Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зачёт по админ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
109.06 Кб
Скачать

Тема 5 :

Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Основними принципами державної служби є: служіння народу України; демократизм і законність; гуманізм і соціальна справедливість; пріоритет прав людини й громадянина; професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; персональна відповідальність за виконання службових обов'язків, дисциплінованість; дотримання прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування, прав підприємств, установ.

Види: державна служба в апараті законодавчих органів, державна служба в органах виконавчої влади (органах державного управління та їх апараті), державна служба в судових органах і органах прокуратури.

Державні службовці це особи які займають посади в державних органах та їх апараті і мають відповідні службові повноваження.

Види держ.службовців: допоміжний (технічний) персонал, спеціалістів, посадових осіб та представників адміністративної влади.

Тема 6

Серед суб’єктів адміністративного права підприємства і установи посідають особливе місце, оскільки через їх діяльність держава і суспільство здійснюють свої зовнішні та внутрішні завдання. Підприємства і установи діють не відокремлено від держави і суспільства, вони постійно в тих чи інших формах вступають у взаємовідносини з державними і суспільними інститутами.

Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод

Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією..

Тема 7

Державне управління — це управління персоналом державної служби, а також суспільними сферами (економікою, правовим процесом, соціальним забезпеченням, культурою), суспільними групами, організаціями та інститутами.

До загальних функцій відносяться:

організація (визначення організаційних положень, що встановлюють порядок управління, регламентів, нормативів, вимог, відповідальності та ін.);

планування (визначення мети, необхідних ресурсів, способів, строків, форм і методів поетапного контролю за діями об'єкту); прогнозування (наукове передбачення, систематичне дослідження стану, структури, динаміки та перспектив управлінських явищ і процесів);

регулювання (через нормативно-правові акти, державний бюджет, державні контракти, податкову систему, стандарти, митні тарифи, визначення пріоритетів розвитку галузей та ін.); координація (забезпечує узгодження діяльності систем управління);

контроль (направлений на забезпечення законності, дисципліни).

Форми державного управління можна класифікувати на правові (які тягнуть за собою певні юридичні наслідки) і неправові (які не зумовлюють настання юридичних наслідків).

Методи :

Заохочення як метод державного управління.

Стимулювання як метод державного управління.

Тема8

адміністративна послуга – прийняття на підставі закону за зверненням конкретної фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання документу дозвільного характеру, ліцензії, сертифіката, посвідчення, інших документів, реєстрації тощо);

Адміністративними послугами є:

1) видача дозволів: на певну діяльність, на окремі заходи, на певні об'єкти (і операції з ними), на утворення спеціальних суб'єктів;

2) реєстрація: фактів (актів, робіт, акцій), суб'єктів, прав, об'єктів, в тому числі легалізація суб'єктів і актів (документів), нострифікація та верифікація;

3) акредитація, атестація і сертифікація: суб'єктів, об'єктів (предметів), діяльності (процесів);

4) інші види діяльності, незалежно від назви, за допомогою яких заінтересованим фізичним і юридичним особам (а також об'єктам, що знаходяться у їх власності, володінні чи користуванні) надається, підтверджується або роз'яснюється певний юридичний статус.

Тема9

Держа́вний контро́ль — одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю — одна з важливих функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпеченні процесу формування і ефективного використання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи.

Види державного контролю.

З урахуванням різноманітності змісту державного управління відбувається формування окремих видів контролю. Залежно від критерію, який є визначальним при класифікації на види, виділяють внутрішній і зовнішній контроль, відомчий (галузевий) і надвідомчий, загальний і спеціальний.

Види державного контролю :

Організаційні взаємозв'язки контролюючого і підконтрольного об'єкта

зовнішній (парламентський, президентський, судовий)

внутрішній,

За обсягом спостереження, аналізу і перевірки діяльності, обсягу контролю та характеру контрольних повноважень

загальний

спеціальний.

Організаційна підпорядкованість між контролюючого і підконтрольного суб'єктів

відомчий (галузевий, підвідомчий)

надвідомчий.

Час проведення

попередній,

поточний (оперативний)

наступний;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]