Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Новий текстовий документ (2)

.txt
Скачиваний:
12
Добавлен:
20.05.2019
Размер:
35.29 Кб
Скачать
484. Який перкуторний феномен зустрічається одночасно з крепітацією при крупозній пневмонії в
стадії розпалу?
з’являється притуплення перкуторного звуку
з’являється тупий звук
зберігається ясний легеневий звук
з’являється тимпаніт
з’являється коробковий звук
485. Який показник крові найбільш повно відображає азотовидільну функцію нирок?
креатинін
залишковий азот
сечова кислота
сечовина
електроліти
486. Який синдром характерний для всіх варіантів клінічного перебігу гострого та хронічного
гломерулонефриту?
сечовий
гіпертензивний
нефротичний
гостра ниркова недостатність
хронічна ниркова недостатність
487. Який шлях розповсюдження інфекції має головне значення для вторинного пієлонефриту?
по просвіту сечоводу, шляхом міхурно-сечовідного рефлюкса
лімфогенний
гематогенний
із сусідніх органів
по стінці сечоводу
488. Який шлях розповсюдження інфекції має найменше значення при первинному пієлонефриті?
гематогенний
по просвіту сечоводу (міхурно-сечовідний рефлюкс)
по стінці сечоводу
лімфогенний
із сусідніх органів
489. Якийвид анемії можна припустити у хворої при наявності у неї скарг на загальну слабкість,
підвищену стомлюваність, задишку, ламкість волосся, витончення нігтів, утруднене
проковтування сухої їжі?
залізодефіцитна анемія
фолієводефіцитна анемія
гемолітична анемія
хронічна постгеморагічна анемія
апластична анемія
490. Яким методом вимірюється максимальна пікова об’ємна швидкість форсованого видиху:
пікфлоуметрією
спірометрією
аудіометрією
пневмотахометрією
ергоспірометрією
491. Якими клінічними ознаками характеризується хронічний коліт?
ділянки товстої кишки спазмовані, болючі
позитивний симптом Мерфі
"плюскіт" при пальпації сліпої кишки
ослаблення пульсації черевної аорти
позитивний симптом Менделя
492. Якими ранніми симптомами характеризується хронічна ниркова недостатність?
зниженням швидкості клубочкової фільтрації
олігурією
набряками
збільшенням осмолярності сечі
анемією
493. Які відмінності за клінічними ознаками набряку легень від серцевої астми?
клекочуче дихання, рожеве пінисте харкотиння, вологі середньо- і крупно міхурцеві хрипи в нижніх
і середніх відділах легень
скловидне в’язке харкотиння
гнійне харкотиння повним ротом
наявність спіралей Куршмана в харкотинні
«іржаве» харкотиння
494. Які властивості вільного (непрямого) білірубіну?
пов'язаний з білком
пов'язаний з глюкуроновою кислотою
розчинний у воді
виводиться з сечею в нормі
не зазнає трансформації у печінці
495. Які дані аускультації легень при крупозній пневмонії в стадії розпалу хвороби
(опечінкування)?
бронхіальне дихання
крепітація
вологі звучні хрипи
вологі незвучні хрипи
ослаблене везикулярне дихання
496. Які дані аускультації легень при крупозній пневмонії в стадії розрішення?
крепітація
амфоричне дихання
стридорозне дихання
бронхіальне дихання
саккодоване дихання
497. Які дані аускультації легень при крупозній пневмонії в стадії розпалу (опечінкування):
бронхіальне дихання
посилене везикулярне дихання
ослаблене везикулярне дихання
крепітація
вологі звучні хрипи
498. Які дані аускультації над трикутником Гарлянда?
бронхіальне або везикулярне дихання
ослаблене везикулярне дихання
шум тертя плеври
посилене везикулярне дихання
вологі незвучні хрипи
499. Які дані аускультації над трикутником Раухфуса-Грокко:
ослаблене везикулярне дихання або його відсутність
посилене везикулярне дихання
бронхіальне або везикулобронхіальне дихання
шум тертя плеври
пуерильне дихання
500. Які дані аускультації при ексудативному плевриті над рідиною?
везикулярне дихання ослаблене або відсутнє
бронхіальне дихання
амфоричне дихання
шум тертя плеври
везикулярне дихання
501. Які дані можна виявити при динамічному огляді грудної клітки у хворого з ексудативним
плевритом:
відставання ураженої сторони при диханні
збільшення полів Креніга
збільшення ексудації легень на ураженому боці
згладженість міжреберних проміжків
збільшення ураженої половини грудної клітки
502. Які дані можна виявити при статичному огляді пацієнтів з ексудативним плевритом?
згладженість міжреберних проміжків, збільшення ураженої половини грудної клітки
западання ураженої сторони, збільшення її розмірів
прискорене дихання, вимушене положення
участь допоміжної дихальної мускулатури в акті дихання
збільшення полів Креніга
503. Які дані пальпації грудної клітки при крупозній пневмонії?
