Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мала гр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.08.2019
Размер:
102.4 Кб
Скачать

Динамічна характеристика малої групи

План:

 1. Психологічна структура малої групи.

 2. Структурні кмпоненти психології малої групи.

 3. Поняття групової динаміки.

 4. Школа групової динаміки К.Левіна: основні здобутки.

 5. Механізми групової динаміки.

Завдання до семінару:

  1. Охарактеризуйте поняття «Колектив».

  2. Розкрийте поняття «Організація».

  3. Дайте порівняльну характеристику поняттям «Колектив» та «Організація».

Мала група має свою психологічну структуру, яка включає:

 • композиційну підструктуру, тобто сукупність соціально-психологічних характеристик членів групи, що є значущими з точки зору складу групи як цілого.

Необхідно брати до уваги кількісний і якісний склад групи як цілого. Крім того, дуже важливо мати чітке уявлення про національність і соціальне походження її членів, чиї психологічні особливості впливають на характер їх спільної діяльності, міжособистісних відносин між ними, своєрідність утворення неформальних мікро груп, статус і позиції багатьох людей в них.

 • підструктуру міжособистісних переваг, тобто прояви сукупності реальних між особистісних зв’язків її членів, існуючих між людьми симпатій і антипатій, які першочергово швидко фіксуються за допомогою методу соціометрії.

Соціометрія дає можливість виявити наявність стійких взаємних переваг членів групи, на основі якого можливо будувати стійкі передбачення про те, що на які з них зорієнтовані конкретні особистості, як в ній існують люди з різним авторитетом і індивідуально-особистісними особливостями, які взаємовідносини присутні між ними і т.д.

 • комунікативну підструктуру, - сукупність позицій членів малої групи в системах інформаційних потоків, що існують як між ними самими, так і зовнішнім середовищем, яке відображує, крім того, сконцентрованість у них того чи іншого об’єму різних знань.

Володіння ними – важливий показник положення члена групи, так як доступ до отримання і збереження інформації забезпечує йому в ній особливу роль, додаткові привілегії.

 • підструктуру функціональних відносин – сукупність прояву різноманітних взаємозалежностей членів малої групи, які є наслідком здатності ними грати певну роль і виконувати певні обов’язки.

Група являє собою складний організм, в якому люди займають в силу специфіки функціонування їх індивідуально- і соціально-психологічних якостей різне положення, виконують різні обов’язки і відчуваючи в зв’язку з конкретною роллю певне відношення один до одного.

Психологічна структура малої групи

Комунікативна

Міжособистісних переваг

Мала група як самостійний суб’єкт діяльності і спеціального аналізу характеризується з точки зору змісту її психології.

Вона, як і всіляка інша спільність людей, поєднана єдністю духовного життя і психології, які мають власні особливості, які не зводяться до суми проявів індивідуально-психологічних рис людей, які входять до її складу, і які функціонують у вигляді:

- взаємовідносин (між особистісні відносини) – суб’єктивні зв’язки, що виникають в результаті взаємодії людей і супроводжуються різними емоційними переживаннями індивідів, які в них приймають участь.

Взаємовідносини обумовлюють стимули спільної діяльності і поведінки людей, механізми формування і саморозвитку малої групи.

- групових прагнень, до яких належать цілі, задачі, потреби, мотиви (інтереси і цінності), які покладені в основу поведінки і спільних зусиль членів малої групи.

Формування і розвиток системи її прагнень відбувається під впливом умов суспільного життя і діяльності людей.

- групових настроїв, які являють собою складні емоційні стани, загальне емоційне на лаштування членів групи, сукупність переживань, які оволодівають ними в певний період, що визначають спрямованість , орієнтацію і характер усіх проявів психології групи і окремих її членів.

Групові настрої підсилюють почуття окремих людей, впливають на їх життя і діяльність усієї групи в цілому.

- традицій, які являють собою утворені на основі довготривалого досвіду спільної діяльності її членів і встановлені в їх житті норми, правила і стереотипи поведінки і дій, повсякденного спілкування між людьми, дотримання яких стало потребою кожного члена малої групи.

Психологія малої групи в той чи інший проміжок часу характеризується певним станом, настроєм, своєрідною атмосферою. Вона і визначає ефективність і спрямованість прагнень її членів, а також вплив групи на особистість і в цілому – на дії і поведінку людей.

Оскільки кожна група є живим осередком суспільного організму її психології також притаманні риси більш великих за обсягами спільностей /національних, класових, конфесійних, професійних, вікових та ін./. Разом з тим психологія малої групи на відміну від них більш специфічна, що обумовлено особливостями життєдіяльності саме її членів і своєрідністю їх особистої взаємодії і спілкування.

ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