Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Новий текстовий документ

.txt
Скачиваний:
13
Добавлен:
20.05.2019
Размер:
137.44 Кб
Скачать
ПРОПЕДЕВТИКА ВНУРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ
Тестові завдання ПМК №2
вірна відповідь вказана першою
1. "Ляскаючий" I тон над верхівкою серця зустрічається при:
стенозі мітрального отвору
недостатності мітрального клапана
стенозі гирла аорти
недостатності клапана аорти
пневмосклерозі
2. "Печінковий" язик - це :
малиновий язик
язик, обкладений білим налетом
сухий язик, з відбитками зубів
язик з коричневим налетом
язик з глибокими борознами
3. “ Блювота кольору кавової гущі” у хворого - це прояв:
шлунково-кишкової кровотечі
носової кровотечі
легеневої кровотечі
ураження селезінки
серцевої недостатності
4. «Атипові» клітини, виявлені при мікроскопії харкотиння – це патогномонічна ознака:
злоякісних пухлин
абсцесу легень
гангрени
туберкульозу
бронхоспазму
5. «Іржаве» харкотиння характерне для:
стадії розпалу крупозної пневмонії
розпаду пухлини бронха
прориву абсцесу
легеневої кровотечі
геморагічних діатезів
6. Helicobacter pylоri викликає:
гастрит типу В
корозивний гастрит
ак шлунка
флегмонозний гастрит
гастрит типу А
7. P- рulmonale це:
гіпертрофія правого передсердя
гіпертрофія лівого передсердя
гіпертрофія правого шлуночка
гіпертрофія лівого шлуночка
відділи серця без змін
8. P-mitrale це:
гіпертрофія лівого передсердя
гіпертрофія правого передсердя
гіпертрофія лівого шлуночка
гіпертрофія правого шлуночка
відділи серця без змін.
9. Акроціаноз і facies mitralis визначаються при:
мітральному стенозі
мітральній недостатності
при мітральних вадах
при аортальних вадах
при трискупідальних вадах
10. Активна рухомість нижнього краю легень знижується при:
емфіземі легень
задишці
фізнавантаженні
глибокому диханні
вісцероптозі
11. Активність яких ферментів підвищується при синдромі холестазу?
лужна фосфатаза
АсАТ
АлАТ
лактатдегідрогеназа
амілаза
12. Акцент II тону над аортою зустрічається при:
підвищенні тиску в великому колі кровообігу
недостатності клапана аорти
стенозі гирла аорти
підвищенні тиску в малому колі кровообігу
артеріальних гіпотоніях
13. Аллоритмія - це:
порушення збудливості
порушення провідності
порушення скоротливості
порушення автоматизму
гіпертрофія передсердь
14. Аналіз сечі за Зимницьким - це:
визначення кількості сечі і її відносної густини утих же порціях
визначення кількості формених елементів у тригодинних порціях сечі, що виділена протягом доби
при звичайному режимі споживання рідини
визначення кількості білку в тих же порціях сечі у тих же порціях
визначення кількості сечі і її відносної густини у тригодинних порціях сечі при умовах сухоїдіння
визначення кількості сечі і її відносної густини в тих же порціях сечі в умовах водного
навантаження
15. Аналіз сечі за Зимницьким дозволяє визначити:
здатність нирок концентрувати та розводити сечу в умовах звичайного питного режиму водного
навантаження
концентраційну функцію нирок в умовах обмеженого питного режиму Розміри клубочкової
фільтрації
кількість еритроцитів та лейкоцитів у 1 мл сечі.
концетраційну функцію нирок при умові обмеження волного режиму.
співвідношення клубочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції нирок
16. Аналіз сечі за Зимницьким дозволяє визначити:
концентраційну функцію нирок в умовах звичайного питного режиму
здатність нирок концентрувати та розводити сечу в умовах обмеженого питного режиму водного
навантаження
Розміри клубочкової фільтрації
Співвідношення клубочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції нирок
17. Аналіз сечі за Каковським-Аддісом - це:
визначення кількості лейкоцитів, еритроцитів, і циліндрів у добовій сечі
те ж за годину
те ж за хвилину
те ж в 1 мл сечі
те ж в 1 л сечі
18. Аналіз сечі за Нечипоренком - це:
те ж в 1 мл сечі
визначення кількості лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів у добовій сечі
теж за годину
теж за хвилину
теж за три години
19. Антитіла до парієнтальних тканин утворюються при:
гастриті типу А
катаральному гастриті
корозивному гастриті
ерозивному гастриті
гастриті типу В
20. Артеріальна гіпертензія може бути запідозрена за слідуючими клінічними ознаками і
проявами:
болі в тім'яній та потиличній ділянці
короткочасні епізоди втрати свідомості
порушення серцевого ритму і провідності
наявність периферичних набряків
порушення ритму дихання
21. Астматичний статус – це:
тяжкий затяжний напад бронхіальної астми, який не знімається бронхорозширюючими
препаратами і супроводжується гострою дихальною недостатністю, гіпоксемією та гіперкапнією
комплекс ознак, які виявляють при фізикальному обстеженні хворого бронхіальною астмою у фазі
загострення
напад бронхіальної астми, що не знімається інгаляцією ?-симпатоміметиків
серія наступних один за одним нападів бронхіальної астми
затяжний приступ бронхіальної астми, при якому доцільне парентеральне введення
глюкортикостероїдів, без змін газового складу крові
22. Асцит - це:
накопичення рідини в черевній порожнині
накопичення рідини в плевральній порожнині
накопичення рідини в усіх порожнинах тіла
накопичення рідини в тканинах
збільшення живота у розмірах накопичення
23. Асцит найчастіше розвивається при:
цирозі печінки
нирковій недостатності
гострому панкреатиті
мікседемі
наднирниковій недостатності
24. Атипові варіанти інфаркту міокарду всі, крім:
набрякова
астматична
гастралгічна
аритмічна
безсимптомна
25. Атріовентрикулярний вузол генерує імпульси з частотою:
40-60 імп/хв.
60-80 імп/хв.
менше 40 імп/хв.
більше 80 імп/хв.
80-90 імп/хв.
26. Аускультативно при мітральному стенозі вислуховується все, крім:
шум тертя перикарду
І тон на верхівці хлопаючий
ритм "перепілки"
акцент ІІ тону над легеневою артерією
пресистолічний, протодіастолічний шум
27. Аускультація при бронхообструктивному синдромі виявляє:
порушення співвідношення вдоху і видиху в сторону здовження останнього, сухі свистячі хрипи
ослаблене везикулярне дихання, дзвінкі дрібноміхурцеві вологі хрипи
крепітація переважно в нижніх відділах легень
посилення голосового тремтіння, ослаблене везикулярне дихання
недзвінкі дрібноміхурцеві вологі хрипи
28. Ахілія – це:
відсутність шлункового соку
знебарвлений стілець
чорний стілець
надмірна кислотність шлункового соку
відсутність жовчі
29. Ахілія може виникнути при:
гастриті типу А
виразковій хворобі 12 палої кишки
ахалазії стравоходу
виразковій хворобі шлунка
гастриті типу В.
30. Ахлоргідрія – це:
відсутність в шлунковому соку хлористоводневої кислоти
повне припинення виділення шлункового соку
відсутність в шлунковому соку пепсину
підвищений вміст соляної кислоти в шлунковому соці
відсутність в шлунковому соку слизу.
31. Ахілія – це:
відсутність хлористоводної кислоти
відсутність пепсину
відсутність слизу
підвищений вміст соляної кислоти в шлунковому соці
повне припинення виділення шлункового соку.
32. Біль в ділянці епігастрію, що має оперізуючий характер та іррадіює в спину, свідчить про:
панкреатит
гастрит чи виразкову хворобу шлунка
дуоденіт чи виразкову хворобу 12-палої кишки
холецистит
гепатит
33. Біль в ділянці надчерев'я, що має оперізуючий характер та ірадіює в спину, свідчить про:
панкреатит
гастрит чи виразкову хворобу шлунка
дуоденіт чи виразкову хворобу 12-палої кишки
гепатит
холецистит
34. Болі в грудній клітці, зв’язані з актом дихання, при пульмонологічних захворюваннях
бувають при:
плевропневмонії
бронхіті
бронхопневмонії
при нападі бронхіальної астми
бронхоектатичній хворобі
35. Болючість в зоні Шоффара свідчить про ураження
головки підшлункової залози
тіла підшлункової залози
жовчного міхура
лівої долі печінки
хвоста підшлункової залози
36. Болючість при пальпації в зоні Губергріца-Скульського свідчить про ураження
хвоста підшлункової залози
головки підшлункової залози
тіла підшлункової залози
жовчного міхура
правої долі печінки
37. Бронхоскопія – це:
метод проведення огляду слизової бронхів з допомогою бронхоскопа
метод рентгенологічного дослідження бронхів
вислуховування шепітної мови
рентгенологічний метод, яким проводять Rtg-дослідження легень на певній глибині
Це дослідження з допомогою торакоскопа
38. В відношенні інфаркту міокарду вірним є слідуюче:
в основі більшості трансмуральних інфарктів міокарду лежить коронарний тромбоз
болі, як правило, відрізняються від стенокардії по характеру і локалізації
болі, як правило, спочатку незначні і збільшуються через 2-3 хвилин та тривають не більше 3-15
хвилин
найбільш частою причиною є раптове збільшення потреби міокарду в кисні
поступовий початок.
39. В діагностиці інфекційного ендокардиту у хворих з вадою серця важливу роль відіграє:
збільшення селезінки
гематомегалія
шуми в серці
мітральний рум’янець
застійний бронхіт
40. В виникненні бронхопневмонії відіграє роль слідуюча флора,окрім:
кишкова паличка
пневмококи
диплобацила Фрідлендера
аденовіруси
вірусно-бронхіальні асоціації
41. В нормі за добу в трахеобронхіальному дереві утворюється така кількість слизу:
100-300 мл
50-150 мл
50-100 мл
25-50 мл
10-20 мл
42. В нормі мінімально допустиме співвідношення денного і нічного діурезу становить:
2,0:1
3,0:1
2,2:1
1,8:1
1,5:1
43. В нормі плевральна рідина має:
блідо-жовте забарвлення
бурувато-червоне забарвлення
молочний відтінок
колір «малинового желе»
насичений оранжевий колір
44. В нормі площа мітрального отвору складає:
4-7 см?
3-5 см?
2,5-5 см?
5-8 см?
4-8 см?
45. В нормі рівень загального білку в крові становить:
60-80 г/л
20-40 г/л
45-60 г/л
90-100г/л
100-110 г/л
46. В основі виникнення вологих хрипів лежать механізми:
поява в бронхах рідкого секрету, крові
стенозування бронхів
поява інфільтративних процесів в легені
поява нерівності рельєфу бронхів
поява в бронхах густого, в’язкого секрету
47. В основі патогенезу хронічного пієлонефриту лежить:
запалення інтерстиціальної тканини та чашково-лоханкової системи нирок, що викликано
бактеріальною флорою
пошкодження мембрани клубочків імунними комплексами
пошкодження канальців хімічними речовинами
відкладання уратів в клубочках
відкладання в клубочках та інтерстиції нирок патологічних білків
48. В патогенезі хронічного гломерулонефриту провідну роль відіграють:
аутоімунні процеси
підвищення артеріального тиску
порушення в системі гемодинаміки
захворювання печінки
захворювання крові
49. В сечі при цирозі печінки характерна наявність:
жовчних пігментів
білка
цукру
ацетону
еритроцитів
50. В яких межах коливається вміст загального білірубіну в крові здорової людини:
1,7-20,5 мкмоль/л
0-1,6 мкмоль/л.
20,6-40,5 мкмоль/л
40,6-60,5 мкмоль/л
понад 60,6 мкмоль/л
51. В яких межах коливається вміст зв'язаного (прямого) білірубіну в крові здорової людини:
0,86-4,8 мкмоль/л
0-0,85 мкмоль/л
4,9-8,3 мкмоль/л
8,4-12,3 мкмоль/л
12,4- і вище мкмоль/л
52. В якому випадку в калі відсутній стеркобілін?
при механічній жовтяниці
при гемолітичній анемії
при раку печінки
при хронічному гепатиті
при цирозі печінки
53. Який орган виводить продукти азотистого обміну?
нирки
печінка
селезінка
м'язи
кишківник
54. Великі критерії ревматизму все, крім:
наростання титру анти стрептококових антитіл
кардит
поліартрит
хорея
кільцева еритема
55. Вживання якого компоненту харчового раціону слід обмежити при захворюваннях нирок?
кухонної солі
вуглеводнів
білків
ліпідів
рідини
56. Виберіть правильну відповідь:
мітральний стеноз – це звуження лівого АВ-отвору
мітральний стеноз – це звуження правого АВ-отвору
мітральний стеноз – це розширення лівого АВ-отвору
мітральний стеноз виникає при дилатації лівого шлуночка
мітральний стеноз виникає при пролапсі мітрального клапана та кальцинозі кільця мітрального
клапана
57. Виберіть причини гепатомегалії, не пов'язані з інфекцією:
токсичне ураження печінки
амебіаз
туберкульоз
вірусний гепатит
ехінококоз
58. Визначення гіпертонічної хвороби:
хронічне захворювання, основним клінічним проявом якого являється стійко підвищений АТ
гіпертензія, як вторинний прояв захворювання
хвороба порушеного обміну речовин
інфекційне захворювання
гострий перебіг
59. Виявлення в харкотинні спіралей Куршмана свідчить про таке захворювання:
бронхіальна астма
абсцес легень
туберкульоз легень
пневмонія
бронхіт
60. Вільна рідина в плевральній порожнині виявляється тоді, коли її кількість переважає:
600-700 мл
300-400 мл
900-120 мл
1000-1500 мл
більше 1500 мл
61. Вкажіть зміни з боку крові при пневмонії:
все вищеперераховане
лейкоцитоз
зсув формули вліво з появою юних форм лейкоцитів
токсична зернистість нейтрофілів
проскорене ШОЕ
62. Вкажіть найбільш часті ураження нервової системи при ревматизмі:
мала хорея
поліневрит
судомні припадки
периферичні паралічі
порушення мозкового кровообігу
63. Вкажіть найбільш часту причину смерті хворих на цироз печінки:
кровотеча з вен стравоходу
гостра серцева недостатність
пневмонія
легенево-серцева недостатність
кахексія
64. Вкажіть нормальний вміст еритроцитів у здорових жінок:
3,9 - 4,7 * 1012 / л
4,0 - 5,0 * 1012 / л.