про яку стадію крупозної пневмонії іде мова?
посилення голосового тремтіння
ослаблення голосового тремтіння
зникнення голосового тремтіння
незначне посилення голосового тремтіння
504. Які дані перкусії грудної клітки при крупозній пневмонії в стадії розпалу хвороби?
тупість
вкорочення перкуторного звуку
тимпаніт
ясний легеневий звук
притуплений тимпаніт
505. Які дані порівняльної перкусії легень у хворого з крупозною пневмонією в початковій стадії
хвороби (приливу)?
вкорочення перкуторного звуку
ясний легеневий звук
тимпаніт
притуплений тимпаніт
повна тупість
506. Які дані порівняльної перкусії у пацієнта з крупозною пневмонією в стадії розпалу
(опечінкування)?
тупість
вкорочення перкуторного звуку
тимпаніт
притуплений тимпаніт
ясний легеневий звук
507. Які з наведених змін сечі є найбільш характерними для первинного хронічного пієлонефриту?
зменшення відносної щільності сечі, лейкоцитурія, бактеріурія
протеїнурія більше ніж 3,5 г на добу
еритроцитурія, циліндрурія при незміненій питомій вазі сечі
протеїнурія менша ніж 3 г на добу, еритро- цитурія, циліндрурія
зниження питомої ваги сечі
508. Які з наведених клінічних даних свідчать про наявність ІІ стадії гіпертонічної хвороби?
симптоми Салюся-Гуна І та ІІ на очному дні
наявність інсульту
інфаркт міокарду
відсутність змін у сечі
гіпертрофія правого шлуночка
509. Які з наведених нижче циліндрів можуть виявлятися в сечі в нормі?
гіалінові
лейкоцитарні
зернисті
воскоподібні
еритроцитарні
510. Які з наведених проб дозволяють оцінити здатність нирок концентрувати та розводити сечу в
фізіологічних умовах?
проба Зимницького
проба Нечипоренка
проба Каковського-Аддіса
концентраційна проба Фольгарта
трьохстаканна проба
511. Які з наведених уражень найбільш характерні для активного ревматизму?
підшкірні вузлики в ділянці кісткових виступів
вузлики Ослера
вузлики Гебердена
плями Лукіна-Лібмана
папульозна висипка на кінцівках
512. Які з перерахованих методів дослідження не застосовують для діагностики цирозу печінки?
шлункове зондування
лапароскопія
ехографія
радіонуклеїдне сканування
пункційна біопсія
513. Які з перерахованих показників не відповідають нормі?
зв'язаний білірубін - 28 мкмоль/л
загальний білірубін в крові - 18 мкмоль/л
вільний білірубін - 10 мкмоль/л
уробілін в сечі - реакція негативна
стеркобілін в калі-реакція негативна
514. Які з перерахованих пухлин найчастіше метастазують в плевру:
рак легені
рак простати
рак яєчників
рак поперечно-ободової кишки
рак шлунка
515. Які з перерахованих симптомів є життєвими показаннями для проведення плевральної
пункції?
рівень рідини до ІІ ребра
анемія
кардіалгія
екстрасистолія
гіпертермія
516. Які з перерахованих симптомів не можуть бути при печінковій недостатності?
гіперхолестеринемія
ейфорія, що змінюється депресією
зменшення розмірів печінки
геморагічний синдром
гарячка
517. Які з перерахованих симптомів не характерні для гепато-лієнального синдрому з явищами
гіперспленізму?
тромбоцитоз
тромбоцитопенія
анемія
лейкопенія
лімфопенія
518. Які з перерахованих симптомів не характерні для синдрому портальної гіпертензії:
гінекомастія
спленомегалія
стравохідно-шлункова кровотеча
асцит
анасарка
519. Які захворювання можуть провести до гострої лівошлуночкової недостатності?
все перечислене
стеноз лівого ?-V отвору
гострий гломерулонефрит, циклічний варіант
гіпертензивний криз
Q-інфаркт міокарду
520. Які зміни білкового складу крові не є характерними для нефротичного синдрому?
гіперальбумінемія
гіпоальбумінемія
гіпер-альфа-2-глобулінемія
гіпер-бета-глобулінемія
гіпер-гама-глобулінемія
521. Які зміни в аналізі сечі характерні для хворих на гіпертонічну хворобу?
протеїнурія
лейкоцитурія
мікрогематурія
підвищення питомої ваги
оксалатурія
522. Які зміни в протеїнограмі крові характерні для хронічного гепатиту:
гіпоальбумінемія
нормоальбумінемія
гіперальбумінемія
гіпоглобулінемія
нормоглобулінемія
523. Які зміни в сечі є найбільш характерними для первинного хронічного пієлонефриту без ХНН?
лейкоцитурія, бактеріурія
протеїнурія, що перевищує 3,5 г/доб
гематурія
циліндрурія
гіпостенурія
524. Які зміни виникають в системі згортання крові при цирозах печінки?
