Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_Balin (1).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
79.13 Кб
Скачать

Висновки

По-перше, я вважаю за належне ще раз підкреслити актуальність цієї теми. Так, економічний розвиток не стоїть на місці, він постійно розвивається, хоч нові думки та ідеї і базуються на дослідженнях вчених VII-XIX століть або навіть вчених античного періоду. Ця робота допомогла мені зрозуміти, що теорії можуть бути сформульовані у будь-якому році, це не має значення, але для її правильного використовування, для її коректної дії потрібен довгий час, впровадження нових інститутів тв нових механізмів. Екскурсія в історію дає змогу прослідкувавти розвиток взаємодії ринку та держави ще з античного періоду і до нашого часу, і перше питання курсової роботи наводить такі висновки. Ø    Ринок являє собою сукупність великої кількості різновидів економіних відносин. Ø    Ринок пройшов складних шлях еволюції від простого обміну «віч – на - віч» до організованої структури світових ринкових мереж. Ø    Ситуація на ринку контролюється попитом та пропозицією, а врівноважується конкуренцією. Ø    Ринок має свої функції, які він повинен виконувати, а коректне його функціонування забезпечується законами ринку. У другому питанні роботи була розглянена взаємодія держави та ринку, питання потрібності чи непотрібності державного контролю в сфері ринку, функції складових ринкової економіки. Отже, можна зробити такы висновки: Ø    Держава, як і ринок, мають складну структуру та являються самостійними, але в системи вдосконалюють друг друга та видаляють негативні сторони один одного. Ø    Втручання держави в ринкову економіку необхідне, воно повинне бути присутнім хоча б на мінімальному рівні, тим самим забезпечуючи стабільність та курс на розвиток ринку, запобігаючи монополізації ринкової структури.

Ø    Ринкова економіка має три головні групи суб’єктів – держава, підприємства та домогостподарства. Їх збалансована діяльність, що передбачає виконання ряду функцій, дозволяє ринковій економіці реалізовуватися та виправдовувати звання найефективнішого виду еволюції товарно – грошових відносин. Третє питання курсової роботи має назву «Проблеми становлення ринку в Україні в умовах переходу до ринкової економіки». У ноьому були вивчені проблеми, які з’явилися під час впровадження трансформаційної економіки на території України у період 1992 – 2000 років. Таким чином, аналіз цього питання наводить на такі висновки: Ø    Перехід економічної системи зачіпає усі сфери діяльності людини – від політики до екологічного середовища. Ø    Перехіддо нової економічної системи потребує поступової перебудови інституціональної структури за допомогою чітко сформульованих, повноцінних реформ, що керуються принципами тактики та стратегії. Ø    Метод переходу України до ринкової економіки називається «шоковою терапією»; він мав плюси та мінуси, і негативні фактори мали значну перевагу над позитивними. Ø    Трансформаційна економіка була форсованою, але сприяла поступовій перебудові інституціональної структури економіки. Метою цієї роботи було глибоке, всестороннє вивчення обраної теми – «Ринок та держава в сучасній економічній системі». Я вважаю, що опрацьований мною матеріал та виражені у цій роботі думки, ідеї та теорії являються належним способом вивчення одного з розділу предмету політекономії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]