Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции по гидрологии.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
692.74 Кб
Скачать

9.2.3. Розрахунок сгдс, коли раз існує.

Завислі речовини.

Для завислих речовин поза межами населеного пункту розрахунок завжди однаковий, незалежно від існування РАЗ.

Розрахунок проводиться аналогічно п. 9.2.1,

але, де Δ – допустима величина перевищення фонової концентрації у водному об'єкті при скиді в нього стічних вод, мг/дм3. Для рибогосподарської вищої і першої категорій Δ=0,25 мг/дм3, а для рибогосподарської другої категорії Δ=0,75 мг/дм3 (див. Загальні вимоги);

а замість nн підставляємо n – кратність повного розведення даного водовипуску.

Речовини, що знаходяться в загальних вимогах або єдині у своїй ЛОШ.

Розрахунок проводиться аналогічно п. 9.2.1,

але, ГДК – для рибогосподарської категорії водокористування;

а замість nн підставляємо n – кратність повного розведення даного водовипуску.

Речовини з однаковими ЛОШ.

Розрахунок проводиться аналогічно п. 9.2.1,

але, ГДК – для рибогосподарської категорії водокористування;

а замість nн підставляємо n – кратність повного розведення даного водовипуску.

9.2.4. Розрахунок сгдс, коли раз не існує.

Якщо РАЗ відсутній, то норми якості води мають дотримуватися вже в самій стічній воді (“на трубі”).

Розрахунок проводиться аналогічно п. 9.1,

але, ГДК – для рибогосподарської категорії водокористування.

ЗМ 2.2. Внутрішньоводоймні процеси формування якості поверхневих вод.

Тема 10. Екосистема. Основні процеси, що відбуваються в екосистемі - процеси самоочищення водних об’єктів, перенос речовини та енергії водним потоком, трансформація речовини.

Якість води є наслідком двох основних процесів – потрапляння речовин їх зовнішніх джерел і внутрішньоводоймних змін, що відбуваються з речовинами унаслідок функціонування водних екосистем.

Екосистема – це єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і місцем їх існування, в якому живі і кісткові компоненти зв'язані обміном речовини і енергії.

У водній екосистемі відбувається спільне функціонування біотичного співтовариства і неживої природи. Причому, нежива природа є джерелом речовини і енергії, необхідним для існування біоти.

Потрапляючи у водний об'єкт із зовнішніх джерел, речовини стають елементами екосистеми, і, таким чином, включаються в основні процеси, що відбуваються в екосистемі.

Перш за все, це процеси трансформації речовини. Трансформація речовини може здійснюватися фізичним, хімічним і біологічним шляхом. Речовини, що поступають у водні об'єкти, вносять зміни в їх газовий і сольовий режими, що може привести до порушення рівноваги екосистем. В результаті процесів трансформації речовин, що поступили, в одному об'єкті може відбуватися відновлення його первинного стану або здійснюватися перехід в інший стійкий стан. Процеси, в результаті яких відновлюється фоновий стан водного об'єкту, називаються процесами самоочищення. Самоочищення - це один їз процесів, що формують якість води у водному об'єкті. Основним постачальником речовини і енергії є водна маса. Іншим процесом, що впливає на формування якості води, є перенесення речовини і енергії водним потоком. В силу притаманних водному потоку фізичних особливостей в ньому відбувається безперервний перерозподіл речовини і енергії, обумовлений процесами перемішування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.