Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТЗ(Лёня)

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
59.28 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

Кафедра

автоматизованих систем обробки інформації та управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.кафедри АСОІУ

___________/О.А. Павлов /

«__»_________2012

ЗАТВЕРДЖУЮ

К.т.н. доцент каф. АСОІУ

______________ / Т.В. Ковалюк/

«__»_________2012

Технічне завдання

до курсової роботи

з дисципліни

«Об’єктно-орієнтовоне програмування»

на тему

«Моделювання роботи: Internet-магазину різних товарів електронної техніки»

УЗГОДЖЕНО

Відповідальний виконавець:

Государський Л.О.

студент гр. ІС-02

_____________

«__»_________2012

Київ-2012

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Повне найменування системи та її умовне позначення

Повне найменування системи: Internet-магазин різних товарів електронної техніки.

Скорочене найменування системи: I-netМРТЕТ.

  1. Найменування організації-замовника та організацій-учасників робіт

Замовник: Ковалюк Т.В, Ліщук К,І

Адрес замовника: м. Київ, п. Перемоги 37, 18 корпус ФІОТ АСОІУ

Розробник: Государський Л.О., ІС-02, ФІОТ.

  1. Терміни виконання роботи

Плановий термін початку робіт по створенню Моделі Internet-магазину різних товарів електронної техніки - 01 лютого 2012 року. Плановий термін закінчення робіт зі створення Моделі Internet-магазину різних товарів електронної техніки - квітень 2012 року.

  1. Порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі створення системи

Система передається у вигляді функціонуючого комплексу на базі засобів обчислювальної техніки Замовника і Виконавця в терміни, встановлені держконтрактів. Приймання системи здійснюється комісією у складі уповноважених представників Замовника і Виконавця. Порядок пред'явлення системи, її випробувань та остаточної приймання визначений у п.6 цього ТЗ. Спільно з пред'явленням системи проводиться здача розробленого Виконавцем комплекту документації згідно п.8 цього ТЗ.

  1. Перелік нормативно-технічних документів, методичних матеріалів, використаних при розробці ТЗ

При розробці автоматизованої системи і створення проектно-експлуатаційної документації виконавець повинен керуватися вимогами наступних нормативних документів: - ГОСТ19.201-78. Технічне завдання. Вимоги до змісту оформлення; - ГОСТ34.601-90. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення. - ГОСТ34.201-89. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види,комплексність і позначення документів при створенні автоматизованих систем; - РД50-34.698-90. Методичні вказівки. Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів.

  1. Визначення, позначення і скорочення

ТЗ- Технічне завдання.

I-netМРТЕТ - Internet-магазин різних товарів електронної техніки.

ПЗ – Пояснювальна записка

 1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЦІЛІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ

  1. Призначення системи:

У моделі I-netМРТЕТ передбачається автоматизація таких процесів:

Імітація режиму роботи Internet магазину (пошук товару, опис товару, порівняння товарів, ціна товару, он-лайн покупка, розрахунок ціни за доставку)

  1. Цілі створення системи

Основними цілями створення системи I-netМРТЕТ є :

 • Покращення зручності купівлі товарів електронної техніки

 • Скорочення часу для купівлі електронної техніки

 • Зменшення черг в магазинах електронної техніки

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ

Модель Internet-магазину різних товарів електронної техніки.

Процеси керування складають:

 • Пошук товару електронної техніки (здійснюється за категоріями)

 • Перегляд опису товару (надаються основні технічні характеристики: вага, габарити, призначення і т.д.)

 • Порівняння товарів однієї категорії (здійснюється на рівні порівняння описів, для виділення відмінностей)

 • Перегляд ціни за товар

 • Оформлення он-лайн покупки (вибір товару, заповнення форми з відповідними вимогами)

 • Розрахунок ціни за доставку (обчислюється в залежності від загальної ціни замовлення)

 1. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

  1. Системні вимоги

- Повинна працювати надійно та без збоїв;

- Збереження та конфіденційність інформації;

- Простота у використанні, ергономіка, естетика;

- Підтримка у експлуатації розробниками;

  1. Вимоги до структури та функціонування системи

Перелік підсистем:

 1. Підсистема опису товару

 2. Підсистема пошуку товарів

 3. Підсистема аналізу та порівняння товарів

 4. Підсистема оформлення замовлення

 5. Підсистема розрахунку загальної ціни за товар

 6. Підсистема графічної візуалізації

  1. Вимоги до способів і засобів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи

Підсистеми, що входять до складу ТПДР в процесі функціонування повинні здійснювати обмін інформацією на основі відкритих форматів обміну даними, використовуючи для цього модулі інформаційної взаємодії. Формати даних будуть розроблені і затверджені на етапі технічного проектування.