зниження загальної коагулюючої активності плазми
підвищення загальної коагулюючої активності плазми
підвищення вмісту протромбіну
підвищення вмісту фібриногену
показники коагулюючої функції печінки не змінюються
525. Які зміни вмісту електролітів в периферичній крові є найбільш характерними для
термінальної ХНН?
гіперкаліемія
гіперкальціемія
гіперфосфатемія
гіпомагніемія
гіпохлоремія
526. Які зміни можна виявити при пальпації грудної клітки над рідиною при ексудативному
плевриті?
ослаблення або зниження голосового тремтіння
посилення голосового тремтіння
незначне посилення голосового тремтіння
може відчуватись пальпаторне відчуття шуму тертя плеври
не відмічається ніяких змін
527. Які зміни можна виявити при перкусії грудної клітки над плевральним ексудатом?
тупість або притуплення
тимпаніт
притуплення
ясний легеневий звук
коробковий звук
528. Які зміни на очному дні не характерні для артеріальної гіпертензії?
розширення вен
звитість судин
розширення артерій сітківки
крововиливи в сітківку
все перечислене
529. Які зміни перкуторного звуку відбуваються над межею плеврального ексудату?
притуплений тимпаніт
ясний легеневий звук
тимпанічний звук
тупість
вкорочення перкуторного звуку
530. Які зміни перкуторного звуку відбуваються над трикутником Гарлянда:
притуплення легеневого звуку
тимпаніт
тупість
притуплений тимпаніт
ясний легеневий звук
531. Які зміни перкуторного звуку проходять над трикутником Раухфуса-Грокко:
тупість
притуплення перкуторного звуку
тимпаніт
ясний легеневий звук
притуплений тимпаніт
532. Які зміни при динамічному огляді грудної клітки можна виявити в стадії розпалу
(зпечінкування) крупозної пневмонії?
відставання ураженої половини грудної клітки підчас дихання
збільшення ураженої половини грудної клітки
западання ураженої половини грудної клітки
поява емфізематозної форми грудної клітки
поширення полів Креніга на стороні ураження
533. Які зміни при топографічній перкусії можна виявити у пацієнта з сухим плевритом?
зменшення активної рухомості легені на ураженій стороні
підйом нижньої межі легені
розширення полів Креніга
звуження полів Креніга
зменшення висоти стояння верхівок легені
534. Які зміни протеїнограми свідчать про активність запального процесу?
підвищення рівнів ?2-глобулінів, ?-глобулінів
підвищення рівня ?1-глобулінів
підвищення рівня ?-глобулінів
підвищення рівнів ?1-глобулінів, зниження рівня ?2-глобулінів
зниження рівня ?1-глобулінів
535. Які із вказаних методів обстеження найбільш інформативні при підозрі на ТЕЛА?
ЕКГ
аускультація
перкусія
пальпація
антропометрія
536. Які із елементів харкотиння достовірно можуть підтвердити діагноз бронхіальної астми?
кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана
лейкоцити
еритроцити
еластичні волокна
міцелій дріжджових грибів
537. Які клініко-лабораторні особливості грипозних пневмоній?
всі вищеперераховані
інтоксикація
лейкопенія
геморагічний синдром
запальні зміни в легенях з тенденцією до повільного розрішення
538. Які клінічні ознаки мають диференційно-діагностичне значення при загостренні хронічного
пієлонефриту на відміну від циститу чи уретриту?
біль в поперековій ділянці
підвищення температури
дизуричні явища
мутність сечі
болючість підчас сечовипускання
539. Які клінічні синдроми не характерні для синдрому холестазу?
папульозна висипка
жовтушність склер і шкіри
свербіння шкіри
сеча кольору «темного пива»
ахолічний кал
540. Які особливості кінцівок при цирозах печінки?
гіперемія долонь, підошв
акроціаноз
поперечна смугастість нігтів
набряки, деформація суглобів
набряки м’яких тканин кінцівок
541. Які особливості ниркових набряків?
починаються з обличчя
починаються з нижніх кінцівок
посилюються на вечір
формується асцит
онкотичного походження
542. Які показники білірубіну виходять за межі норми:
загальний білірубін - 25,52 мкмоль/л
зв'язаний білірубін - 4,3 мкмоль/л
вільний (непрямий) білірубін - 6,8 мкмоль/л
загальний білірубін - 15,52 мкмоль/л
загальний білірубін-20,5мкмоль/л
543. Які порушення сечовипускання, сечовиділення найчастіше зустрічаються при хронічному
пієлонефриті в період загострення?
дизурія, полакіурія
олігурія
анурія
гіпостенурія
болючість підчас сечовипускання
544. Які причини можуть викликати ТЕЛА?