3,0 - 4,0 * 1012 / л
5,0 - 6,0 * 1012 / л
65. Вкажіть нормальний вміст еритроцитів у периферичній крові у здорових чоловіків:
4,0 - 5,0 * 1012 / л
3,9 - 4,7 * 1012 / л
3,0 - 4,0 * 1012 / л
5,0 - 6,0 * 1012 / л
66. Вкажіть нормальний вміст загального білірубіну в сироватці крові:
8-20,5 мкмоль/л
5-10 мкмоль/л
0,25-0,55 мкмоль/л
100-150 мкмоль/л
67. Вкажіть норму тривалості інтервалу Р-Q:
0,08-0,12 с
0,05-0,08 с
0,12-0,18 с
не більше ніж 0,11 с
не більше ніж 0,17 с
68. Вкажіть патологічні показники протеїнограми:
все перераховане
загальний білок 55,4 г/л.
альбуміни 35%
глобуліни 65%
апьбуміново-глобуліновий коефіцієнт-0,59
69. Вкажіть типову локалізацію болю при запаленні 12-палої кишки:
справа від пупка
в ділянці надчерев'я
в ділянці пупця та зліва від пупця
в здухвинних ділянках
70. Вкажіть характерні для ревматизму зміни шкіри:
кільцевидна еритема тофуси
кропив'янка
папульозна висипка
еритема у вигляді метелика на обличчі
71. Вкажіть, які із нижчеперечислених аускультативних ознак відповідає ураженню великих і
середніх бронхів при хронічному бронхіті?
сухі басові хрипи на вдиху та видиху
свистячі хрипи на видиху
сухі дзвижячі хрипи на вдиху та видиху
дзвінкі дрібноміхурцеві хрипи в нижніх відділах легень
недзвінкі дрібноміхурцеві хрипи
72. Вторинна профілактика ревматизму - це:
біцилін-5 впродовж 5 років після останньої атаки
біцилін-5 восени та весною
біцилін-5 до і після стоматологічних, урологічних та інших маніпуляцій
аспірин протягом 1-2 місяців восени та весною
аспірин при інтеркурентних інфекціях
73. Гарматний тон Стражеска аускультативно виявляється у хворих з:
атріовентрикулярною блокадою ІІІ ступеня повною блокадою лівої ніжки пучка Гіса
повною блокадою правої ніжки пучка Гіса
атріовентрикулярною блокадою І ступеня
атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня
74. Геморагічний характер плеврального вмісту свідчить про:
злоякісне ураження плеври
гіпертензію в малому колі кровообігу
потрапляння лімфи з грудної протоки в порожнину плеври
гнійне ураження плеври
тbc ураження плеври
75. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. характеризується:
все перераховане невірно
швидким розвитком термінальної ниркової недостатності
протікає без розвитку гіпертрофії лівого шлуночка
відсутніми змінами на очному дні
все перераховане вірно
76. Гіпертрофія лівого шлуночка та лівого передсердя мають місце при:
мітральній недостатності
мітральному стенозі
аортальному стенозі
аортальній недостатності
трікуспідальному стенозі
77. Гіперхромія характерна для анемії
фолієводефіцитна
гемолітична
залізодефіцитна
гостра постгеморагічна
хронічна постгеморагічна
78. Гіпохромія найбільш характерна для анемії:
В12-дефіцитна анемія
апластична анемія
гемолітична анемія
анемія прилейкозах
постгеморагічна анемія
79. Глосит Хантера характерний для:
В12 дефіцитної анемії
Залізодефіцитної анемії
Гострого лейкозу
Хронічного мієлолейкозу
80. Головною ознакою нефротичного синдрому є:
протеїнурія
лейкоцитурія
гематурія
циліндрурія
бактеріурія
81. Головокружіння, запаморочення, задишка, стенокардія ознаки гіпертрофії ЛШ та поява IV
тону характерні для:
аортального стенозу
мітрального стенозу
аортальної недостатності
мітральної недостатності
ревмокардиту
82. Голосове тремтіння стає ослабленим при:
емфіземі легень
крупозній пневмонії в стадії зпечінкування
сухому плевриті
бронхоспазмі
над заповненою рідиною каверною
83. Голосове тремтіння стає ослабленим при:
приступі бронхіальної астми
бронхіті
крупозній пневмонії в початковій стадії
над лінією Соколова-Еліс-Дамуазо
бронхректатичній хворобі
84. Голосове тремтіння стає ослабленим при:
приступі бронхіальної астми бронхіті
крупозній пневмонії в початковій стадії
над лінією Соколова-Еліс-Дамуазо
бронхректатичній хворобі
85. Гострий гломерулонефрит - це захворювання з тривалістю:
до 6-х місяців
до 2-х тижнів
до місяця
до року
до 2-х років
86. Гастрит типу В викликається:
Helicobacter pylori
синегнійною паличкою
стрептококом
кишковою паличкою
аденовірусом
87. Гранично припустима кількість лейкоцитів сечі при проведенні проби за Нечипоренком
становить:
4,0х10^6/л
0,5х10^6/л
1,5х10^6/л
2,0х10^6/л
5,5х10^6/л
88. Дайте визначення астматичного статусу:
це синдром гострої дихальної недостатності, що розвивається внаслідок різко вираженої
бронхообструкції, резистентної до стандартної терапії
загострення хронічного бронхіту
затяжний приступ бронхіальної астми
приступ серцевої астми
часті нічні приступи бронхіальної астми
89. Дані аускультації легень в початковій стадії (стадії приливу) крупозної пневмонії:
сrepitato indux
ослаблене везикулярне дихання
посилене везикулярне дихання
вологі звучні хрипи
вологі незвучні хрипи
90. Дані огляду при важкій серцевій недостатності:
виражені набряки на н/к, асцит, гідроторакс
бліде, одутлувате обличч
ожиріння
набряк всього тіла,при якому при натисканні не залишається сліду. Переважно набрякле обличчя
пальці у вигляді «барабанних паличок»
91. Дані пальпації грудної клітки в стадії зпечінкування при крупозній пневмонії:
посилення голосового тремтіння
незначне посилення голосового тремтіння
зниження голосового тремтіння
зменшення резистентності міжреберних проміжків
ослаблення голосового тремтіння.
92. Дані пальпації грудної клітки у хворого з сухим плевритом:
голосове тремтіння незмінене
голосове тремтіння посилене
голосове тремтіння ослаблене
голосове тремтіння відсутнє
відчуття тремтіння грудної клітки посилене при диханні.
93. Дані порівняльної перкусії легень у хворого з сухим плевритом:
ясний легеневий звук
притуплення
тупість
тимпаніт
притуплений тимпаніт.
94. Двійний шум Траубе та шум Дюрозьє характерні для:
аортальної недостатності
аортального стенозу
мі тральної недостатності
мі трального стенозу
ревмокардиту
95. Де виникає крепітація?
в альвеолах
в порожнині плеври
в дрібних бронхах
в крупних бронхах
в порожнині каверни
96. Де виникають дзизжачі сухі храпи?
в бронхах
в порожнині плеври
в легеневій тканині
в бронхіолах
в трахеї
97. Де знаходиться найвища точка лінії Соколова-Еліс-Дамуазо?
задня аскілярна лінія
парастернальна лінія
середньоключична лінія
передня аксілярна лінія
середня аксілярна лінія
98. Дилатація порожнини і найбільш виражена гіпертрофія стінок лівого шлуночка характерні
для:
аортальної недостатності
аортального стенозу
мітральної недостатності
мітрального стенозу
всіх перекислених вад серця
99. Дискренія – це:
порушення фізико-хімічних властивостей жовчі
порушення скоротливої функції жовчного міхура
наявність конкрементів у жовчному міхурі
нагноєння стінки жовчного міхура
перетяжка в ділянці шийки жовчного міхура
100. Діагноз хронічного бронхіту можна встановити пацієнтові при наявності наступних ознак:
хворий відкашлює харкотиння впродовж 3 місяців підряд протягом останніх двох років
хворий відкашлює впродовж 3 місяців у році
двічі на рік виникає гострий бронхіт протягом трьох років
турбує кашель з харкотинням протягом 4 місяців в році
турбує кашель з харкотинням після перенесеної пневмонії протягом 8 тижнів
101. Діагностичними ознаками якого виду анемії є нормальний кольоровий показник,
тромбоцитопенія, нейтропенія, ретикулоцитопенія, зниження еритроцитопоетичної функції?
апластична анемія
залізодефіцитна анемія
фолієводефіцитна анемія
гемолітична анемія
хронічна постгеморагічна анемія
102. Діастолічний шум на верхівці,який нікуди не проводиться, вислуховується при?
мітральному стенозі
мітральній недостатності
трікуспідальній недостатності
аортальній недостатності
аортальному стенозі
103. Діастолічний шум при мітральному стенозі має наступну характеристику:
краще вислуховується в положенні на лівому боці на висоті фази видоху
іррадіює в ліву аксилярну ділянку
краще вислуховується в положенні на правому боці
супроводжується ІІІ тоном
краще вислуховується в положенні стоячи
104. Діастолічний шум Флінта вислуховується при:
аортальній недостатності
мітральному стенозі
аортальному стенозі
мітральній недостатності
комбінованій мітральній ваді
105. Дія сурфактанту полягає в:
протидії спадіння альвеол і забезпеченні їх швидкого розправлення
забезпеченні нормальної циркуляції трахеобронхіалнього секрету
забезпеченні еластичних властивостей легень
попереджує розростання сполучної тканини в легенях
забезпеченні нормального кровообігу в легенях
106. Для І стадії гіпертонічної хвороби характерно:
об'єктивні прояви уражень органів-мішеней відсутні
гіпертрофія ЛШ
ангіопатія сітківки
мікроальбумінурія
хронічна ниркова недостатність
107. Для анемічного синдрому характерні ознаки:
все перераховане вище
серцебиття
задишка
мерехтіння мушок перед очима, запаморочення
нічого з перерахованого
113. Для аортального стенозу не характерно:
грубий систолічний шум у IV міжребірї зліва
грубий систолічний шум у ІІ міжребір’ї справа
ІІ тон над аортою послаблений
гіпертрофія ЛШ
блокада лівої ніжки пучка Гіса
114. Для аортальної недостатності характерно:
І тон на верхівці послаблений, діастолічний шум над аортою, який проводиться в т. Боткіна-Ерба
І тон на верхівці посилений діастолічний шум над аортою
І тон на верхівці посилений діастолічний шум над аортою в т. Боткіна-Ерба, який проводиться на
верхівку
І тон на верхівці послаблений, діастолічний шум над аортою, грубий систолічний шум в ІІ
міжребірї справа
І тон на верхівці послаблений, ІІ тон над аортою послаблений
115. Для вираженої правошлуночкової недостатності характерно:
асцит
підвищений артеріальний тиск
серцева астма
кашель з рожевою пінистою мокротою
сухі хрипи в легенях
116. Для виразки шлунка найбільш характерний:
підвищений тип секреції
знижений тип секреції
нормальний тип секреції
будь-який тип секреції
всі відповіді неправильні
117. Для виразкової хвороби характерний:
симптом Менделя
симптом Мюссі-Георгіївського
симптом Василенко
симптом Щоткіна-Блюмберга
симптом Мерфі
118. Для виразкової хвороби характерний:
симптом Менделя
симптом Ортнера
френікус-симптом
симптом Кера
симптом Мерфі
119. Для виявлення виразкової хвороби проводять:
фіброгастродуоденоскопію
іригоскопію
фіброколоноскопію
ректороманоскопію
холецистографію
120. Для виявлення конкрементів не проводять:
іригоскопію
холецистографію
езофогастродуоденоскопію
ретроградну трансдуоденальну холецистографію
УЗД органів черевної порожнини
121. Для встановлення типу секрецію застосовують:
інтрагастральну рН-метрію
фіброколоноскопію
дуоденальне зондування
електрогастрографію
УЗД органів черевної порожнини
122. Для гемолітичної анемії характерно:
зменшення вмісту гемоглобіну в еритроцитах
зниження осмотичної резистентності еритроцитів
збільшення вмісту гемоглобіну в еритроцитах
збільшення числа лейкоцитів і тромбоцитів
зменшення швидкості осідання еритроцитів
123. Для гострої стадії великовогнищевого інфаркта міокарда найбільш специфічні зміни на ЕКГ:
поєднання патологічного зубця Q, підйому сегменту ST і від’ємного зубця Т
інверсія зубців Т
депресія сегменту ST
збільшення амплітуди зубця Т
подовження інтервалу QT
124. Для гострої стадії інфаркту міокарда не характерно:
збільшення рівня міоглобіну
збільшення активності аспарагінової трансамінази
збільшення С-реактивного білка
збільшення активності ядерної фосфатази
збільшення МВ фракції креатинфосфокінази
125. Для дефіциту заліза не характерно:
іктеричність
випадіння волосся
ламкість нігтів
койлоніхія
зміна смаку
126. Для дослідження жовчного міхура проводять:
холецистографію
фіброгастродуоденоскопію
ректороманоскопію
колоноскопію
інтрагастральну рН-метрію
127. Для дослідження секреторної функції застосовують:
інтрагастральну рН-метрію
дуоденальне зондування
рентгенографію шлунка
УЗД органів черевної порожнини
колоноскопію
128. Для дослідження захворювань шлунка не використовують:
дуоденальне зондування
інтрагастральну рН-метрію
дихальний тест
метод аускультофрікції
колоноскопію
рентгенографію шлунка
129. Для екзокринної недостатності підшлункової залози найбільш характерним є наявність в
калі:
великої кількості нейтрального жиру, м'язових волокон, крохмалю
крохмалю, йодофільної флори, великої кількості неперетравленої клітковини
великої кількості лейкоцитів та еритроцитів
великої кількості слизу, яскраво-червоної крові
великої кількості слизових тяжів
130. Для залізодефіцитної анемії найбільш характерний синдром:
астеновегетативний
геморагічний
жовтяниці
інтоксикаційний
серцевої недостатності
131. Для І стадії гіпертонічної хвороби характерно:
об'єктивні прояви уражень органів-мішеней відсутні
гіпертрофія ЛШ
ангіопатія сітківки
мікроальбумінурія
хронічна ниркова недостатність
132. Для ІІ стадії гіпертонічної хвороби характерно все, крім:
інфаркт міокарда
гіпертрофія ЛШ
ангіопатія сітківки
мікроальбумінурія
незначне підвищення концентрації креатиніну в плазмі
133. Для механічної жовтяниці не є характерним:
підвищення вмісту вільного білірубіну
знебарвлення калу
свербіння шкіри
розчухи на тілі
темна сеча
134. Для нефротичного синдрому характерні всі ознаки, крім:
глюкозурія
гіпоальбумінемія
добова втрата білка більш 3 г/л
гіперліпідемія
набряки
135. Для підпечінкової жовтяниці характерні всі зміни, окрім:
стеркобілін в калі - реакція позитивна
загальний білірубін в крові підвищений
зв'язаний білірубін підвищений
білірубін в сечі - реакція негативна
уробілін в сечі - реакція негативна
136. Для підтвердження діагнозу виразкової хвороби не призначають:
дуоденальне зондування
рентгеноскопію шлунка
фіброгастродуоденоскопію
дихальний тест
колоноскопію
137. Для пілоростенозу не характерно:
голодні болі
відчуття розпирання в епігастрії
відрижка тухлим
блювання з’їдженою їжею
важкість в епігастрії
138. Для плеврального ексудату характерно:
наявність лейкоцитів у плевральному ексудаті
концентрація глюкози в плевральній рідині більше 5 ммоль/л
вміст білка в плевральній рідині менше 3%
питома вага плевральної рідини менша 1018
співвідношення ЛДГ плевральної рідини/ ЛДГ сироватки крові більше 0,6
139. Для ревматизму патогномонічними вважають:
кільцеподібна еритема, ревматичні вузлики
кільцеподібну еритему
ревматичні вузлики
місцевий ціаноз
кільцеподібна еритема, ревматичні вузлики, місцевий ціаноз
140. Для реноваскулярної гіпертензії не характерна одна з ознак. Яка?
