Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MAKRO-PLANI_PRAKTICHNIKH_ZANJAT_Ostrog.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
435.2 Кб
Скачать

Завдання та задачі

1.Дайте визначення поданих термінів і понять або виберіть правильне визначення з наведених нижче.

1.Сукупні блага.

2.Дотації (субвенції).

3.Державні заощадження.

4.Законодавче регулювання економіки.

5.Кейнсіанська теорія.

6.Класична теорія.

7.Національні заощадження.

8.Основний психологічний закон Кейнса.

9.Сукупні витрати.

А.Приватні заощадження плюс державні заощадження.

Б.Теорія, основна ідея якої полягає в необхідності державного втручання в економіку з метою забезпечення повної зайнятості.

В.Регулювання економіки за допомогою указів, законодавчих актів і постанов уряду.

Г.Закон, згідно з яким при збільшенні доходу домогосподарств зменшується їх гранична схильність до споживання.

Д.Податки мінус трансферти мінус державні закупівлі.

Е.Товари та послуги, призначені для суспільства в цілому незалежно від потреби в них окремих економічних суб'єктів.

Є.Платежі, що здійснюються урядом підприємствам, фірмам, сім'ям чи індивідам, які поставляють або споживають певний товар.

Ж.Теорія, основна ідея якої полягає в саморегулюванні економіки за допомогою гнучких цін, зарплати і відсоткової ставки.

3.Сума витрат всіх макроекономічних суб'єктів.

Література

1.Базилевич В.Д. і ін. Макроекономіка: Підручник. – К.: Основи, 2007. – С. 497-540.

2.Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Ч.1. Макроекономіка. – Львів, 1997. – С. 315-339, 365-383.

3.Манків Г. Н. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – С. 190-198, 268-269, 298-307.

Тема 7. Механізм фіскальної політики

(4 год.)

П Л А Н

Перше заняття

1.Державний бюджет, його структура та концепції його формування.

1.1. Державний бюджет, його доходи. Вили податків та принципи оподаткування.

1.2.Видатки державного бюджету.

1.3.Концепції формування державного бюджету: щорічно збалансований бюджет; бюджет, збалансований на циклічній основі; формування бюджет

2.Бюджетний дефіцит.

2.1.Дефіцит державного бюджету: суть, причини його виникнення та види. Джерела покриття дефіциту державного бюджету.

2.1.Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і бюджетними надходженнями.

3.Державний борг та його види. Наслідки державного боргу.

4.Зовнішня заборгованість країни.

4.1.Суть і причини зовнішньої заборгованості.

4.2.Управління зовнішнім боргом.

4.3.Криза зовнішньої заборгованості та її причини.

4.4.Методи зменшення зовнішньої заборгованості: реструктуризація та конверсія зовнішнього боргу.

Реферати

1.Проблеми формування і використання державного бюджету України.

2.Фінансування охорони навколишнього середовища в Україні.

3.Державний борг України: сучасний стан та перспективи.

Контрольні запитання

1.Що таке державний бюджет країни?

2.Назвіть основні види державного бюджету.

3.Чим визначається ефективність державного бюджету?

4.Охарактеризуйте основні концепції формування державного бюджету?

5.Що таке дефіцит державного бюджету?

6.Які є основні види дефіцит державного бюджету?

7.Назвіть основні способи фінансування дефіциту державного бюджету.

8.Розкрийте за допомогою графіка Лаффера вплив податкових ставок на обсяг податкових надходжень.

9.Назвіть особливості формування Державного бюджету України в останні роки.

10.В чому суть державного боргу? Які існують види державного боргу?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]