Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laboratorna_19.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
89.09 Кб
Скачать

Лабораторна робота №19

Тема: Excel. Побудова діаграм.

Мета: Ознайомитись з видами діаграм і вміти їх будувати за числовими даними з побудованих раніше таблиць.

Прилади та обладнання: персональний комп’ютер, операційна система Windows XP/NT, табличний процесор MS Excel.

Допуск до проведення лабораторної роботи: Виконання тестових завдань з використанням комп’ютерної програми.

Теоретичні питання:

  1. Загальна будова діаграм.

  2. Види діаграм.

  3. Порядок створення діаграм.

Короткі теоретичні відомості:

Загальна будова діаграми MS Excel

В табличному процесорі MS Excel результати обчислень можна представляти як в звичайному числовому, так і в графічному. Крім того за допомогою діаграми легше оцінювати та обґрунтовувати результати обчислень.

Excel має велику бібліотеку типів діаграм, як двовимірних так і тривимірних. Серед них можна виділити 14 основних типів:

Гістограма. Використовується для представлення співвідношення змін величин протягом певного часу. В ній категорії розміщені по горизонталі, а значення по вертикалі. Вона містить як двомірні так і просторові підтипи.

Лінійна діаграма. Відображає значення в окремі компоненти часу, або певні співвідношення компонент. Схожа на попередню, але категорії розміщені по вертикалі, а значення по горизонталі.

Графік. Відображає реальні зміни даних за однакові проміжки часу.

Кругова. Відображає співвідношення частин цілого. Є зручним якщо потрібно виділити певний важливий компонент даних.

Точкова. Показує взаємозв'язок між числовими значеннями в кількох рядах даних. Використовується для представлення наукових даних.

Діаграма з областями. Відображає співвідношення величин протягом певного часу. Він демонструє об'єм змін.

Кільцева. Аналогічна круговій.

Пелюсткова. Відображає зміни рядів даних у відношенні до центральної точки та один відносно одного. Всі точки одного ряду з'єднуються прямими лініями.

Поверхнева. Відображає безперервну зміну значень, організованих у вигляді двовимірного масиву.

Пузиркова. Дозволяє порівнювати набори з трьох значень.

Біржева. Для відображення щоденної зміни біржових даних та інших даних фінансового ринку. Для її побудови потрібно мати набори з 4 значень (відкриття, закриття, вище та нище).

Циліндрична. Це об'ємна гістограма, в якій колонки мають форму циліндра. Конічна. Це об'ємна гістограма, в якій колонки мають форму конусів.

Пірамідальна. Це об'ємна гістограма, в якій колонки мають форму пірамід.

Крім 14 стандартних типів діаграм Excel має ще набір із 20 додаткових типів.

Будова діаграми:

Основним елементом будь-якої діаграми є, звичайно об'єкти, які графічяо відображають дані ЕТ, тобто власне діаграма (б). Вигляд графічних об'єктів діаграми залежить від її типу. Окремі відкладені значення (окремі об'єкти) називають вузлами діаграми. Якщо курсор миші помістити на один з вузлів діаграми, то виводиться контекстна підказка (м) до цього вузла.

Діаграма та інші її елементи розміщуються в робочому полі - прямокутне поле, в якому знаходиться діаграма. Воно забезпечує цілість діаграми і відокремлює її від решти частини аркуша ЕТ.

Всі діаграми, за виключенням кругової та кільцевої, мають хоча б дві осі (з):

горизонтальну - вісь категорій та вертикальну - вісь значень. В тримірних з'являється ще одна - вісь рядків.

На осях відкладаються числові значення відповідних даних ЕТ, за якими потрібно побудувати діаграму. Для того, щоб орієнтуватись в місцезнаходженні відкладених значень, на осях зроблено засічки (ж), крім цього біля засічок можуть вказуватись назви категорій. Їх називають мітками на осях (в). На одній із осей відкладаються числові значення, за якими будується діаграма (д). Кожна з осей може мати власні назви, тобто заголовки осей (г). Крім цього назву має і сама діаграма - заголовок діаграми (є).

Осі діаграми перетинаючись утворюють площини, які називають площинами осей (й). Площини осей поділяються на вертикальні або стіни та горизонтальну або основу.

" Площини осей можуть бути покриті спеціальною координатною сіткою.

Додатково в діаграму часто поміщають так звану легенду (к). В легенді вказуються типи заливки, кольори, візерунки, які використовуються для позначення даних на діаграмі. Ці елементи називають ключами легенди.

Крім того, на кожному з вузлів можуть бути додаткові мітки - мітки на вузлах діаграми (е). В них можуть виводитись числові значення у вузлах діаграми, назви категорій.

В діаграму також можна поміщати таблицю даних (л), в якій відображаються дані, за якими побудовано діаграму.

Порядок створення діаграм.

Для того, щоб за даними ЕТ створити діаграму, потрібно виконати наступну послідовність дій:

1-ий етап.

Виділити діапазон клітин, в якому знаходяться дані для створюваної діаграми. Причому, якщо необхідно щоб на осях діаграми отримали мітки (заголовки) окремих точок (елементів даних) діаграми, то у виділену ділянку слід включити текстові клітини.

2-ий етап.

Після цього в меню Вставка вибрати команду Диаграма або відповідну піктограму на панелі інструментів. При цьому відкривається вікно, що складається з 2-ох закладок. В закладці Стандартные потрібно вибрати тип створюваної діаграми, а в розділі Вид - її підтип. Після вибору - натиснути кнопку Далее для переходу до наступного етапу створення діаграми.

3-ій етап.

Відкривається діалогове вікно Источник даных диаграммы, яке складається з двох закладок. В закладці Диапазон даных вказано діапазон абсолютних адрес клітин, за якими будується діаграма. В закладці Ряд вказано назви рядів даних в діаграмі. Після вибору - натиснути кнопку Далее для переходу до наступного етапу створення діаграми.

4-ий етап

Відкривається вікно, яке складається з 6 закладок: Заголовки (встановлення заголовків), Оси (встановлює на яких осях вказувати назви міток), Линии сетки (встановлює лінії розбивки для координатних сіток діаграм), Легенда (дозволяє встановити на діаграмі легенду), Подписи даньїх (встановлює тип інформації яка вказується в якості міток на вузлах діаграми), Таблиця даньїх (виводиться в діаграмі таблиця даних). Після вибору - натиснути кнопку Далее для переходу до наступного етапу створення діаграми.

5-ий етап

Відкривається вікно, в якому потрібно вибрати чи встановити діаграму як окремий об'єкт на робочому листі чи на спеціальному листі діаграми.

Форматування та редагування частин діаграм здійснюється за допомогою контекстного меню вибраних частин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]