всі перечислені
фібриляція передсердь
тромбофлебіт судин нижніх кінцівок
обширні оперативні втручання на органах малого тазу, судинах нижніх кінцівок
хронічна серцева недостатність та підвищене згортання крові
545. Які процеси проходять в бронхах при приступі бронхіальної астми:
набряк слизової, бронхоспазм, збільшення секреції в’язкого секрету келехоподібними клітинами
набряк слизової
спазм бронхів
збільшення секреції в’язкого секрету келехоподібними клітинами
набряк слизової і бронхоспазм
546. Які результати УЗД нирок найбільш інформативні для вторинного хронічного пієлонефриту?
деформація чашково-лоханкової системи
нерівність контурів нирок
зменшення розмірів нирок
збільшення розмірів нирок
всі наведені ознаки однаково інформативні
547. Які рентгенологічні ознаки характерні для ревматичного артриту?
рентгенологічні зміни відсутні
остеофіти
остеопороз субхондральної кістки
остеосклероз субхондральної кістки
крайові дефекти суглобової поверхні
548. Які ферменти не є індикаторами синдрому «цитолізу гепатоцитів»?
псевдохолінестераза
амінотрансфераза аспарагінова (AST)
амінотрансфераза аланінова (ALT)
лактатдегидрогеназа (ЛДГ5)
серомукоїди
549. Які форми раку легень залежно від локалізації і форми росту пухлини?
всі перераховані
центральний рак, ендобронхіальна форма
центральний рак, перибронхіалньа вузликова форма
периферичний рак
атипові форми раку легень (медіастінальне, карциноматоз, кісткова, мозкова)
550. Якй симптом не характерний для типового перебігу гострого гломерулонефриту?
піурія
набряки
артеріальна гіпертензія
гематурія
ниючий двобічний біль в поперековій ділянці
551. Яку контрастну речовину використовують при проведенні бронхографії?
йодоліпол
сульфат барію
проводять без Rtg-контрастної речовини
тріомтраст
йодгліцерин
552. Яку характерну для цирозу печінки ознаку можна виявити при огляді живота:
збільшення живота з випинанням правого підребер'я
обмеження рухливості в акті дихання
наявність перистальтики кишечника
пульсація в епігастральній длянці
бліде забарвлення шкіри живота
553. Якщо у пацієнта на фоні значного схуднення, анемії, затяжного кашлю, різкої загальної
слабкості, з’являється кровохаркання, то Ви можете запідозрити:
рак легень
крупозну пневмонію
дифузний бронхіт
туберкульоз легень
бронхоектатичну хворобу
554. Проявами ревматизму може бути все, крім:
енцефаліт
поліартрит
перикардит
ревмокардит
«мала хорея»
555. Прямі ознаки інфаркту міокарда задньоъ стінки на ЕКГ регіструються в відведеннях:
II; III; aVF
I; aVL; V1-V4
I; aVL; V5-V6
aVL; V1-V2
V1-V6
556. Пульс високий і скорий при:
аортальній недостатності
гіпертонічній хворобі
аортальному стенозі
мі тральній недостатності
мі тральному стенозі
557. Пульсація артерій шиї, задишка, запаморочення, поява ІІІ тону та шуму Флінта характерні
для:
аортальної недостатності
аортального стенозу
мі трального стенозу
мі тральної недостатності
гіпертронічної хвороби
558. Ранковий кашель з виділенням великої кількості гнійного харкотиння характерний для:
бронхоектатичної хвороби
бронхіальної астми
ларингіту
бронхіту
раку легень
559. Ранній біль виникає:
через 30 хв. – 40 хв після прийому їжі
через 3 год. після прийому їжі
відразу після прийомі їжі
це біль, який виникає натще
560. Для хронічного ентериту характерний біль:
в біляпупковій ділянці
в епігастрії
в лівій клубовій ділянці
розлитий біль по всьому животу
в нижніх відділах живота
561. Реакція Грегерсена направлена на:
виявлення прихованої крові в калі
встановлення вмісту соляної кислоти у шлунковому соку
виявлення уробіліну в сечі
встановлення вмісту стеркобіліну в калі
встановлення вмісту білірубіну в жовчі
562. Ревматична гарячка – це захворювання:
Сокольського-Буйо
Морганьї-Адамса-Стокса
Віллебранда
Крона
Рейтера
563. Рентгенологічне дослідження якого відділу шлунково-кишкового тракту доцільно при
портальній гіпертензії:
стравоходу
12-палої кишки
тонкого кишечника
сліпої кишки
поперечної частини ободової кишки
564. Рентгенологічною ознакою перфорацій є:
наявність газу в черевній порожнині
наявність чаш Клойберга
симптом «ніші»
конвергенція складок
565. Рефлекс Китаєва - це компенсаторний механізм, а саме:
рефлекторне звуження артеріол малого кола кровообігу
підвищення систолічного артеріального тиску