односторонні зміни зі сторони нирок на УЗД
збільшення активності реніну
шум в біля пупковій ділянці
протеїнурія і гематурія
висока і стійка артеріальна гіпертензія
141. Для синдрому гіперсекрації характерно:
печія
проноси
біль в параумбілікальній зоні
відраза до м’яса
відрижка ”тухлими яйцями”
142. Для синдрому Дресслера характерно:
все перечислене
підвищення температури тіла
перикардит
плеврит
збільшення кількості еозинофілів
143. Для синдрому портальної гіпертензії не характерні симптоми:
ксантелазми
«голова медузи»
асцит
варикозне розширення гемороїдальних вен
спленомегалія
144. Для синдрому холестазу характерні всі перераховані зміни, окрім:
стеркобіліноген в калі - реакція різко позитивна
загальний білірубін в крові підвищений
зв'язаний білірубін в крові підвищений
уробілін в сечі - реакція негативна
білірубін в сечі - реакція різко позитивна
145. Для скорочення жовчного міхура при проведенні дуоденального зондування
використовують:
сульфат магнезії
сульфат барію
гістамін
урографін
холеграфін
146. Для хворих з аортальним стенозом характерно:
стенокардія напруги, непритомність при фізичному навантаженні
непритомність при фізичному навантаженні та серцева недостатність
кровохаркання, непритомність, серцева недостатність
ржаве мокротиння, серцева недостатність, напади серцевої астми
кровохаркання, напади серцевої астми, набряки на нижніх кінцівках
147. Для холангітів є властивим:
гарячка з ознобами
асцит
“голова медузи” на передній черевній стінці
шлунково-кишкові кровотечі
набряки на нижніх кінцівках
148. Для холангітів не є характерним:
мелена
блювання
озноби
свербіння шкіри
незначна жовтушність шкіри
149. Для хронічного панкреатиту найбільш характерною є наявність в калі:
великої кількості нейтрального жиру, м'язевих волокон, крохмалю
йодофільної флори
великої кількості лейкоцитів та еритроцитів
великої кількості слизу, яскраво-червоної крові
великої кількості слизових тяжів
150. Для хронічного холециститу не є характерним :
симптом Менделя
френікус-симптом
симптом Ортнера
симптом Василенка
симптом Кера
151. Для цирозу печінки не характерно:
відкладання кальцію у вогнищах запалення
порушення структури печінки
розростання фіброзної тканини
вузлова регенерація гепатоцитів
перебудова судинної сітки печінки
152. Для шлунково-кишкової кровотечі не характерно:
кинджальний біль
падіння артеріального тиску
мелена
блідість шкіри
блювання кавовою гущею
153. Для якого виду анемії характерна Pica chlorotica?
залізодефіцитна анемія
фолієводефіцитна анемія
гемолітична анемія
хронічна постгеморагічна анемія
апластична анемія
154. Для якого виду анемії характерне зниження кольорового показника нижче 0,8?
апластична анемія
гемолітична анемія
нормохромная анемія
В12-дефіцитна анемія
залізодефіцитна анемія
155. Для якого виду анемії характерні клінічні ознаки: лимонно-бліде забарвлення шкіри,
яскравий лакований язик, парестезії, спастична хода, порушення глибокої чутливості,
розлади функції сечового міхура і прямої кишки?
В12-дефіцитна
апластична
гемолітична
залізодефіцитна
нормохромная анемія
156. Для якого з наведених нижче захворювань (без ХНН) є найбільш характерним наявність у
сечі активних лейкоцитів?
хронічний пієлонефрит
уретрит
простатит
цистит
хронічний гломерулонефрит
157. Для якого захворювання є характерним "пронос-будильник"?
хронічний коліт
неспецифічний виразковий коліт
хронічний панкреатит
хронічний ентерит
хвороба Крона
158. Для якого захворювання є характерними артралгії?
хронічний гепатит
хронічний холецистит
хронічний панкреатит
доброякісна жовтяниця вагітних
рак ампули Фатерового соска
159. Для якого захворювання є характерною минуча олігурія?
гострий гломерулонефрит
гострий пієлонефрит
початкова стадія ХНН
уремія
хронічний пієлонефрит
160. Для якого захворювання найбільш характерною є гіпостенурія при відсутності ХНН?
хронічний пієлонефрит
хронічний гломерулонефрит
діабетичний гломерулосклероз
мієломна нирка
амілоїдоз нирок
161. Для якого захворювання характерна бактеріурія?
пієлонефриту
гломерулонефриту
раку нирки
амілоїдозу
уремія
162. Для якого захворювання характерна сеча кольору “м'ясних помиїв”?
гломерулонефрит
гемолітична жовтяниця
пієлонефрит
цукровий діабет
гіпертонічна хвороба
хронічна серцева недостатність
163. Для якого із перерахованих станів характерна наявність плеврального хільозного ексудату?
лімфогранульоматоз
саркоїдоз легень
хронічний активний гепатит
ТЕЛА
туберкульоз легень
164. Для якого синдрому є характерною сукупність ознак: набряки, висока протеїнурія,
гіпопротеїнемія, диспротеїнемія, гіперліпідемія?
нефротичний
сечовий
нефритичний
синдром інфекційних ускладнень
хронічна ниркова недостатність
165. Для якого синдрому характерно: зменшення альбумінів, збільшення глобулінів (альфа і
гама), імуноглобулінів в крові, тимолової проби?
синдрому цитолізу гепатоцитів
синдрому холестаза
синдрому запалення гепатоцитів
синдрому печінково-клітинної недостатності
портальної гіпертензії
166. Для якої жовтяниці характерні ці результати дослідження: В крові: загальний білірубін 109,5
мкмоль/л; прямий білірубін 92,4 мкмоль/л; непрямий білірубін 17,1 мкмоль/л. В сечі: реакція
на білірубіни позитивна, уробіліну немає. Кал: стеркобілін відсутній.
механічна
гемолітична
паренхіматозна
всі види жовтяниць
«несправжня жовтяниця»
167. Для якої патології плеври характерна наявність геморагічного ексудату?
ракового обсіменіння плевральних листків
абсцесу легень
бронхопневмонії
крупозної пневмонії
бронхоектазів
168. Для якої патології характерно розподіл харкотиння на три шари (слизисто-гнійний,
серозний, гнійний):
гнійно-деструктивних процесів легень
tbc легень без розпаду
гнійного бронхіту
пневмонії
ракового обсіменіння плевральних листків
169. До гострого гастриту не належить:
гастрит типу В
простий гастрит
корозивний гастрит
флегмонозний гастрит
катаральний гастрит
170. До діагностичних ознак якого виду анемії відносяться: нормальний колірний показник,
ретикулоцитоз, прискорена ШОЕ, підвищення температури тіла, періодичне виникнення
жовтяниці, можливе збільшення печінки та селезінки?
гемолітична анемія
залізодефіцитна анемія
фолієводефіцитна анемія
хронічна постгеморагічна анемія
апластична анемія
171. До клінічних проявів ураження нирок при гіпертонічній хворобі не відноситься:
лейкоцитурія
ніктурія
зменшення концентраційної здатності нирок
протеїнурія
мікрогематурія
172. До критеріїв діагностики аортальної недостатності не належить такий:
вислуховується діастолічний шум на верхівці серця
пульс швидкий, великий, високий і частий
межі відносної тупості серця зміщуються вліво і вниз
на ЕКГ – гіпертрофія лівого шлуночка
на ФКГ – І тон на верхівці послаблений
173. До мегалобластних анемій відноситься:
В12–фолієводефіцитна
гемолітична
залізодефіцитна
гостра постгеморагічна
хронічна постгеморагічна
174. До ознак гіпосекреції належить:
відрижки тухлим
печія
закрепи
відрижка кислим
відрижка гірким
175. До пізніх ознак ревматизму відносяться:
васкуліт
поліартрит
хорея
кардит
вузлова еритема
176. До показників легеневих об’ємів належить:
всі перераховані показники
дихальний об’єм
резервний об’єм
життєва ємність легень
хвилинний об’єм дихання
177. До порушення функції збудливості належить:
шлуночкова екстрасистолія
синусова брадикардія
синусова аритмія
атріовентрикулярна блокада
миготлива аритмія
178. До проявів бронхообструктивного синдрому при хронічному бронхіті відноситься все
перераховане, окрім:
спіралі Куршмана в харкотинні
надсадний кашель
задишка
сухі свистячі хрипи
утруднене виділення харкотиння
179. До ранніх ускладнень інфаркту міокарда відноситься:
всі перечислені ускладнення
набряк легень
зупинка кровообігу
розрив міокарду
блокада ніжок пучка Гіса
180. До стандартів діагностики аортального стенозу не належить такий:
визначається зміщення електричної вісі серця вправо за даними ЕКГ
пульс малий, рідкий, повільний
межі відносної тупості серця зміщуються вліво і вниз
вислуховується грубий систолічний шум над аортою
ущільнення та потовщення стінок аорти і стулок аортального клапана
181. До ускладнень виразкової хвороби належить:
пілоростеноз
надпечінкова жовтяниця
асцит
печінкова колька
гастрит типу А
182. До ускладнень виразкової хвороби не належить:
паренхіматозна жовтяниця
перфорація
пенетраця
шлунково-кишкова кровотеча
малігнізація
183. До ускладнень виразкової хвороби не належить:
доліхосигма
реактивний панкреатит
пенетрація
перфорація
шлунково-кишкова кровотеча
184. До факторів ризику гіпертонічної хвороби не відносяться:
гіпоацидність
спадковість
стреси
зловживання соленою їжею
зловживання алкоголем
185. Дослідження плевральної рідини при tвс плевриті виявляє:
70-75% клітин складають лімфоцити
80-90% клітин складають нейтрофіли
виявляються кристали холестерину
підвищений титр антинукларних антитіл
40-45% клітин складають еозинофіли
186. Достовірно характеризує пошкодження серцевого м’яза і може бути діагностичним критерієм
при гострому інфаркті міокарду:
аспарагінова трансаміназа
аланінова трансаміназа
лактатдегідрогеназа
міоглобін
ні один із перечислених
187. Дуоденальне зондування дозволяє виявити:
холангіт
helicobacter pylori
гастрит
виразковий дефект
коліт
188. Дуоденальне зондування проводиться для:
дослідження внутрішньопечінкових ходів
дослідження шлункової секреції
виявлення виразкових дефектів шлунка, 12-палої кишки
виявлення конкрементів у жовчному міхурі
виявлення виразкових дефектів товстого кишечника
189. ЕКГ критерії мітрального стенозу всі, крім:
зміщення електричнох осі серця вліво
P-mitrale
гіпертрофія правого шлуночка
зміщення електричної осі серця вправо
аритмії та блокади серця
190. ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, крім:
високі зубці R в лівих грудних відведеннях
відхилення електричної вісі серця вліво
зміщення перехідної зони вправо
високі зубці R в правих грудних відведеннях
глибокі зубці S в лівих грудних відведеннях
191. ЕКГ ознакою великовогнищевого інфаркту міокарда є:
патологічний зубець Q або QS
підйом сегменту ST
інверсія зубця Т
шлуночкові екстрасистолія
депресія сегменту ST і від’ємний зубець T
192. Емпієма жовчного міхура це:
нагноєння стінки жовчного міхура
наявність конкрементів у жовчному міхурі
порушення скоротливої здатності жовчного міхура
порушення властивостей жовчі
асептичне запалення жовчного міхура
193. Етіологічним чинником ревматизму є:
стрептококова інфекція
стафілококова інфекція
ентеробактерії
мікоплазми
мікобактерії
194. Етіологічними і патогенетичними факторами хронічного пієлонефриту не є:
артеріальна гіпертензія
наявність вогнища хронічної інфекції
порушення уродинаміки
утворення конкрементів у сечовивідних шляхах
інфекція сечовивідних шляхів
195. ЖЄЛ (життєву ємність легень) складає все перераховане, крім одного:
функціональна залишкова ємність легень
ємність вдоху
резервний об’єм видоху
дихальний об’єм
залишковий об’єм
196. З кількох стулок складається мітральний клапан?
