Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OOP_LAB_Part_1_Osnovy_progr_C++_new.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
1.63 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра програмного забезпечення

автоматизованих систем

Завдання для виконання лабораторних робіт із дисципліни (*)

«Об’єктно-орієнтоване програмування»

Частина 1. Основи програмування в середовищі Visual C++

м. Івано-Франківськ

2009

(*) Примітка

Для складання завдань до 1-ої частини лабораторних занять були використані матеріали із посібника “С.Ф.Кукурудз. Методичні вказівки та рекомендації по виконанню лабораторних робіт із програмування, В-во “Факел”, Івано-Франківськ, 2007р.”

Лабораторна робота № 1.

ЛІНІЙНІ ПРОГРАМИ.

Структура лінійної програми складається з введення аргумента чи аргументів, присвоєння сталим їх числових значень, обчислення значень функції за заданими залежностями і виведення результатів обчислень.

При складанні лінійних програм для прикладів, які наведені в таблиці 1.1, необхідно виконати такий обсяг роботи:

  • скласти графічний алгоритм;

  • виконати ідентифікацію змінних;

  • скласти програму однією або двома мовами, передбачивши введення аргумента і виведення проміжних результатів обчислень, значення аргумента та функції;

  • налагодити програму;

  • розв’язати задачу на ЕОМ в діалоговому режимі.

Таблиця 1.1

ва- ріанту

Функція

Аргу- мент

Значення аргумента

1

; ; R=4.21; g=3; =11.6; Q=89.52

x

2.456

2

; ; C=6.28; dk=8.351; b= -12.6

x

2.456

3

; f=21.85; x=31.3; 9.06; T=161.58

t

1.362

4

; A=18.365; =6.28; =6.31

t

2.035

5

; ; U1=120;U2=63.5;=1.86;R1=15;R3=4.8;U3=45

Rz

8.75

6

; n=12; g=22.68

x

2.863

7

; ; x=3.141

/10

8

; ; =1.48; x=3.685

p

1.46

9

; N=8; L=4206.5; Qn=6250; t`=2.83; k=0.82

t

1.59

10

; Q=0.762; L=405; C=13.856; =83

B1

4.35

11

; I=0.36; q=9.81; G=35.68

18

12

; a=3.65; z=4.83; =11.862

r

24.5

13

; U1=12.3; T2=3.856; n0=840; n1=610

k

1.485

14

; ; =150; x=2.8 рад.



32

15

C=161.5; =550

k

1.65

16

; a=465;x=1.6. 105; t=0.15

314

17

w=700; L=0.1; R=32.5; Um=320.4

t

0.225

18

T=20.86; a=0.015; w=20

Z

321.8

19

P1=8.564; P2=4.116; =0.156; d=4.5; g=9.81; 

g

1.21

20

p=1.1.105; S=2.6; f=285.1; r=0.328; =12.86

l

362.5

21

;=1.63; c1=15.65; c2=8.21; T1=1.265; T2=2.035 x

x

0.65

22

x=-0.355; t=2.608; =/4

k

3

23

D=0.865; d=0.532; g=9.81; 1230; 

h

245.6

24

f=1863.4; r1=61.4; r2=4.51; Q=2.1.105

P

4.173

25

d=-1.735; =3.06; B=10.5

A

6.35.103

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]