рефлекторне зниження діастолічного артеріального тиску
рефлекторне розширення артеріол малого кола кровообігу
рефлекторне звуження артеріол великого кола кровообігу
566. Ритм "перепілки" вислуховується при:
мітральному стенозі
мітральній недостатності
аортальному стенозі
аортальній недостатності
трікуспідальному стенозі
567. Ритмічне, синхронне з пульсом звуження та розширення зіниць при аортальній недостатності
носить назву:
симптому Ландольфі
симптому Мюссе
симптому Мюссі-Георгієвського
симптому Марі
симптому Мюллера
568. Різке збільшення пульсового артеріального тиску характерно для:
аортальної недостатності
мітрального стенозу
аортального стенозу
гіпертонічної хвороби
мітральної недостатності
569. Розвиток ревматизму зумовлюють:
вогнище хронічної інфекції
нераціональне харчування
гіподинамія
стреси
умови праці в холодному кліматі
570. Сегмент ST в нормі знаходиться:
на ізоелектричній лінії і його зміщення не перевищує 0,5 мм
на 1 мм вище ізоелектричної лінії
на 1 мм нижче ізоелектричної лінії
на 0,5 мм нижче ізоелектричної лінії
на 0,5 мм вище ізоелектричної лінії
571. Серед симптомів секреторної недостатності розрізняють:
проноси
відрижки кислим
збільшення маси тіла
закрепи
572. Серцева недостатність зумовлена:
вадами серця, артеріальною гіпертензією
хронічною анемією
стресом
фізичним тренуванням
підвищенням концентрації антидіуретичного гормону
573. Симптом Шепельмана при сухому плевриті – це:
посилення болю при нахилянні в зворотний бік
помірна болючість трапецієвидних м’язів
помірна болючість m.pectoralis major et mieor
вимушене положення в ліжку на хворому боці
шум- тертя плеври, який чутно на віддалі
574. Синдром Дресслера, що розвивається при гострому інфаркті міокарда, це:
аутоалергічна реакція
розрив міжшлуночкової перегородки
розрив міжпередсердної перегородки
відрив сосочкового м’яза
порушення ритму
575. Спеціфічнимі ознаками дефіциту заліза є все, крім:
жовтуше забарвлення шкіри
рica chlorotica
зниження розумової та фізичної працездатності
ламкість, витончення волосся
гіпохромна анемія
576. Спіралі Куршмана в харкотинні – це:
зліпки слизу з дрібних бронхів, які утворюються під час спазму і виділяються після його
припинення
друзи актиноміцет
зліпки клітин епітелію з порожнини рота
ацидофільні лейкоцити
кристали жирних кислот
577. Спленомегалія при захворюваннях печінки є проявом:
портальної гіпертензії
печінково-клітинної недостатності
дискінезії жовчевидільних шляхів
холангіту
578. Стенокардія напруги ФК I:
приступ виникає при дуже швидкій ходьбі і бігу
приступ виникає рано вранці при підйомі
приступ виникає при прискореній ходьбі, підйомі по сходах після їди, в холодну погоду чи
емоціональному стресі
навантаження на велоергометрі ROW викликають стенокардію
приступ виникає при ходьбі на відстань 100-200 м чи підйомі по сходах у звичному темпі
579. Стенокардія напруги ФК II виникає:
приступ виникає при прискореній ходьбі підйомі по сходах після їди, в холодну погоду чи
емоціональному стресі
приступ виникає рано вранці при підйомі
приступ виникає при дуже швидкій ходьбі і бігу
навантаження на велоергометрі 80W викликають стенокардію
приступ виникає при ходьбі на відстань 100-200 м чи підйомі по сходах у звичному темпі
580. Стенокардія напруги ФК III виникає:
приступ виникає при ходьбі 100-200 м по рівній місцевості або підйомі на 1-2 прольоти сходової
клітки
навантаження на велоергометрі 60W провокує приступ
їзда на велосипеді зі швидкістю 10-12 км /год визиває приступ
приступ виникає при підйомі на 3-4 поверх
приступ виникає при незначному фізичному навантаженні
581. Стенокардія напруги ФК IV виникає:
приступ виникає при ходьбі до 100 м по рівній місцевості а також в спокої
їзда на велосипеді зі швидкістю 10-12 км / год виникає приступ
приступ виникає при незначному фізичному навантаженні та в спокої
приступ виникає при підйомі до 2-3 поверху
навантаження на велоергометрі 80 W провокує приступ
582. Стенокардія являється проявом:
відносної або абсолютної недостатності кровопостачання міокарду
мітрального стенозу
помірного венозного притоку до серця
легеневої недостатності
атеросклероз аорти
583. Стілець типу "малинового желе" є характерним для:
неспецифічного виразкового коліту