з двох
з трьох
з чотирьох
з одного
до трьох
197. З чого утворюється стеркобіліноген:
з білірубіну
з уробіліногену
з уробіліну
безпосередньо з еритроцитів
з холестерину
198. З якою метою проводиться аналіз сечі за Нечипоренко?
для виявлення кількості лейкоцитів і еритроцитів в 1 мл сечі
для виявлення білка в сечі
для виявлення глюкози в сечі
для виявлення кількості лейкоцитів і еритроцитів в сечі за 1 хв. фільтрації
199. За даними гістологічного дослідження при ревматизмі виникає колагенова тріада:
колагеновий некроз, плазмоклітинна реакція, гіперглобулінемія
колагеновий некроз, гіпоплазія, гіперглобулінемія
колагеновий некроз, плазмоклітинна реакція, мукоїдне набухання
плазмоклітинна реакція, гіперглобулінемія, проліферативні зміни
плазмоклітинна реакція, гіперглобулінемія, фібриноїдний некроз
200. За добу в трахеобронхіальному дереві утворюється наступна кількість слизу:
50-100 мл
10-20 мл
25-50 мл
50-150мл
100-300 мл
201. За допомогою проби Реберга можна визначити:
клубочкову фільтрацію
канальцеву секрецію
транспорт електролітів
залишковий азот крові
вміст сечовини в крові
202. За допомогою ректороманоскопа можна дослідити слизову оболонку:
ділянки товстої кишки на глибину до 35 см від заднього проходу
сліпої кишки
низхідної частини попереково-ободової кишки
ділянки товстої кишки на глибину до 40 см від заднього проходу
ділянки товстої кишки на глибину до 45 см від заднього проходу
203. За допомогою якого з наведених нижче методів дослідження визначається швидкість
клубочкової фільтрації?
кліренс ендогенного креатиніну
кліренс глюкози
кліренс ендогенної сечовини
кліренс сечової кислоти
кліренс білку
204. За рівнем АТ, І ступінь гіпертензії - це систолічний АТ :
140-159 мм рт.ст
<130 мм рт.ст.
160-179 мм рт.ст.
130-139 мм рт.ст.
>180 мм рт.ст.
205. За рівнем АТ, І ступінь гіпертензії - це діастолічний АТ:
90-99 мм рт.ст.
100-109 мм рт.ст.
>110 мм рт.ст
90-95 мм рт.ст.
85-90 мм рт.ст.
206. За рівнем АТ, ІІ ступінь гіпертензії - це діастолічний АТ:
100-109 мм рт.ст.
>100 мм рт.ст.
99-110 мм рт.ст.
>120 мм рт.ст.
>110 мм рт.ст.
207. За рівнем АТ, ІІІ ступінь гіпертензії - це систолічний АТ:
> 180 мм рт.ст.
160-179 мм рт.ст.
>160 мм рт.ст.
180-220 мм рт.ст.
150-180 мм рт.ст.
208. Збільшення гематокриту характерно для:
компенсаторного еритроцитозу
лейкозу
анемії
гіпергідратація
лімфогранулематозу
209. Збільшення живота в епігастральній ділянці при цирозі печінки може бути зумовлено:
збільшенням печінки і селезінки
збільшенням товстого кишечника
збільшенням 12-палої кишки
збільшенням шлунку
збільшенням селезінки і шлунку
210. Збільшення якого органу (крім печінки) часто спостерігається при цирозі печінки:
селезінки
серця
нирок
підшлункової залози
шлунка
211. Зменшення бродильних процесів в кишківнику досягається:
обмеженням в дієті вуглеводів
обмеженням в дієті жирів
обмеженням в дієті білків
обмеженням в дієті кухонної солі
збільшенням вживання вітамінів
212. Які зміни жовчі спостерігаються при хронічному холециститі?
клоччя слизу, велика кількість лейкоцитоїдів, десквамований епітелій
згустки крові, велика кількість лейкоцитів
кристали холестерину, білірубінату кальцію
велика кількість жовчі
плейохромія жовчі
213. Що з наведеного найчастіше зумовлює розвиток хронічного холециститу?
дискінезії жовчних шляхів
сенсибілізація
недостатність функції підшлункової залози
гіпохлоргідрія
гормональний дисбаланс
214. Зміни якого показника крові найбільш характерне для залізодефіцитної анемії?
осмотичної резистентності еритроцитів
діаметру еритроцитів
білірубіну
трансаміназ
тромбоцитів
215. Зміни ЕКГ при гіпертонічній хворобі ІІ ст.:
RV5 більше RV4
високий зубець R в V1
найвищий зубець R в ІІІ стандартному відведенні
поширений комплекс QRS
глибокий зубець S в V4-V6
216. Зміни яких показників крові характерні для залізодефіцитної анемії?
кольорового показника
альбумінів
білірубіну
глобулінів
лейкоцитарної формули
217. Яка ознака є характерною для позитивного симптому Мейо-Робсона?
виражена болючість в ділянці лівого реберно-хребтового кута
болючість при постукуванні по правій реберній дузі
зникнення пульсації черевної аорти
ознака подразнення очеревини
шкіряна гіпералгезія в ділянці грудних хребців
218. Інструментальні ознаки мітрального стенозу всі, крім:
ознаки гіпертрофії лівого шлуночка
ознаки гіпертрофії лівого передсердя
ознаки гіпертрофії правого шлуночка
згладження талії серця рентгенологічно
відхилення контрактованого стравоходу назад рентгенологічно
219. Іригоскопія – це:
рентгенологічне дослідження
імунологічне дослідження
ендоскопічне дослідження
ультразвукове дослідження
об’єктивне пальпаторне дослідження
220. Капілярний пульс характерний для:
аортальної недостатності
аортального стенозу
мі трального стенозу
мітральної недостатності
не характерне для жодної вади
221. Клініка стенокардії описана:
англійським лікарем Геберденом
російський вчений М. І. Пирогов
український терапевт М. Д. Стражеско
професор В. П. Образцов
кардіолог Є. І. Чазов
222. Клінічні прояви мітрального стенозу всі, крім:
"серцевий горб", епігастральна пульсація
задишка, кашель
кровохаркання
запаморочення
напади серцевої астми
223. Клінічні прояви мітрального стенозу всі, крім:
елевація сегменту ST в грудних відділеннях
тахікардія
миготлива аритмія
збільшення меж серця вгору і вправо
ознаки правошлуночкової недостатності
224. Охарактеризуйте стан язику при гострому панкреатиті:
сухий, обкладений, з відбитками зубів
"лакований"
"географічний"
сухий, червоний
вологий, обкладений
225. Яка з наведених лабораторних ознак є найбільш характерною для хронічного панкреатиту?
стеаторея
збільшення активності лужної фосфатази в крові
збільшення вмісту холестерину в крові
наявність жовчних пігментів в сечі
збільшення рівня трансаміназ
226. Яку дієту за Певзнером призначають хворому на хронічний гастрит з підвищеною
кислотоутворюючою функцією в період загострення?
1
2
4
5
7
227. Коли виникає тупий звук над легенею?
при крупозній пневмонії в стадії розпалу
при емфіземі легень
при пневмотораксі
над тонкостінною каверною
при бронхіті
228. Найбільш достовірним методом діагностики виразкової хвороби є:
фіброгастродуоденоскопія
УЗД органів черевної порожнини
визначення прихованої крові в калі
дослідження шлункової секреції за допомогою пентагастринового тесту
рентгенконтрастне дослідження шлунка та дванадцятипалої кишки
229. У хворого з гепато- та спленомегалією з'явилась мелена. Назвіть найбільш часту причину її
появи:
кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу
поліпи прямої кишки
неспецифічний виразковий коліт
тромбоз мезентеріальних судин
кровотеча з виразки шлунка чи дванадцятипалої кишки
230. Коли зустрічається патологічне бронхіальне дихання?
при синдромі ущільнення легеневої тканини
при синдромі порушення бронхіальної прохідності
при синдромі підвищеної повітряності легень
при сухому плевриті
при синдромі накопичення повітря в порожнині плеври
231. Коли при перкусії легень нижня межа легень зміщується вниз:
при емфіземі легень
при зморщуванні тканини легень
при пневмонії, розташованій в нижніх долях
при ексудативному плевриті
при сухому плевриті
232. Коли реакція сечі буде кислою?
при вживанні яблук
при вживанні молока
при вживанні м'яса
при вживанні кавунів
при вживанні картоплі
233. Коли спостерігається ослаблення везикулярного дихання:
емфіземі легень
при крупозній пневмонії, початкова стадія
при диханні Куссмауля
при фізнавантаженні
при тонкій грудній клітці
234. Коли частіше спостерігається селективна протеїнурія?
гострий гломерулонефрит
хронічний гломерулонефрит
амілоїдоз нирок
діабетичний нефросклероз
туберкульоз нирок
235. Яка ознака є характерною для позитивного симптому Мейо-Робсона?
виражена болючість в ділянці лівого реберно-хребтового кута
болючість при постукуванні по правій реберній дузі
зникнення пульсації черевної аорти
ознака подразнення очеревини
шкіряна гіпералгезія в ділянці грудних хребців
236. Поява відрази до м'ясної їжі є найбільш характерною скаргою хворого на:
рак шлунка
атрофічний гастрит
уремічний гастрит
виразкову хворобу шлунка
панкреатит
237. Кристали Шарко-Лейдена в харкотинні – це:
виявлення при мікроскопії блискучих безбарвних циліндрів з гострими кінцями (продуктів розпаду
гранулоцитів) у хворих на бронхіальну астму
ознака ураження легень гельмінтами
ознаки еозинофільного інфільтрату
ознака пневмонії
ознаки всіх вище перерахованих станів
238. Яка локалізація виразки може маскувати приступи стенокардії?
в кардіальному відділі шлунка
на малій кривині шлунка
в цибулині дванадцятипалої кишки
в пілоричному відділі шлунка
на великій кривині шлунка
239. Яке з наведених стверджень свідчить про недостатність мітрального клапана?
ослаблення I тону, систолічний шум над верхівкою, підсилення II тону у II міжребер'ї зліва від
груднини
підсилення I тону, діастолічний шум над верхівкою, посилення II тону у II міжребер'ї зліва від
груднини
поява на ЕКГ в II, ІІІ, АVF-відведеннях високого зубця Р
відхилення електричної осі серця вправо, зменшення інтервалу P - Q
виявлення блокади правої ніжки пучка Гіса на ЕКГ
240. Лабораторні дані діагностики ревматизму все, крім:
гіперхолестеренемія
збільшення ШОЕ
нейтрофільний лейкоцитоз
зсув лейкоцитарної формули вліво
диспротеїнемія
241. Підсилення I тону на верхівкою серця зустрічається при:
стенозі мітрального отвору
недостатності мітрального клапана
недостатності клапана аорти
стенозі гирла аорти
недостатності трикуспідального клапана
242. "Хлопаючий" I тон над верхівкою серця зустрічається при:
стенозі мітрального отвору
недостатності мітрального клапана
стенозі гирла аорти
недостатності клапана аорти
пневмосклерозі
243. Малі діагностичні критерії ревматизму все, крім:
підвищення рівня тропонінів
клінічні дані (артралгія, лихоманка)
лабораторні дані
зростання гостро фазових показників
підвищені рівні антистрептококових антитіл
244. Мальабсорбція проявляє себе:
схудненням
ожирінням
інтенсивними болями в животі
постійними закрепами
печією
245. Мелена характерна для:
шлунково-кишкової кровотечі
пенетрацї
перфорації
пілоростенозу
гострого гастриту
246. Назвіть основний патогенетичний процес при цирозі печінки:
заміщення часточок псевдочасточками
обтурація жовчних протоків
застій крові у внутрішньочасточкових печінкових венах
застій лімфи у печінкових часточках
запалення печінкових часточок
247. Методом, який дозволяє визначити форму, розміри і локалізацію чашково-лоханкової
системи і нирок, є:
екскреторна урографія і УЗД
радіоізотопна ренографія
радіоізотопне сканування нирок
оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
дослідження клубочкової фільтрації і канальцевої реабсорбції
248. Механізм утворення асциту при цирозі печінки:
гіпопротеїнемія
підвищена гідрофільність тканин
серцево-судинна недостатність
запалення очеревини
олігоурія
249. Місцем, де найкраще вислуховується систолічний органічний шум при стенозі гирла аорти, є:
друге міжребер'я справа біля краю груднини
верхівка серця
точка Боткіна-Ерба
друге міжребер'я зліва біля краю груднини
посередині груднини на рівні прикріплення до неї реберних хрящів третіх ребер
250. Тон відкриття мітрального клапана вислуховується при:
стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору
недостатності мітрального клапана
мітралізації аортальних вад
перфорації мітрального клапана при інфекційному ендокардиті
відкладанні солей кальцію на мітральному клапані
251. Мітральна недостатність виникає при наступних паталогіях, крім:
тампонада серця
ревматизм
атеросклероз
інфекційний ендокардит
захворювання сполучної тканини
252. Якими будуть дані лейкограми у хворого на інфаркт міокарда?
нейтрофільний лейкоцитоз до 5-6 дня хвороби
лейкопенія на протязі 8-10 днів
еозинофілія на протязі 2-5 днів
лімфоцитоз до 5-6 дня хвороби
базофільно-еозинофільна асоціація
253. Назвіть основні скарги при хронічному застої крові у печінці:
тупий біль, відчуття важкості у правому підребер'ї, відчуття переповнення в животі, підсилення
задухи після прийому їжі
зниження апетиту, нудота, блювання
зміна смаку, тупий біль у надчерев'ї, що носить оперізуючий характер
переймоподібний біль у правому підребер'ї, лихоманка після їжі
постійний гострий біль у правому підребер'ї, нудота, блювання, схуднення, відмова від м'ясної їжі
254. На гіперацидність вказує:
блювання кислим вмістом
блювання кавовою гущею
блювання з’їденою їжею
блювання жовчю
шлунково-кишкова кровотеча
255. На наявність у хворого синдрому портальної гіпертензії можуть вказувати дані:
гематомезис
негативний симптом Пастернацького
негативний симптом Щоткіна-Блюмберга
параметри АТ
збільшення розмірів простору Траубе
256. На стадії декомпенсації мітральної недостатності хворі мають наступні скарги, крім:
частий сечопуск
серцебиття
задишка
кашель
набряки на нижніх кінцівках
257. На якому виді гемодинамічних змін базуються скарги хворих на кашель, задуху,
кровохаркання при стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору?
