Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
innov_zadachi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
04.08.2019
Размер:
74.24 Кб
Скачать

Визначити показники ефективності інновац проекту( чисту тепер вар-ть,індекс дохідності, внутрішню норму дохідності, строк окупності.)

Інвестиції в проект випуску інновац прод-ї склдатим: 1рік-2,5

2рік-1,5млн.грн, 3 рік-1млн.грн. Оптова ціна од прод-ї-181грн з ПДВ.Рентабельність за чистим прибутком-23,5%. Обсяги випуску у 2 році-80тис.шт та буд езростати на 5% щорічно до 4-го року. Частка чистого прибутку в грошов потоці-65%, ставка дисконту-15%.

Цбезпдв=181/1,2=151грн. Д2=151*80=12080тис.грн Д3=151*80*1,05=12684 Д4=151*80*1,052 =13318

12080*0,235=2838тис.гр 12684*0,235=2981 13318*0,25=3129

ЧТВ=2838/0,65 /1+0,15 + 2981/0,65 / 1+0,15_2 + 3129/0,65 /

1+0,15_3 – (2500+ 1500/1+0,15 +1000/1+0,15_2))=5878тис.гр

ІДІ=10440/4561,6=2,3; Л2=100%, ЧТВ2 більше 0, тому ІРР виходить більше 100% Строк окупнотіРВР=2 + 3804-3798/7272=2 роки. Інновація є економ доцільною.

Визначити показники ефективності інновац проекту( чисту тепер вар-ть,індекс дохідності, внутрішню норму дохідності, строк окупності.)

Під-во планує придбати технол облад вартістю 235тис.грн, що дасть мож-ть виготов 20тис.шт інновац прод-ї щорічно (починаючи з 2 року) оптова ціна виробу 5 тис.грн.щорічно протягом років експлуатації, а потужність буде використ на 71%, 76% 79%, 82% відповідно протягом 4 років експлуатаці

Норма амортиз-24% річних метод нарахув-залишковий. Дисконтна ставка-11%.

Q1=20*0,72=14,4тис.грн, Q2=20*0,76=15,2 Q3=20*0,79=15,8

Q4=20*0,82=16,4 ЧП1=(31-20)*0,75*14,4=118,8тис.грн

ЧП2=(31-20)*0,75*15,2=125,4 ЧП3=31-20)*0,75*15,8=130,35

ЧП4=31-20)*0,75*16,4=135,3тис.грн

Амор1=235*0,24=56,4тис.грн. А2=/(235-56,4)*0,24=42,9тис.гр

Ам3=(178,6-42,9)*0,24=32,5 Ам4=(135,7-32,5)*0,24=24,7тис.г

ЧТВ=118,8+56,4+5/1,15 + 125,4+42,9+5/ 1,15_2 +

130,35+32,5+5/1,15_3 + 135,3+24,7+5/ 1,15_4 - 235=257,7т.г

ІДІ=492,7/235=2 Нхай Л=90% ЧТВ=94,8+48+24,7+13-235= -54,5тис.грн. ІРР=15+ 257,7/ 257,7-(-54,5) *(90-15)=76,9%

РВР=1+ 25-156,7/288=1,27 роки. Проект є доцільним, оскільки ЧТВ більше 0, ІДІ=2, а строк окупності=1,27 роки.

Визначити більш привабливі умови продажу ліцензії. Дати аналітичний коментар розрахункам.

Під.-во розглядає два варіанти продажу ліцензії за такими даними: 1 варіант-роялті складає 8,0% чистого прибутку, 2варіант-роялті складає 17% виручки від реалізації. Ціна одинииці продукції-21грн, рентабельність прод-ї-24%, обсяг випуску-25тис.шт щоріч протяго 4 років, дисконт ставка-8%.

R=B-C\C 0,24=21-С/С= 16,9 грн.ЧПод.=(21-16,9)*0,75=3,075

ЧП=3,075*25000=76875грн. Виручка=21*25000=525000грн.

ЧТВчп=76875*0,08 +6150/1,08 + 6150/1,17 +6150/1,26=21981

ЧТВвир=525000*0,17 +89250/1,08 +89250/1,17 +89250/1,26=

319004грн.

Визначити показники ефективності проекту.

Під-во планує оптимізувати використ ключового матеріалу шляхом придбання нового устаткування вартістю 350тс.грн. Коефіцієнт використ матер зросте з 0,85 до 0,93,що забезпечить економію. Маса матеріалу у виробі-5кг, цін матеріалу-10тис.грн/т, річний обсяг випуку-14тис.шт. Реалізація проекту також дозволить вивільнити 3 працівників, річний фонд оплати праці з них-12,3тис.грн.Термін реаліз проекту-4роки, норма аортиз-24% річних, метод нарахув- рівномірний, ставка дисконту-15%.

Потреба в аматеріалі=5*14000=70000кг=70т

Цмат=70*10=700тис.грн. Екон=(0,93-0,85)*700=56тис.грн

Амор350*0,24=84тис.грн. Екон на оплаті=12,3*3+36,9тис.г

ЧТВ=56+84+36,9 + 56+84+36,9/1,15 +56+84+36,9/1,15_2 +

56+84+36,9/1,15_3 - 350=231,1тис.грн.

РВР= 2+ 350-330,7/464,7=2,04роки.

Термін окупи=0,24, що є меншим від запланованого, дозволить зменшити витрати за рахунок збільшення коефіцієнту використ матеріалу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]