гемороїдальної кровотечі
шлункової кровотечі
раку прямої кишки
тонкокишкової кровотечі
584. Сухі хрипи вислуховуються при:
бронхіті
гідропневмотораксі
пневмонії, особливо крупозній
абсцесі легень
при наявності рідкого вмісту в просвіті бронхів
585. Сфігмографія – це графічна реєстрація:
пульсових коливань артерій
венного пульсу
змін опору тканин тіла електричному струму
появи тонів Короткова
швидкості систолічного наповнення і діастолічного спорожнення артерій
586. Тільця Жолі і кільця Кебота визначаються при анемії:
В12 – фолієводефіцитна
гостра постгеморагічна
гемолітична
залізодефіцитна
хронічна постгеморагічна
587. Точкою проекції жовчного міхура на передню черевну ділянку є:
точка Кера
точка Дежардена
точка Мейо-Робсона
точка Боаса
588. Трахеобронхіальний секрет є результатом секреторної діяльності:
бокаловидних клітин
циліндричних клітин
війчастого епітелію
слинних залоз
циліндричного і війчастого епітелію
589. Тривалість інтервалу PQ становить:
0,12-0,20 с
0,10-0,11 с
0,20-0,22 с
Більше 0,22 с
Менше 0,10 с
590. У виникненні виразкової хвороби значення не має:
місце проживання
режим харчування
наявність Helicobacter pylori
спадковість
сезонність
591. У виникненні виразкової хвороби має значення:
гастрит типу В
флегмозний гастрит
гастрит типу А
корозивний гастрит
холецистит
592. У шлункову фазу секреції шлункові залози активуються під впливом гормону:
гастрину
ентеролізину
холецистокінін-панкреозиміну
соматостатину
панкреатину
593. У пацієнта 35 років, наявні нечасті (рідше 1 разу в тиждень) приступи експіраторної задишки,
які легко купуються інгаляцією ?2-симпатоміметиків короткої дії. Під час приступів в легенях
вислуховуються сухі свистячі хрипи, в проміжку між приступами ОФВ, більше 80% від
стандартних величин. У пацієнта наявна:
легка персистуюча астма
інтермітуюча астма
перситуюча астма середньої важкості
важка персистуюча астма
даних недостатньо для встановлення важкості бронхіальної астми
594. У пацієнтів із бронхіальною астмою виявляється інфільтрація слизової оболонки і стінок
бронхів:
всі перелічені клітини
макрофагами
еозофілами
Т-лімфоцитами
тучними клітинами
595. У підвищенні артеріального тиску беруть участь усі механізми крім:
підвищення венозного тиску
збільшення серцевого викиду
затримка натрію
збільшення активності реніну
збільшення продукції катехоламінів
596. У хворого після нападу печінкової коліки відбулася повна закупорка загальної жовчної
протоки. Як змінюються після цього показники пігментного обміну:
в крові підвищений прямий (зв'язаний) білірубін
в крові підвищений непрямий (вільний) білірубін
всечі підвищений зміст уробілінових тіл
в калі підвищується
змін показників в крові і сечі немає
597. У яких межах коливається вміст вільного (непрямого) білірубіну в крові здорової людини:
1,7-17,11 мкмоль/л
0-1,6 мкмоль
17,12-24,11 мкмоль/л
24,12-31,11 мкмоль/л
Понад 31,12 мкмоль/л
598. УЗД нирок дозволяє визначити :
розміри, форми і локалізацію нирок і їх чашково-лоханкової системи
величину ниркового кровотоку
величину ниркового плазмотоку
величину фільтраційної фракції
функцію сечовивідних шляхів
599. Ураження шкіри при ревматизмі:
кільцева еритема
дифузний ціаноз
«судинні зірочки»
акроціаноз
все перечислене
600. Ураження яких органів і систем не є характерним для ревматизму?
кісток
серцево-судинної системи
нервової системи
суглобів
шкіри
601. Ускладнення гострого інфаркту міокарда, крім:
гепато-лієнальний синдром
мітральна регургітація
гостра аневризма серця
порушення ритму
гостра серцева недостатність
602. Ускладнення мітрального стенозу всі, крім:
синдром слабості синусового вузла
напади серцевої астми
кровохаркання
миготлива аритмія
тромбоемболії
603. Ускладнення при мітральному стенозі всі крім:
непритомність
коронарна недостатність
миготлива аритмія
гострий інфаркт міокарду
тромбоемболія легеневої артерії
604. Фіброколоноскопія – це:
ендоскопічне дослідження
імунологічне дослідження
ультразвукове дослідження
рентгенологічне дослідження
об’єктивне пальпаторне дослідження
605. Функціональною пробою для визначення концентраційної здатності нирок є:
проба Зимницького
проба Аддіс-Каковського
проба Нечипоренко
трьохстаканна проба
всі перечислені
606. Що таке сукусія?