підвищення тиску в малому колі кровообігу
зниження артеріального тиску
шунтування з малого кола кровообігу у великий
збільшення лівого передсердя та стиснення органів середостіння
зменшення викиду крові з лівого шлуночка
258. Набряки при цирозах печінці можуть бути зумовлені:
зниженням вмісту альбумінів в крові
підвищенням змісту білка в сироватці крові
підвищенням гіалуронідазної активності в сироватці крові
зниженням кількості альдостерону в сироватці крові
підвищенням змісту білірубіну в крові
259. Для якого захворювання характерний колірний показник, більше за 1,05?
В12 (фолієво)-дефіцитної анемії
залізодефіцитної анемії
постгеморагічної анемії
гемолітичної анемії
гострого лейкозу
260. Надпечінкова жовтяниця зумовлена:
гемолізом еритроцитів
спазмом жовчевивідних шляхів
закупоркою жовчних шляхів каменем, пухлиною
запаленням печінкової тканини
токсичним впливом на печінку
261. Ослаблене жорстке дихання з подовженим видихом є проявом синдрому:
бронхіальної обструкції
ущільнення легеневої тканини
наявності повітря в плевральній порожнині
наявності рідини в плевральній порожнині
наявності рідини і повітря в плевральній порожнині
262. Назвіть головну причину гіпопротеїнемії при нефротичному синдромі:
висока протеїнурія
зниження продукції білку в гепатоцитах
підвищений катаболізм білку
порушення всмоктування білків у кишківнику
підвищена секреція білків в просвіт кишківника
263. Назвіть етіологічні фактори хронічного пієлонефриту:
неспецифічна бактеріальна інфекція
бета-гемолітичний стрептокок групи А
віруси
вакцини, сироватки
медикаментозні препарати
264. Назвіть критерії ІІІ стадії гіпертонічної хвороби:
все перераховане вірно
серцева недостатність
інфаркт міокарда
крововиливи в сітківку
хронічна ниркова недостатність
265. Назвіть межі коливання вмісту загального білірубіну в крові здорової людини:
1,7-20,5 мкмоль/л
0-1,6 мкмоль/л
10,6-30,5 мкмоль/л
10,6-40,5 мкмоль/л
Більше ніж 40,6 мкмоль/л
266. Назвіть межі коливання вмісту загального білку в крові здорової людини:
60-80 г/л
0,40-0,65 г/л
40-65 г/л
0,60-0,80 г/л
70-100 г/л
267. Коли спостерігається ранкове блювання "кислим"?
при виразковій хворобі 12-палої кишки
при виразковій хворобі шлунка
при холециститі
при панкреатиті
при цирозі печінки
268. Назвіть найбільш часте ускладнення цирозу печінки:
кровотеча із стравоходу, шлунку, гемороїдальних вен
анемія
серцево-судинна недостатність
анасарка
дерматит
269. В якому випадку в калі відсутній стеркобілін?
при механічній жовтяниці
при гемолітичній анемії
при раку печінки
при хронічному гепатиті
при цирозі печінки
270. При аортальній недостатності у хворого вислуховується подвійний тон Траубе і шум
Виноградова-Дюрюазьє. Вкажіть типове місце аускультації.
великі судини (стегнова, ліктьова)
судини шиї (каротидні)
аорта
легенева артерія
точка Боткіна
271. Плеврит не проявляється синдромом:
збільшення повітряності легеневої тканини
больовим
наявності рідини в плевральній порожнині
дихальної неспроможності
ущільнення легеневої тканини
272. При обстеженні грудної клітки у хворих на сухий плеврит не виявляється:
випинання грудної клітки на ураженій стороні
відсутність змін перкуторного звуку
відставання в акті дихання ураженої половини грудної клітки
шум тертя плеври
ослаблене везикулярне дихання
273. Лице хворого з анемією Адісона-Бірмера має вигляд:
«воскової ляльки»
бліде, дифузно набрякле
ціанотичне, набрякле
бліде, виснажене
місяцеподібне
274. Аналізуючи загальний аналіз крові хворого, який лікується з приводу цирозу печінки, лікар
виявив тромбоцитопенію у поєднанні з анемією і лейкопенією. Такі зміни є ознакою:
синдрому гіперспленізму
жовтяниці
синдрому печінково-клітинної недостатності
синдрому портальної гіпертензії
холестатичного синдрому
275. Назвіть ураження суглобів, яке є найбільш характерним для активного ревматизму:
мігруючий артрит, що повністю зникає, з частим ураженням великих суглобів
симетричний артрит дрібних суглобів кистей з розвитком стійкої деформації
симетричний артрит з ураженням крижово-здухвинних з'єднань
гнійний олігоартрит стрептококової етіології з ураженням великих суглобів
периартрит дрібних суглобів кистей та стоп
276. У чоловіка 25 років виявлено стеноз правої ниркової артерії. Значення АТ 220/100 мм рт ст.
Який у даному випадку ведучий патогенетичний фактор гіпертензії?
активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
активація симпатоадреналової системи
порушення депресорної системи нирок
порушення метаболізму вітаміну D у нирках.
підвищення в'язкості крові.
277. У чоловіка з хронічним гломерулонефритом АТ становить 185/100 мм рт ст. За патогенезом
гіпертензія
ренопаренхіматозна
реноваскулярна
кардіоваскулярна
тубулоінтерстиціальна
есенціальна
278. Найбільш характерні ЕКГ критерії при мітральному стенозі характерно:
a-v блокада
P-pylmоnale
блокада лівої ніжки пучка Гіса
блокада правої ніжки пучка Гіса
синусова тахікардія
279. Найбільш частим ускладненням гострого інфаркту міокарда є:
шок
розрив міокарда;
емболія мозку;
порушення ритму;
синдром Дресслера;
280. Найбільш частіше хронічну аортальну недостатність спричиняють захворювання всі, крім:
міокардит
ревматизм
інфекційний ендокардит
сифіліс
атеросклероз
281. До лікаря звернувся пацієнт із скаргою на те, що у нього після вживання молока
спостерігаються диспептичні явища. Дефіцит якого ферменту асоціюється з проблемою
несприйняття молока?
лактази
амілази
ліпази
мальтази
пептидази
282. Після перенесеної ангіни виникли летючі болі в колінніх суглобах. Про яке захворювання
можна думати?
ревматизм
подагра
міокардит
ревматоїдний артрит
стенокардія
283. У хворої 40 р., спостерігаються сильні маткові кровотечі. При обстеженні виявлені ознаки
гіпохромної анемії. Яке дослідження специфічне для діагностики?
сироваткове залізо
ШОЕ
білки крові
ретикулоцити
форма еритроцитів
284. Найчастіший наслідок ревматичного ендокардиту - це:
вада серця
атеросклероз
гіпертонічна хвороба
одужання
все перечислене
285. Наслідок ревматичного поліартриту:
відсутність залишкової деформації
анкілоз
деформація суглобу
гемартроз
все перечислене
286. "Закрепний пронос" (чередування щільних порцій кала з рідкими масами) найбільш
характерний для:
хронічного коліту
хвороби Крона
неспецифічного виразкового коліту
хронічного панкреатиту
хронічного ентериту
287. Для якого захворювання є характерним "пронос-будильник"?
хронічний коліт
неспецифічний виразковий коліт
хронічний панкреатит
хронічний ентерит
хвороба Крона
288. Неблагоприємний прогноз при артеріальній гіпертензії обумовлюють факторами:
все перераховане
розвиток гіпертонії в молодому віці
цукровий діабет
куріння
артеріальна гіпертензія з високим вмістом реніну
289. При загостренні хронічного панкреатиту характерним є позитивний симптом:
Мейо-Робсона
Грекова-Ортнера
Кера
Мерфі
Обуховської лікарні
290. Нирки можна пропальпувати при:
пухлинах нирок
гломерулонефриті
первинному пієлонефриті
амілоїдозі
нирковій недостатності
291. У молодого чоловіка 25 років АТ на руках 160/90 мм рт ст, на ногах 120/65 мм рт ст.
Причиною цього найбільш ймовірно є:
коарктація аорти
феохромоцитома
первинний гіперальдостеронізм
гіпертиреоз
захворювання нирок
292. Хвора скаржиться на поганий апетит, схуднення. Шкірні покриви бліді з жовтушним
відтінком. В аналізі шлункового вмісту вільна соляна кислота відсутня в усіх порціях. При
морфологічному дослідженні: атрофія слизової оболонки дна шлунка. Виникнення якої анемії
є найбільш ймовірним у хворої?
В12-дефіцитної анемії
гіпохромної анемії
залізодефіцитної анемії
постгеморагічної анемії
нормохромної анемії
293. Яка з наведених груп клінічних ознак є найбільш характерною для синдрому Іценко-
Кушинга?
ожиріння, стрії на шкірі живота
артеріальні гіпертензивні кризи з підвищенням температури тіла, пітливістю, тахікардією
м'язева слабкість з розвитком минучих в'ялих паралічів
поліурія, полідипсія
підвищена збудливість, тремор, схуднення
294. Одне з найбільш частих і типових ускладнень мітрального стенозу:
миготлива аритмія
аневризма лівого шлуночка
інфаркт капілярних м?язів
відрив стулок мітрального клапану
фібриляція шлуночків
295. Ознака Попова-Савельєєва (різний пульс на руках) визначається при:
мітральному стенозі
мітральній недостатності
аортальному стенозі
аортальній недостатності
трікуспідальній недостатності
296. Ознаки facies mitralis – це:
ціанотичний рум’янець на щоках
гіперемія шкіри, блискучі очі, збуджений вираз обличчя
розширення очних щілин, посилений блиск очей, екзофтальм
западіння очей, загострений ніс, бліда шкіра, холодний піт
блідість шкіри обличчя з жовтизною
297. Ознаки гіпертрофії лівого передсердя – P.mitrale:
розширений, двогорбий зубець Р у І,ІІ відведеннях
високий, розширений зубець Р у І,ІІ відведеннях
від?ємний зубець Р у І,ІІ відведеннях
відсутній зубець Р у І,ІІ,ІІІ відведеннях
високий, двогорбий зубець Р у І, ІІ відведеннях
298. У хворого А., 54 р., який протягом 25 років хворіє на ревматизм при перкусії серця виявлено
розширення тупості вгору і вправо за рахунок гіпертрофії лівого передсердя і правого
шлуночка. Які ЕКГ ознаки гіпертрофії лівого передсердя?
поява двогорбого зубця Р
збільшення амплітуди зубця Р
збільшення амплітуди зубця R
зменшення амплітуди зубця R
тривалість зубця Р не змінюється
299. Молодому пацієнту, який поступив в пульмонолоґічний відділ за направленням воєнкомату з
частими нападами бронхіальної астми, в контексті спіроґрафії визначено індекс Тиффно. Це є
співвідношення…?
об’єму форсованого видиху до життєвої ємності легень
об’єму форсованого вдиху до видиху до видиху
об’єму форсованого вдиху до життєвої ємності легень
об’єму форсованого вдиху до резервного об’єму вдиху
об’ємів форсованого вдиху і видиху до життєвої ємності легень
300. Внаслідок яких патологічних станів може розвиватись правошлуночкова недостатність?
при всіх перерахованих захворюваннях
за наявності мітральних вад серця
при легеневому серці
за наявності тромбозу легеневої артерії
при дифузних змінах в міокарді та інфаркті міокарда правого шлуночка
301. Ослаблення голосового тремтіння спостерігається при:
емфіземі легень
пневмонії
ателектазі легень
бронхоектатичній хворобі
пухлині легень
302. Основна причина виникнення мітрального стенозу:
ревматизм
ішемічна хвороба серця
інфаркт міокарду
гіпертонічна хвороба
ні одна з перекислених
303. Основна причина набутих вад серця:
ревматизм
гіпертонічна хвороба
інфаркт міокарда
стенокардія
все перечислене
304. Причинами виникнення непритомності можуть бути:
всі відповіді вірні
вазомоторні розлади
дисфункція парасимпатичної нервової системи
порушення серцевої діяльності
під час різкої зміни положення тіла
305. При ревматичному мітральному стенозі pulsus differens свідчить про:
стискання лівої підключичної артерії
зменшення наповнення лівого шлуночка
збільшення наповнення лівого передсерця
збільшення тиску в a. pulmonalis
розвиток миготливої аритмії
306. Основним патогенетичним механізмом інфаркта міокарда є:
оклюзія коронарної артерії атеросклеротичною бляшкою
спазм коронарних артерій
тромбоз коронарних артерій
раптова потреба міокарда в кисню
правильної відповіді нема
307. Холецистографія протипоказана при:
непереносимості йоду
жовчнокам'яній хворобі
"відключеному" жовчному міхурі
перенесеному вірусному гепатиті
поганій переносимості жирів та молока .