  1. Вимоги до режимів функціонування системи

- Клієнтське програмне забезпечення і технічні засоби користувачів та адміністратора системи забезпечують можливість функціонування цілодобово; - Справно працює обладнання, яке складає комплекс технічних засобів; - Справно функціонує системне,базове і прикладне програмне забезпечення системи. Для забезпечення нормального режиму функціонування системи необхідно виконувати вимоги і витримувати умови експлуатації програмного забезпечення і комплексу технічних засобів системи.

  1. Перспективи розвитку, модернізації системи

АС реалізує можливість подальшої модернізації програмного забезпечення. Передбачається можливість покращення АС шляхом доповнення певними нововведеннями до інтерфейсу та функціональних можливостей

  1. Вимоги до функцій (задач), які виконуються системою

  1. Вимоги до математичного забезпечення системи

А=B+C, де А-загальна ціна; В-ціна за замовлення; С-ціна за доставку;

Якщо В<1000(грн.), то С=50(грн.);

Якщо В>1000(грн.), то С=0(грн.);

  1. Вимоги до інформаційного забезпечення системи

  1. Вимоги до середовища функціонування системи:

Операційна система: MS Windows XP та новіші версії;

Середовище розробки: MS Visiual Studio 2008/10

Версія .NET Fraemwork: 3.5 та вище;

 1. СКЛАД І ЗМІСТ РОБІТ ПО СТВОРЕННЮ(розвитку) системи

 1. Технічне завдання

 2. Сценарій роботи програми

 3. Створення базових вікон

 4. Створення інтерфейсу користувача та переходів

 5. Візуальне оформлення

 6. Реалізація підсистеми опису товару

 7. Реалізація підсистеми пошуку товару

 1. Реалізація підсистеми аналізу та порівняння товарів

 2. Реалізація підсистеми оформлення замовлення

 3. Оформлення ПЗ

 1. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ СИСТЕМИ

  1. Види, склад, обсяг і методи випробування систем

Програмний продукт тестується на працездатність на комп'ютері з необхідним, встановленим програмним забезпеченням (MS Visual Studio 2008). Для повноцінної роботи баз даних необхідна наявність всіх компонентів даного програмного продукту: модулі і таблиці з даними.

  1. Загальні вимоги до приймання робіт за стадіями:

№ етапу

Назва етапу розрахунково-графічної роботи

Терміни

виконання

Результати

1

Отримання теми розрахунково-графічної роботи

2

Затвердження ТЗ

23 лютого

ТЗ

3

Поетапна здача роботи (програма, візуалізація програми)

26-29 квітня 2011

ПЗ до РГР

4

Допуск до захисту (реалізація алгоритмів, налагоджена програми, контрольні приклади)

5 травня 2011

5

Здача ПЗ на перевірку

10 травня 2011

ПЗ перевірена

6

Захист курсової роботи

15 травня 2011

Пояснювальна записка + СD + програма + презентація

 1. ВИМОГИ ДОСКЛАДУТА УТРИМАННЯРОБІТЗ ПІДГОТОВКИОБ'ЄКТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕННЯСИСТЕМИ В ДІЮ:

- Забезпечити присутність користувачів на навчанні роботі з системою, що проводиться Виконавцем; - Забезпечити відповідність приміщень та робочих місць користувачів системи відповідно до вимог, викладених у цьому ТЗ; - Забезпечити виконання вимог, що пред'являються до програмно-технічних засобів, на яких має бути розгорнуто програмне забезпечення АС ; - Спільно з Виконавцем підготувати план розгортання системи на технічних засобах Замовника;

 1. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТУВАННЯ

1. Технічне завдання. ГОСТ 34.602-89

2. Пояснювальна записка. ГОСТ 19.404-79

3. Текст програми. ГОСТ 19.401-78

4. Опис програми. ГОСТ 19.402-78

5. Керівництво системного програміста 19.503-79.

 1. ДЖЕРЕЛАРОЗРОБКИ

 • Технічне завдання ГОСТ 34

 • Э. Троелсон «С# та .NET»

 • Петцольд Ч. - Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. Мастер-класс - 2006

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.