струшування грудної клітки з метою виявлення шуму плескоту Гіпократа
зрощення парієнтальної та вісцеральної плеври
крепітація
шум тертя плеври
консонуючі хрипи
607. Хворим на гастрит із зниженою секрецією призначають дієту:
№ 2
№ 15
№ 10
№ 1
№ 9
608. Хворим на гепатит призначають дієту:
№ 5
№ 15
№ 10
№ 1
№ 2
609. Нормальний об’єм жовчного міхура
40-60 мл
20-30 мл
70-80 мл
80-100 мл
10-20 мл
610. Хрипи можуть не вислуховуватись при такому варіанті патології:
гострий бронхіт і ексудативний плеврит
якщо уражений бронх оточений ділянкою запальної інфільтрації легень
при бронхопневмонії
при приступі бронхіальної астми
при пневмосклерозі та гострому бронхіті
611. Чи міститься при механічній (підпечінковій) жовтяниці в сечі білірубін:
міститься тільки прямий (зв'язаний) білірубін
не міститься
міститься тільки непрямий (вільний) білірубін
містяться обидві фракції білірубіну
міститься уробілін
612. Чим відрізняється систолічний шум вигнання від систолічного шуму регургітації:
виникає через невеликий інтервал після І тону
зливається з І тоном
виникає в послідню третину систоли
супроводжується ІІІ тоном
зливається з ІІ тоном
613. Чим зумовлена бродильна диспепсія?
неперетравленням вуглеводів
неперетравленням жирів
неперетравленням білків
нронічним панкреатитом
хронічним гепатитом
614. Чим пояснюється гіперазотемія при хронічній нирковій недостатності?
зниженням клубочкової фільтрації
зниженням канальцевої реабсорбції
зменшенням ниркового кровотоку
порушенням білкового oбміну
порушеннями водно-електролітного балансу
615. Чинники розвитку ІХС всі, крім:
психологічні чинники
дисліпідемія
ревматичні захворювання
артеріальна гіпертензія
несприятлива спадковість
616. Чому вологі дрібноміхурцеві хрипи можуть свідчити про наявність бронхопневмонії?
бронх охоплений ділянкою ущільненої, інфільтрованої легеневої тканини
бронх стиснутий ущільненою тканиною легень
в ураженому бронху є велика кількість рідкого ексудату
ущільнена стінка запаленого бронха
порушується прохідність бронха
617. Чому набряки при серцевій недостатності завжди локалізуються на нижчележачих ділянках
тіла?
у результаті підвищення гідростатичного тиску в венах, сповільнення кровоплину, особливо в
нижчележачих частинах тіла
у результаті зниження онкотичного тиску крові
у результаті зниження гідростатичного тиску крові
у результаті підвищення концентрації антидіуретичного гормону
у результаті збільшення концентрації альдостерону
618. Чому при хронічній серцевій недостатності верхівковий поштовх ослаблений?
внаслідок гіпертрофії і тоногенної дилатації ЛШ
внаслідок гіпертрофії лівого шлуночка
внаслідок міогенної дилатації лівого шлуночка
внаслідок підвищення кінцевого діастолічного об’єму порожнини ЛШ
всі вищеперераховані причини
619. При миготливій аритмії спостерігається:
відсутність зубця Р
поширення комплексу QRS
подовження PQ
зміщення ST
наявність F-хвиль
620. Чорний стілець не спостерігається при:
вживання препаратів Н2-гістаміноблокаторів
вживанні де-нолу
шлунково-кишкової кровотечі
вживанні препаратів заліза
вживанні препаратів вісмуту
621. Де в нирках відбувається повна абсорбція глюкози?
у проксимальному відділі канальців
у клубочках
у дистальному відділі канальців
у петлі нефрона
у клубочках і петлі нефрона
622. Швидкість клубочкової фільтрації за кліренсом ендогенного креатиніну в нормі становить:
80-120 мл/хв
50-75 мл/хв
125-145 мл/хв
150-170 мл/хв
180-200 мл/хв
623. Шлунковий сік містить:
усе перераховане
слиз
ліпазу
пепсин
соляну кислоту
624. Шум плескоту натще свідчить про:
підвищену шлункову секрецію
наявність вільної рідини в черевній порожнині – асцит
накопичення газів – метеоризм
шлунково-кишкову кровотечу
625. Що відбувається при пневмонії з локалізацією в нижній долі?
зменшується активна рухомість нижнього краю легені на стороні ураження
збільшується активна рухомість нижнього краю легені на стороні ураження
з’являється тимпаніт на стороні ураження
зменшується ширина полів Креніга на стороні ураження
зменшується висота стояння верхівок легень на стороні ураження
626. Що з нижче перечисленого заставить вас сумніватись в діагнозі стенокардії Принцметала:
приступи провокуються, як правило, фізичним навантаженням
підйом сегменту ST на ЕКГ
в основі лежить коронароспазм
приступи виникають частіше в ночі
високий зубець Т на ЕКГ
627. Що лежить в основі крепітації?
розлипання на вдосі злиплих альвеол, на стінках яких відклався фібрин
стенозування просвіту бронхів
наявність бронхоектазів, заповнених гноєм
тертя запалених листів плеври
наявність каверни з повітрям і рідиною
628. Що не може призвести до зниження клубочкової фільтрації?
порушення структури канальців
значне зниження артеріального тиску
порушення відтоку сечі
порушення структури клубочкового фільтру
зниження кількості функціонуючих клубочків
629. Що означає абревіатура СН ІІ А?