308. Основні етіологічні фактори, що ведуть до розвитку цирозу:
вірус гепатиту, алкоголь
бактерії, паразити
вплив іонізуючого випромінювання
ендокринні порушення
аліментарний фактор
309. Основні клінічні форми ІХС, крім:
тампонада серця
стабільна стенокардія
нестабільна стенокардія
гострий інфаркт міокарда без зубця Q
гострий інфаркт міокарда з зубцем Q
310. Основні ланки патогенезу ГХ всі, крім:
розрив атеросклеротичної бляшки
активізація РААС із збільшенням ангіотензину ІІ
послаблення депресорної функції нирок
спадковий фактор
активація симпатико-адренолової системи
311. Основні симптоми сухого плевриту:
сухий кашель, біль в бокових відділах грудної клітки, який посилюється при вдосі, субфебрилітет
кашель з харкотинням, підвищення температури тіла до 400С
глибоке дихання, болі за грудиною з ірадіацією в ліве плече
біль в правому підребер’ї, що ірадіює в праву лопатку
біль в лівому підребер’ї, періодично по типу оперізуючого
312. Основні симптоми сухого плевриту:
біль посилюється при глибокому вдосі, а також при нахилянні тулуба в протилежний бік (симптом
Шепельмана)
болючість м’язів грудей
болючість трапецієвидних м’язів
симптом Щукарьова
все вище перераховане
313. Основні симптоми сухого плевриту?
сухий кашель, біль в бокових відділах грудної клітки, що посилюється при вдосі
глибоке дихання, болі за грудиною з іррадіацією в ліве плече
відчуття важкості і тупі болі в грудній клітці
кашель з харкотинням, збільшення температури тіла до 390С
болі в обох підребер’ях, що мають оперізуючий характер
314. Основні скарги при аортальній недостатності всі крім:
підищення температури до 37,70С
пульсація в шиї
кардіалгія
непритомність
задишка
315. Патогноманічним для стенокардії являється:
загрудинна біль і депресія на ЕКГ сегмента S-T на 1 мм і більше
загрудинна біль не пов’язана з фізичним навантаженням
шлуночкові екстрасистолія після навантаження
підйом сегмента S-T менше як на 1мм
збільшення зубця Q в III стандартному та aVF відведеннях
316. Коли спостерігається відрижка "тухлим"?
при раку шлунка
при виразковій хворобі шлунка
при виразковій хворобі 12-палої кишки
при панкреатиті
при цирозі печінки
317. У якому випадку голосове тремтіння відсутнє?
при наявності в плевральній порожнині рідини
при ущільненні легеневої тканини
над каверною в легеневій тканині
над абсцесом в легеневій тканині (після прориву у бронх)
при крупозній пневмонії
318. У хворого на бронхільну астму взято кров з пальця на лабораторне дослідження. Які зміни в
загальному аналізі крові найбільш характерні?
лімфопенія, еозинофілія, лімфоцитоз
зменшення гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника
лімфо- і моноцитоз. Збільшення ШОЕ
зменшення кількості еритроцитів, збільшення кольорового показника
лейкоцитоз, зсув вліво, збільшення ШОЕ
319. У хворого який довготривало знаходиться на диспансерному спостереженні з приводу
захворювання шлунково-кишкового тракту виявлено В-12 дефіцитну анемію. Яке
захворювання могло спричинити такий стан?
хронічний гастрит типу А
хронічний гастрит типу В
хронічний гастрит типу С
хронічний панкреатит
хронічний холецистит
320. В відділення поступив хворий зі скаргами на приступоподібні інтенсивні болі в правому
підребер’ї, гіркоту в роті, свербіж шкірних покривів. При об’єктивному обстеженні лікар
виявив жовтий колір шкіри, пропальпував збільшений жовчний міхур. Що можна
запідозрити?
механічну жовтяницю
виразкову хворобу
хронічний панкреатит
дуоденіт
гепатит
321. Якими змінами в організмі характеризуються колапс і шок?
зниженням судинного тонусу, а також гострим зменшенням об'єму циркулюючої крові
зниженням судинного тонусу
гострим зменшенням об'єму циркулюючої крові
відсутністю пульсу та дихання
зіниці не реагують на світло
322. У хворого, який скаржиться на головні болі, мерехтіння “мушок” перед очима знайдено
підвищення АТ до 160/95 мм рт.ст. і поставлений діагноз “гіпертонічна хвороба” І ст. Яке
ураження органів-мішеней типове для цієї стадії?
відсутнє
гіпертрофія лівого шлуночка
протеінурія
центральної нервової системи
звуження судин сітківки
323. Хворому 63 років, у якого протягом 3-х років спостерігалось підвищення АТ до 170/95 після
обстеження виявлена ІІ ст. артеріальної гіпертензії. Яке ураження органів-мішеней типове
для цієї стадії?
всі перераховані
гіпертрофія лівого шлуночка
гіпертонічна нефропатія
спазм артеріол сітківки
збільшення креатиніну в плазмі
324. Як за автором називається варіантна стенокардія?
Принцметалла
Тебердена
Захар'їна
Бушара
Ослера
325. До постійних ознак синдрому наявності рідинив плевральній порожнині не відносяться:
великоміхурцеві дзвінкі вологі хрипи
задишка
ціаноз
випинання на ураженому боці грудної клітки
відставання в акті дихання ураженої сторони грудної клітки
326. Хвора скаржиться на оперізуючий біль у верхній половині живота з іррадіацією ліворуч,
нудоту, пронос, загальну слабкість, дратівливість, порушення сну. При об’єктивному
обстеженні відзначається позитивний симптом Тужиліна. Це:
червоні плями правильної круглої форми на шкірі живота, грудей, спини, які не зникають при
натискуванні
болючість при пальпації у лівому реберно-хребетному куті
атрофія підшкірної основи в ділянці проекції підшлункової залози
болючість при постукуванні по правій реберній дузі
біль в надчеревній ділянці при перкусії кінчиками пальців передньої черевної стінки
327. Ознаки дефіциту заліза:
все перераховане
випадання волосся
ламкість нігтів
спотворення смаку
койлоніхія
328. У хворої Т., 30 р., виявлена залізодефіцитна анемія, підтверджена лабораторним
дослідженням крові. Вкажіть найбільш типову скаргу для дефіциту заліза.
підвищена крихкість нігтів
втрата тактильної чутливості
посивіння волосся
тріщини губ
втрата нюху
329. Трьохчленний ритм вислуховується при:
мітральному стенозі
аортальній недостатності
мітральній недостатності
аортальному стенозі
трікуспідальній недостатності
330. Пенетрація – це:
поширення виразкового дефекту на сусідні органи
порушення цілісності всієї стінки органа
переродження виразки в рак
порушення цілісності судини стінки в зоні виразкового дефекту
накопичення асцитичної рідини в малому тазі
331. Первинна бронхопневмонія частіше виникає як:
ускладнення гострого бронхіту
ускладнення інфаркту легень
ускладнення пневмоконіозу
ускладнення бронхоектатичної хвороби
ускладнення застою крові в легенях
332. Первинна профілактика ревматизму включає:
адекватне лікування стрептококового фарингіту препаратами пеніцилінового ряду
профілактику будь-яких бактеріальних інфекцій
профілактику будь-яких вірусних інфекцій
аспірин впродовж 1-2 тижнів після стрептококового фарингіту
бензилпеніцилін до і впродовж 1-2 тижнів після стоматологічних, урологічних та інших
маніпуляцій
333. Періоди Самойлова-Венкебаха реєструється на ЕКГ при:
синоаурикулярній блокаді
AV блокаді ІІ ступеня І типу за Мобітцом
AV блокаді І ступеня
AV блокаді ІІ ступеня ІІ типу за Мобітцом
AV блокаді ІІІ ступеня
334. Печінкова жовтяниця обумовлена:
запаленням печінкової тканини
закупоркою жовчних шляхів каменем, пухлиною
гемолізом еритроцитів
спазмом жовчовивідних шляхів
зниженням резистентності еритроцитів
335. «Печінковий» язик - це :
малиновий язик
язик, обкладений білим нашаруванням
сухий язик, з відбитками зубів
язик з коричневим нашаруванням
язик з глибокими борознами
336. Під дихальною недостатністю розуміють:
стан, при якому не забезпечується підтримка нормального газового стану крові, або останнє
досягається перенапруженням апарату зовнішнього дихання, що веде до зниження його
функціональних можливостей
стан, при якому забезпечується доставка необхідної кількості кисню до периферичних тканин
стан, при якому має місце значне зниження об’ємів дихання
стан, при якому відбувається збільшення функціональної здатності легень (обструктивні чи
деструктивні зміни) веде до появи задишки
стан, який супроводжується гострою чи хронічною гіпоксією
337. При пальпації серця на верхівці виявляється тремтіння, не співпадаюче з пульсацією
a.carotis. Для якої вади серця це характерно?
мітральний стеноз
аортальна недостатність
мітральна недостатність
аортальний стеноз
недостатність тристулкового клапана
338. Підпечінкова жовтяниця зумовлена:
закупоркою жовчних шляхів каменем, пухлиною
гемолізом еритроцитів
запаленням печінкової тканини
токсичним впливом на печінку
гепатитом
339. Пізні болі – це болі, які виникають:
більше 2-3 год. після прийому їжі
натще
вночі
через 1 год. після прийому їжі
через 1,5 год. після прийому їжі
340. Після перенесеної стрептококової інфекції ревматизм виникає через:
2-3 тижні
8-9 днів
6 тижнів
5 місяців
1-2 роки
341. Повна компенсаторна пауза характерна для:
шлуночкової екстрасистолії
синусової брадикардії
передсердної екстрасистолії
синусової аритмії
атріовентрикулярної блокади І ст.
342. Позитивна проба Рівальта свідчить про наявність в плевральній порожнині:
ексудату
транссудату
крові
жовчі
повітря
343. Позитивний симптом Курвуазьє спостерігається при:
пухлині головки підшлункової залози
хронічному некам’яному холециститі
гепатиті
цирозі печінки
виразковій хворобі
344. Позитивний синдром Менделя вказує на:
втягнення в патологічний процес очеревини
пенетрацію виразки в підшлункову залозу
ускладнення виразки пілоростенозом
ускладнення виразки кровотечею
ускладнення виразки перфорацією
345. Про що свідчить при захворюваннях печінки гіркота в роті?
наявність дуодено-гастрального рефлюксу
збільшення жовчних кислот у крові на фоні вираженого холестазу
порушення синтетичної (білковоутворюючої) функції печінки
серцева недостатність на тлі вираженої супутньої міокардіодистрофії
зниження дезінтоксикаційної функції печінки по відношенню до продуктів розпаду білків
346. Портальна гіпертензія - це:
підвищення тиску в v. portаe
підвищення артеріального тиску
підвищення центрального венозного тиску
підвищення внутрішньочерепного тиску
підвищення діастолічного тиску
347. Порцію “В” при фракційному (багатомоментному) дуоденальному зондуванні одержують під
час:
ІV фази
І фази
ІІ фази
ІІІ фази
V фази
348. Порцію “С” при фракційному (багатомоментному) дуоденальному зондуванні одержують під
час:
V фази
І фази
ІІ фази
ІІІ фази
ІV фази
349. Посилення голосового тремтіння і вкорочення перкуторного звуку над ділянкою легені
свідчить про:
пневмонію (синдром ущільнення легеневої тканини)
гідроторакс
ексудативний плеврит (синдром накопичення рідини в плевральній порожнині)
сухий плеврит
абсцес легень після прориву в бронхах
350. Поясніть походження симптомів “судинні зірочки” і “печінкові долоні”, що виявляються при
загальному огляді:
гіперестрогенемія
геморагічний синдром
зневоднення організму
сидеропенічний синдром
гіпопротеінемія
351. Поясніть причину гінекомастії у чоловіків:
гіперестрогенемія
геморагічний синдром
зневоднення організму
сидеропенічний синдром
гіпопротеінемія
352. При аортальному стенозі визначається все крім:
пульс differens
пуль parvus
пульс rarus
пульс tardus
систолічне тремтіння в ІІ міжребір’ї справа
353. Яка ведуча скарга при ексудативному плевриті?
задишка
кашель
виділення мокротиння
біль у грудній клітці
гіпертермія
354. При атріовентрикулярній блокаді І ступеня інтервал РQ становить:
0,20 с і більше
0,18-0,20 с
0,16 с
0,12 с
0,14 с
355. При виразковій хворобі не характерний:
холестатичний синдром
синдром гіперацидності
больовий синдром
диспепсичний синдром
астено-невротичний синдром
356. При виразковій хворобі призначають дієту:
№ 1
№ 2
№ 9
№ 10
№ 15
357. При виявленні у пацієнтки харкотиння у вигляді «малинового желе» Ви подумаєте про:
рак легень
крупозну пневмонію
бронхоектатичну хворобу
туберкульоз легень
абсцес легень
358. При гастриті з підвищеною секрецією призначають дієту:
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
359. При гастриті зі зниженою секрецією призначають дієту:
№ 2
№ 1
№ 3
№ 4
№ 5
360. При гастриті типу В болевий синдром локалізується в:
пілородуоденальній зоні
мезогастрії
лівому підребер’ї
правій клубовій ділянці
в точці Мейо-Робсона
361. При гіпертонічній хворобі можливе таке ураження очного дна:
все перераховане вище
звуження та звивистість артерій сітківки
розширення вен
геморрагії в сітківку
атрофія зорового нерва
362. При гострій постгеморагічній анемії в перші дні після кровотечі в периферичній крові
спостерігається:
ретикулоцитоз, еритропенія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія
гіперхромія, еритроцитоз, тромбоцитоз, лейкоцитоз
гіпохромія, еритропенія, тромбоцитопенія, лейкоцитоз
еритропенія, ретикулоцитопенія, гіпохромія
еритропенія, лейкопенія, тромбоцитопенія, нормохромія
363. При ЕКГ- дослідженнях у хворих на ревматизм можна виявити:
все перечислене
атріовентрикулярну блокаду
екстрасистолію
миготливу аритмію
атріовентрикулярний ритм
364. При ексудативному плевриті (над рідиною) вислуховується:
везикулярне дихання не вислуховується або ослаблене
жорстке везикулярне дихання
посилене везикулярне дихання
бронхіальне дихання
амфоричне дихання
365. При ексудативному плевриті (над трикутником Гарлянда) вислуховується:
бронхіальне дихання
жорстке везикулярне дихання
посилене везикулярне дихання
везикулярне дихання не вислуховується або ослаблене
амфоричне дихання
366. При емфіземі легень вислуховується:
ослаблене везикулярне дихання
патологічне бронхіальне дихання
амфоричне дихання
жорстке везикулярне дихання
посилене везикулярне дихання
367. При гострому бронхіті вислуховується:
жорстке везикулярне дихання
ослаблене везикулярне дихання
посилене везикулярне дихання
патологічне бронхіальне дихання
амфоричне дихання
368. При жовчнокам’яній хворобі жовтяниця є:
обтураційною
паренхіматозною
надпечінковою
змішаною
печінковою
369. При загостренні хронічного панкреатиту характерним є позитивний симптом:
Мейо-Робсона
Грекова-Ортнера
Кера
Мерфі
Обухівської лікарні
370. При загостренні хронічного гастриту характерним є позитивний симптом:
Менделя
Грекова-Ортнера
Кера
Мейо-Робсона
Мерфі
371. При застосуванні глибокої перкусії грудної клітки коливання можуть пройти на глибину:
5-7 см
10-12 см
8-10 см
3-5 см
2-4 см
372. При захворюванні нирок хворим рекомендується наступна дієта:
№7
№1
№5
№9
№10
373. При ІІ ступені активності ревматизму має місце:
ШОЕ – 20-40 мм/год, помірно виражені ознаки ревматичної атаки, рівні антистрептококових
антитіл підвищені незначно
гострий поліартрит, кардит, С-реактивний білок (+++)
гострий поліартрит, кардит, ШОЕ – 40 мм/год і більше, С-реактивний білок (+++), високі титри
АСЛ-О
високі титри АСЛ-О, ШОЕ – 40 мм/год і більше
клінічні ознаки слабо виражені, моносиндромний характер запальних уражень, лабораторні
показники в межах норм
374. При ІІІ ступені активності ревматизму має місце:
гострий поліартрит, кардит, ШОЕ – 40 мм/год і більше, С-реактивний білок (+++), високі титри
АСЛ-О
гострий поліартрит, кардит, С-реактивний білок (+++)
високі титри АСЛ-О, ШОЕ – 40 мм/год і більше
ШОЕ – 20-40 мм/год, помірно виражені ознаки ревматичної атаки, рівні антистрептококових
антитіл підвищені незначно.
