Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laba_5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Допоміжні рухи

Швидкі переміщення стола, поперечних направляючих та консолі здійснюються від електродвигуна минаючи коробку подач, через вал ХІІ, гвинтові колеса 12-24, фрикційну муфту М2, вал ХІІІ, передачу 32-42, центральний вал ХІV коробки реверсів, розподільну шестерню 42 та далі на всі робочі органи верстата (ходові гвинти ХVІ, ХVІІІ, ХХІІ).

Наявність обгінної муфти М0 на валу ХІІІ дозволяє виконувати швидкі переміщення виконавчих органів верстата, не вимикаючи робочої подачі.

Швидкість швидкого переміщення стола Sб в поздовжньому напрямі визначається з виразу

мм/хв.

Ручні установочні переміщення стола, поперечних направляючих та консолі виконуються відповідно маховиками Мх1, Мх2 та рукояткою Р, встановленими на кінцях ходових гвинтів ХХІІ, ХVІІІ та ХV.

РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ФРЕЗЕРУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ

Фрезеруванням можна обробляти площини, пази з прямолінійним та гвинтовим направленням, фасонні поверхні та ін. Цей процес забезпечує обробку з точністю по 6-12-му квалітетам СТ СЭВ 144-75 та шорсткість поверхні в межах Ra = 0,32-10 мкм (ГОСТ 2789-73).

На рис. 2 наведено схеми фрезерування поверхонь на горизонтально-фрезерувальних верстатах з застосуванням різних типів фрез. Рухи, що приймають участь у формоутворенні поверхонь в процесі різання, на схемах зазначені стрілками.

Фрезерування виконують:

- горизонтальних площин – циліндричними фрезами (рис. 2, а). Доцільно обробляти площини шириною до 120 мм, при цьому довжина фрези повинна бути трохи більше ширини оброблюваної заготовки;

- вертикальних площин – торцевими фрезерувальними головками та фрезами (рис. 2, б);

- нахилених площин та скосів – однокутовою або двохкутовою фрезою (рис. 2, в);

- прямокутних пазів – дисковими трьохсторонніми фрезами (рис. 2, г);

- фасонних пазів – фасонними дисковими фрезами (рис. 2, д);

- кутових пазів – двохкутовими фрезами (рис. 2, е);

- пазів під сегментні шпонки – дисковими фрезами (рис. 2, ж);

- фасонних поверхонь незамкненого контуру з криволінійною твірною та прямолінійною направляючою – фасонними фрезами відповідного профілю (рис. 2, з);

- циліндричних зубчатих колес – модульними дисковими (або пальцевими) фрезами, що є фасонними фрезами з затилованими зубами, профіль ріжучої частини яких повинен відповідати профілю впадин нарізуваних колес (рис. 2, и).

Відомо, що профіль зуба шестерні даного модуля залежить від числа зубців (чим більше зубців, тим профіль зуба пряміше, тобто евольвента, якою окреслено профіль зуба, має меншу кривизну). Отже, для відтворення точного профілю впадини зубців цим методом необхідно мати стільки фрез кожного модуля, скільки зубців може бути в нарізуваних колесах, що практично неможливо. Тому в практиці зубонарізання використовуються

Рис. 2. Схеми деяких робіт, що виконуються на

горизонтально-фрезерувальних та універсально-фрезерувальних верстатах

набори з восьми фрез, що дають іноді значні відхилення від теоретичного профілю, з 15 фрез, що дозволяють дещо менші відхилення, та з 26 фрез. Кожній фрезі в наборі присвоєно свій номер та вказано інтервал чисел зубців, які можна нарізати даною фрезою. Таким чином, при зубонарізанні відбувається копіювання не потрібного, а наближеного профілю фрези.

При зубофрезеруванні за методом копіювання кожну впадину нарізають індивідуально, а заготовку періодично обертають за допомогою ділильної головки. При цих роботах фрезі надають головний обертальний рух, а заготовці – поздовжню подачу. Після фрезерування однієї впадини стіл верстата відводять у вихідне положення й заготовку обертають на 1/z частину оберту (z – число зубців нарізуваного зубчатого колеса) та починають повторний цикл роботи для фрезерування наступної впадини і т.д.

Окрім неточності профілю зуба, нарізання шестерень дисковими модульними фрезами не дає високої точності по кроку зубців, що пояснюється похибками ділильної головки. До цього слід ще додати зниження продуктивності праці через наявність холостих ходів стола верстата. Тому метод копіювання застосовується головним чином при відсутності зубонарізних верстатів на підприємствах з індивідуальним або мілкосерійним характером виробництва, в ремонтних майстернях, а також для нарізання зубчатих колес невисокої точності.

Фрезерування гвинтових канавок виконують на універсально-фрезерувальному верстаті при неперервному обертанні заготовки (рис. 2, к), яку встановлюють в центрах ділильної головки та задньої бабки. В процесі обробки заготовка отримує два рухи – обертальний від гвинта продольної подачі стола через змінні колеса та поступальний вздовж осі разом зі столом. Обидва рухи узгоджуються таким чином, що при переміщенні стола вздовж осі на крок гвинтової канавки заготовка робить один оберт. Для отримання гвинтової канавки потрібного профілю стіл верстата з заготовкою обертають на кут її нахилу β, а якщо положення гвинтової канавки задано кутом підйому ω, то на кут 900-ω.

Звіт

Студентки 372 групи

Савельєвої Ангеліни

Лабораторна робота №5

Аналіз кінематики універсально-фрезерувального верстата

6Н81та роботи, що виконуються на фрезерувальних верстатах

Фреза дискова трьохстороння.

6.051003.372.09.05

Дата

Підпис

№ докум.

Арк

Змін.

13

Акр

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]