Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АД экономика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
1.16 Mб
Скачать

Реферат

Пояснювальна записка: 39 cтор., 25 табл., 4 джерела.

Об’єктом дослідження являється визначення розміру капітальних вкладень на будівництво ділянки автомобільної дороги.

Мета роботи: придбання навичків з розрахунку загальної вартості капітальних вкладень на будівництво ділянки автомобільної дороги IIІ категорії довжиною 14 км в Київської області.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати розрахунки одиничної вартості, скласти локальні кошториси на підготовчі роботи, на улаштування земляного полотна та дорожнього одягу, визначити розмір накладних витрат за локальними кошторисами та на підставі цих документів необхідно скласти зведений кошторисний розрахунок.

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ, НОРМАТИВНА ТРУДОМІСТКІСТЬ, ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС, КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ, КАЛЬКУЛЯЦІЯ, ПРЯМІ ВИТРАТИ, БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ.

ВСТУП

Дорожньо-будівельне виробництво має свої специфічні організаційні особливості. До числа найбільш характерних з них відносять: різноманіття дорожньо-будівельної продукції, лінійний характер будівництва, нерівномірність обсягів робіт по довжині споруджуваної дороги, споживання великої кількості різноманітних по номенклатурі будівельних матеріалів, сезонність виконання багатьох видів робіт та ін. Ці особливості в значній мірі впливають на протікання будівельних процесів у просторі й часі й вимагають застосування спеціальних методів організації дорожньо-будівельних робіт і керування ними.

Дорожньо-будівельне виробництво являє собою складну організаційну систему як по характеру й обсягам вироблених робіт і випускаємої продукції, що, так і по засобах виробництва, що беруть участь у її випуску. Складність такої системи, її динаміка й імовірнісний характер вимагають вироблення певних, науково обґрунтованих положень, що забезпечують її нормальне функціонування й ефективні результати діяльності.

Збереження і розвиток існуючої мережі, поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг вимагає перегляду діючих нормативів для робіт з будівництва, реконструкції і ремонтові доріг, окреме місце відводиться питанням ціноутворення, визначенню вартості будівництва, розробки кошторисної документації. Саме кошторисна документація - основа для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи, оплати витрат на придбання обладнання та доставку його на будівництво, а також відшкодування інших витрат за рахунок засобів.

Таблиця 1 – Зведена відомість обсягів робіт

N п/п

Назва роботи

Од. вимі-ру

Кільк. од. виміру

Примітка

1

2

3

4

5

І Підготовчі роботи

1

Корчування дерев корчувачами-збирачами на бульдозері потужністю 130 к. с. з трельовкою до 40 м у ґрунтах природного залягання

шт.

102

За завданням

2

Засипка підкореневих ям

шт.

102

За завданням

3

Зрізка рослинного шару грунту бульдозером потужністю 130к. с. з переміщенням на 40м

м3

108080

Lвідв∙Lтр∙0,1

ІІ Земляне полотно

1

Розробка ґрунту ІІ групи прищепним скрепером з ємкістю ковша 8м3 з переміщенням на 120м

м3

12400

За завданням

2

Розробка ґрунту ІІ групи бульдо-зером потужністю 130 к. с. з переміщенням на 40 м

м3

9400

За завданням

3

Розробка ґрунту ІІ групи екскава-тором з ємкістю ковша 1,25м3 з навантаженням у самоскиди

м3

7700

За завданням

4

Транспортування грунту самоскидами на відстань 8км

т

13475

Vекс∙γгр

5

Робота бульдозером на відвалі грунтів

м3

9400

За завданням

6

Утримання землевозних доріг

м3

9400

За завданням

7

Зволоження грунту поливомийною машиною

м3

1710

(Vб+Vекс)·0,1

8

Ущільнення грунту насипу катками на пневмошинах вагою 25 т за 10 проходів по 1 сліду

м3

17100

Vб+Vе

9

Планування поверхні земляного полотна в насипу механізованим способом

м2

203975,01

10

Планування поверхні земляного полотна у виїмці механізованим способом

м2

78026,38

ІІІ Дорожній одяг

1

Улаштування підмощеного шару основи з ПГС товщиною 22см

м3

21560

b∙Lтр∙h

Продовження табл. 1

2

Улаштування шару основи відвальним домен. шлаком товщиною 16см

м2

98000

b∙Lтр

3

Улаштування нижнього шару а/б пористим товщиною 8см

м2

98000

b∙Lтр

4

Улаштування верхнього шару а/б щільним типом А товщиною 6 см

м2

98000

b∙Lтр

Укріплення узбіччя - засівом трав

м2

70000

2t∙Lтр

Таблиця 2 - Розрахунок одиничної вартості. Корчування дерев в грунтах природнього залягання корчувачами-збирачами

РЕКН: 1-195-1

Вимірювач: 100 дерев

Складено в поточних цінах стану на 27.09.2011

п/п

Шифр ресурсу

Найменування витрат ресурсів

Одиниця виміру

Кількість

Вартість, грн

Одиниця виміру

Одиниця виміру

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Заробітна плата.

