Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цивільне.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.07.2019
Размер:
53.39 Кб
Скачать

Розглянемо реорганізацію юридичної особи через приєднання.

Коли приєднується один або кілька суб'єктів господарювання до іншого, до цього утвореного переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання.

Оголошення про реорганізацію підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку до газети «Урядовий кур'єр» та/або офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб'єкта господарювання протягом 10 днів з дня припинення діяльності суб'єкта господарювання.

Реорганізація юридичної особи проводиться, якщо нема податкового боргу або є дозвіл податкового органу.

Етапи реорганізації юридичних осіб

Перший етап

У разі припинення юридичної особи через приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписують уповноважені особи юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридична особа – правонаступник (ч. 3 ст. 34 Закону № 755).

Учасники юридичної особи, суд або орган, що ухвалив рішення про її припинення (реорганізацію), зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який відтак вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває в процесі припинення (ст. 105 ЦКУ).

Учасники юридичної особи, суд або орган, що ухвалив рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи. Отже, рішення щодо припинення юридичної особи має містити дані про склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) юридичної особи, ідентифікаційний номер.

З призначенням комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

Другий етап

Заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного) державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи такі документи (ст. 34 Закону № 755):

– нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

– документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про ухвалення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації – плата становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (17 грн. x 3 = 51 грн.) (ч. 20 ст. 22 Закону № 755).

Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами 1 і 2 ст. 34 Закону № 755.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи забороняється:

– проводити державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, щодо якої ухвалено рішення про припинення;

– вносити зміни до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про відокремлені підрозділи;

– проводити державну реєстрацію юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої ухвалено рішення щодо припинення (ч. 2 ст. 35 Закону № 755).

Третій етап

Голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, передбаченої законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинен подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладеного) державному реєстратору такі документи (ст. 37 Закону № 755):

– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок приєднання;

– свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

– оригінал установчих документів;

– нотаріально засвідчену копію передавального акта. Передавальний акт повинні затвердити засновники (учасники) юридичної особи або орган, який ухвалив рішення про припинення юридичної особи. Справжність підписів голови та членів комісії з припинення юридичної особи на передавальному акті повинна бути нотаріально засвідчена;

– довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

– документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (якщо є податковий борг);

– довідку відповідного органу державної податкової служби про те, що нема заборгованості по податках, зборах (обов'язкових платежах);

– довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про те, що нема заборгованості;

– довідки відповідних органів фондів соціального страхування про те, що нема заборгованості.

Строк державної реєстрації припинення юридичної особи не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів.

Зміни до установчих документів юридичної особи, що не припиняється внаслідок приєднання, підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок приєднання. Приєднання вважається завершеним із часу державної реєстрації припинення юридичної особи та державної реєстрації відповідних змін до установчих документів юридичної особи – правонаступниці.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення (ч. 2 ст. 104 ЦКУ).

Реорганізація в деяких випадках може бути способом припинення юридичної особи, а в інших – способом створення юридичної особи, відтак, виділення юридичної особи зі складу існуючої юридичної особи спричинює виникнення юридичної особи, а не її припинення. Почасти припинення юридичної особи в процесі реорганізації збігається з виникненням юридичної особи. При злитті, розділенні та перетворенні має місце як припинення, так і виникнення юридичних осіб.

У Господарському кодексі України 2003 р. термін «реорганізація» зустрічається у ст. 56, присвяченій порядку створення суб’єктів  господарювання, і у ст. 59, присвяченій порядку їх припинення, причому у кожній з цих статей термін «реорганізація суб’єкта господарювання» вживається з різним змістом, що само по собі не дуже вдало. Крім того, невдало цей термін використано і у ст. 56, бо в результаті приєднання нова юридична особа не утворюється, а має місце лише припинення однієї або кількох юридичних осіб при збереженні юридичної особи, до якої переходять права та обов’язки юридичних осіб, які припинили власну діяльність.

У Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» поняття „реорганізація” застосовується лише в зв’язку з припиненням юридичних осіб. У Держпідприємництві досить вдало вирішили проблему, пов’язану з поняттям „реорганізація”, оскільки у згаданому наказі від 9 червня 2004 р. не вказали як вид реорганізації у процесі створення юридичної особи приєднання, хоча цей термін використовується у ст. 56 Господарського кодексу України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]