Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота1-2-3-4-5-6-7-2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
309.46 Кб
Скачать

Лабораторна робота №1 «Складання та налагодження лінійних програм»

Намалювати блок-схему алгоритму та скласти програму на мові Паскаль

 1. , при с=0.7; m=0.310-2; =5; n=1.2

 2. , при r=5; k=1.2410-7; t=0.110-6; z=0.5102

 3. ; , при a=0.1; b=1.4; =0.02; z=310-3; k=4.5

 4. ; , при a=3.4; b=1.1; c=9

 5. ; , при δ=0.8; b=1.5; a=3; =0.394

 6. ; , при λ=0.1; b=0.6; c=2.410-4; t=15

 7. ; , при a=0.1; b=88;; c=0.210-6

 8. ; , при a=0.3; b=0.9; c=0.61

 9. ; , при a=38.9; b=-4.7; c=5; z=0.8

 10. ; , при a=15.123; b=9.563; z=0.717

 11. ; , при a=0.5; b=3.1; c=0.4

 12. ; , при a=4.4; b=0.57; c=6; z=0.054

 13. ; , при a=0.5; b=2.7; c=0.4;

 14. ; , при a=4.510-4; b=-210-5; c=25

 15. ; , при a=9.6; b=8.2; c=2; k=0.7

 16. ; , при a=1.256; b=-13.5; c=4

 17. ; , при a=1.256; b=3.5; c=0.53; z=7

 18. ; , при a=2.8; b=16.4; c=-5.4

 19. ; , при a=2.953; b=0.254; c=0.5

 20. ; , при a=4.125; b= -1.234; c=0.487

 21. ; , при a= -0.92; b= 0.58

 22. ; , при a=1.725; b=19; c= -2.153

 23. ; , при a=3.457; b= 3.1; c=2

 24. ; , при a=2.389; b= 3.1; c=17

 25. ; , при a=-0.5; b= 1.7; t=0.44

 26. ; , при a=0.816; b= 3.4; c=16.7

 27. ; , при a=1.1; b= 0.2; c=410-3

Лабораторна робота №2 «Складання та налагодження алгоритмів розгалуження»

1. , якщо

2. , якщо

3. , якщо

4. , якщо

5. , якщо

6. , якщо

7. , якщо

8. , якщо

9. , якщо

10. , якщо

11. , якщо

12. , якщо

13. , якщо

14. , якщо

15. , якщо

16. , якщо

17. , якщо

18. , якщо

19. , якщо

20. , якщо

21. , якщо

22. , якщо

23. , якщо

24. , якщо

25. , якщо

26. , якщо

27. , якщо

Лабораторна робота №3 «Алгоритм обчислення суми ряду із заданою точністю»

Обчислити з суму N перших членів з точністю ε=10-3

Лабораторна робота №4 “Одномірні масиви чисел ”

 1. Знайти суму синусів додатних елементів і добуток косинусів від’ємних елементів масиву М(10).

 2. Знайти корінь квадратний із суми додатних елементів і суму модулів від’ємних елементів масиву В(20).

 3. Знайти кількість додатних елементів і добуток від’ємних елементів масиву А(10).

 4. Знайти добуток додатних елементів і кількість від’ємних елементів масиву H(10).

 5. Знайти кількість додатних елементів і корінь із суми модулів від’ємних елементів масиву V(15).

 6. Знайти добуток кількості додатних елементів і кількості від’ємних елементів масиву P(20).

 7. Знайти корінь з кількості додатних елементів і суму індексів від’ємних елементів масиву М(10).

 8. Знайти суму місць додатних елементів і добуток модулів від’ємних елементів масиву C(20).

 9. Знайти суму косинусів додатних елементів і число від’ємних елементів масиву W(20).

 10. Для кожної трійки Знайти суму сусідніх елементів масиву R(15).

 11. Знайти кількість елементів, відмінних від останнього в масиві Q(20).

 12. Знайти середнє арифметичне додатних елементів і середнє геометричне від’ємних елементів масиву B(20).

 13. Знайти перший від’ємний елемент і перший додатній елемент і поміняти їх місцями в масиві Z(20).

 14. Знайти добуток різниці кожної пари елементів масиву В(15).

 15. Знайти суму першого додатного і першого від’ємного елементів.

 16. Надрукувати ті елементи масиву А(35), індекси яких є степенями двійки (1,2,4,8,16,...)

 17. Знайти максимальний и мінімальний елементи масиву Х(15) и помі­няти їх місцями.

 18. Знайти суму елементів масиву А(20), що кратні трьом.

 19. Визначити корінь із середнього арифметичного максимального та мінімального елементів масиву А (15)

 20. Заданий цілочисельний масив А(10). Побудувати масив В(10), прийнявши в якості перших його компонент всі від’ємні компо­ненти масиву А (зі збереженням порядку наступності), а в якості інших - все невід’ємні компоненти масиву А.

 21. ЗаЗадана послідовність из 20 різних цілих чисел. Знайти суму чисел цієї послідовності, що розташовані між максимальним и мінімальним числами (в суму включити і обидва ці числа).

 22. Задані дійсні числа а1950, а1951,..., а1980 - кількість опадів, що випали в Києві протягом 30 років. Потрібно обчислити середню кількість опадів и відхилення від середнього для кожного року.

 23. Задані цілі числа а1,...,а20. Отримати нову послідовність, виключивши із заданої всі члени зі значенням max(а1,...,а20).

 24. Задані дійсні числа а1,...,а20. Отримати max (а120219,...,а1011)

 25. Задані цілі числа а1,...,а20. Найменший член послідов­ності а1,...,а20 замінити цілою частиною середнього арифметичного всіх членів, інші члени залишити без змін.

 26. Задані дійсні числа а1,...,а10. Потрібно помножити все члени послідовності а1,...,а10 на квадрат її найменшого чле­на, якщо a1 ≥ 0; і на квадрат її найбільшого члена, якщо a1<0

 27. Задані дійсні числа а1,...,а10 (все числа попарно різні). Поміняти в цій послідовності місцями найбільший и останній члени.

 28. Знайти суму квадратів найбільшого та найменшого елементів масиву М(30).

 29. Всі нулі в масиві Р(20) замінити середнім арифметичним всіх елементів масиву.

 30. Знайти корінь квадратний із суми всіх невід’ємних елементів масиву К(15).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.