клінічні ознаки слабо виражені, моносиндромний характер запальних уражень, лабораторні
показники в межах норм
375. При інфаркті міокарда бокової локалізації характерні зміни ЕКГ в відведеннях:
I, aVL, V5-V6
I, III, aVF
V1-V2
V1-V4
V3-V4
376. При кровотечі з шлунку блювотні маси:
по типу “кавової гущі”
незмінені
яскраво-червоного кольору
по типу “малинового желе”
з вжитою напередодні їжею
377. При крупозній пневмонії уражаються:
доля легені і вісцеральна плевра
долька легені і вісцеральна плевра
окремі дольки легені
інтерстиціальна тканина легень
прикоренева частина легень
378. При мітральній недостатності має місце:
гіпертрофія лівого передсердя та лівого шлуночка
гіпертрофія правого шлуночка
гіпертрофія правого передсердя та лівого шлуночка
гіпертрофія лівого передсердя та правого шлуночка
гіпертрофія правого передсердя та правого шлуночка
379. При мітральній недостатності верхівковий поштовх зміщується:
вліво і вниз
вліво
вліво і вверх
вправо і вниз
вправо
380. При мітральній недостатності епігастральна пульсація виникає за рахунок:
гіпертрофованого правого шлуночка
гіпертрофованого лівого шлуночка
гіпертрофованих правого і лівого шлуночків
гіпертрофованих правого і лівого передсердя
гіпертрофованого лівого передсердя
381. При мітральній недостатності має місце:
гіпертрофія лівого передсердя та лівого шлуночка
гіпертрофія правого шлуночка
гіпертрофія правого передсердя та лівого шлуночка
гіпертрофія лівого передсердя та правого шлуночка
гіпертрофія правого передсердя та правого шлуночка
382. При мітральному стенозі має місце:
перкуторне збільшення меж серця вгору і вправо
перкуторне збільшення зони відносної серцевої тупості вліво, вгору і вниз
перкуторне збільшення меж серця вправо і вниз
перкуторне збільшення меж серця у всі сторони
перкуторне збільшення меж серця вгору і вліво
383. При надпечінковій (гемолітичній) жовтяниці спостерігаються наступні зміни:
в крові підвищується рівень вільного білірубіну
в крові підвищується рівень гемоглобіну
в крові підвищується рівень зв'язаного білірубіну
в сечі не визначаються уробіліноїди
кал стає ахолічним
384. При некалькульозному холециститі призначають дієту:
№ 5
№ 1
№ 7
№ 9
№ 10
385. При некам’яному холециститі при проведенні дуоденального зондування будуть зміни:
в порції В
в порції А'
в порції А
в порції С
в усіх порціях
386. При плевральній пункції отримано серозно-геморагічну рідину. Яке з перерахованих
захворювань могло це спричинити?
мезотеліома плеври
ексудативний плеврит
пневмонія
абсцес легені
все вищеперераховане
387. При приступі бронхіальної астми виникає такий тип дихання:
везикулярне дихання з подовженим видихом
амфоричне дихання
пуерильне дихання
патологічне бронхіальне дихання
фізіологічне бронхіальне дихання
388. При приступі бронхіальної астми виникають такі звукові явища:
жорстке везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи
патологічне бронхіальне дихання, сухі свистячі хрипи
амфоричне дихання, сухі свистячі хрипи
пуерильне дихання
ослаблене везикулярне дихання, крепітація
389. При проведенні фракційного дуоденального зондування у випадку спазму сфінктера Одді
збільшується тривалість:
ІІ фази
І фази
ІІІ фази
IV фази
V фази
390. При ревматизмі в загальному аналізі крові відмічаються:
лейкоцитоз, збільшення ШОЕ
тромбоцитопенія, лейкопенія
збільшення ШОЕ, лейкопенія
тромбоцитоз, еритроцитоз
збільшення ШОЕ, еритроцитоз
391. При ревматизмі найчастіше уражається клапан:
мітральний
аортальний
трьохстулковий
пульмональний
всі перечислені
392. При ревматизмі рідко зустрічається одна з нижчеперечислених ознак:
хорея
кардит
поліартрит
поліарталгії
підвищення титру антистрептококових антитіл
393. Які зміни характерні для симптому Курвуазьє?
збільшений, безболісний, еластичний і рухомий жовчний міхур у хворого з механічною
жовтяницею
пальпується нормальних розмірів болючий жовчний міхур
пальпується нормальних розмірів болючий жовчний міхур, механічна жовтяниця
збільшений безболісний, еластичний жовчний міхур, жовтяниці немає
механічна жовтяниця, жовчний міхур не збільшений, визначається болючість в зоні Шоффара
394. При пальпації серця на верхівці виявляється тремтіння, неспівпадаюче з пульсацією a.carotis.
Для якої вади серця це характерно?
мітральний стеноз
аортальна недостатність
мітральна недостатність
аортальний стеноз
недостатність тристулкового клапана
395. При хворобі Крона найчастіше уражаються:
термінальний відділ здухвинної кишки
термінальний відділ товстої кишки
12-пала кишка
шлунок
будь-який відділ кишківника
396. При холангітах призначають дієту:
№ 5
№ 1
№ 2
№ 8
№ 9
397. Чому змінюється голосове тремтіння при інфільтрації?
зменшення повітряності легеневої тканини в області інфільтрації
підвищення повітряності легеневої тканини в області інфільтрату
ураження слизової бронхів
ураження слизової трахеї
поява вікарної емфіземи в здорових ділянках легені
398. При швидкості руху стрічки 50 мм/с 1 мм відповідає:
0,02 с
0,04 с
0,01 с
0,1 с
0,05 с
399. Який з перерахованих симптомів є наслідком лівошлуночкової недостатності?
задишка
спленомегалія
гепатомегалія
ніктурія
болі в животі
400. Який з перерахованих симптомів є наслідком правошлуночкової недостатності?
набряки на нижніх кінцівках
задишка
спленомегалія
гепатомегалія
кашель
401. Яка ревматична вада серця є найбільш частою причиною кровохаркання?
мітральний стеноз
мітральна недостатність
аортальна недостатність
аортальний стеноз
недостатність клапану легеневого стовбура
402. Відрижка «тухлим яйцем» характерна для:
стенозу воротаря
шлунково-кишкової кровотечі
перфорації виразки шлунка
малігнізації виразки шлунка
пенетрації виразки шлунка
403. Голосове тремтіння посилюється при:
крупозній пневмонії
пневмотораксі
хронічному бронхіті
емфіземі легень
бронхіальній астмі
404. При мітральної недостатності I тон:
слабшає
посилюється
не змінюється
розщеплюється
роздвоюється
405. Типовим проявом серцевої недостатності є:
задишка
запаморочення
біль у грудній клітці
миготіння «мушок» перед очима
підвищення артеріального тиску
406. При якій анемії спостерігається підвищення кольорового показника більше 1,05?
В12-дефіцитна анемія
апластична анемія
гемолітична анемія
нормохромная анемія
залізодефіцитна анемія
407. При якій ваді серця вислуховується органічний діастолічний шум?
стенозі лівого передсердно-шлуночкового отвору
стенозі гирла аорти
стенозі гирла легеневого стовбура
недостатності двостулкового клапана
недостатності трьохстулкового клапана
408. При якій ваді серця не зміщується верхівковий поштовх:
мітральний стеноз
мітральна недостатність
комбінована мітральна вада (недостатність і стеноз)
аортальна недостатність
аортальний стеноз
409. Вкажіть результати проби за Зимницьким, характерні для нормальної функціональної
діяльності нирок:
денний діурез>нічний діурез; коливання питомої ваги сечі - 13 од.
денний діурез<нічний діурез; коливання питомої ваги сечі - 4 од.
денний діурез>нічний діурез; коливання питомої ваги сечі - 9 од.
денний діурез<нічний діурез; коливання питомої ваги сечі - 9 од.
денний діурез<нічний діурез; коливання питомої ваги сечі - 10 од.
410. При якій патології буде патологічне бронхіальне дихання?
крупозній пневмонії в стадії розпалу
вогнищевій пневмонії
крупозній пневмонії в стадії розрішення
хронічному необструктивному бронхіті
бронхіальній астмі
411. При якій патології буває амілорея, креаторея, стеаторея?
панкреатиті
гастриті
холециститі
коліті
гепатиті
412. При якій патології буде вислуховуватись патологічне бронхіальне дихання?
ексудативний плеврит
вогнищева пневмонія
гострий бронхіт
хронічний бронхіт
сухий плеврит
413. У якій стадії гіпертонічної хвороби не спостерігається гіпертрофія лівого шлуночка?
І
ІІ
ІІІ
І та ІІ
ІІ та ІІІ
414. У якій стадії гіпертонічної хвороби не спостерігається симптом Салюса?
І
ІІ
ІІІ
І та ІІ
ІІ та ІІІ
415. При якому виді анемії в периферичній крові виявляється макроцитоз, мегалоцитоз, кільця
Кебота в еритроцитах, тільця Жоллі, лейкопенія і тромбоцитопенія?
В12-дефіцитна
апластична
нормохромна
гемолітична
залізодефіцитна
416. При якому виді анемії в пунктаті кісткового мозку виявляється гіперплазія еритроїдного
паростка, ознаки мегалобластичного кровотворення:
В12-дефіцитна
апластична
гемолітична
залізодефіцитна
417. При якому з наведених захворювань сеча буде мати високу питому густину?
цукровий діабет
пневмонія
гепатит
гіпертонічна хвороба
бронхіальна астма
418. При якому з наведених захворювань сеча буде мати нормальну питому густину?
уретрит
хронічний пієлонефрит
хронічний гломерулонефрит
амілоїдоз нирок
туберкульоз нирок
419. При якому захворюванні будуть виявлятися в сечі клітини Штернгеймера-Мальбіна?
хронічний пієлонефрит, період загострення
гострий гломерулонефрит
«застійна» нирка
амілоїдоз нирок
хронічний гломерулонефрит
420. При якому захворюванні найчастіше спостерігається симптом "голови медузи"?
цирозі печінки
хронічному панкреатиті
гострому гепатиті
хронічному гепатиті
хронічному холециститі
421. При якому захворюванні найчастіше спостерігається "печінковий" язик ?
цироз печінки
гострий вірусний гепатит
хронічний холецистит
панкреатит
ехінококоз печінки
422. Причинами розвитку гіперхромної мегалобластної анемії є:
порушення всмоктування вітаміну В12
порушення всмоктування заліза
глистна інвазія
виражений гемоліз еритроцитів
зниження вмісту в їжі заліза
423. Що не входить до складу нефротичного синдрому?
макрогематурія
масивна протеїнурія
гіпоальбумінемія
гіперліпідемія
набряки
424. Причиною механічної жовтяниці є:
пухлина Фатерового соска
дискінезія жовчевидільних шляхів
вірусний гепатит С
пухлина хвоста підшлункової залози
виражений гемоліз еритроцитів
425. Причиною паренхіматозної жовтяниці є:
вірусний гепатит
калькульозний холецистит
пухлина головки підшлункової залози
пухлина хвоста підшлункової залози
виражений гемоліз еритроцитів
426. Причиною порушення вентиляційної функції легенів за обструктивним типом є:
бронхіальна астма
гідроторакс
пневфофіброз
пневмосклероз
плевральні зрощення
427. Причиною смерті хворих з гіпертонічною хворобою можуть бути всі захворювання, крім:
інфаркт кишечника у зв’язку з фібриноїдним некрозом
гостре порушення мозкового кровообігу
ниркова недостатність
інфаркт міокарду
хронічна серцева недостатність
428. Про бронхіальну астму слід думати при наявності у пацієнта:
будь якого із вказаних симптомів
приступів експіраторної задухи
приступоподібної задишки
свистячого дихання
приступоподібного кашлю
429. Про мезенхімально-запальний синдром в біохімічному аналізі крові свідчить:
підвищений рівень тимолової проби
підвищений рівень загального білірубіну
знижений рівень загального білка
підвищений рівень АСАТ
знижений рівень протромбіну
430. Про наявність синдрому жовтяниці можуть свідчити дані:
загального огляду
пальпації живота
перкусії живота
дослідження симптому Кера
визначення розмірів печінки
431. Про синдром цитолізу в біохімічному аналізі крові свідчить:
підвищений рівень АСАТ
підвищений рівень загального білірубіну
знижений рівень загального білка
знижений рівень протромбіну
підвищений рівень тимолової проби
432. Проба Реберга дозволяє визначити:
клубочкову фільтрацію
концентраційну здатність нирок
плазмений кровотік
транспорт електролітів
секрецію глюкози
433. Набряк легень - це:
гостра недостатність лівих відділів серця
гостра недостатність правого передсердя
гостра недостатність правого шлуночка
гостра недостатність правих відділів серця
гостра недостатність правих і лівих відділів серця
434. Провокуючі чинники при стенокардії:
фізичне навантаження, холод, паління, надмірна їжа
фізичне навантаження, паління, стать, артеріальна гіпертензія
фізичне навантаження, паління, бактеріальна інфекція, голодування
фізичне навантаження, холод, голодування, зловживання алкоголем
фізичне навантаження, паління, надмірна їжа, цукровий діабет, стать
435. Як змінюється рівень протромбіну при захворюваннях печінки (цирозах):
змінюється в сторону зниження
підвищується
знижується
не змінюється
всі відповіді вірні
436. Як називається синдром, що виявляється зниженням вмісту Hb в одиниці об'єму крові?