зворотна стадія серцевої недостатності
стенокардія, що вперше виникла
хронічне легеневе серце в стадії субкомпенсації
незворотна стадія серцевої недостатності
хронічна легенева недостатність
630. Що означає синдром MсGinn White?
зміщення ST в III відведенні; поява глибокого Q III, блокади правої ніжки пучка Гіса та P-pulmonale
на ЕКГ
здовження інтервалу РQ
вкорочення інтервалу РQ
синдром здовженого QТ
синдром вкороченого QТ
631. Що розуміють під терміном "анурія"?
виділення за добу менше 100 мл сечі
виділення за добу менше 300 мл сечі
виділення за добу менше 500 мл сечі
виділення за добу менше 600 мл сечі
виділення за добу менше 800 мл сечі
632. Що розуміють під терміном "гіпостенурія"?
зниження питомої густини сечі в усіх порціях
зниження хвилинного діурезу
монотонність питомої густини сечі
зниження питомої густини сечі в 4 її порціях
зниження питомої густини сечі відносно рівня питомої густини сироватки крові
633. Що розуміють під терміном "дизурія"?
затруднене сечовипускання, неприємні відчуття при сечовипусканні, порушення ритму
сечовипускання, неутримування сечі
сечовипускання в нічний час
підвищення кількості добової сечі
зменшення кількості добової сечі
порушення співвідношення денного і нічного діурезу
634. Що розуміють під терміном "олігурія"?
виділення за добу менше 500 мл сечі
виділення за добу менше 1 л сечі
виділення за добу менше 800 мл сечі
виділення за добу менше 700 мл сечі
виділення за добу менше 300 мл сечі
635. Що розуміють під терміном "полакіурія"?
почащене сечовипускання
затруднене сечовипускання
болюче сечовипускання
рідке сечовипускання
нічне сечовипускання
636. Що розуміють під терміном "поліурія"?
виділення за добу більше 2 л сечі
виділення за добу більше 800 мл сечі
виділення за добу більше 1 л сечі
виділення за добу більше 1,5 л сечі
виділення за добу більше 2,5 л сечі
637. Що слід робити при підозрі на гостру лівошлуночкову недостатність?
все вище перераховане
накласти джгути на 3 кінцівки на 20 хв
оксигенотерапія
лазикс в/в
корглікон 0,06% - 1,0 в/в
638. Що таке амілорея?
наявність значної кількості зерен крохмалю в калі
наявність значної кількості неперетравлених м'язових волокон та сполучної тканини в калі
наявність підвищеної кількості жирів, мил, жирних кислот в калі
наявність йодофільної флори в калі
підвищення вмісту клітковини в калі
639. Що таке гіпостенурія?
зниження питомої ваги сечі
зменшення частоти сечопуску
зменшення кількості сечі
збільшення кількості сечі
збільшення питомої ваги сечі
640. Що таке койлоніхії?
ложкоподібне вдавлення нігтів
поперечні рисочки на нігтях
випуклість нігтів в вигляді “годинникових” скелець
ламкість нігтів
зміна кольору нігтів
641. Що таке креаторея?
наявність значної кількості неперетравлених м'язових волокон та сполучної тканини в калі
наявність підвищеної кількості жирів, мил, жирних кислот в калі
наявність йодофільної флори в калі
наявність зерен крохмалю в калі
підвищення вмісту клітковини в калі
642. Що таке ніктурія?
переважання нічного діурезу над денним
затримка виділення сечі
зниження питомої ваги сечі
наявність білку в сечі
наявність солей в сечі
643. Що таке пульсовий тиск?
різниця між максимальним і мінімальним артеріальним тиском
середня величина між систолічним і діастолічним тиском
тиск крові в момент серцевого викиду
тиск крові на променевій артерії в момент серцевого викиду
тиск крові в малому колі кровообігу
644. Що таке синдром MсGinn White?
ЕКГ-ознаки ТЕЛА
синдром передчасного скорочення шлуночків
синдром здовженого QТ
ознаки вродженої вади серця
ускладнення інфаркту міокарда
645. Що таке систолічний артеріальний тиск?
максимальний тиск крові в артеріях при скороченні лівого шлуночка
мінімальний тиск крові в артеріях при скорочення шлуночків
мінімальний тиск крові в артеріях при розслабленні лівого шлуночка
максимальний тиск крові в порожнистих венах
фракція викиду лівого шлуночка
646. Як називають кал з наявністю великої кількості жиру?
стеаторея
мелена
ахолічний кал
овечий кал
амілорея
647. Що таке стеаторея?
наявність підвищеної кількості жирів, мил, жиринх кислот в калі
наявність значної кількості неперетравлених м'язевих волокон та сполучної тканини в калі
наявність йодофільної флори в калі
наявність зерен крохмалю в калі
підвищення вмісту клітковини в калі
648. Що характерне для «несправжньої жовтяниці»:
жовтушність тільки шкіри
підвищений загальний білірубін в крові
жовтушність шкіри і склер
жовтушність тільки склер