Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Computer networks методичка Бабій.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
252.42 Кб
Скачать

Section 1: Computer Networks

Exercise 1. Memorize the following words and word-combinations:

  1. terms:

Network

мережа

Communicate

1) встановлювати зв’язок; 2) взаємодіяти

share resources

розподіляти (спільно використовувати) ресурси

exchange files

здійснювати обмін файлами

Node

вузол

communication unit/device

пристрій зв’язку

cohesive architecture

зв’язана архітектура

data transmission

передача даних

local-area network

локальна мережа

wide-area network

глобальна мережа

wiring technology

технологія з’єднання

high-capacity storage

device

пристрій пам’яті великої ємності

tap into a network

підключатися до мережі

transfer point

точка переходу

Bridge

міст

Gateway

шлюз

convert data

перетворювати інформацію

Router

маршрутизатор

leased line

виділена лінія зв'язку (зарезервована для використання замовником без кому­тації)

communication program

комунікаційна програма

Browse

переглядати (мережеві ресурси)

highlighted text

виділений текст

searching software

пошукові програмні засоби

search engine

пошукова система

Internet backbone

магістраль інтернета

information superhighway

інформаційна супермагістраль

b) verbs:

Interconnect

взаємопов’язувати

allow, enable

уможливлювати, робити можливим, дозволяти

Link

зв’язувати

Establish

1) встановлювати; 2) створювати

Cover

Охоплювати

Dictate

Зумовлювати

Accept

Приймати

Access

мати доступ

introduce

впроваджувати

implement

1) реалізовувати; 2) впроваджувати

c) nouns:

Cable

Кабель

radio wave

Радіохвиля

Satellite

Супутник

Beam

Промінь

Area

Територія

Access

Доступ

optical fibre

оптичне волокно

Collection

Сукупність

Variety

різноманітність (a variety of information – різноманітна інформація)

d) adjectives:

Associated

(взаємо)пов’язаний

Individual

Окремий

Seamless

плавний, безперервний, такий, що не має різких переходів або пауз

Various

різний (різноманітний)

Common

1) спільний (common set of files); 2) поширений (two common wiring technologies)

Different

різний (відмінний)

Particular

конкретний, даний

sophisticated

складний

e) adverbs:

Generally

загалом, здебільшого (generally accepted - загальноприйнятий)

Typically

зазвичай, типово

Exercise 2. Give derivatives of the words below:

change, local, wide, convert, browse, engine, connect, allow, establish, cover, dictate, accept, access, function.

Exercise 3. Define the parts of speech the following words belong to:

cohesive, technology, typically, storage, individual, various, variety, enable, optical, router, architecture, seamless, allow, particular, generally, different, electronic, topology, physical, addition, printer, equipment.

Exercise 4. Give the words that the words below are derived from:

communication, transmission, storage, highlighted, seamless, various, different, interconnected, addition, optical, equipment, building, typically, wiring, collection, organization.

Exercise 5. Give synonyms (a) and antonyms (b) for the words below:

a)

tap into sth, allow, link, cover (охоплювати), area, variety, seamless, various, common, topology, particular, typically, via;

b)

transmission, highlight, allow, enable, cover (накривати), accept, variety, individual, various, different, particular, generally, connect.

Exercise 6. Read and translate the text:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]