анемія
поліцитемія
лімфопенія
лейкопенія
тромбоцитопенія
437. Як охарактеризувати стан хворого за класифікацією Стражеско-Василенко, якщо він
скаржиться на задишку при звичайних фізичних навантаженнях і є нерізко виражений застій
в малому колі кровообігу?
хронічна недостатність кровообігу І ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІ А ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІ Б ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІІ ст.
хронічна дихальна недостатність
438. Яка з наведених лабораторних ознак є найбільш характерною для хронічного панкреатиту?
збільшення активності лужної фосфатази в крові
збільшення вмісту холестерину в крові
наявність жовчних пігментів в сечі
стеаторея
наявність крові у калі
439. Яка з наведених ознак не є характерною для нефротичного синдрому?
макрогематурія
масивна протеїнурія
набряки
гіперхолестеринемія
гіпопротеїнемія
440. Яка з наведених ознак є найхарактернішою при гострому гломерулонефриті?
гематурія
набряки
циліндрурія
дизурія
біль в поперековій ділянці
441. Яка з рентгенологічних ознак є характерною для вторинного хронічного пієлонефриту?
деформація чашково-лоханкової системи, зміна контуру нирок, асиметричне порушення екскреції
контрасту
симетричне зменшення розмірів обох нирок
різке збільшення розмірів одної з нирок з нечітким, неправильним контуром
симетричне двобічне зниження ренально-кортикального індексу
наявність однобічного міхурово-сечоводного рефлюкса
442. Яка із біологічно активних речовин є стимулятором секреції слизу в дихальних шляхах:
гістамін
адреналін
норадреналін
лізоцим
ангіотензи
443. Яка макроскопічна ознака характерна для алкогольного (портального) цирозу печінки:
дрібновузлова поверхня печінки
крупновузлова поверхня печінки
розширення жовчних протоків
широкі фіброзні поля між вузлами
гладка поверхня печінки
444. Яка макроскопічна ознака характерна для вірусного (постнекротичного) цирозу печінки:
крупновузлова поверхня печінки
дрібновузлова поверхня печінки
вузькі фіброзні прошарки між вузлами
мускатна печінка
гладка поверхня печінки
445. Яка ознака є характерною для позитивного симптому Мейо-Робсона?
виражена болючість в ділянці лівого реберно-хребтового кута
болючість при постукуванні по правій реберній дузі
зникнення пульсації черевної аорти
ознаки подразнення очеревини
шкірна гіпералгезія в ділянці грудних хребців
446. Яка ознака не відповідає діагнозу залізодефіцитної анемії?
нормоцитоз
кольоровий показник 0,7
гіпохромія еритроцитів
анізо-пойкілоцитоз
зниження кількості гемоглобіну
447. Яка ознака ставить під сумнів тонкокишковий тип проносу?
наявність крові в випорожненнях
сморідні випорожнення
великий об'єм калових мас
дефекації в основному після їжі
напіврідкий із неперетравленими частинками їжі
448. Яка ознака ставить під сумнів товстокишковий тип проносу?
великий об'єм калових мас
наявність тенезмів
1-2 дефекації на день
наявність крові у випорожненнях
відчуття недостатньго спорожнення кишківника
449. Яка особливість болей характерна для інфаркту міокарда:
тривалість більше 20 хвилин
пов’язані з фізичним навантаженням
знімаються нітрогліцерином
проходять в спокої
пов’язані з диханням
450. Яка припустима верхня межа рівня креатиніну в крові, що свідчить про відсутність ХНН?
0,11 ммоль/л
0,176 ммоль/л
0,18 ммоль/л
0,19 ммоль/л
0,34 ммоль/л
451. Яка стадія ХСН за класифікацією Стражеско-Василенка у пацієнта, якщо він скаржиться на
зниження працездатності, тахікардію, задишку при фізнавантаженні середньої сили. В спокої
задишки немає.
хронічна недостатність кровообігу І ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІ А ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІ Б ст.
хронічна недостатність кровообігу ІІІ ст.
доклінічна стадія недостатності кровообігу
452. Яка теорія патогенезу неспецифічного виразкового коліту є найбільш визнаною в наш час?
аутоімунне запалення
запалення, викликане бактеріальною інфекцією
запалення, викликане ентеровірусами
функціональне порушення моторної функцій кишківника
фнкціональні порушення секреторної функції кишківника
453. Яка фракція білірубіну при її підвищенні в крові виділяється з сечею:
зв'язаний білірубін
вільний білірубін
загальний білірубін
всі фракції
ніодна із перечислених фракцій
454. Яка частина плеври всмоктує внутрішньо-плевральну рідину?
в основному діафрагмальна і міжреберна частина парієтальної плеври
вся парієнтальна плевра
вся вісцеральна плевра
середостінна частина вісцеральної плеври
обидва листки плеври.
455. Яке з наведених досліджень має найбільше значення в діагностиці хронічного ентериту?
копрологічне дослідження
фізичне
дослідження калу на приховану кров
дослідження шлункового соку
ректороманоскопія
456. Яке з наведених тверджень свідчить про недостатність мітрального клапана?
ослаблення I тону, систолічний шум над верхівкою, посилення II тону у II міжребір’ї зліва від
грудини
посилення I тону, діастолічний шум над верхівкою, посилення II тону у II міжребір’ї зліва від
грудини
поява на ЕКГ в II, ІІІ, AVF - відведеннях високого зубця Р
відхилення електричної осі серця вправо, зменшення інтервалу PQ
виявлення блокади правої ніжки пучка Гіса на ЕКГ
457. Яке з наведених уражень нирок є найбільш характерним для цукрового діабету?
гломерулосклероз
амілоїдоз
нефролітіаз
пієлонефрит
гломерулонефрит
458. Яке порушення геодинаміки характерне для мітрального стенозу:
збільшення преднавантаження на лівий шлуночок
збільшення пост навантаження на лівий шлуночок
збільшення преднавантаження на правий шлуночок
збільшення пост навантаження на правий шлуночок
одночасне збільшення преднавантаження і пост навантаження на лівий шлуночок
459. Яке харкотиння характерне для крупозної пневмонії:
іржаве
слизисте
слизисто-гнійне
серозне
гнійне з прожилками крові
460. Який аускультативний феномен патогномонічний для гострого бронхіту?
жорстке дихання, сухі хрипи
ослаблене везикулярне дихання, вологі дрібноміхурцеві хрипи
бронхіальне дихання
ослаблене везикулярне дихання, крепітація
ослаблене везикулярне дихання, шум тертя плеври
461. Який аускультативний феномен при крупозній пневмонії в початковій стадії вислуховується
одночасно з крепітацією?
ослаблене везикулярне дихання (везикуло-бронхіальне)
жортстке везикулярне дихання
бронхіальне дихання
амфоричне дихання
сухі хрипи
462. Який аускультативний феномен характерний для сухого плевриту?
шум тертя плеври
сухі хрипи
амфоричне дихання
крепітація
вологі хрипи
463. Який вид анемії є прогностично несприятливим?
апластична
в12-дефіцитна
гемолітична
залізодефіцитна
фолієводефіцитна
464. Який вид анемії можна припустити у хворої при наявності у неї скарг на загальну слабкість,
підвищену стомлюваність, задишку, ламкість волосся, витончення нігтів, утруднене
проковтування сухої їжі?
залізодефіцитна анемія
фолієводефіцитна анемія
гемолітична анемія
хронічна постгеморагічна анемія
апластична анемія
465. Який вид аритмії є найбільш характерним для стенозу лівого передсердно-шлуночкового
отвору?
миготлива аритмія (фібриляція передсердь)
неповна атріовентрикулярна блокада
повна атріовентрикулярна блокада
екстрасистолія
дихальна аритмія
466. Який діагностичний тест є найбільш достовірним при хронічній нирковій недостатності в
початковій її стадії?
проба Реберга-Тарєєва
проба за Зимницьким
креатинін крові
залишковий азот крові
сечовина крові
467. Який жовчний пігмент переважає в сечі при цирозі печінки:
уробілін
стеркобілін
прямий білірубін
непрямий білірубін
уробіліноген
468. Який з наведених методів дозволяє підтвердити діагноз дискінезії жовчних шляхів?
багатомоментне дуоденальне зондування
сканування печінки
радіоізотопна гепатографія
позитивні гострофазові показники
дослідження активності амінотрансфераз в крові
469. Який з наведених методів дозволяє точніше встановити діагноз цирозу печінки?
біопсія печінки
УЗД печінки
холецистохолангіографія
дослідження функції печінки за даними білірубіну крові
дослідження крові на синтетичну активність печінки
470. Який з наведених методів дозволяє точніше встановити діагноз цирозу печінки?
біопсія печінки
УЗД печінки
холецистохолангіографія
дослідження функції печінки за даними білірубіну крові
дослідження крові на синтетичну активність печінки
471. Який з наведених нижче показників є характерним для нефротичного синдрому?
протеїнурія більша за 3,5 г/добу
еритроцитурія 100.000-1.000.000/л
лейкоцитурія більше за 4*10^6/л
протеїнурія більша за 100 мг/добу
бактеріурія більша за 10^5/мл
472. Який з наведених нижче показників не є характерним для нефротичного синдрому?
лейкоцитурія 6*10^6/л
протеїнурія 4 г/доб
циліндрурія
загальний білок плазми крові 52 г/л
холестерин плазми крові 7,8 ммоль/л
473. Який з наведених нижче факторів викликає зменшення клубочкової фільтрації нижче 80
мл/хв?
зменшення кількості функціонуючих нефронів
підвищення артеріального тиску до 170/95 мм рт.ст.
зниження артеріального тиску до 110/65 мм рт.ст.
протеїнурія вище за 100 мг/доб
макрогематурія
474. Який з наведених сечових синдромів є найбільш характерним для гострого
гломерулонефриту?
збережена питома густина сечі, протеїнурія, еритроцитурія, білково-еритроцитарна асоціація,
помірна циліндрурія
знижена питома густина сечі, білок менше 1 г/л, лейкоцитурія, бактеріурія
знижена питома густина сечі, білок 3 г/л, малий осад сечі, білково-еритроцитарна асоціація
знижена питома густина сечі, білок менше 1 г/л, лейкоцитурія без бактеріурії
збережена питома густина сечі, протеїнурія менше 1 г/л, значна еритроцитурія, еритроцитарно-
білкова асоціація, оксалатурія
475. Який з наведених симптомів найчастіше зустрічається при гострому гломерулонефриті при
відсутності ГНН?
зменшення виділення сечі
головний біль
задуха
підвищення артеріального тиску
біль у суглобах
476. Який з наведених симптомів найчастіше зустрічається при гострому гломерулонефриті при
відсутності ГНН?
зменшення виділення сечі
головний біль
задуха
підвищення артеріального тиску
біль у суглобах
477. Який з перерахованих показників крові підтверджує синдром холестазу?
холестерин в крові - 10 мкмоль/л
загальний білок в крові - 50 г/л
гама-глобуліни - 16%
АлАТ - 4,2 ммоль/л
загальний білірубін - 18 мкмоль/л
478. Який з перерахованих показників не відповідає змінам пігментного обміну при гемолітичній
жовтяниці?
білірубін в сечі - реакція різко позитивна
загальний білірубін в крові підвищений
вільний білірубін підвищений
уробілін в сечі - реакція позитивна
стеркобіліноген в калі - реакція різко позитивна
479. Який з перерахованих синдромів є основним при гострому бронхіті:
мукоціліарної недостатності
бронхіальної обструкції
легеневої недостатності
ущільнення легеневої тканини
підвищеної повітряності легеневої тканини
480. Який інструментальний метод діагностики є найбільш інформативним при
гломерулонефриті?
пункційна біопсія нирок
комп'ютерна томографія
екскреторна урографія
сканування нирок
УЗД нирок
481. Який лабораторний метод дослідження дозволяє диференціювати лейкоцитурію внаслідок
уретриту від лейкоцитурії ниркового походження?
трьохстаканна проба
проба Нечипоренка
преднізолоновий тест
проба Зимницького
проба Амбурже
482. Який найбільш достовірний метод виявлення етіології плеврального випоту?
торакоцентез з біохімічним і гістологічним дослідженням
КТ органів грудної клітки
УЗД плевральної порожнини
фібробронхоскопія
проба Манту
483. Який патогенез серцевої астми і набряку легень?
всі вище перераховані фактори
ослаблення роботи лівого шлуночка при умові достатньої функції правих відділів серця
підвищення гідростатичного тиску в судинах малого кола кровообігу
гідростатичний тиск в судинах малого кола перевищує онкотичний тиск
транссудація рідини в інтерстиціальний простір, а також альвеоли легень
484. Який перкуторний феномен зустрічається одночасно з крепітацією при крупозній пневмонії в
стадії розпалу?
з’являється притуплення перкуторного звуку
з’являється тупий звук
зберігається ясний легеневий звук
з’являється тимпаніт
з’явля