – 3500/4400/2840 мм

Річне виробництво повітря Qріч та річне споживання електроенергії Wріч визначаються за допомогою добового виробництва повітря Qдб, добового споживання електроенергії Wдб і річної кількості днів роботи станції за рік Т:

Qріч = Qдб Т; Wріч = Wдб Т (2.1 )

Для визначення добового виробництва и добового споживання енергії згідно графіку навантаження станції, рис.1 [1], користуються параметром ΣQΔτ, який уявляє собою число годин роботи станції при повному навантаженні, коли виробництво повітря буде дорівнювати фактичному за повний час роботи по дійсному графіку навантаження.

ΣQΔτ = (Qср1Δτ ср1 + Qср2Δτ ср2 + Qср3Δτ ср3 +....+ QсрnΔτ срn )/100 , год (2.2)

де Qср - середне навантаження станції в % за час роботи з цім навантаженням,

Δτср – час у годинах роботи станції з середнім навантаженням.

ΣQΔτ = год

Добове виробництво повітря буде дорівнював

Qдб = , м3/доб. (2.3)

Qдб = м3/доб

Добове споживання енергії буде дорівнювати

Wдб= Kвик кВт*г , (2.4)

Wдб= кВт*г

де Nст – сумарна потужність компресорів при максимальному

навантажені станції, КВт.

Kвик - коефіцієнт використання обладнання (компресори)

Квик =Qст /ΣQк = 185/(3*63)= 0,98

Річне споживання електроенергії та виробництво повітря станцією становитимуть:

Qріч= Qдб*Т=57442,5*300=17.23*106 м3/рік

Wріч= Wдб*Т=5051,21*300=1,52*106 кВт*г/рік

Масу і вартість компресорних агрегатів визначимо по таблиці 1, або таблиці 2 по питомим показникам [1]:

= 3*10,4= 31,2 тн

= *Спит =31,2*3,9= 121,68 тис. у.о

Сумарна маса та вартість всіх встановлених компресорів заноситься до таблиці 6.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.