Витрати праці робочих будівельників

чол/год

8,76

11,66

102,14

2

2

Середній розряд робіт

2,3

Усього

102,14

Вартість експлуатації машин та механізмів

1

201-0312

Трактор на гусеничному ходу потужністю 108 к.с.

2

209-0501

Корчувачі-збирачі з трак-тором потужністю 108 к.с.

Усього

665,58

В тому числі заробітна плата машиністів

125,18

Усього за розрахунком

767,72

Таблиця 3- Розрахунок одиничної вартості. Засипка підкореневих ям

РЕКН: 1-199-1

Вимірювач: 100 ям

Складено в поточних цінах стану на 27.09.2011

п/п

Шифр ресурсу

Найменування витрат ресурсів

Одиниця виміру

Кількість

Вартість, грн

Одиниця виміру

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Вартість експлуатації машин та механізмів

1

207-0149

Бульдозери потужністю 118 кВт (160 к.с.)

Усього

370,65

В тому числі заробітна плата машиністів

65,95

Усього за розрахунком

370,65

Таблиця 4 - Розрахунок одиничної вартості. Зрізка рослинного шару грунту

РЕКН: 1-25-2; 1-25-10

Вимірювач: 1000м³

Складено в поточних цінах стану на 27.09.2011

п/п

Шифр ресурсу

Найменування витрат ресурсів

Одиниця виміру

Кількість

Вартість, грн

Одиниця виміру

Всього

1

2

3

4

5

6

7

Вартість експлуатації машин та механізмів

1

207-0150

Бульдозери потужністю 96 кВт (130 к.с.)

Усього

7062,91

В тому числі заробітна плата машиністів

1080,11

Усього за розрахунком

7062,91

Таблиця 5 - Вартість експлуатації бортового автомобіля (ЗІЛ -133 ГЯ)

п/п

Найменування робіт

Од.вим.

Показник

1,2

Паливно-мастильні матеріали

  1. паливо:

лінійна норма витрати пального за ДБН

  1. мастильні матеріали:

норматив витрати моторної олії

ціна моторної олії, грн../л

норматив витрати трансмісійної олії, л/100

ціна трансмісійної олії, грн../л

норматив витрати пластичного мастила, кг/100

ціна пластичного мастила, грн../л

0,47

2,8

12

0,4

12,5

0,3

20,84

0,47

21,08

3

Основна заробітна плата:

зарплата машиністів, грн..

норматив витрати праці машиністів, люд-год.

0,24

0,3

0,072

4

Амортизаційні відрахування:

балансова вартість автомобіля

норма амортизаційних відрахувань,%

середньорічне напрацювання автомобіля, год.

32000

40

1750

7,31

5

Витрати на знос і відновлення комплектів шин:

ціна шини, грн..

кількість ходових шин, шт.

норматив пробігу шин, км

коефіцієнт, що враховує умови експлуатації

100

10

90000

0,85

0,013

6

Витрати на ТО і ТР:

частини, що швидко спрацьовують, грн..

витрати на ремонт та технічне обслуговування, грн..

1,48

6,54

8,02

7

Податок на транспорт

0,0036

Усього прямих витрат

37,001

Накладні витрати

5,92

8

Загальна вартість перевезень

42,92

Таблиця 6– Загальногосподарські витрати

№ п/п

Підстава

Нормативна трудомісткість люд/год

Усереднений коефіцієнт переходу

Трудомісткість в загальногосподарських витратах

Усереднена вартість людино годин в загальногосподарських витратах

I блок

Заробітна плата в прямих витратах, грн.

II блок

Усереднені показники коштів на покриття інших статей витрат

III блок

Загальна вага загальногосподарських витрат

Заробітна плата в загальногосподарських витратах, грн.

Збори на обов'язкове соціальне, пенсійне страхування та внески до фонду сприйняття занятості

Кошти на покриття інших витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

л. к. № 1-1

6467,51

0,085

551,42

18,85

10394,23

117037,42

48959,24

2,9

369551,79

428905,26

2

л. к. № 1-2

28661,86

0,085

2436,26

18,85

45923,47

282897,63

126333,07

2,9

953581,19

1125837,73

3

л. к. № 1-3

46438,37

0,085

3947,26

18,85

74405,88

622422,19

267721,34

2,9

2020801,4

2362928,62

Таблиця 7 – Локальний кошторис на підготовчі роботи

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.